Історико-теоретичний аналіз проблеми відстеження динаміки престижності професій (зарубіжний досвід проведення досліджень)

Найдьонов, М. І. and Григоровська, Л. В. (2011) Історико-теоретичний аналіз проблеми відстеження динаміки престижності професій (зарубіжний досвід проведення досліджень). Наукові студії із соціальної та політичної психології (28). pp. 251-267.

[img]
Preview
PDF
Download (381kB) | Preview
Official URL: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0101.pdf

Abstract

Проведено аналіз досвіду вивчення престижності професій в зарубіжних дослі-дженнях за останні 90 років, виокремлено дві хвилі популярності дослідження престиж-ності професій: з кінця 60-х до 80-х років у межах соціології та з початку тисячоліття донині як міждисциплінарної проблеми з поглибленим вивченням психологічних механізмів. В результаті сформульовано низку гіпотез для подальшого дослідження індивідуальних, вікових та гендерних відмінностей в оцінці престижності професій, а також ви-користання рейтингу престижності як інструменту дослідження широкого кола соціа-льних феноменів, в тому числі щодо управління ринку праці. Аннотация. Проведен анализ опыта изучення престижности профессий в зару-бежных исследованиях последних 90 лет, виделено две волны популярности исследований престижности профессий: с конца 60-х до 80-х гг. в социологии и с начала тысячелетия и до наших дней – как междисциплинарной проблемы с углубленным изучением психоло-гических механизмов. В результате сформулировано ряд гипотез для дальнейшего иссле-дования индивідуальных, возрастных и гендерных ='eeтличий в оценке престижности профессий, а также использования рейтинга престижности как инструмента изучения широкого круга социальных феноменов, в том числе в области управления рынком труда. Resume. The analysis of the researches of occupational prestige in foreign studies dur-ing the last 90 years. Two waves of popularity of occupational prestige research are single out: first, from the late 60s to 80s in sociology, second, from the beginning of the Millennium until the present day - as an interdisciplinary problem-depth study of the psychological mechanisms. As a result, several hypotheses for further research are formulated about indivіdual, age and gender differences in of occupational prestige evaluating, as well as about=cs62 using the prestige rankings as a tool for studying a wide range of social phenomena, including the labor market management.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: престижність професій, соціальний статус, індекс престижності професій, міжнародний стандарт престижності професій, координованість ринку праці. Ключевые слова: престижность профессий, социальный статус, индекс прес-тижности профессий, международный стандарт престижности профессий, координо-ваность рынка труда. Key words: occupational prestige, social status, occupational prestige index, international standard of prestige occupations, co-ordination of labor market.
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
Divisions: Faculty of Socio-Psychological > Department of Theoretical and Practical Psychology
Depositing User: професор Михайло Найдьонов
Date Deposited: 20 Apr 2017 16:32
Last Modified: 20 Apr 2017 16:32
URI: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/24400

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics