Стан популяцій двостулкових молюсків родин Unionidae та Pisidiidae (Mollusca: Bivalvia) у басейні Случі в умовах загострення екологічної ситуації

Шевчук, Л. М., Билина, Л. В., Бітнер, Д. В. (2020) Стан популяцій двостулкових молюсків родин Unionidae та Pisidiidae (Mollusca: Bivalvia) у басейні Случі в умовах загострення екологічної ситуації. Екологічні науки (3). pp. 192-196.

[img]
Preview
Text
Download (359kB) | Preview
Official URL: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.32

Abstract

Однією з найчистіших річок на Житомирщині на початку 2000-х років вважалась Случ, що несе свої води у Прип’ять, яка належить до числа великих річок України та є найбільшою правою притокою Дніпра. Значний інтерес до вивчення цієї річки зумовлений тим, що вона є транскордонною і протікає на території двох держав (Україна та Білорусь). Отримані нами у 2007–2013 роках результати дослідження двостулкових молюсків (Molusca: Bivalvia) в басейні Случі підтвердили факт її доброго екологічного стану. Саме тут поселення двостулкових молюсків визначались найбільшим видовим багатством серед решти водойм України. Стан популяцій перлівницевих загалом виявився одним із найкращих в Україні. Протягом останніх років ситуація значно погіршилась. Проведені нами попередні збори матеріалу влітку 2019 року дають змогу констатувати погіршення ситуації з поселеннями перлівницевих, що може свідчити про загальне загострення екологічної ситуації в басейні Случі. Цих молюсків виявлено лише у 63% в процесі обстеження типових для них місць існування. У жодному пункті збору не помічено поселень молюсків, утворених шістьма чи п’ятьма видами. У жодному пункті не помічено P. complanata. А це вид, який рекомендовано до включення до Червоної книги України та який вже охороняється в шести країнах Європи. Молюски родини Pisidiidae, які також є видами-індикаторами, через їх дрібні розміри не відіграють ключової ролі у процесі самоо- чищення природних водойм, однак зацікавлення до цієї групи тварин зростає. В Україні молюски родини Pisidiidae пред- ставлені трьома родами: Sphaerium, Musculium, Euglesa. У процесі проведення досліджень влітку 2019 року молюсків роду Sphaerium було виявлено п’ять видів цього роду: S. corneum (Linnaeus, 1758), S. nucleus (Studer, 1820), S. solidum (Normand, 1844), S. rivicola (Lamarck, 1818), S. nitidum (Clessin, 1876). Отримана інформація може констанктувати лише низькі показники щільності двостулкових молюсків. Ключові слова: двостулкові молюски (Mollusca, Bivalvia), Unionidae, Pisidiidae, стан посе- лень, басейн річки Случ. State of populations of Bivalve Mollusks of the families Unionidae and Pisidiidae (Mollusca: Bivalvia) in Sluch River basin in the conditions of exacerbation of the ecological situation. Shevchuk L., Bylyna L., Bitner D. At the beginning of 2000-s Sluch River was considered to be one of the purest rivers in Zhytomyr Region, delivering its waters into Prypiat River being treated as one of the largest rivers in Ukraine and the largest right Dnipro River tributary. The transboundary status of Sluch River flowing in the territory of two countries (Ukraine and Belarus) provokes substantial interest to the river. The results of the research devoted to the bivalve mollusks in Sluch River basin obtained in 2007‒2013 proved its good ecological condition. It was here the bivalves’ settlement was marked by the richest species diversity among all water bodies of Ukraine. The general condition of the Unionidae turned out to be one of the best in Ukraine. Recent years have significantly aggravated the situation. The previous collection of the material held in summer 2019 allow for stating that the situation with the Unionidae settlements has gone worse, that witnesses the general aggravation of ecological situation in Sluch River basin. These mollusks were found in 63% of locations under research typical for the species existence. There were no mollusk settlements consisting of six or five species identified in collection locations. P. complanata was not found in any location, while this species is recommended for being registered in the Red Book of Ukraine and is under protection in six countries in Europe. Mollusks of the family Pisidiidae (Molusca: Bivalvia), also being the indicating species, due to their small size do not play a key role in the process of self-cleaning of natural reservoirs, but interest in this group of animals is growing. In Ukraine, mollusks of the Pisidiidae family are represented by three genera: Sphaerium, Musculium, Euglesa. During research in the summer of 2019, five species of mollusks of the genus Sphaerium were found: S. corneum (Linnaeus, 1758), S. nucleus (Studer, 1820), S. solidum (Normand, 1844), S. rivicola (Lamarck , 1818), S. nitidum (Clessin, 1876). The obtained information can state only low density of bivalve molluscs (Mollusca, Bivalvia). Key words: bivalve mollusks (Mollusca, Bivalvia), Unionidae, Pisidiidae, condition settlements, Sluch river basin.

Item Type: Article
Subjects: Q Science > QL Zoology
Divisions: Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation
Depositing User: kaf.zoology Zoo KZ
Date Deposited: 06 Oct 2020 14:07
Last Modified: 06 Oct 2020 14:07
URI: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/31589

Actions (login required)

View Item View Item