Концепція міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу доби постмодерну та її стратегічні цілі

Саух, П. Ю. (2011) Концепція міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу доби постмодерну та її стратегічні цілі. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 36-40.

[img]
Preview
Text
Download (283kB) | Preview

Abstract

У статті розкрито причини практичної неспроможності проекту мультикуль-туралізму, у тому числі його освітянських стратегій. На відміну від політики му-льтикультуралізму запропоновано алгоритм демократично-егалітарної політики, яка передбачає не лише збереження культурного різноманіття, а й розширення де-мократичної участі людини у процесі міжкультурної взаємодії, що обумовлює ста-новлення нових культурних груп та їх інкорпорування у громадянське суспільство. В статье раскрыто причини практической неспособности проекта мульти-культурализма, в том числе его образовательных стратегий. В отличии от поли-тики мультикультурализма предложен алгоритм демократично-эгалитарной по-литики, что предусматривает не только сохранение культурного разнообразия, а и расширение демократического участия человека в процессе межкультурного взаи-модействия, что обуславливает становление новых культурных групп и их инкор-порации в гражданское общество. In the article the causes of the practical inability of the multicultural project are re-vealed; it is offered the algorithm of the democratic-egalitarian policy, which provides not only for preservation of the cultural diversity, but also for expansion of the man’s democ-ratic participation in the process of the cultural interaction, that causes the establishment of the new cultural groups and their incorporations in the civil society.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Міжкультурна взаємодія, полікультурна освіта, антрополого-культурологічний підхід, національна ідентичність, глобальний світогляд Межкультурное взаимодействие, поликультурное образование, антрополого-культурологический подход, национальная идентичность, глобальное мировоззрение. Cultural interaction, policultural education, anthropologo-cultural approach, national identity, global world-view.
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of History > Department of Philosophy and Political Science
Depositing User: В. М. Заглада
Date Deposited: 15 Feb 2012 08:32
Last Modified: 15 Aug 2015 00:35
URI: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/6521

Actions (login required)

View Item View Item