Сучасна освіта : портрет без прикрас

Саух, П. Ю. (2012) Сучасна освіта : портрет без прикрас. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

[img]
Preview
Text
Download (2MB) | Preview

Abstract

Монографія присвячена актуальним проблемам розвитку освіти й науки в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів, становлення постіндустріальної цивілізації, «суспільства знань». Обґрунтовується нова постнекласична модель освіти та стратегія її реалізації на національному культурно-історичному ґрунті, окреслюються сильні й слабкі сторони вітчизняної освіти, перспективи розвитку та інтеграції в європейський і світовий освітній простір. Модернізація структури, змісту й організації освіти розглядається в контексті кардинальних змін, спрямованих на вирішення стратегічних завдань, що стоять перед Україною в нових економічних і соціокультурних умовах. Обґрунтовується імператив людиноцентричної спрямованості концептуальних реформ вітчизняної освітянської галузі, зумовлений необхідністю забезпечення доступності якісної і конкурентоспроможної освіти, неперервності освіти впродовж життя, створення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей, навчальних закладів різних типів і форм власності, форм та засобів отримання освіти. Для керівників освітньої галузі, науковців і викладачів вищих навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, педагогів професійно-технічних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного розвитку вітчизняної освіти та науки. P. Yu. Saukh Modern Education: Unvarnished Portrait. The monograph is dedicated to the problems of development of education and science in the conditions of integration and globalization processes, establishment of postindustrial civilization, "knowledge society". New post non-classical education model and strategy of its implementation on the national cultural-historical basis are grounded, strong and week sides of Ukrainian education, perspectives of development and integration to European and global educational space are outlined. Structure, content and education organization modernization is considered in the context of radical changes aimed at solving strategic tasks that Ukraine faces in new economical and social cultural conditions. Imperative of human-centered reforms in national education, caused by the necessity of obtainable qualitative and competitive education provision, life-long education continuity, creation of conditions suitable for various educational models, educational establishments of different types, ownership modes, forms and means of education receiving realization are grounded. The monograph is designed for education managers, researchers and university staff, school teachers, lecturers of vocational schools, and all those who are interested in the problems of current development of science and education.

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General)
L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of History > Department of Philosophy and Political Science
Depositing User: В. М. Заглада
Date Deposited: 08 Nov 2012 13:46
Last Modified: 11 Dec 2015 20:57
URI: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/8235

Actions (login required)

View Item View Item