Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Monday

Стародубець, Галина (2005) «Повстанські республіки» як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 9. Серія: Історія: Збірник наукових праць. /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука/ – Вінниця (9). pp. 181-187.

Sunday

Павленко, В. В., ed. (2018) Креативність особистості як фактор інноваційного розвитку суспільства. Житомир : ФО-П Левковець Н.М., Житомир.

Saturday


Friday

Вознюк, О. В. (2018) На пути к построению педагогической аксиоматики // Актуальные проблемы начального, дошкольного и. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной, О. Б. Широких. pp. 10-20.
Вознюк, О. В. (2018) Аксіоматичні основи освіти дорослих. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / за ред. Кременя В.Г., Никало Н.Г., укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б.. pp. 76-80.

Thursday

Ніколаєва, І. М. (2018) Формування компетентності в хімії майбутніх бакалаврів технології медичної діагностики та лікування. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Сорочинська, О. А. (2018) Ретроспективний аналіз історико-педагогічних аспектів становлення природоохоронної роботи учнівської молоді в країнах Європи. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2018 в Музеї Бориса Лятошинського : зб.статей. pp. 168-180.
Мосійчук, І. В. and Мартинюк, Т. (2018) Основні функції менеджменту. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.
Пойта, І. О. and Сидокук, І. (2018) Маркетинг у політичній діяльності. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.
Клімова, І. О. and Строганова, А. (2018) Інтегровані маркетингові комунікації. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.
Клімова, І. О. and Никодюк, С. (2018) СМС-маркетинг та розсилка реклами в месенджерах як інструмент мобільного маркетингу. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.
Пойта, І. О. and Боровська, О. (2018) Маркетингове планування діяльності підприємств. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.
Грибан, Г. П. and Яворська, Т. Є. (2018) Методическая система физического воспитания как составляющая спорта для всех. Олимпийский спорт и спорт для всех. pp. 424-428.
Мосійчук, І. В. and Мшанецька, Ю. (2018) Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.
Ніколаєнко, С. М. and Богорадова, Ю. Ю. (2018) Якість продукції як основний показник конкурентоспроможності підприємства. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage