Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Today

Башманівський, О. Л. and Вигівський, В. Л. and Моркотун, С. Б. (2019) Особливості перекладу англомовних епітетів за допомогою онлайн-перекладачів (на прикладі матеріалів перекладу драматичних творів В. Шекспіра Борисом Теном). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (30). pp. 5-13. ISSN 2220-7996
Lychkovakh, V. A. (2019) Aesthetics of The Ukrainian Avant-Garde: Energy-Information Dimension. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 103-110. ISSN 2663-7650
Shevchuk, K. S. (2019) The Concept of "Contemporary Art" and "Aesthetic Situation" in Polish Aesthetics. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 95-102. ISSN 2663-7650
Skalska, D. M. (2019) The Originality of The Aesthetic in The Philosophical and Anthropological Search Ofgeorg Lukacs. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 85-94. ISSN 2663-7650
Поліщук, О. П. (2019) Simulacrum, Aesthetic Experience and Modern Artistic Practices in The Context of Principle "Incomplete Understanding of The Object". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 76-84. ISSN 2663-7650
Федь, В. А. (2019) Світоглядний імператив мистецтва Ієроніма Босха в контексті символічного виробництва та художніх практик сучасності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). ISSN 2663-7650
Шевцов, С. В. (2019) "Поетика" Аристотеля: фундаментально-онтологічний зріз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 56-65. ISSN 2663-7650
Артеменко, А. П. (2019) Метамодерн и его эстетический опыт: визуализация мировоззренческой парадигмы в архитектуре. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 45-55. ISSN 2663-7650
Козловець, М. А. and Башманівський, Д. М. (2019) Symbolic Exchange and Advertising in The Information-Based Society. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 36-44. ISSN 2663-7650
Слюсар, В. М. (2019) Informational Violence in The Symbolic Exchange and Modern Mediareality: The Modus Dimension. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 25-35. ISSN 2663-7650
Utiuzh, I. G. and Pavlenko, N. V. (2019) Wealth Perception in The Preindustrial Era: Social and Value Aspects. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 17-24. ISSN 2663-7650
Ковтун, Н. М. and Венцель, Н. В. (2019) Transitional Society in Modificatory Conditions and Challenges of Fourth Industrial Revolution Transitional Society in Modificatory Conditions and Challenges of Fourth Industrial Revolution. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 5-16. ISSN 2663-7650

Yesterday

Сорочинська, О. А. and Мельничук, Любов (2020) Інноваційнні форми навчання як засіб екологічного виховання молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Організація освітнього простору у закладі дошкільної освіти і школі: проблеми і перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 20-24.
Сорочинська, О. А. and Павлюченко, О. В. and Семенович, Яна (2019) Фізичний розвиток майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти як основа формування здоров’я у дітей дошкільного віку. Нові технології навчання: збірник наукових праць. pp. 267-274.
Вознюк, О. В. (2020) Анализ потребностей человека в контексте общей теории систем. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25994, 06.01.2020. ISSN 2618-9968
Вознюк, О. В. (2019) Аппроксимально-аналитический метод изучения иностранных языков как инновационный образовательный ресурс. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной. pp. 7-10.
Вознюк, О. В. (2019) Підготовка майбутніх учителів у контексті концепції Нової української школи: методичний аспект. Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі: Навчально-методичний посібник для вчителів закладів початкової освіти та студентів педагогічних спеціальностей. pp. 51-65.

Wednesday

Котловий, С. А. (2019) Інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи соціального педагога в школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету (3). pp. 85-90.
Журавльова, Л. П. and Романова, М. К. (2019) Психологія екологічної свідомості в акмеогенезі. Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу : Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування на виклики сучасності.

Tuesday

Совтис, Н. М. and Адах, Н. А. (2019) Лінгвокультурний український компонент у польському поетичному тексті (на матеріалі творів Лева Венглінського). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 118-125. ISSN 2663-7642
Zahorodnia, O. F. and Недашківська, Т. Є. (2019) The Associative Field of a Word as a Multilingual Structure (Ваsed on The Mass Free Associative Experiment With Ukrainian Social and Political Lexis). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 108-117. ISSN 2663-7642
Андріянова, О. Я. (2019) Мовленнєва культура військовослужбовців на сучасному етапі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 98-107. ISSN 2663-7642
Хмара, В. В. and Войналович, Л. П. (2019) Social Status of a Person Through The Prism of West Germanic and East Slavic Phraseology. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 91-97. ISSN 2663-7642
Баюн, К. Й. (2019) Текст реклами як один із типів тексту (на матеріалі німецькомовних текстів реклами). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 84-90. ISSN 2663-7642
Шульська, Н. М. and Громик, Ю. В. and Зінчук, Р. С. (2019) Структурні особливості простого ускладненого речення у творчості Галини Пагутяк (за матеріалом роману "Радісна пустеля"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 76-83. ISSN 2663-7642
Римар, Н. Ю. (2019) Особливості структурно-функціональної організації лексико-семантичного поля "Земля" в поетичній мовотворчості Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 69-75. ISSN 2663-7642
Гримашевич, Г. І. (2019) Реалізація адвербіальної семантики в діалектному тексті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 62-68. ISSN 2663-7642
Ліпісівіцький, М. Л. (2019) "Жовтий звук" В. Кандінського — художній твір на межі драматичного, театрального, музичного та образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 53-61. ISSN 2663-7642
Канчура, Є. О. (2019) Відтворення класичного сюжету засобами фентезі доби постмодернізму: інтермедіальний контекст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 44-52. ISSN 2663-7642
Білявська, В. С. and Рудюк, О. В. (2019) Містика та фантастика в новелістиці Натаніеля Готорна й Едгара По. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 37-43. ISSN 2663-7642
Суворова, Л. К. and Храпчук, С. Ю. (2019) Поліфункціональність музичних образів у малій прозі М. Яцкова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 26-36. ISSN 2663-7642
Муслієнко, О. В. (2019) Полісемантичний комплекс "Море" в художній прозі М. Хвильового. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 16-25. ISSN 2663-7642
Бульбачинська, О. І. (2019) Прийом монтажу в формуванні художніх сенсів роману "Приватне життя феномена" Э. Гуцала. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 7-15. ISSN 2663-7642

Monday

Мазяр, О. В. (2019) Конец смысла: дезабсурдизация знака. GESJ: Education Science and Psychology (4 (54)). pp. 3-11. ISSN 1512-1801
Котлова, Л. О. (2019) Honesty in the system of ethical categories. GESJ:Education Sciences and Psychology (4). pp. 22-28.
Новосадова, С. А. (2019) До проблеми музично–теоретичної підготовки майбутнього вчителя музики. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2019 р., м.Одеса). pp. 85-90.
Пирог, Г. В. (2019) Політичні орієнтації у структурі політичної свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 195-197.
Куранова, К. О. (2018) Теоретико-психологічний аналіз особистісних особливостей геймерів. Особистісне зростання: теорія і практика. pp. 83-85.
Куранова, К. О. (2019) Геймерська мотивація у підлітковому та дорослому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 73-74.
Гуріна, Д. О. (2019) Особливості ставлення юнаків православного віросповідання до релігії ісламу. Актуальні проблеми особистісного зростання. p. 46.
Горбачук, Ю. О. (2019) Аналіз психологічних станів військовослужбовців, які повернулися із зони АТО. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 40-42.
Галицький, О. М. (2019) Образ майбутньої сім’ї у студентів з різною релігійною орієнтацією. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 38-40.
Габрук, К. С. (2019) Психологічні дослідження ціннісних орієнтацій. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 31-33.
Богатирчук, Ж. М. (2019) Уявлення про релігійні поняття «Янгол» та «Демон» християн підліткового віку. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 20-21.

Sunday

Пирог, Г. В. and Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості національно-патріотичної свідомості сучасних українців. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. pp. 333-341.
Пирог, Г. В. and Мосійчук, В. С. (2019) Психологічні особливості зв’язку політичних орієнтацій з агресивністю в ранній дорослості. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4rd International scientific and practical conference. pp. 293-296.
Пирог, Г. В. and Міров, Д. Р. (2019) Психологічні особливості зв’язку психічного здоров’я з політичними орієнтаціями у ранній дорослості. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. pp. 111-114.
Пирог, Г. В. and Габрук, К. С. (2019) Ціннісні компоненти соціально-політичної активності молодих українців і поляків. Актуальні проблеми психології та педагогіки. pp. 119-121.
Спірін, О. М. (2000) Модульна система та рейтинговий контроль знань при вивченні основ штучного інтелекту. Нові технології навчання: науково-методичний збірник (28). pp. 43-56.

Saturday

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, О. В. (2019) Тестовий контроль знань з біології у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Біологічні дослідження – 2019. pp. 398-400.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage