Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Tuesday

Тверда, Р. and Миколаєнко, Н. М. (2015) Переваги та недоліки фензинів у контексті розвитку видавничої справи. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 71-75.
Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Рудницький, С. В., eds. (2018) Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип. 2. Суспільно-політичні та психологічні студії (2). Вид. О. О. Євенок, Житомир-Варшава. ISBN 978-617-7703-80-7
Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2018) Проблема чесності особистості в ХХІ столітті. Освіта ХХІ століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів. pp. 106-109.

Monday

Вознюк, О. В. and Вознюк, О. М. (2018) Основні аспекти професійно-психологічної готовності педагога до праці в інклюзивному середовищі закладів загальної освіти. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Коломия, 30 листопада 2018 р.). pp. 101-108.
Вознюк, О. В. (2018) Новые рубежи познания реальности. Other. Koob publications, Житомир.

Saturday


Friday

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Литвинчук, А. І. (2018) Формування професійної готовності студентів-психологів до психологічної підтримки дитини в реаліях сьогодення. In: Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї.
Котловий, С. А. (2018) Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки. Суспільно-політичні та психологічні студії (2). pp. 64-68.
Чайка, М. В. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. and Маланич, Г. П. and Корчовий, А. А. (2018) Особливості хімічного розчинення монокристалів CdTe, ZnxCd1–xTe та CdxHg1–xTe у водних розчинах K2Cr2O7–HBr–C4H6O6. Вопросы химии и химической технологии (6). pp. 99-106. ISSN 0321-4095

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage