Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday

Пустишева, Вікторія (2018) Історичний розвиток благодійності на українських землях. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 12-17.
Василюк, Іван (2018) Розвиток економіки західноукраїнських земель у складі Польщі в міжвоєнний період (1918–1939 рр.). Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 6-12.
Ярмошик, Іван and Маркевич, О. В., eds. (2018) Наукові праці Центру історіографічних досліджень. Типографія SMYK studio, Житомир.
Гордієнко, О. А. (2016) Професійна підготовка студентів – майбутніх учителів початкової ланки загальноосвітньої школи до викладання зарубіжної літератури на уроках літературного читання. Наукові записки / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / Психолого-педагогічні науки. – П'яті Бугайківські читання. pp. 125-131.

Friday


Thursday

Стародубець, Галина (2015) Підбір, розклад та основні якісні характеристики керівних кадрів представницьких органів влади західних областей України в 1944-1946 роках. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету (16). pp. 236-246. ISSN 2078-6077
Гуцало, Л. В. (2005) Реформування та ліквідація національних адміністративних одиниць. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. pp. 146-150.
Гуцало, Л. В. (2007) Національно-адміністративне районування на Півдні України (20-30-і роки ХХ ст.). Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. pp. 109-113.
Стародубець, Галина (2018) Концептуальні засади міжнародної стратегії українського повстанського руху в умовах завершення другої світової війни. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів. Збірник матеріалів П’ятих Бандерівських читань. pp. 123-134.
Стародубець, Галина (2018) Третій надзвичайний великий збір ОУН в осмисленні П.Федуна - «Полтави». Всеукраїнська науково-практична конференція "ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН - державотворчий чин Воюючої України в 1940-х рр.. pp. 20-24.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage