Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Sunday

Вознюк, О. В. (2019) Для чего человеку Бог, а Богу – человек. Other. Koob publications, Житомир.

Saturday

Чумак, В. В. (2019) Хімера №7. Кафедра хімії.

Friday

Дмитренко, І. О. (2019) Переваги впровадження SТЕМ-освіти в Україні. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.
Опанасюк, Т. А. (2019) Тестування Web-додатків. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.
Кобилинська, Ю. Л. (2019) Фрактальна графіка її застосування. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.
Докиль, М. В. (2019) WI-FI Direct – технологія створення безпровідної комп’ютерної мережі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.
Рудницька, О. П. and Магась-Демидас, Ю. І. and Войтович, Н. Ф. (2019) Правознавство: навчальний посібник. Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Магась-Демидас, Ю. І. and Рудницька, О. П. (2019) Правовий статус профспілок у Російській імперії в 1905 – 1917 рр. Східноєвропейський історичний вісник (12). pp. 64-73. ISSN 2519-058X

Thursday

Плющик, Є. В. and Кукса, Т. О. and Заєць, О. В. (2019) Орхестичне виховання у контексті корекційного навчання молодших школярів з вадами усного мовлення. Науковий збірник Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Інноваційна педагогіка», 1 (15). pp. 110-113.
Плющик, Є. В. (2019) Виховання інтонаційного мислення молодших школярів засобами орхестики. Hауковий збірник «Молодий вчений» (8 (72)). pp. 68-70.
Мазяр, О. В. (2019) Діагностика особистісної проблеми: емоційна сфера. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 36-41. ISSN 1813-3405

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage