Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Today

Грона, Н. В. (2017) Формування у молодших школярів уміння переконувати й аргументувати в контексті ідей В. О. Сухомлинського (на прикладі епістолярних текстів). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 42-46. ISSN 2076-6173
Вітвицька, С. С. (2017) Проблема духовно-морального виховання молоді у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 37-41. ISSN 2076-6173
Бєлан, Г. В. (2017) Філософія для дітей В. О. Сухомлинського в світовому освітньому просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 31-36. ISSN 2076-6173
Березівська, Л. Д. (2017) Шкільна бібліотека як центр розвитку дитини у творчій спадщині В. О. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 25-30. ISSN 2076-6173
Басюк, Н. А. (2017) Філософсько-етичні твори В. Сухомлинського на уроках ''Я у світі''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 20-24. ISSN 2076-6173
Закірова, Н. Ш. (2017) Adult motivation in non-formal foreign language education, corporate training. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 14-19. ISSN 2076-6173
Kanios, Anna (2017) The distinguishing features of the professional circumstances of social workers in Poland in the context of difficult situations experienced. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 9-13. ISSN 2076-6173
Afanasenko, O. V. (2017) Aspects of moral upbringing in educational process of future pharmacists. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 5-8. ISSN 2076-6173
Мазяр, О. В. (2017) Парні емоційні стани як предмет психотерапевтичної роботи. International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings. pp. 10-11.
Мазяр, О. В. (2017) Неадекватний рефлекс як основа невротичного розладу. International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceedings. pp. 224-227.
Мазяр, О. В. (2017) Предмет психотерапії в субособистісному аналізі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Психологія». Вип. 23. (23). pp. 74-82.
Мазяр, О. В. (2017) Психофізіологічні умови невротичного розвитку особистості. Сучасні педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 93-95.
Мазяр, О. В. (2017) Субособистість як психологічний феномен. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. Випуск 2. / За ред. Л. П. Журавльової, В. О. Климчука, Ю. Ю. Дем’янчук (2). pp. 19-21.
Мазяр, О. В. (2017) Проблема обдарованості : субособистісний підхід. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VІI. Психологія обдарованості. Випуск 13., VІI (13). pp. 87-94.

Friday

Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Денисюк, Т. М. (2016) Взаимодействие твердых растворов ZnxCd1-xTe и Cd0,2Hg0,8Te с травителями системы NaNO2–Hi–молочная кислота. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (51). pp. 119-122. ISSN 0233-7577

Thursday

Коновальчук, І. І. (2011) Акмеологічні засади освітньої інноваційної діяльності. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 269-272.
Максимова, О. О. (2017) Методичні засади підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до створення ситуації успіху в ігровій діяльності дітей. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі. pp. 246-255.

Monday

Пирог, Г. В. and Пірог, О. В. (2017) Психологічний аналіз форм відображення процесу мислення в соціальних мережах. Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України (7). pp. 50-57.
Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2017) Актуальні проблеми особистісного зростання. ЖТ №10 (1). ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. І.Франка.
Вікарчук, О. І. and Коберник, О. (2017) Роль маркетингу в системі управління підприємством. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.
Ніколаєнко, С. М. and Дяченко, Т. (2017) Удосконалення збутової політики через маркетингові комунікації. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку» 2, 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.
Клімова, І. О. and Дударчик, В. (2017) Використання event-маркетингу в маркетинговій діяльності підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.
Клімова, І. О. and Харчук, Д. (2017) Сучасний стан соціально-економічного розвитку регіонів України: проблеми і перспективи. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.
Павловська, Л. Д. and Григорусь, Ю. (2017) Продуктивність праці та шляхи її підвищення на підприємстві. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.
Вікарчук, О. І. and Чупріна, С. (2017) Управління та організація діяльності підприємств. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.
Мосійчук, І. В. and Бунтова, А. (2017) Управління бізнес-процесами в аутсорсинговій компанії. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.
Пойта, І. О. and Бардіс, Юлія (2017) Сучасні проблеми та помилки контент-маркетингу. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)
Павловська, Л. Д. and Школьна, А. (2017) Система управління матеріальними запасами підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.
Пойта, І. О. and Волощук, А. (2017) Застосування відео-контенту як інструменту маркетингової комунікаційної політики. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage