Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Today

Овдіюк, О. М., Степура, М. О. (2019) Сутність, зміст та сфера застосування управлінських рішень. Наукові горизонти, 76 (3). pp. 72-79. ISSN 2663-2144
Овдіюк, О. М., Фамілярський, О. О. (2021) Особливості систем управління якістю продукції на підприємствах. In: Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 листопада 2021, Полтава.
Овдіюк, О. М. (2019) Сутність та зміст поняття “теорії рішення”. In: Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 березня 2019, Тернопіль.
Кухарець, С. М., Овдіюк, О. М., Овдіюк, В. М. (2019) Теоретичні засади органічного виробництва риби. In: Органічне виробництво і продовольча безпека, 2019, Житомир.
Овдіюк, О. М., Овдіюк, В. М. (2020) До питання щодо становлення аквакультури в умовах органічного виробництва України. In: Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., листопад 2020, Житомир.
Кривонос, О. М., Мінгальова, Ю. І., Кривонос, М. П., Стельмашенко, Я. А., Махенько, Я. Д. (2023) Методика вивчення розділу «парадигми та технології програмування». Академічні візії (23). ISSN 2786-586X
Шевчук, П. Г. (2019) Організація дослідницької роботи учнів засобами хмарних сервісів Office 365. Інформаційні технології і засоби навчання, 69 (1). pp. 54-63. ISSN 2076-8184

Yesterday

Овдіюк, О. М., Кухарець, В. В. (2019) Управлінські рішення в циклі управління підприємницькими організаційними структурами. In: Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: матеріали ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 6-8 листопада 2019 р., м. Житомир.
Taranenko, Alona, Kedych, Tetiana, Велика, А. М., Dudko, Iryna, Poltoratska, Alla (2023) Peculiarities of the functioning of verbs in modern artistic discourse (on the material of texts of ukrainian and english literature). AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 13 (2). pp. 110-114. ISSN 1804-7890

Tuesday

Кобетяк, А. Р., Соколовський, О. Л., Чаплінська, О. В., Мельничук, М. С. (2021) Reconstruction of the religious paradigm in the modern globalized world. WISDOM, 18 (2). pp. 153-161. ISSN 1829-3824
Перішко, І. В., Велика, А. М., Птуха, В. А. (2023) Модальності в англійській мові: теорія та семантика. Вісник науки та освіти, 8 (14). pp. 258-267. ISSN 2786-6165
Кобетяк, А. Р., Соколовський, О. Л. (2021) Religious Dimensions of Anti-Trinitarianism in the Projection of the Spiritual Progress of Society. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 41 (5). pp. 26-43.
Кобетяк, А. Р., Слюсар, В. М., Кондратюк, Ю. В., Євченко, О. В. (2023) Рolitical institutions of parliamentarism in the processes of constituting the local church of Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 13 (1). pp. 172-176. ISSN 1804-7890
Хорошун, О. О. (2023) Поняттєва складова концепту "JIHAD". Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (65). pp. 189-192. ISSN 2308-4863
Овдіюк, О. М., Тимошенко, М. М., Пивовар, А. М., Пивовар, П. В. (2015) Операційний менеджмент : практикум. Полісся, Житомир.
Dovhopiatyi, O., Sevost’yanov, Е. А., Targonskii, A. L. (2023) Математичний аналіз. Частина II. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Monday

Kurylina, Oksana, Baimuratov, Mykhailo, Kofman, Boris, Bobrovnik, Denis, Войтович, Н. Ф. (2023) Analysis of successful cases of anti-corruption reforms and their implementation in Ukraine after the war. Lex Humana, 15 (3). pp. 260-271. ISSN 2175-0947
Фещук, В. В. (2023) Сон як фактор профілактики психічних розладів у студентів. Актуальні проблеми психічного здоров’я: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської студентської інтернет-конференції (25 травня 2023 р.)]. pp. 274-276.
Фещук, В. В. (2023) Взаємозв’язок фізичного та психічного благополуччя. Актуальні проблеми психічного здоров’я: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської студентської інтернет-конференції (25 травня 2023 р.)]. pp. 90-92.

Sunday

Піддубна, О. М., Шостачук, Т. В. (2023) Типографічний портрет як новий тип візуального образу постмодернізму. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 27 квітня 2023 р., Київ, КНУТД.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage