Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday

Tsvirko, E. (2018) European regulations of organic production. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Tsivinska, O. (2018) The investigation of English internet discourse: terminological saturation. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Tschizhuk, V. (2018) Die Katastrophe von Tschernobyl. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Tkachuk, D. (2018) National and cultural achievements of Canadian Ukrainians. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Telechuk, Y. (2018) Video content for developing skills of professional monologue of future coaches. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Stetsenko, O. (2018) Improvement of the marketing communication policy of the enterprise. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Stepanchuk, O. (2018) Problems with parameters. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Sotnikova, T. (2018) FBI agents vs lie. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Sirenka, A. (2018) The unexpected maths behind van gogh's "Starry night". Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Shrubovych, M. (2018) Problems of social adaptation of pensioners in Ukraine. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Tsymbalyuk, V. (2018) Green office. Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей: Житомир, 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М. Андрійчук.
Мельник, О. О. (2018) Використання засобів інструментальності в американському варіанті англійської мови 18-20 століть. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 275-277.
Мельник, К. С. (2018) Походження абсолютної конструкції в англійській, французькій та німецькій мовах. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 271-274.
Муський, Б. А. (2018) Функції прислівників в англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 284-287.
Кравчук, М. В. (2018) Підходи до класифікації фразеологічних одиниць. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 207-210.
Корнева, Д. А. (2018) Вплив ідей Б. Брехта на драматургію Ф. Дюрренматта. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 191-194.

Thursday

Плахотнюк, Н. П. (2018) Навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів немовних факультетів. Всеукраїнський практичний журнал «Директор школи, ліцею-гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 1 (79) (6). pp. 379-388.
Борисенко, Н. Д. (2010) Методика проведення наукових досліджень. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Wednesday

Мосіюк, О. О. (2018) Огляд хмарних технологій систем комп’ютерної алгебри. In: Актуальні питання сучасної інформатики.
Медведєва, М. О. and Криворучко, І. І. and Кагал, О. О. (2018) Використання хмарних сервісів Google для мотивації навчальної діяльності учнів. In: Актуальні питання сучасної інформатики.
Медведєва, М. О. and Жмурко, О. І. (2018) Хмарні технології як засіб підвищення мотивації студентів до навчання. In: Актуальні питання сучасної інформатики.
Осипчук, А. В. and Вакалюк, Т. А. (2018) Використання хмарних технологій у навчальному процесі ЗЗСО. In: Актуальні питання сучасної інформатики.
Медведик, К. С. (2018) Особливості учнів з розладами аутистичного спектру навчанні монологу іноземною мовою. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 265-268.
Лагута, О. Д. (2018) Практичний потенціал синтаксичних аналізаторів розпізнавати та коректувати граматично неправильні речення англійською мовою. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 218-222.
Кузнєцова, Г. В. (2018) Політичний дискурс vs професійний дискурс. Матеріали VI наукової конференції з міжнародною участю “Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів”. pp. 51-53.
Косянчук, М. О. (2018) Поняття інтерактивності та суть інтерактивних сучасних технологій у навчанні іноземних мов. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 202-204.
Косянчук, М. О. (2018) Суть та зміст навчання писемного мовлення у старшій школі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 198-201.
Чумак, Л. М. (2018) Тактика позиційного розміщення лексичних інновацій на матеріалі сучасного англомовного медійного дискурсу початку ХХІ століття. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 70-73.
Мевша, А. М. (2018) Міф про Пігмаліона як інтертекстуальна модель. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 262-265.

Tuesday

Коляденко, С. М. (2018) Розробка та планування соціальних проектів. Тези доповідей I Всеукраїнська науково - практична конференція 12 грудня 2018 року, Житомир.
Кириченко, В. В. (2018) Конструювання картини світу у соціальних мережах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (5). pp. 177-181. ISSN 2312-3206
Мацько, О. С. (2018) Штучна мова як особливість жанру фентезі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 258-261.
Нестерук, А. А. (2018) Автономне диференційоване навчання як звсіб оптимізації формування іншомовної комунікативної компетентності учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 294-298.
Матюха, Н. П. (2018) Жанрова специфіка творів Говарда Філіпса Лавкрафта. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 254-258.
Лень, О. І. (2018) Психолінгвістичні та дидактичні передумови розвитку лексичних навичок старшокласників. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 222-226.
Консевич, Т. В. (2018) Запозичення в сучасній німецькій мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 187-191.

Monday

Корнійчук, Н. М. and Ямкова, Г. І. and Гирина, А. А. (2018) Поширеність артеріальної гіпертензії серед дорослого населення Житомирщини. Біологічні дослідження - 2018. pp. 295-298.
Лисичко, Д. О. (2018) Лінгвостилістичні особливості медіажанру "BEAUTY-новин" (на матеріалі англомовних жіночих журналів). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 235-238.
Марусевич, Р. А. (2018) Контамінація реалістичних та абсурдистських тенденцій у творчості Едварда Олбі (на матеріалі п’єси "Історія в зоопарку"). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 248-253.
Конончук, О. Г. (2018) Особливості функціонування сполучника HOWEVER у ранньоновоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 184-187.
Кондратенко, Я. О. (2018) Комунікативні стратегії й тактики вираження толерантності в сучасному газетному дискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 179-183.
Ковалюк, Ю. А. (2018) Епічний театр в Британії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 176-179.
Козак, Катерина (2017) Характеристика вбивств через необережність. Літописець. Збірник тез за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 24-25 листопада 2016року). (12). pp. 151-153.
Назаревич, Юлія (2017) Законодавча діяльність в Речі Посполитій. Літописець. Збірник тез за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 24-25 листопада 2016року). (12). pp. 149-151.
Франчук, Марія (2017) Інститут усиновлення в міжнародних правових актах. Літописець. Збірник тез за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 24-25 листопада 2016року). (12). pp. 144-146.
Сагайдак, Д. (2017) Статус жінки в Західній Європі за середньовічними джерелами. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 24-25 листопада 2016 року). (12). pp. 141-143.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage