Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Today

Яценко, О. Ю. (2017) Принципи побудови та можливості хмарних технологій у навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 394-395.
Власенко, Р. П. (2016) Генетична структура та систематичне положення Aporrectodea Longa, UDE, 1826. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 113-116. ISSN 2075-0846
Одуд, О. А. (2017) 7 правил для покращення власного наукометричного профілю Google Scholar. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 390-391.
Гусарова, О. В. (2017) Використання хмарних технологій в коледжах. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 387-389.
Митник, Л. О. (2017) Навчання української мови засобами Office 356. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 385-387.
Захар, О. Г. and Стойкова, В. В. (2017) Застосування хмарних технологій в управлінській діяльності. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 381-385.
Стецик, С. П. and Ільніцька, К. С. (2017) Досвід використання засобів дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 378-381.
Гаврилюк, О. Д. (2017) Хмарні та туманні технології: порівняльний аналіз. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 375-378.
Сога, Д. С. (2017) Використання хмарних технологій у навчанні учнів індивідуальної форми навчання. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 373-375.

Yesterday

Медведєва, М. О. (2017) Застосування електронних таблиць пакету Office 365 у навчанні математичних дисциплін. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 366-370.
Марцін, І. В. (2017) Використання хмарних технологій у навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 366-368.
Сандуляк, В. А. (2017) Реалізація комбінованого навчання засобами хмарних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 364-366.
Вербицька, Т. А. (2017) Використання хмарних технологій при вивченні змістового модулю «Вступ до математичного аналізу». Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 358-361.
Данилюк, О. А. (2017) Основні переваги використання хмарних технологій в навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 354-357.
Вакалюк, Т. А. and Присяжнюк, Г. Є. (2017) Використання хмаро орієнтованих інтелектуальних карт при навчанні математики учнів загальноосвітніх шкіл. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 352-354.
Довбня, П. І. (2017) Комп’ютерне моделювання задач на розрізання. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 347-351.
Тарасюк, М. Д. (2017) Проектна діяльність на уроках інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 344-347.
Паршукова, Л. М. (2017) Особливості розробки дидактичних матеріалів з інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 340-344.
Шевченко, С. В. (2017) Розробка плагіну для реалізації можливостей візуального програмування в LMS Moodle. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 338-339.
Решетило, В. В. (2017) Розробка плагіну для зручного використання LaTeX розмітки в LMS Moodle. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 335-337.
Шаров, С. В. and Золотухін, Є. О. (2017) Розробка програмного засобу навчального призначення з географії для учнів 6 класів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 331-333.
Кривонос, О. М. and Новицький, С. В. and Зіновчук, А. В. (2017) Дослідження звукових коливань та визначення швидкості звуку за допомогою ПК. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі (18). pp. 64-70. ISSN 2410-7816
Сербин, В. М. (2017) Використання віртуальних лабораторій у шкільному курсі фізики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 324-326.
Коневщинська, О. Е. (2017) Культура Інтернет-мовлення в процесі міжособистісної комунікації у соціальних мережах. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 321-324.
Янчук, В. М. and Антонюк, Д. С. and Котвицький, О. Г. and Доценко, О. О. (2017) Проектування програмно-імітаційного комплексу в галузі економіки з метою підвищення ефективності навчання економічного блоку дисциплін. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 318-320.
Романішин, В. В. (2017) Переваги використання програмно-демонстраційних комплексів в умовах розвитку мобільних технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 314-318.
Міхеєв, В. В. (2017) Базова ІКТ-підготовка в структурі педагогічної діяльності вчителя. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 311-314.
Ковальчук, В. Б. (2017) Види мобільних додатків та їх переваги і недоліки. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 309-311.
Антонов, Є. В. (2017) Проблема створення персонажів засобами ІТ-технологій. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 307-309.
Філоненко, Н. В. (2017) Комп’ютерна обробка статистичного критерію Манна – Уітні. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 305-307.
Хомич, В. Ф. (2017) Інформаційне середовище університету к чинник забезпечення якості освіти. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 303-305.
Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.
Кругляк, В. О. (2017) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках алгебри у VIII-IX класах. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 297-299.
Болілий, С. О. (2017) Використання ППЗ у процесі навчання вищої математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 294-297.
Литвиненко, А. В. (2017) Використання автоматизованих інформаційних систем у навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 292-294.
Левченко, О. М. (2017) Специфіка використання сучасних ІКТ у навчанні математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 289-291.
Брик, О. О. (2017) Застосування Web-орієнтованих технологій в процесі навчання математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 286-289.
Орел, Л. О. (2017) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання інформатики в початковій школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 284-286.
Брюхович, А. О. and Гвоздецька, Ю. В. (2017) Використання дистанційних технологій при підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 267-269.
Усата, О. Ю. and Усата, В. В. (2017) Онлайн-інструменти перевірки правопису у процесі формування комунікативної компетентності студентів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 261-263.
Борщ, С. В. and Бугайова, Н. А. (2017) Сучасний учень – сучасний учитель. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 257-261.
Словінська, Ю. А. and Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Вербівський, Д. С. (2017) Огляд педагогічних програмних засобів, які використовуються у професійній діяльності вчителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 249-253.

Tuesday

Котловий, С. А. (2017) Комунікативна компетентність як складова професійних якостей соціального педагога. In: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX між нар. наук.-прак. Конференції.
Котлова, Л. О. (2017) Конфліктологічна компетентність у професійному становленні особистості. In: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX між нар. наук.-прак. Конференції.
Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2017) Використання інноваційних форм роботи у підготовці майбутніх психологів. In: Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms, 27 вересня 2017, Грузія.
Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2017) Деякі аспекти використання інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 247-249.
Кісіль, Я. В. (2017) Особливості вивчення математичних дисциплін засобами ІКТ студентами-іноземцями. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 243-247.
Кухтюк, В. О. (2017) Використання технології віртуальної реальності в освіті. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 241-243.
Ткачук, Г. В. and Стеценко, В. П. (2017) Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі технічної підготовки майбутнього учителя інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 236-237.
Сікора, Я. Б. (2017) Інструментальні засоби для реалізації управління знаннями в електронному навчанні. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 231-233.
Трач, І. В. (2017) Особливості налаштування комп’ютерного класу, комп’ютерної мережі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 228-231.
Горобец, С. Н. and Горобец, О. В. (2017) Педагогические технологии дистанционного обучения при подготовке специалистов в сфере общественных наук. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 225-228.
Благодир, Л. А. and Благодир, Ф. К. (2017) ІКТ як засіб попередження математичних помилок учнів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 222-224.
Медведєва, А. О. (2017) Використання ІКТ у викладанні української літератури. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 217-219.
Драмарецька, М. Г. (2017) Використання онлайн сервісу Desmos при вивченні показникових рівнянь. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 215-217.
Пісний, Д. Р. (2017) Застосування Інтернет-технологій в навчальному процесі вищого навчального закладу. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 203-205.
Яцишин, А. В. (2017) Про застосування електронних соціальних мереж у підготовці аспірантів і докторантів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 197-202.
Слободяник, О. В. (2017) Залежність від електронних соціальних мереж. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 195-197.
Шуляк, А. С. (2017) Інформаційно-комунікаційні технології (психолого-педагогічний аспект). Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 193-195.
Буханевич, Н. В. (2017) Сучасні методи контролю і оцінки знань учнів основної школи. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 192-193.
Мачеєва, К. В. (2017) Проблеми створення та використання електронних освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 190-192.
Почтовюк, А. Б. and Пряхіна, К. А. (2017) Інформаційні технології в освіті: міжнародні тенденції. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 188-190.
Білошапка, Н. М. (2017) Про результати педагогічного експерименту використання технологій візуалізації в навчальному процесі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 185-188.
Молоштан, Д. В. (2017) ІКТ як засіб активізації навчання на заняттях з фізичної культури у ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 180-182.
Нактініс, О. О. (2017) Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 178-180.
Заріцька, С. А. (2017) Використання засобів ІКТ під час проведення нестандартних уроків з математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 177-178.
Кравченко, В. В. (2017) Деякі аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 175-177.
Малинівська, Л. І. (2017) Сутність інформаційних технологій в освіті. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 172-175.
Давиденко, Ю. Г. (2017) Використання інформаційних комп’ютерних технологій на уроках української мови. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 169-172.
Москаленко, Т. О. (2017) Електронний контроль знань: його види та функції. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 166-168.
Семенець, С. П. and Семенець, Л. М. (2017) Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання математики: особистісно-розвивальний підхід. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 157-161.
Болюх, О. В. (2017) ІКТ при вивчені дискретної математики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 155-157.
Люлькова, Ю. С. and Семеніхіна, О. В. (2017) До питання про формування готовності майбутніх магістрів освіти до опрацювання результатів експериментальних досліджень. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 150-152.
Семеніхіна, О. В. and Друшляк, М. Г. (2017) Про доцільність використання конструктивного підходу в навчанні розв’язувати задачі на екстремум. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 147-150.
Мелещенко, А. А. and Аннамухаммедов, А. О. (2017) Використання ІКТ на заняттях з дисципліни «Охорона праці в галузі». Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 143-147.
Соловйов, А. В. (2017) Особливості вивчення САПР у професійній підготовці майбутніх бакалаврів з механічної інженерії. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 140-142.
Сокол, І. М. (2017) Аналіз освітніх розробок квестів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 138-140.
Данильченко, О. Д. (2017) Проблема підготовки вчителя інформатики до формування інформаційно-цифрової компетентості. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 135-137.
Шевчук, Б. В. (2017) Сучасний стан інформатичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на основі КОЗН. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 133-135.
Наумук, І. М. (2017) Освітні тренди у підготовці майбутніх ІТ-фахівців. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 126-129.
Коцемир, К. О. (2017) Деякі особливості підготовки майбутніх учителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 124-126.
Берегова, Ю. А. (2017) Проблеми підготовки конкурентноспроможних ІТ-фахівців у ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 117-119.
Конюхов, С. Л. (2017) Застосування проектного підходу у процесі професійної підготовки програмістів у ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 113-116.
Кузьменко, С. В. and Кузьменко, Є. В. and Яценко, О. С. (2017) Програмування мікроконтролерів. З чого почати. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 110-112.
Антоненко, В. А. (2017) Засоби створення графічних об’єктів для ефективного вивчення школярами основ графічного дизайну. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 108-110.
Лихопавло, Н. Ю. and Хараджян, Н. А. and Хараджян, М. О. and Хараджян, О. А. (2017) Використання мікроконтролерів для крапельного поливу рослин. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 105-107.
Дідківська, С. О. (2017) Розробка програми сповіщення батьків про успішність дітей у ЗНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 101-105.
Жаврук, Н. В. (2017) Технічні аспекти створення сайтів за допомогою CMS. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 100-101.
Вознюк, О. В. (2017) Универсальная модель микро- и макроэкономических феноменов. Other. Lambert publishing press, Житомир.

Saturday

Сікора, Я. Б. (2017) Використання управління знаннями в процесі формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ).. pp. 201-202.
Сухачов, С. Я. (2013) Бедность как деструктивный фактор функционирования социального механизма трудовых отношений. Вестник Бурятского Государственного университета (14). pp. 62-66.
Бідюк, О. В. (2017) Технології розробки програми відтворення аудіо та відео засобами візуального програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 95-97.
Степушенко, О. А. (2017) CMS як засіб створення навчальних ресурсів. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 93-95.
Слон, Я. В. (2017) Проблеми автоматизації взаєморозрахунків для максимізації прибутку. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 91-93.
Кучерява, Д. Л. (2017) Проблеми автоматизації технологічних процесів відносно вибору контролера для технологічних систем. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 89-91.
Осипчук, А. В. (2017) Засоби створення інформаційно-довідкових систем. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 86-88.
Поліщук, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2017) 3D моделювання і візуалізація. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 85-86.
Лупей, М. І. (2017) Метод визначення статі за іменем використовуючи штучні нейронні мережі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 83-84.
Поліщук, Ю. К. (2017) Алгоритм виведення графічних данних на дисплей. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 79-83.

Friday

Шатківський, В. М. (2017) Порівняння мов програмування, що вивчаються в школі та використовуються у промисловому програмуванні. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 71-73.
Васильєва, О. К. (2017) Методичні основи формування компетентностей учнів з основ алгоритмізації. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 69-70.
Бажан, Л. В. (2017) STEM-освіта – продовження компетентнісного підходу. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 67-69.
Кашук, О. М. (2017) Використання програми Scratch для навчання основам програмування в молодшій та середній школі. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 65-67.
Махровська, Н. А. and Погромська, Г. С. (2017) Застосування сайтів з on-line перевіркою для розвитку професійного потенціалу студентів в галузі програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 63-65.
Шевчук, П. Г. (2017) Система авторських тематичних сайтів методичної підтримки навчання програмування. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 59-62.
Федюніна, І. С. (2017) Старт в Lazarus. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 55-59.
Жалдак, А. В. (2017) Гарвардський курс з основ програмування CS50 українською. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 51-53.
Гладка, Л. І. and Бодненко, Т. В. (2017) Адаптація міжнародних стандартів навчання програмуванню у вищих навчальних закладах до національної системи освіти. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 43-48.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage