Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday

Вознюк, О. В. and Аргіропоулос, Д. (2018) Мотивационные механизмы творчества как коллективистского процесса, лишенного прагматических целей. Креативна педагогіка [наук–метод. журнал] / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (13). pp. 41-55.

Thursday

Вознюк, О. В. (2018) Новий підхід до формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс]. pp. 343-345.

Tuesday

Тверда, Р. and Миколаєнко, Н. М. (2015) Переваги та недоліки фензинів у контексті розвитку видавничої справи. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 71-75.
Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Рудницький, С. В., eds. (2018) Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип. 2. Суспільно-політичні та психологічні студії (2). Вид. О. О. Євенок, Житомир-Варшава. ISBN 978-617-7703-80-7
Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2018) Проблема чесності особистості в ХХІ столітті. Освіта ХХІ століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів. pp. 106-109.

Monday

Вознюк, О. В. and Вознюк, О. М. (2018) Основні аспекти професійно-психологічної готовності педагога до праці в інклюзивному середовищі закладів загальної освіти. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Коломия, 30 листопада 2018 р.). pp. 101-108.
Вознюк, О. В. (2018) Новые рубежи познания реальности. Other. Koob publications, Житомир.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage