Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday

Климович, Ю. Ю. (2022) Вплив освітніх трендів та тенденцій на професійну підготовку філологів в умовах соціально-економічних перетворень. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка., 1 (49). pp. 249-254.
Гримашевич, Г. І. and Титаренко, В. М. and Ящук, Л. В., eds. (2022) Мовні виміри світу : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної студентсько-учнівської конференції (21 квітня 2022 р., м. Житомир). Кафедра української мови та методики її навчання, Електронна бібліотека ЖДУ.

Wednesday

Рудницька, Н. Ю. and Коновальчук, І. М. and Шанскова, Т. І. (2022) Методичні рекомендації з виробничої педагогічної практики у початкових класах. Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Лаврик, О. Д. and Цимбалюк, В. В. and Стефанков, Л. І. (2022) Інженерне ландшафтознавство в Україні: сучасний стан і зарубіжний досвід. Науково-теоретичний журнал «Ландшафтознавство» (1 (1)). pp. 27-39.
Хом’як, І. В. (2022) Глобальні екологічні проблеми з точки зору астроекології. Екологічні науки (6(39)). pp. 154-157. ISSN 2306-9716
Хом’як, І. В. and Гарбар, Д. А. and Андрійчук, Т. В. and Костюк, В. С. and Власенко, Р. П. (2022) Динаміка відновлюваної рослинності піщаних кар'єрів Житомирського Полісся. Екологічні науки (6(39)). pp. 204-207. ISSN 2306-9716
Крамаренко, І. С. and Фонарюк, О. В. and Зацерківна, М. О. (2022) Цифровізація освіти – нові виклики та перспективи розвитку. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 2 (7) (2022). pp. 392-404. ISSN 2786-4952
Кузьменко, О. Ю. and Лісова, Ю. О. and Новік, К. (2022) Використання освітнього потенціалу онлайн-дошок в аспекті розвитку діалогічного мовлення учнів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка., 1 (49). pp. 270-279.

Tuesday

Соколовська, С. Ф. and Зелінська, Н. М., eds. (2022) Нова генерація. Збірка тез студентський досліджень № 3. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.
Вознюк, О. В. (2022) Розділ 1. Розробка цільового аспекту фундаментальної акмеології. In: Самоактуалізація викладача-філолога: акмеологічний аспект професійно-педагогічної діяльності : монографія : кол. авторів (К. Климова, А. Плечко, Д. Куриленко, О. Вознюк, Н. Щерба, О. Гордієнко, Л. Шевцова,); / за ред. К. Климової. Вид-во Поліського національного університету, Житомир, pp. 6-39. ISBN 978-617-7684-76-2
Білюк, І. Л. and Дячук, Н. В. and Чумак, Л. М. and Кодубовська, О. О. and Левченко, О. М. and Хорошун, О. О., eds. (2022) The Philological Universes. Збірка наукових робіт 2022. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Monday

Закалюжний, Л. В. and Астрахан, Н. І. and Горобченко, Н. В. and Ліпісівіцький, М. Л., eds. (2022) Semper tiro : студентський науково-літературний часопис. № 11. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.
Нестерчук, І. К. and Тищенко, С. В. and Чернишова, Т. М. and Шевчук, Б. Л. and Осіпчук, А. С. (2019) Технологія готельної справи. Житомир, Житомирського національного агроекологічного університету.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage