Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Today

Mezhzherin, S. V. and Chayka, Yu. and Vlasenko, R. and Zhalay, O. and Garbar, O. (2021) The Genetic Structure Features of the Amphimictic Earthworm Aporrectodea caliginosa. Cytology and Genetics.. pp. 420-426.
Іваненко, В. О. (2019) Методика оцінки незавершеного виробництва на підприємствах ресторанного господарства. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів.
Іваненко, В. О. (2021) Фінансове планування як основний інструмент ефективного управління підприємством. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти.
Ількевич, Н. С. (2021) Хмарні технології. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Yesterday


Saturday


Friday


Thursday

Павленко, В. В. (2021) Школа-родина-дитина: креативний підхід. Відповідальне батьківство ХХІ століття: зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару. pp. 134-137.
Sovhira, S. and Lavryk, O. and Tsymbalyuk, V. (2019) Valley-river landscape- technlcal systems: Southern Buh ecocorrldor. Other. Palmarius.
Лаврик, О. Д. (2020) Глосарій з загального землезнавства. ВПЦ «Візаві», Умань.

Tuesday

Павловська, Л. Д. and Вікарчук, О. І. (2017) Стратегія створення нових ринків без конкуренції. ТОВ "Тенар".
Павловська, Л. Д. and Павловський, Д. В. (2017) Маркетингові дослідження. О.О. Євенок.
Кащук, К. М. and Мосійчук, І. В. and Калініченко, О. О. and Ковпака, А. А. (2021) Методичні рекомендації до написання курсової роботи з освітньої компоненти «Менеджмент та самоменеджмент». ЖДУ ім. І. Франка.
Мосійчук, І. В. and Ковпака, А. А. (2021) Інформаційні системи в менеджменті. ЖДУ ім. І. Франка.
Кащук, К. М. (2019) University research commercialization experience based on the spin-off company formation. La science et la technologie à l'ère de la société de l'information, 1.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage