Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday

Стальникович, С. В. (2023) Історія релігії та церкви в Україні. [Teaching Resource]
Стельникович, С. В. (2023) Історико-релігійні студії. [Teaching Resource]
Кириченко, В. В. and Мазяр, О. В. (2022) Локус контролю психічного здоров’я під час війни. Габітус (43). pp. 204-208. ISSN 2663-5208
Дубасенюк, О. А. (2023) Вступ. Висновки. Соціально-педагогічні засади підготовки майбутніх педагогів/фахівців до професійної діяльності. In: Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації:. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, Житомир, pp. 68-115. ISBN 978-966-485-287-3
Іваненко, В. О. and Боцян, Т. В. and Клімова, І. О. (2022) АВС-аналіз як дієвий аналітичний інструмент в системах маркетингу та менеджменту закладів ресторанного господарства. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі (7). pp. 5-15. ISSN 2786-4820
Боцян, Т. В. and Павлова, С. І. and Фостолович, В. А. and Іваненко, В. О. (2023) Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Ситняківська, С. М. and Літяга, І. В. (2022) Деякі аспекти соціальної адаптації ВПО в умовах війни в Україні. НАУКОВІ СТУДІЇ Збірник наукових праць За результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічний супровід особистості в умовах сучасних викликів постмодерного суспільства: теоретичні засади та прикладні аспекти».
Трохимчук, Т. М. and Максименко, Ю. В. and Вискушенко, Д. А. (2023) Біоетичні проблеми паліативної медицини. Modern directions of development of science and technology.
Зіновчук, А. В. and Степанчиков, Д. А. and Васильєва, Р. Ю. (2022) Ideality factor in InGaN/GaN multiple quantum well light-emitting diodes with nonuniform current spreading. Фізика та освітні технології, 2. pp. 16-22. ISSN 2786-5444
Лиса, І. В. (2023) Особливості створення креолізоваго тексту в коміксах. Eurasian scientific discussions (1). pp. 299-304. ISSN 978-84-15927-32-7

Monday

Вербівський, Д. С. and Карплюк, С. О. and Вербовський, І. А. (2021) Програмне забезпечення та архітектура комп’ютера. [Teaching Resource]
Ярмоленко, Т. А. and Поліщук, М. В. (2022) Графічні можливості java script. In: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.
Ярмоленко, Т. А. and Шевчук, Ю. Р. (2022) Використання мультимедійних комплексів у навчальному процесі. In: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.
Наконечна, О. А. and Якимчук, Б. Л. and Ярмоленко, Т. А. (2022) Основні принципи паралельних обчислень. In: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.
Наконечна, О. А. and Ярмоленко, Т. А. and Алексеєнко, В. В. and Якимчук, Б. Л. (2023) Технології розподілених систем та паралельних обчислень. [Teaching Resource]
Vlasenкo, R. Р. and Shovkun, T. M. and Andriychuk, T. V. and Lavryk, O. D. (2022) Spatialanalysis and tendencies of the incidence of heart diseases of the population of Ukraine. Вісник Одеського національного університету. Сер.: Географічні та геологічні науки, 27 (2). pp. 124-136. ISSN 2303-9914
Сікора, Я. Б. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2023) Інформаційні технології. [Teaching Resource]
Вербівський, Д. С. and Бухмостова, Л. В. (2023) Огляд сучасних тенденцій в галузі комп’ютерних наук. Актуальні питання сучасної інформатики Випуск X Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці».
Вербівський, Д. С. and Алексеєнко, В. В. and Ярмоленко, Т. А. (2023) Історія розвитку комп’ютерних наук. [Teaching Resource]
Рудницька, О. П. and Магась-Демидас, Ю. І. (2023) Людські права: навчальний посібник. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.
Сікан, І. and Вербівський, Д. С. (2022) Створення 3d – проектів за допомогою інструменту magicavoxel. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).
Анхим, О. І. (2022) Транснаціональна література: проблема визначення і передумови дослідження. Закарпатські філологічні студії, 2 (25). pp. 231-235. ISSN 2663-4899

Sunday

Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. (2023) Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя в умовах змішаного навчання. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (1(19)). pp. 267-277. ISSN 2786-4952
Павлик, Н. П. and Ситняківська, С. М. and Сейко, Н. А. and Котлова, Л. О. (2023) Методика викладання теорії та практики соціальної роботи. [Teaching Resource]
Сейко, Н. А. and Павлик, Н. П. and Котловий, С. А. and Ситняківська, С. М. (2023) Методологія наукових досліджень. [Teaching Resource]

Friday

Шанскова, Т. І. (2022) Розвиток критичного мислення майбутніх вчителів початкових класів Нової української школи у процесі професійної підготовки в ЗВО. Розвиток критичного мислення майбутніх вчителів початкових класів Нової української школи у процесі професійної підготовки в ЗВО. pp. 142-146.
Чеканівська, К. С. and Шанскова, Т. І. (2022) Формування креативного мислення в учнів початкової школи засобами ігрових технологій на уроках математики. Формування креативного мислення в учнів початкової школи засобами ігрових технологій на уроках математики.
Павленко, А. С. and Шанскова, Т. І. (2022) Інтерактивні методи навчання на уроках "Я досліджую світ" у початковій школі. Інтерактивні методи навчання на уроках "Я досліджую світ" у початковій школі. pp. 106-109.
Марченко, І. П. and Шанскова, Т. І. (2022) Формування моральних цінностей молодших школярів під час реалізації змістової лінії "Людина як особистість" на уроках "Я досліджую світ". Формування моральних цінностей молодших школярів під час реалізації змістової лінії "Людина як особистість" на уроках "Я досліджую світ". pp. 86-90.
Марківська, Т. С. and Шанскова, Т. І. (2022) Формування логічного мислення молодших школярів у процесі розв’язування сюжетних задач. Формування логічного мислення молодших школярів у процесі розв’язування сюжетних задач. pp. 83-86.
Луценко, С. О. and Шанскова, Т. І. (2022) Розвиток критичного мислення молодших школярів засобами проблемного навчання. Розвиток критичного мислення молодших школярів засобами проблемного навчання.

Thursday

Рєзнік, О. С. (2023) Наукові підходи до системи формування професійних компетентностей фахівців музичного мистецтва в аспекті їх структурних компонентів і компетенцій. Нові напрями та форми організації освітнього процесу в галузі музикознавства та культурології: збірник тез наук.-метод. доповідей наук.-педаг. стажування. (Влоцлавек, 21.11.2022 ˗ 01.01.2023 р.). pp. 43-47.
Стародубець, Галина and Власюк, Ігор and Міщук, Г. А. and Буравський, О. А. and Шевчук, Андрій (2021) Специфика формирования профессиональных компетентностей будущих учителей истории. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. pp. 656-666.
Кривонос, О. М. and Котенко, О. Д. (2023) Використання цифрових технологій в освітньому процесі. Наука і техніка сьогодні (1 (15)). pp. 161-176.
Демус, Н. В. and Горальський, Л. П. and Сокульський, І. М. and Дунаєвська, О. Ф. and Колеснік, Н. Л. (2022) Морфо-функціональні аспекти морфології серця теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму. Науковi читання 2022. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини.
Горальський, Л. П. and Рагуля, М. Р. and Сокульський, І. М. (2022) Анатомо-топографічна характеристика серця статевозрілого свійського собаки. Науковi читання 2022. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини.
Горальський, Л. П. and Глухова, Н. М. and Сокульський, І. М. (2022) Функціональна морфологія легень статевозрілих хребетних тварин (Oryctolagus Cuniculus). Науковi читання 2022. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини.
Горальський, Л. П. and Сокульський, І. М. and Рагуля, М. Р. and Колеснік, Н. Л. (2022) Мікроморфологія серця статевозрілого свійського коня. «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти».
Горальський, Л. П. and Сокульський, І. М. and Глухова, Н. М. and Колеснік, Н. Л. (2022) Органометричні параметри легень статевозрілого коня. «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти».

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage