Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Today

Телешун, Сергій and Ситник, Світлана and Рейтерович, Ігор (2017) Публічна політика в Україні: генерація нових смислів управління в контексті світових викликів (досвід євроінтеграції). In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..
Аккерман, Юрий and Найдьонов, М. І. and Найденова, Л. А. (1995) Комплекс "analit": интерактивный расчет контекстуальных функционально-параметрических показателей групповой рефлексии: компьютерная программа. Научные исследования психологии групповой рефлексиидля высоких достиженийв бизнесе, карьере, политике..
Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2017) Еколого-фізіологічні пристосування витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) до умов обсихання. Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi - praktycznej konferencji , «Wschodnie partnerstwo - 2017» (9). pp. 42-44.

Sunday

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2017) Чесність як моральна категорія. In: «Глобалізований світ : випробовування людського буття» : Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня, ЖДУ.

Saturday

Малинівська, Л. І. (2017) Формування професійних умінь студентів під час надзвичайної ситуації. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce».
Малинівська, Л. І. (2017) Прикладні аспекти застосування інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Цивільний захист» у ВНЗ. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації».
Малинівська, Л. І. (2017) Безпека людини в сучасний умовах. Матеріали ХХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 24 травня 2017 року.
Малинівська, Л. І. (2017) Освітянський напрямок з цивільного захисту як модель з безпеки при надзвичайних ситуаціях. Матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 28 квітня 2017 року Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницький.
Malinovski, L. I. (2017) The formation of the concept "Human security" in the context of modernity. Humanitarian and social sciences in eastern europe: achievements and prospects.
Малинівська, Л. І. (2017) Організаційно-педагогічні заходи безпеки учнівської молоді в надзвичайних ситуаціях. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця.

Friday

Стельникович, С. В. (2008) Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941–1944 рр.). PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Thursday

Лисецька, Ю. В. (2017) Комунікативно-дискурсивні характеристики прагматичних маркерів у ранньоновоанглійській мові. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Кузьменко, О. Ю. (2017) Пейоративна оцінка адресата в англомовному інтерв'ю (на матеріалі глянцевого журналу для чоловіків GQ). Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Кондратюк, І. Б. (2017) Теоретичні особливості актуалізації психологічного балансу в процесі комунікації. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Зорницький, А. В. and Сизоненко, М. Б. (2017) Двомовність як характеристика персонажного мовлення в романі М.Шейбона "The Yiddish Policemen's Union". Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Ємець, О. В. (2017) The Conceptual Character of Paradox in Modern American and British Short Stories. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Давидович, С. С. (2017) Реалізація стратегії інформування в університетських проспектах Великої Британії. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Горбачова, Н. І. (2017) Тактика шантажу в асиметричній ситуації спілкування: прагмалінгвістичний аспект. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Вотінова, Д. О. (2017) Dystopia and Science Fiction: Interaction or Counteraction? Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Вольницька, Д. О. (2017) Порядок слів як маркер інформаційної структури у давньоанглійській мові. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Вискушенко, С. А. (2017) Загальні еволюційні аспекти формування англійської фахової мови тваринництва. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Борисенко, Н. Д. (2017) Висловлення жалю в персонажному мовленні британської драми. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Білінський, Д. Ю. (2017) Тактика наказу як засіб вираження домінування у рольовій асиметрії (на матеріалі британської драми XX століття). Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Асмукович, І. В. (2017) Термінологічний вимір англійських фахових авіаційних текстів. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.
Міщук, Г. А. and Міщук, С. М. (2016) Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України. Українська біографістика: зб.наук.пр., 14. pp. 263-276.
Малинівська, Л. І. (2017) Комп’ютерно-орієнтована система навчання майбутніх педагогів у ВНЗ. Збірник матеріалів I Всеукраїнської інтернет конференції.
Стельникович, С. В. (2017) Житомирсько-вінницький регіон за часів нацистської окупації (1941—1944 pp.): мистецьке життя. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (17).

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage