Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Today

Пирог, Г. В. and Бодашевська, Ю. С. (2021) Як обрати професію. Other. ГС «Дім ветерана».
Сарана, О. А. and Чугаєвська, С. В., eds. (2020) Науковий пошук у сфері обробки та аналізу статистичних даних. Вид-во ЖДУ.
Краснова, Н. М. (2021) Від селянської оселі до писанки. Від селянської оселі до писанки . Вид. О.О. Євенюк, м. Житомир.
Анхим, М. М. (2020) Особливості каузальних відношень (на матеріалі німецькомовних паремій). Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 13–14 листопада 2020 року.. pp. 87-89.
Степанченко, О. С. (2020) Проблеми дійсності електронного правочину. Альманах науки (8(41)). pp. 35-42. ISSN 2522-4131
Жуковський, Є. І. and Мичка, І. В. and Булгаков, О. І. (2021) Настільний теніс. [Teaching Resource]
Мичка, І. В. and Жуковський, Є. І. and Булгаков, О. І. and Гедзюк, Д. О. (2021) Теорія і методика викладання гімнастики. [Teaching Resource]
Степанченко, О. С. (2017) Тривалість виконання рішення суду в процедурі банкрутства в умовах конвенційного способу захисту права власності. «Актуальні проблеми цивільного та господарського судочинства в аспекті судово-правової реформи»: матеріали науково-практичної конференції студентів та аспірантів (м. Харків, 24 листопада 2017 р.). pp. 248-250.
Степанченко, О. С. (2017) Порівняльно-правовий аналіз статусу депутатів Європейського на національного парламентів. Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». pp. 255-257.
Степанченко, О. С. (2020) Поняття та ознаки вчинення електронного правочину в цивільному праві України. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VІІІ). pp. 125-127.
Степанченко, О. С. (2016) Захист прокурором прав та інтересів дітей у виконавчому провадженні: міжнародно-правовий досвід. Проблеми реформування прокуратури : матеріали всеукр. наук.- практ. конф. (Харків, 15 квіт. 2016 р.), 2. pp. 431-434.
Романюк, Р. К. and Власенко, Р. П. and Яковлева, В. А. and Костюк, В. С. (2020) Формування готовності майбутніх вчителів біології і географії до впровадження дистанційного та змішаного навчання. Інноваційна педагогіка, 1 (30). pp. 129-137.
Власенко, Р. П. and Квацало, Я. П. (2021) Дослідження військово-історичного комплексу "Скеля". Actual trends of modern scientific research. pp. 218-224.
Власенко, Р. П. and Забродська, В. В. and Гайдаржи, К. Г. (2021) Життя та творчість Миколи Максименка. Actual trends of modern scientific research. pp. 211-217.

Yesterday

Лісова, Ю. О. (2020) Підходи до вивчення художньої літератури у викладанні іноземної мови. In: Organization of the educational process in the area of philological sciences: a global experience and national practice, 16 листопада - 28 грудня 2020, Венеціанський університет Ка' Фоскарі, Італія. (In Press)
Мирошніченко, О. А. and Пасечник, І. Д. and Вознюк, О. В. (2020) Study of Ukrainian Polar Explorers’ Readiness for Extreme Environments at the Antarctic station. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 8 (6). pp. 455-461.
Слюсар, В. М. and Слюсар, М. В. (2020) Реклама как социальное явление в обществе мультиверсума. In: Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития : материалы Пятой междунар. науч. конф., 19–20 ноября 2020 г., Минск : Четыре четверти.
Обух, Л. В. and Моісєєва, М. А. and Олійник, С. В. (2021) Теорія і практика мистецької освіти. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Tuesday

Fedorov, Oleksandr and Власенко, Р. П. (2021) Life and art of a painter Oleksandr Kantserov. The world of science and innovation. pp. 120-124.
Власенко, Р. П. and Рябченюк, С. М. (2021) Життєвий шлях Шпаківського Віталія Станіславовича. The world of science and innovation. pp. 422-430.
Данчук, Л. І. and Авраменко, П. М. and Шинкарук, І. В. (2020) Організація творчої навчально-пізнавальної діяльності майбутніх акторів. World science: problems, prospects and innovations.

Sunday

Гирин, О. В. (2020) Lexical and Grammatical Hedging as the Means of Author’s Modality. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (93). pp. 96-103. ISSN 2663-7642
Шевчук, З. С. (2020) Прагматичний потенціал інвективних номінацій особи (на матеріалі прози Ірени Карпи). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (93). pp. 87-95. ISSN 2663-7642
Познанський, Р. В. (2020) Результативна валентність вербативів у структурі лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (93). pp. 77-86. ISSN 2663-7642
Мойсієнко, В. М. (2020) Значення апокрифів та легенд, зібраних Іваном Франком, для вивчення історії української мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (93). pp. 67-76. ISSN 2663-7642
Дяченко, Н. М. (2020) Лінгвальна репрезентація образів чоловіка і жінки в повісті Валерія Шевчука "Жінка-змія". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (93). pp. 58-66. ISSN 2663-7642
Юрчук, О. О. and Чаплінська, О. В. (2020) Interactive book as a means of overcoming disrupted communication between "author and reader". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (93). pp. 47-57. ISSN 2663-7642
Франчук, М. В. (2020) Шевченківський інтертекст у романі Артема Чапая "Авантюра". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (93). pp. 37-46. ISSN 2663-7642
Полторацька, А. Я. (2020) Екоцентрична парадигма твору О. Токарчук "Веди свій плуг понад кістками мертвих". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (93). pp. 26-36. ISSN 2663-7642
Мельнійчук, В. В. (2020) Психоаналіз міжстатевих стосунків у романі С. Процюка "Інфекція". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (93). pp. 15-25. ISSN 2663-7642
Закалюжний, Л. В. (2020) Інтермедіальний експеримент у п’єсі Віталія Ченського "Улісс": допис, інтернет-щоденник, "моноепос". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (93). pp. 6-14. ISSN 2663-7642

Saturday

Бруцька, Т. А. (2018) Педагогіка співробітництва як ресурс для загальносоціального запобігання злочинності серед студентської молоді. Педагогіка співробітництва як складова реалізації освітньої стратегії навчального закладу : збірник матеріалів всеукраїнської інтернет-конференції (Житомир, 24 квтня 2018 р.). pp. 9-11.
Бруцька, Т. А. (2020) Стан запобігання проявам стигматизації та дискримінації осіб, засуджених за вчинення злочинів у сфері обігу наркотиків. Літописець: Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 5 грудня 2019 року). (15). pp. 261-263.

Friday

Chayka, M. V. and Камінський, О. М. and Денисюк, Р. О. and Панасюк, Д. Ю. (2020) Formation of the CdTe-polished surface. In: International Multidisciplinary Scientific and Practical Conference «Specialized and multidisciplinary scientific researches», December 11, 2020, Amsterdam, Netherland.
Камінський, О. М. and Чайка, М. В. and Денисюк, Р. О. and Чумак, В. В. and Онищук, О. О. and Тітов, Ю. О. (2020) Про вплив концентрації калій йодату на швидкість проходження реакції Бріггса – Раушера. In: 1st International scientific and practical conference "Achievements and prospects of modern scientific research", December 6-8, 2020, Buenos Aires, Argentina.
Макаренко, Н. В. and Чайка, М. В. (2020) Використання дріжджів як біокаталізаторів в реакціях розкладу неорганічних речовин. In: Міжнародна студентська наукова конференція «Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки», 27 листопада 2020 р., Запоріжжя.
Мельниченко, М. В. and Зайнчуківська, Н. О. and Камінський, О. М. (2020) Визначення поверхневого натягу низькомолекулярних пар на прикладі ізоамілацетату сталагмометричним методом. In: Міжнародна студентська наукова конференція «Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки», 27 листопада 2020 р., Запоріжжя.
Chayka, M. V. and Tomashyк, Z. F. and Malanych, G. P. and Tomashyк, V. М. (2020) Method of nanosized relief formation on the CdTe single crystals surface by bromine-emerging etchants. In: 8th International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» NANO-2020, 26-29 August 2020, Lviv.
Федоренко, Л. О. and Ващенко, Т. Ю. (2020) Heiner Müller vs. Bertolt Brecht: „Der Horatier“ und „Die Horatier und die Kuriatier“ als „Lehrstück“-Dramatik. Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice (Ediţia VI). pp. 231-240.
Забродська, Т. А. (2017) Підвищення ефективності заходів запобігання девіантної поведінки неповнолітніх як запорука формування особистості майбутнього професіонала. Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації : збірник матеріалів конференції (Житомир, 16 трав. 2017 р.). pp. 40-45.
Бруцька, Т. А. (2020) Вплив засобів масової комунікації на формування причин та умов злочинів у сфері обігу наркотиків. 78 Матеріали ХХVІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 2. pp. 229-230.
Kolesnyk, Nataliia and Griban, Grygoriy and Myroshnychenko, Mykhailo and Tkachenko, Pavlo and Yavorska, Tetiana and Novitska, Inesa and Verbovskyi, Igor (2020) Bad habits and their impact on students health. Wiadomości Lekarskie. Official journal of the Polish Medical Association, 2556 (73(11)). pp. 2386-2395. ISSN 0043-5147

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage