Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Today

Колесник, Н. Є. and Поліщук, О. П. and Краснова, Н. М. (2020) Професійна підготовка здобувачів вищої освіти засобами дизайну. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (1(46)). pp. 49-53. ISSN 2524-0609

Yesterday

Вознюк, О. В. (2020) Fundamental Factors of Human Health as Prerequisites for COVID-19 Prevention. In: Philosophy, psychology and pedagogics against COVID-19. Publisher O. Yevenok, Житомир.

Wednesday

Сторожук, О. О. (2020) Ювенальна юстиція: перспективи впровадження в Україні. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VІІІ). pp. 267-269.
Ніколаєва, Д. (2020) Правова та соціальна держава на сучасному етапі. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VІІІ). pp. 235-238.
Лашевич, Крістіна (2020) Створення та основні етапи розвитку міжнародної судової системи. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VІІІ). pp. 212-215.
Білоус, М. А. (2020) Історія становлення суду присяжних в Англії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VІІІ). pp. 152-154.
Андрійченко, Д. (2020) Судові реформи Генріха ІІ. Велика і Кларендонська асизи та їх роль і нововведення у розвитку суду присяжних. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VІІІ). pp. 140-142.

Tuesday

Онищук, І. П. (2020) Збірник тестових завдань з фізіології людини і тварин. ЖДУ ім І. Франка, Житомир.
Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2020) Житомирщина в умовах повоєнної відбудови: політики-ідеологічний аспект. Родина Рильських у європейському культурному просторі ХІХ – ХХ століть : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження Максима Рильського (19 березня 2020 р.). pp. 304-308.
Калініна, Л. В. and Папіжук, В. О. and Полховська, М. В. and Кузьменко, О. Ю. and Прокопчук, Н. Р. and Матушевська, Н. В. and Гирин, О. В. and Рудик, І. М. and Климович, Ю. Ю. and Савчук, І. І. and Жуковська, В. В. and Щерба, Н. С. (2020) Занурення в майбутню професію як ігровий засіб профорієнтації школярів. Департамент освіти житомирської міської ради.

Monday

Кривонос, О. М. (2020) Запобігання академічного плагіату в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. In: Академічна доброчесність: виклики сучасності.
Жуковський, С. С. (2020) Академічна доброчесність при вивченні програмування з використанням інтернет-порталу e-olymp.com. In: Академічна доброчесність: виклики сучасності.
Wisła, Rafał and Nowosad, Andrzej (2020) Economic Transformation in Poland and Ukraine. Discussion Paper. Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business.
Рудницька, Н. В. (2020) Суспільно-політичне життя євреїв Житомирщини в 30-х роках ХХ ст. Історичні мідраші Північного Причорномор'я, І (ІХ). pp. 291-303.
Геча, О. А. (2020) Єврейські жінки в лавах Червоної Армії: перекладачка і розвідниця Єлена Ржевська. Історичні мідраші Північного Причорномор'я, І (ІХ). pp. 23-32.

Sunday

Самойлюкевич, І. В. (2020) Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови початкових класів на матеріалі літературних творів для дітей. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 25–26 вересня 2020 р.). pp. 221-224.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage