Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday

Грибан, Г. П. and Тимошенко, О. В. and Сметанникова, Т. В. (2016) Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток спеціальних медичних груп упродовж навчання у вищих навчальних закладах. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. / гол. ред. В. М. Костюкевич. pp. 47-51. ISSN 2071-5285

Monday

Гирина, А. А. (2016) Точковий масаж. Масаж біологічно активних точок. Біологічні дослідження - 2016. pp. 249-250.
Грибан, Г. П. (2017) Діяльність гімнастичного товариства «Сокіл» у Волинській губернії після жовтневого перевороту. Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання. Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 18–19 квітня 2017 року. pp. 239-247.
Охрімчук, І. В. and Чернуха, І. С. (2016) Вплив анаболічних стероїдів на гепатобіліарну систему спортсмена. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 81-84.
Чернуха, І. С. and Решетнік, Є. М. and Нурищенко, Н. Є. and Весельський, С. П. (2016) Вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі самців щурів. Вісник Черкаського університету, серія «Біологічні науки» (2). pp. 122-129.
Ляшевич, А. М. and Решетнік, Є. М. and Колбасинська, В. М. and Весельський, С. П. and Макарчук, М. Ю. (2016) Вплив корвітину на вміст жовчних кислот у жовчі щурів з викликаною доксицикліном гіперхолестеринемією. Вісник Черкаського університету, серія «Біологічні науки» (2). pp. 73-79.
Майковець, Д. В. and Ляшевич, А. М. (2016) Вплив стресу на організм спортсмена. Студентська спортивна наука – 2016. pp. 62-66.
Найдьонов, М. І. and Григоровська, Л. В. (2011) Престижність як аргумент вибору майбутньої професії та її динаміка протягом 2008–2010 років. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2011 р., м. Київ). pp. 211-221.
Найдьонов, М. І. (2012) Динаміка престижності професій в Україні протягом 2008–2011 років очима дорослих і школярів. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 листопада 2012 р., м. Київ). pp. 191-200.
Найдьонов, М. І. (2011) Етнонаціональні особливості розуміння престижності професій в Україні. Психологічні перспективи. Психологічні виміри українського соціокультурного простору (спец.). pp. 138-148.
Найдьонов, М. І. (2013) Уявлення про сходини влади в системі професій як чинник регулювання ринку праці в Україні. Актуальні проблеми психології. Психологія творчості, 12 (16). pp. 305-316.
Найдьонов, М. І. and Григоровська, Л. В. (2012) Престижність професій як чинник регулювання ринку праці в Україні: ресурси і ризики. Научные исследования психологии групповой рефлексиидля высоких достиженийв бизнесе, карьере, политике.
Умінська, А. П. (2017) Формування рефлексивної культури майбутнього вчителя іноземної мови в процесі професійної підготовки. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Умінська, А. П. (2017) Формування рефлексивної культури майбутнього вчителя іноземної мови в процесі професійної підготовки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2007) Електричний струм у вакуумі. Визначення роботи виходу електрона. [Teaching Resource]
Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2007) Дослідження роботи джерела електричного струму. [Teaching Resource]

Friday

Грибан, Г. П. (2016) Гімнастичного товариства «Сокіл» на Житомирщині. Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання. pp. 129-137.
Черниш, О. А. (2017) Специфіка медіажанру "слово редактора" сучасних англомовних жіночих глянцевих журналів. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).
Щерба, Н. С. (2017) Використання віртуальних навчальних середовищ Edmodo та Easygenerator у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).
Цюник, Г. М. (2017) Абревіація як один з основних засобів словотворення у сучасній французькій мові. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).
Тимошенко, Н. С. (2017) Структурна організація заперечних маркерів в імперативних реченнях ранньоновоанглійської мови. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).
Соловйова, Л. Ф. (2017) Семантичні характеристики атрибутів оцінки у сучасній англійській мові. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).
Савчук, І. І. (2017) Сприйняття країн Заходу британцями: лінгвокультурний вимір. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).
Матушевська, Н. В. (2017) Аналіз кореляції понять "концепт", "поняття" та "значення". Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Thursday

Найдьонов, М. І. and Григоровська, Л. В. (2011) Історико-теоретичний аналіз проблеми відстеження динаміки престижності професій (зарубіжний досвід проведення досліджень). Наукові студії із соціальної та політичної психології (28). pp. 251-267.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage