Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday

Моляко, В. О. (2015) Генетичні індикатори конструювання образів світу у сучасному інформаційному просторі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (21). pp. 7-18.

Friday

Кордон, М. В. (2016) Європа знань. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Житомир, 2016 – (ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 336-344.
Ковальчук, І. В. (2016) Громадська і наукова діяльність І.Фещенка-Чопівського у Польщі. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. Житомир, 2016. – (ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 324-335.
Сичевський, Антон (2016) Духовно-символічний простір римо-католицької церкви північної Житомирщини у ХVІІ–ХІХ ст. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. – Житомир, 2016. (ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 302-323.
Котлова, Л. О. and Степанюк, І. А. (2013) ІММ Психологія травмуючих ситуацій. [Teaching Resource] (Unpublished)
Котлова, Л. О. (2015) Кодекс медіатора. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Thursday

Копча, Н. М. (2017) Вплив позаклітинних метаболітів бактерій роду Кlebsiellа на процеси росту рослин. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 169-171.
Касянчук, В. В. and Ткаченко, І. А. and Кустуров, В. Б. (2017) Вивчення поширення шигатоксинпродукуючих E.coli в м’ясі птиці. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 167-169.
Караванський, Ю. В. and Зінченко, О. Ю. and Кранга, К. М. (2017) Мікробіота шкіри Paracheirodon axelrodi з зовнішніми ознаками бактеріального ураження. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 166-167.
Івчук, В. В. and Коптєва, Т. Ю. and Ковальчук, Т. А. (2017) Мікрофлора дихальних шляхів працівників гірничорудної галузі Кривбасу з захворюванням органів дихання професійної етіології. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 163-165.
Єременко, А. О. and Дрегваль, О. А. and Вінніков, А. І. (2017) Комплексна дія Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana та стрептоміцетів проти фітопатогенних грибів. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 162-163.
Дворак, К. П. (2017) Біологічні властивості збудника бактеріальної плямистості листків цукрових буряків. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 160-162.
Шембарецька, О. С. (2017) Управління виховним процесом у закладах позашкільної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 245-250.
Шадура, К. М. (2017) Маркетингові дослідження як засіб управління якістю освітніх послуг. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 228-234.
Гаврилкіна, Д. В. and Леонова, Н. О. (2017) Синтез сполук гіберелової природи штамами бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 159-160.
Пилипчук, І. В. (2017) Інноваційні технології в управлінні, як складова діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 128-132.
Павленко, О. П. (2017) Роль наукових підходів в організації управлінської діяльності заступника директора з виховної роботи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 111-115.
Онищук, Д. П. (2017) Система електронного документообігу як важлива складова модернізованого управління ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 106-110.
Мороз, В. В. (2017) Значення інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 73-78.
Макарчук, Н. О. (2017) Тімбілдинг як інноваційний метод в управлінській діяльності керівника ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 50-54.
Кочин, І. С. (2017) Управління інформатизацією загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 262-267.
Коновальчук, Б. Б. (2017) Формування управлінської компетентності у майбутніх викладачів фізичної культури в умовах магістратури. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 258-262.
Бергілевич, О. М. and Шубін, П. А. and Воробей, І. В. and Стеблевська, А. В. (2017) Теоретичні аспекти щодо вивчення полірезистентності Staphylococcus aureus до антибіотичних препаратів. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 157-158.
Ковальчук, Р. В. (2017) Управління позашкільним навчальним закладом на засадах інноваційних підходів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 240-245.
Власюк, О. А. (2017) Сучасний стан реалізації персонологічного підходу в практиці управління ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 98-102.
Клим'юк, М. М. (2017) Перспективи навчального закладу в умовах профільної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 220-225.
Дужич, Н. В. (2017) Формування управлінської компетентності у майбутніх медичних сестер у ВМНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 187-191.
Дорош, О. І. (2017) Професійні та особистісні якості керівника ЗНЗ, як один із факторів успішного функціонування закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 170-174.
Дзюба, К. С. (2017) Формування конкурентноспроможності ВНЗ у сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 165-169.
Гордійчук, О. М. (2017) Основні напрями управління дистанційним навчанням у ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 113-118.
Годна, О. В. (2017) Управління ПТНЗ на засадах гуманістичного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 107-112.
Гавриловський, С. О. (2017) Теоретичний аспект науково-дослідної діяльності майбутніх керівників ЗНЗ засобами ІКТ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 103-106.
Вигівська, А. М. (2017) Управління адаптацією молодих педагогів у сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 92-97.
Верещак, Л. Б. (2017) Інноваційний менеджмент у ДНЗ: теорія і практика. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 87-91.
Бочко, С. М. (2017) Інноваційний менеджмент в управлінській діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 76-80.
Бондаренко, І. П. (2017) Дошкільна освіта в Україні і Польщі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 68-75.
Блохіна, І. П. (2017) Управління навчально-виховним процесом у ЗНЗ на засадах адаптивного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 55-61.
Сігнаєвська, Н. П. (2017) Управління розвитком приватним загальноосвітнім навчальним закладом у сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 164-170.
Безкровна, Ю. М. and Голодок, Л. П. (2017) Папіломавірус людини та захворювання які він викликає. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць.. pp. 156-157.

Wednesday

Щербак, В. І. and Семенюк, Н. Є. and Задорожна, Г. М. (2017) Екологічні наслідки спрацювання рівнів водойми-охолоджувача ЧАЕС на різноманіття водоростей різних екологічних груп. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць. pp. 152-153.
Шлапак, О. О. (2017) Вміст імуноглобуліну M у тканинах коропових риб як показник впливу ектопаразитів. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць. pp. 150-151.
Цыбульский, А. И. and Силаева, А. А. (2017) Донная фауна малой реки на участках с разной трансформацией русла. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць. pp. 148-150.
Силаєва, А. А. and Протасов, О. О. and Новосьолова, Т. М. and Громова, Ю. Ф. and Степанова, Т. І. (2017) Екологічний стан водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС в умовах нестабільного рівня води. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць. pp. 143-145.
Рабченюк, О. О. and Луцик, З. М. and Хоменчук, В. О. and Курант, В. З. (2017) Особливості ліпідного складу тканин печінки та зябер риб за дії підвищених концентрацій йонів Fe3+. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць. pp. 141-143.
Пашкова, О. В. (2017) Вплив температури на структурну організацію зоопланктону Київського водосховища. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць. pp. 137-140.
Алі, Гюль (2017) Становлення та розвиток університетської освіти Туреччини у ХІХ – на початку ХХІ століття. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Толстова, О. В. (2017) Технологія підготовки майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів основної школи. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Tuesday

Шмиглюк, О. Г. and Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія» для психологів. [Teaching Resource]
Шмиглюк, О. Г. and Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія». [Teaching Resource]
Котлова, Л. О. and Гарбовська, І. (2017) Гендерні відмінності в уявленнях про «ідеального» керівника організації. Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОППП / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки (1). pp. 38-45. ISSN 2411-3190
Колодюк, Тетяна and Мосійчук, І. В. (2016) Керівництво та лідерство в менеджменті. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».
Коробейник, Вікторія and Мосійчук, І. В. (2016) Досвід світових компаній з пошуку талановитих співробітників. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 79-80.
Мосійчук, І. В. and Приведенюк, Марина (2016) Мотиваційні фактори впливу на персонал. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».
Мосійчук, І. В. (2016) Сучасні проблеми розвитку менеджменту в Україні. Матеріали конференції: Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства. pp. 113-115.
Мосійчук, І. В. (2016) Механізми державного регулювання економіки України. Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки". pp. 283-287.
Мосійчук, І. В. (2016) Конкурентоспроможність освітніх послуг в сучасних умовах. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі". pp. 69-70.
Мосійчук, І. В. (2013) До питання сутності кадрового ресурсу соціальної сфери. Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 29-31.
Мосійчук, І. В. (2013) Складові кадрового потенціалу соціальної сфери як чинники конкурентоспроможності. МАТЕРІАЛИ VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи". pp. 81-83.
Мосійчук, І. В. (2015) Менеджмент ресурсного потенціалу організації. Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі: збірник матеріалів науково-практичної конференції. pp. 51-54.
Кащук, К. М. (2015) Перспективи інноваційного провайдингу в сільському господарстві. Інтелектуальна економіка:глобальні тенденції та національні перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. pp. 160-163.
Кащук, К. М. (2015) Алгоритм проектування організаційної структури великотоварних агропромислових формувань. Вісник ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім Вадима Гетьмана", 1. pp. 25-28.
Кащук, К. М. and Левківська, Л. М. (2014) Інноваційне забезпечення розвитку підприємств сфери агробізнесу. Інвестиції: практика та досвід (12). pp. 38-41.
Мосійчук, І. В. (2015) Щодо питання державного управління інвестиційної політики Житомирського регіону. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади". pp. 55-57.
Мосійчук, І. В. (2016) Особливості розвитку аграрного сектора економіки України в сучасних умовах. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації:реалії, проблеми, перспективи".
Мосійчук, І. В. (2016) Теоретичні основи формування регіональної економіки в системі державного управління. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах".

Monday

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Мирончук, Н. М. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод. збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.
Дубасенюк, О. А. and Васильєва, Р. Ю. and Толстова, О. В. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.
Чернілевський, Д. В. (2016) Проблеми освіти та духовно-морального виховання майбутніх фахівців в умовах глобалізаційних викликів. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 181-191.
Сидорчук, Н. Г. (2016) Шляхи оптимізації педагогічної освіти та перспективи її розвитку. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 286-299.
Ничкало, Н. Г. (2016) Концепція педагогічної майстерності академіка І.А.Зязюна: міждисциплінарні засади. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 20-31.
Мирончук, Н. М. (2016) Проблемно-ситуаційний підхід як основа контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 254-261.
Лук'янова, Л. Б. (2016) Безробіття як соціально-економічна проблема України та шляхи її вирішення. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 168-180.
Корінна, Л. В. (2016) Комунальний заклад "Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей "Житомирської обласної ради – Центр професійного саморозвитку вчителя "Академія педагогічної майстерності". Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк.. pp. 300-314.
Колесник, Н. Є. (2016) Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 376-393.
Зданевич, Л. В. (2016) Модель професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дезадаптованими дошкільниками. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 136-154.
Дубасенюк, О. А. (2016) Проблеми педагогізації професійної освіти в умовах ціложиттєвого навчання особистості в контексті ідей академіка І.А. Зязюна. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 32-58.
Дубасенюк, О. А. (2016) Наукові підходи до освіти дорослих. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 155-167.
Вітвицька, С. С. (2016) Професіографічний підхід у підготовці майбутніх магістрів освіти в контексті інформаційно-комунікаційних технологій. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 192-222.
Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2016) Формування професійної майстерності вчителя в умовах альтернативної освіти: зарубіжний досвід. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 337-352.
Антонова, О. Є. (2016) Практико-орієнтований підхід у формуванні професійної майстерності майбутнього вчителя. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 262-285.
Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Березюк, О. С. (2016) Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Other. Житомир : Вид-во Рута, Житомир.
Боцян, Т. В. and Недірова, З. А. (2017) Функції власного капіталу банку. Матеріали ХІ ксеукраїнської практично-пізнавальної конференції"Наукова думка сучасності".
Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2017) Детермінанти професійної мотивації студентів. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу. pp. 71-72.
Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2017) Психологічні особливості творення поетичного тексту (за науковим трактатом І. Франка «Із секретів поетичної творчості»). Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету., 8. pp. 120-124. ISSN 2518-7503
Грибан, Г. П. and Кухарський, О. С. (2014) Історія гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині. Working Paper. Житомир: Вид-во “Рута”, Житомир.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage