Items where Author is "Єрмошина, Т. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Романюк, Р. К. and Фонарюк, О. В. and Павлюченко, О. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Повідайчик, М. (2022) Application of Information and Communication Technologies in the Study of Natural Disciplines. Postmodern Openings, 13 (1). pp. 313-329. ISSN 2068-0236

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. (2021) Використання лепбукінгу під час вивчення паразитів людини в новій українській школі. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (66). pp. 12-17.

Метельська, М. В. and Довбня, М. О. and Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2020) Вивчення паразитів як необхідна складова змістової лінії "Здоров’я і безпека" у навчальній програмі "Біологія". Актуальні питання біологічної науки. pp. 189-193.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. and Мельниченко, Р. К. (2019) Конхіологічна мінливість Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae). Біологія та екологія, 5 (2). pp. 78-88. ISSN 2616-6720

Мельниченко, Р. К. and Єрмошина, Т. В. and Васільєва, Л. А. (2019) Малакологічна колекція Музею природи Житомирського державного університету імені Івана Франка. Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку (Праці наукової конференції 7–8 жовтня 2019 року в Києві). pp. 197-198.

Рекеда, Н. М. and Довбня, М. О. and Єрмошина, Т. В. (2019) Університетські музеї природи як осередки освітньої і наукової діяльності. Біологічні дослідження – 2019. pp. 377-380.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2018) Інтродукція Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) у басейні річки Гнилоп’ять (Житомирська область, Північна Україна). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. pp. 132-140. ISSN 0206-5657

Драчук, О. П. and Єрмошина, Т. В. (2018) Ефективність природознавчих екскурсій у формуванні дбайливого ставлення учнів до природи. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 69-71.

Колодюк, О. О. and Єрмошина, Т. В. (2018) Сучасний стан малакоценозів річки Лісова. Біологічні дослідження – 2018. pp. 123-126.

Литвиненко, Г. О. and Єрмошина, Т. В. (2018) Формування самостійної пізнавальної діяльності в процесі вивчення біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 144-146.

Єрмошина, Т. В. and Пилипко, І. В. (2017) До питання про фільтраційну активність молюсків родини Unionidae. Біологічні дослідження - 2017. pp. 78-80.

Єрмошина, Т. В. (2017) Конхіометрична мінливість молюсків родини Unionidae з водойм басейну річки Тетерів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 123-128. ISSN 1729-360Х

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. (2017) Особливості паразитування Aspidogaster conchicola в молюсках родини Unionidae. Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Science without borders – 2017» (30 march–07 April, 2017), 10. pp. 81-83.

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. (2017) Паразити перлівницевих (Bivalvia, Unionidae)та їх вплив на організм молюсків. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8 (4). pp. 482-488. ISSN 2519-8521

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2016) Поширення Pseudanodonta complanata у водоймах України та зараженість цих молюсків паразитами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 38-41. ISSN 2075-0846

Єрмошина, Т. В. and Колесник, Л. М. (2016) Фільтраційна активність Viviparus contectus за наявності у водному середовищі іонів свинцю. Материали за 12-а международна научна практична конференция «Новина та за напреднали наука – 2016» (15–22-ти май, 2016), 11. pp. 42-44.

Марчук, О. М. and Єрмошина, Т. В. (2015) Перлівницеві (Mollusca : Bivalvia : Unionidae) басейну річки Случ (фауна, екологія, мінливість, фільтраційна активність. Магістерська робота на тему.

Москальова, О. М. and Єрмошина, Т. В. (2015) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну річки Уж (фауна, екологія, мінливість, фільтраційна активність). Магістерська робота.

Москальова, О. М. and Єрмошина, Т. В. (2015) Популяційна структура перлівницевих басейну річки Уж. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 111-113. ISSN 978-617-581-241-9

Марчук, О. М. and Єрмошина, Т. В. (2015) Структура малакоценозів перлівницевих басейну річки Случ. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 109-111. ISSN 978-617-581-241-9

Єрмошина, Т. В. and Марчук, О. М. and Москальова, О. М. (2015) Структура поселень перлівницевих басейну річок Случ і Уж. Наукові записки Тернопільського національноо педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія: Біологія Спеціальний випуск: Гідроекологія (64). pp. 219-223. ISSN 2078-2357

Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлінська, А. М. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Трускавецький, Є. С. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Васільєва, Л. А. and Власенко, Р. П. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2014) Морфометричні індекси молюсків роду Unio в нормі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (13(290). pp. 77-81. ISSN 1729-360Х

Єрмошина, Т. В. (2012) Мінливість молюсків підродини Anоdontinae з басейну річки Тетерів. Materiály VIII mezinárodni vědecko-praktická konference «Dny vědy-2012» (74). pp. 78-86. ISSN 978-966-8736-05-6

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2012) Паразити перлівницевих Центрального Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 114-117. ISSN 2078-2357

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2010) Біотопічний розподіл та морфологічна мінливість видів роду Unio фауни України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Івана Гнатюка. Серія: біологічна (2 (43)). pp. 178-181. ISSN 2078-2357

Андрієнко, Н. О. and Соколовська, І. О. and Єрмошина, Т. В. (2010) Морфологічна мінливість деяких представників підродини Anodontinae. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". pp. 3-4.

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. (2010) Різноманітність перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) водойм центрального Полісся. Материали за 6-а международна научна практична конференция, “Последните научни постижения-2010”, 16.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2010) Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 216-221. ISSN 0206-5657

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2010) Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 216-221. ISSN 0206-5657

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2010) Фауна перловицевых (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в условиях радиационного загрязнения. Тезисы докладов международной научной конференции и Международной школы для молодых ученых «Проблемы экологии». p. 407.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2009) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразит перлівницевих Центрального Полісся. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 201-206.

Єрмошина, Т. В. (2008) Вплив йонів важких металів на миготливий епітелій Batavusiana musiva (Mollusca: Unionidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. pp. 159-164. ISSN 0206-5657

Вискушенко, Д. А. and Єрмошина, Т. В. (2008) Патологічні зміни в організмі молюсків за дії важких металів водного середовища. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 147-154.

Book

Андрійчук, Т. В. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гирин, В. К. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сорочинська, О. А. and Стадниченко, А. П. and Танська, В. В. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Teaching Resource

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. and Дмитрук, В. С. (2022) Тестові завдання з зоології. [Teaching Resource]

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2021) Робочий зошит для лабораторних робіт із зоології. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. and Сорочинська, О. А. (2020) Тестові завдання з валеології і вікової фізіології. [Teaching Resource]

Єрмошина, Т. В. and Першко, І. О. and Васільєва, Л. А. and Сорочинська, О. А. (2020) Робочий зошит для лабораторних робіт з біофізики. [Teaching Resource]

Other

Єрмошина, Т. В. and Гирин, В. К. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики із зоології з використанням елементів дистанційного навчання. Частина 1: Безхребетні. ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. І. Франка.

Рекеда, Н. М. and Єрмошина, Т. В. (2019) Молюски підродини Anodontinae (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка. ЖДУ ім. І. Франка.

Довбня, М. О. and Єрмошина, Т. В. (2019) Молюски підродини Unioninae (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка. ЖДУ ім. І. Франка.

Драчук, О. П. and Єрмошина, Т. В. (2018) Природознавчі екскурсії як засіб формування екологічної культури. ЖДУ ім. І. Франка.

Колодюк, О. О. and Єрмошина, Т. В. (2018) Структурна організація малакоценозів водойм околиць міста Житомира. ЖДУ ім. І. Франка.

Литвиненко, Г. О. and Єрмошина, Т. В. (2018) Формування самостійної пізнавальної діяльності в процесі вивчення біології. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Fri Oct 7 19:56:47 2022 EEST.