Items where Author is "Астрахан, Н. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 62.

Article

Астрахан, Н. І. (2021) Літературний твір у системі культури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 56-66. ISSN 2663-7642

Астрахан, Н. І. (2019) Література та літературознавство в дзеркалі філософського дискурсу: до питання про основи інтерпретації в умовах загальнокультурного синтезу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 50-59. ISSN 2663-7642

Астрахан, Н. І. (2017) Духовно-творчий та історичний виміри буття у художньому цілому філософського роману: «Гра в бісер» Г. Гессе та «Доктор Живаго» Б. Пастернака. Збірник статей "Актуальні проблеми літературознавчої термінології". pp. 15-18.

Астрахан, Н. І. (2017) «Уникальный роман» М. Павича: постмодернизм как художественная репрезентация негативного индивидуально-субъективного опыта. Журнал "Известия Смоленского государственного университета" (3). pp. 71-81.

Астрахан, Н. І. (2017) Музика як основа універсальної мови духовної культури (на матеріалі роману Германа Гессе «Гра в бісер». Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії / за редакцією Світлани Маценки. pp. 161-170.

Астрахан, Н. І. (2017) Міф і символ: традиції та перспективи терміновжитку в контексті ідеї синтезу гуманітарного знання. Актульні проблеми літературознавчої термінології (2). pp. 13-17.

Астрахан, Н. І. (2016) Проблема міжсуб’єктної перевірки інтерпретації в проекції на естетику трагедійного та комедійного катарсису давньогрець- кої драми. Ars et scientia (Мистецтво і наука): культурологічний часопис: № 2 Ред. колегія Астрахан Н. І., Білоус П. В., Бондарева О. Є. та ін.. pp. 7-12.

Гриневич, Анна and Астрахан, Н. І. (2015) Литературная критика серебряного века о творчестве Ф. М. Достоевского. Полілог (3). pp. 24-27. ISSN 2311-1844

Сергієнко, В. Ю. and Астрахан, Н. І. (2015) Образы героя и героини как лирический центр романного повествования (на материале романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). Полілог (3). pp. 76-78. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2015) Подієвість літературного твору: діалектика поняття та терміну. Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник / Відп. ред. Є. М. Васильєв.. pp. 15-18.

Грицик, Светлана and Астрахан, Н. І. (2015) Проблема «Народ и история» в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Полілог (3). pp. 28-31. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2015) Сократичний діалог у філогенезі літературного твору. Житомирські літературознавчі студії. pp. 4-13. ISSN 2305-5898

Ільчук, Т. and Астрахан, Н. І. (2015) Творча історія повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба». Полілог (3). pp. 38-40. ISSN 2311-1844

Кірішун, Г. В. and Астрахан, Н. І. (2015) Тематическое многообразие лирики Александра Сергеевича Пушкина. Полілог (3). pp. 41-44. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2014) «Старий переказ» Й. І. Крашевського: досвід прочитання. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 166-171. ISSN 2220-7996

Астрахан, Н. І. (2014) Біографія Сократа в контексті розвитку античної драми. Питання літературознавства (89). pp. 165-177.

Астрахан, Н. І. (2014) В межах і за межами герменевтичної традиції: від інтерпретації теорії до теорії інтерпретації. Синопсис: текст, контекст, медіа. Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка (4).

Астрахан, Н. І. (2014) Литературное произведение и проблема времени: онтологический аспект. Литературоведение на современном этапе: Теория. История литературы. Творческие индивидуальности. Выпуск 2: К 130-летию со дня рождения Е. И. Замятина. По материалам международного конгресса литературоведов 1–4 октября 2014 г. : в 2-х книгах. Книга вторая. pp. 316-321.

Астрахан, Н. І. (2014) Литературное произведение как эстетическая проверка ценностей на материале драматического цикла А. С. Пушкина, называемого «маленькими трагедиями»). Оралдың ғылым жаршысы. Серия: Философия. Право. История. Филологические науки. Политология. (48). pp. 40-46.

Грицик, Светлана and Астрахан, Н. І. (2014) Особенности конфликта в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина. Полілог (2). pp. 36-39. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2014) Проблема інтерпретації у філософській герменевтиці Г.-Ґ. Гадамера та П. Рікера: літературознавча проекція. «З роду нашого красного…» Перша професорка Волині : зб. наук. пр. на пошану проф. Л. К. Оляндер / упор. М. В. Моклиця, Т. П. Левчук. pp. 238-253.

Мельнійчук, Владислав and Астрахан, Н. І. (2014) Роль християнства у житті та творчості М. Булгакова. Полілог (2). pp. 51-54. ISSN 2311-1844

Семенюк, Алина and Астрахан, Н. І. (2014) Тема любви и творчества в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Полілог (2). pp. 74-76. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2013) "ДОБРА ЛЮДИНА ІЗ СИЧУАНІ" Б. БРЕХТА: ДОСВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 38-42. ISSN 2076-6173

Головецька, Зоряна and Астрахан, Н. І. (2013) ПРОБЛЕМА АВТОРА ТА ЧИТАЧА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В РОМАНІ М. О. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА». Полілог (1). pp. 41-49. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2013) Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 175-183. ISSN 2305-5898

Астрахан, Н. І. (2013) Теорія неможливості теорії літературного твору» в праці С. Лема «Філософія випадку». Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (13). pp. 7-11.

Астрахан, Н. І. (2012) "Добра людина з Сичуані" Бертольта Брехта: досвід інтерпритації. Брехтівський часопис (2). pp. 50-55. ISSN 2303-9612

Астрахан, Н. І. (2012) Діалогічність літературного твору як метадологічна проблема. Діалог і діалогічность української літератури ХІХ-ХХІ ст. Монографія. За загальною редакцією д. філол. н., профессора Малютіної Н. П.. pp. 42-56.

Астрахан, Н. І. (2012) Художественная концепция человека и мира в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад". Русский язык и литература в учебных заведениях (5-6). pp. 42-52.

Астрахан, Н. І. (2011) Авторська інтерпретаційна модель театральної вистави у книзі Б. Брехта "Антігона", модель 1948 року". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 146-150. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2011) Антиномія «російське» - «німецьке» в контексті інтерпретації оповідання В. Набокова «Хмара, озеро, вежа». Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні виміри національної літератури: зб. наук. пр. (12). pp. 14-27.

Астрахан, Н. І. (2011) Герменевтична теорія Ф.Д. Шляєрмахера в контексті сучасних концепцій інтерпретації літературного твору. VII Міжнародні Чичерінські Читання «Світова Літературна Класика У «Великому Часі»: збірник тез.. pp. 4-6.

Астрахан, Н. І. (2011) Олександр Семенович Чирков: бути, а не здаватися. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 8-13.

Астрахан, Н. І. (2010) Літературний твір як модель семіозису. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (11). pp. 8-14. ISSN 1729-360Х

Астрахан, Н. І. (2009) Інтертекстуальність і проблема онтології літературного твору. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (12). pp. 7-11. ISSN 1729-360X

Астрахан, Н. І. (2009) Родова та жанрова своєрідність маленьких трагедій О.С. Пушкіна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 189-194. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2008) Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. (44). pp. 185-194.

Астрахан, Н. І. (2008) Загальнонауковий метод моделювання: літературознавча проекція. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 8-13. ISSN 1729-360Х

Астрахан, Н. І. (2008) Французький структуралізм та російський формалізм: продуктивність діахронного діалогу. Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, Ч. І (6). pp. 11-19.

Астрахан, Н. І. (2007) Проблема буття літературного твору в контексті романтичної естетики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 6-14. ISSN 2227-2844

Астрахан, Н. І. (2006) Іван Франко про естетичні основи літератури (на матеріалі праці "Із секретів поетичної творчості"). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 39-45. ISSN 2220-7996

Астрахан, Н. І. (2006) Авторські інтерпретаційні моделі та їх програми в прозі Антуана де Сент-Екзюпері (на матеріалі книги «Планета людей» та казки «Маленький принц»). Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 69-89.

Астрахан, Н. І. (2006) Аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору в контексті античної естетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 63-68. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2006) Вистава як інтерпретаційна модель драматичного твору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 139-142. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2006) Моделювання в мистецтві: літературний твір як художня модель дійсності. Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми. pp. 57-64.

Астрахан, Н. І. (2006) Особливості міфопоетичного мислення в новелі X. Л. Борхеса «Троянда Парацельса». Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 105-117.

Астрахан, Н. І. (2006) Твори Ф. М. Достоєвського в інтерпретації В. В. Набокова. Проблеми славістики (1-4). pp. 8-14.

Астрахан, Н. І. (2005) Літературний твір як літературознавча проблема. Проблеми славістики (1-4). pp. 45-51.

Астрахан, Н. І. (2005) Моделювання у літературознавстві: термінологічні аспекти методологічних проблем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 173-176. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2004) Особливості художньої структури поеми Д. Г. Байрона "Паломництво Чайльд-Гарольда". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 30-33. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2004) „ХАЗАРСКИЙ СЛОВАРЬ" М. ПАВИЧА: ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, 5. pp. 20-25.

Астрахан, Н. І. (2003) Епіграф як програма авторської моделі художнього тексту. Слов’янський вісник (4). pp. 218-221.

Астрахан, Н. І. (2003) Особливості структури оповіді в новелі Е.Т.А. Гофмана "Дон Жуан". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 151-153. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2002) Художній текст і аналітичне моделювання. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 173-175. ISSN 2220-7996

Астрахан, Н. І. (1997) Целостность лирического мира. Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов). pp. 7-10.

Monograph

Астрахан, Н. І. (2018) Література як утопія. Other. Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ.

Book

Астрахан, Н. І. (2021) Теорія літератури: основи, традиції, актуальні проблеми. Наукове видання . Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ. ISBN 978-966-489-570-2

Закалюжний, Л. В. and Ліпісівіцький, М. Л. and Астрахан, Н. І. and Чирков, О. С. (2020) Semper tiro. Студентський науково-літературний часопис. ЖДУ імені Івана Франка.

Thesis

Астрахан, Н. І. (2015) Моделювання у літературознавстві: аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору. Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Астрахан, Н. І. and Ващенко, Т. Ю. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти «Методика навчання зарубіжної літератури» для здобувачів першого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Other

Астрахан, Н. І. (2016) Пам’яті Романа Теодоровича Гром’яка. Тернопіль : Редакційно-вдавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка / Упоряд. З. Лановик, М. Лановик.

This list was generated on Fri Oct 7 07:03:04 2022 EEST.