Items where Author is "Астрахан, Н. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 70.

Article

Анхим, О. І., Астрахан, Н. І. (2023) Транснаціональні аспекти поетики роману Мар’яни Гапоненко «Хто така Марта?». Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки» (25). pp. 20-33. ISSN 2523-4463

Астрахан, Н. І. (2023) Художня концепція людини у романі-притчі В. Ґолдінґа «Володар мух»: обрії дидактичної інтерпретації. Імідж сучасного педагога, 2 (209). pp. 122-128. ISSN 2522-9729

Астрахан, Н. І. (2023) Transformation of Romantic Motifs in J. Schumacher's Musical Film the Phantom of the Opera. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (100). pp. 7-17. ISSN 2663-7642

Астрахан, Н. І. (2022) Апокаліпсис як альтернатива нескінченності страждання: до питання про витоки художньої концептуалізації історії та мистецтва. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2022 (20). pp. 6-13. ISSN 2311-2433

Астрахан, Н. І. (2021) Літературний твір у системі культури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 56-66. ISSN 2663-7642

Астрахан, Н. І. (2019) Література та літературознавство в дзеркалі філософського дискурсу: до питання про основи інтерпретації в умовах загальнокультурного синтезу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 50-59. ISSN 2663-7642

Астрахан, Н. І. (2017) Духовно-творчий та історичний виміри буття у художньому цілому філософського роману: «Гра в бісер» Г. Гессе та «Доктор Живаго» Б. Пастернака. Збірник статей "Актуальні проблеми літературознавчої термінології". pp. 15-18.

Астрахан, Н. І. (2017) «Уникальный роман» М. Павича: постмодернизм как художественная репрезентация негативного индивидуально-субъективного опыта. Журнал "Известия Смоленского государственного университета" (3). pp. 71-81.

Астрахан, Н. І. (2017) Музика як основа універсальної мови духовної культури (на матеріалі роману Германа Гессе «Гра в бісер». Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії / за редакцією Світлани Маценки. pp. 161-170.

Астрахан, Н. І. (2017) Міф і символ: традиції та перспективи терміновжитку в контексті ідеї синтезу гуманітарного знання. Актульні проблеми літературознавчої термінології (2). pp. 13-17.

Астрахан, Н. І. (2016) Проблема міжсуб’єктної перевірки інтерпретації в проекції на естетику трагедійного та комедійного катарсису давньогрець- кої драми. Ars et scientia (Мистецтво і наука): культурологічний часопис: № 2 Ред. колегія Астрахан Н. І., Білоус П. В., Бондарева О. Є. та ін.. pp. 7-12.

Гриневич, Анна, Астрахан, Н. І. (2015) Литературная критика серебряного века о творчестве Ф. М. Достоевского. Полілог (3). pp. 24-27. ISSN 2311-1844

Сергієнко, В. Ю., Астрахан, Н. І. (2015) Образы героя и героини как лирический центр романного повествования (на материале романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). Полілог (3). pp. 76-78. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2015) Подієвість літературного твору: діалектика поняття та терміну. Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник / Відп. ред. Є. М. Васильєв.. pp. 15-18.

Грицик, Светлана, Астрахан, Н. І. (2015) Проблема «Народ и история» в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Полілог (3). pp. 28-31. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2015) Сократичний діалог у філогенезі літературного твору. Житомирські літературознавчі студії. pp. 4-13. ISSN 2305-5898

Ільчук, Т., Астрахан, Н. І. (2015) Творча історія повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба». Полілог (3). pp. 38-40. ISSN 2311-1844

Кірішун, Г. В., Астрахан, Н. І. (2015) Тематическое многообразие лирики Александра Сергеевича Пушкина. Полілог (3). pp. 41-44. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2014) «Старий переказ» Й. І. Крашевського: досвід прочитання. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 166-171. ISSN 2220-7996

Астрахан, Н. І. (2014) Біографія Сократа в контексті розвитку античної драми. Питання літературознавства (89). pp. 165-177.

Астрахан, Н. І. (2014) В межах і за межами герменевтичної традиції: від інтерпретації теорії до теорії інтерпретації. Синопсис: текст, контекст, медіа. Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка (4).

Астрахан, Н. І. (2014) Литературное произведение и проблема времени: онтологический аспект. Литературоведение на современном этапе: Теория. История литературы. Творческие индивидуальности. Выпуск 2: К 130-летию со дня рождения Е. И. Замятина. По материалам международного конгресса литературоведов 1–4 октября 2014 г. : в 2-х книгах. Книга вторая. pp. 316-321.

Астрахан, Н. І. (2014) Литературное произведение как эстетическая проверка ценностей на материале драматического цикла А. С. Пушкина, называемого «маленькими трагедиями»). Оралдың ғылым жаршысы. Серия: Философия. Право. История. Филологические науки. Политология. (48). pp. 40-46.

Грицик, Светлана, Астрахан, Н. І. (2014) Особенности конфликта в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина. Полілог (2). pp. 36-39. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2014) Проблема інтерпретації у філософській герменевтиці Г.-Ґ. Гадамера та П. Рікера: літературознавча проекція. «З роду нашого красного…» Перша професорка Волині : зб. наук. пр. на пошану проф. Л. К. Оляндер / упор. М. В. Моклиця, Т. П. Левчук. pp. 238-253.

Мельнійчук, Владислав, Астрахан, Н. І. (2014) Роль християнства у житті та творчості М. Булгакова. Полілог (2). pp. 51-54. ISSN 2311-1844

Семенюк, Алина, Астрахан, Н. І. (2014) Тема любви и творчества в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Полілог (2). pp. 74-76. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2013) "ДОБРА ЛЮДИНА ІЗ СИЧУАНІ" Б. БРЕХТА: ДОСВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 38-42. ISSN 2076-6173

Головецька, Зоряна, Астрахан, Н. І. (2013) ПРОБЛЕМА АВТОРА ТА ЧИТАЧА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В РОМАНІ М. О. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА». Полілог (1). pp. 41-49. ISSN 2311-1844

Астрахан, Н. І. (2013) Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект. Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 175-183. ISSN 2305-5898

Астрахан, Н. І. (2013) Теорія неможливості теорії літературного твору» в праці С. Лема «Філософія випадку». Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (13). pp. 7-11.

Астрахан, Н. І. (2012) "Добра людина з Сичуані" Бертольта Брехта: досвід інтерпритації. Брехтівський часопис (2). pp. 50-55. ISSN 2303-9612

Астрахан, Н. І. (2012) Діалогічність літературного твору як метадологічна проблема. Діалог і діалогічность української літератури ХІХ-ХХІ ст. Монографія. За загальною редакцією д. філол. н., профессора Малютіної Н. П.. pp. 42-56.

Астрахан, Н. І. (2012) Художественная концепция человека и мира в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад". Русский язык и литература в учебных заведениях (5-6). pp. 42-52.

Астрахан, Н. І. (2011) Авторська інтерпретаційна модель театральної вистави у книзі Б. Брехта "Антігона", модель 1948 року". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 146-150. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2011) Антиномія «російське» - «німецьке» в контексті інтерпретації оповідання В. Набокова «Хмара, озеро, вежа». Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні виміри національної літератури: зб. наук. пр. (12). pp. 14-27.

Астрахан, Н. І. (2011) Герменевтична теорія Ф.Д. Шляєрмахера в контексті сучасних концепцій інтерпретації літературного твору. VII Міжнародні Чичерінські Читання «Світова Літературна Класика У «Великому Часі»: збірник тез.. pp. 4-6.

Астрахан, Н. І. (2011) Олександр Семенович Чирков: бути, а не здаватися. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 8-13.

Астрахан, Н. І. (2010) Літературний твір як модель семіозису. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (11). pp. 8-14. ISSN 1729-360Х

Астрахан, Н. І. (2009) Інтертекстуальність і проблема онтології літературного твору. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (12). pp. 7-11. ISSN 1729-360X

Астрахан, Н. І. (2009) Родова та жанрова своєрідність маленьких трагедій О.С. Пушкіна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 189-194. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2008) Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. (44). pp. 185-194.

Астрахан, Н. І. (2008) Загальнонауковий метод моделювання: літературознавча проекція. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 8-13. ISSN 1729-360Х

Астрахан, Н. І. (2008) Французький структуралізм та російський формалізм: продуктивність діахронного діалогу. Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, Ч. І (6). pp. 11-19.

Астрахан, Н. І. (2007) Проблема буття літературного твору в контексті романтичної естетики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 6-14. ISSN 2227-2844

Астрахан, Н. І. (2006) Іван Франко про естетичні основи літератури (на матеріалі праці "Із секретів поетичної творчості"). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 39-45. ISSN 2220-7996

Астрахан, Н. І. (2006) Авторські інтерпретаційні моделі та їх програми в прозі Антуана де Сент-Екзюпері (на матеріалі книги «Планета людей» та казки «Маленький принц»). Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 69-89.

Астрахан, Н. І. (2006) Аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору в контексті античної естетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 63-68. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2006) Вистава як інтерпретаційна модель драматичного твору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 139-142. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2006) Моделювання в мистецтві: літературний твір як художня модель дійсності. Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми. pp. 57-64.

Астрахан, Н. І. (2006) Особливості міфопоетичного мислення в новелі X. Л. Борхеса «Троянда Парацельса». Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 105-117.

Астрахан, Н. І. (2006) Твори Ф. М. Достоєвського в інтерпретації В. В. Набокова. Проблеми славістики (1-4). pp. 8-14.

Астрахан, Н. І. (2005) Літературний твір як літературознавча проблема. Проблеми славістики (1-4). pp. 45-51.

Астрахан, Н. І. (2005) Моделювання у літературознавстві: термінологічні аспекти методологічних проблем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 173-176. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2004) Особливості художньої структури поеми Д. Г. Байрона "Паломництво Чайльд-Гарольда". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 30-33. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2004) „ХАЗАРСКИЙ СЛОВАРЬ" М. ПАВИЧА: ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, 5. pp. 20-25.

Астрахан, Н. І. (2003) Епіграф як програма авторської моделі художнього тексту. Слов’янський вісник (4). pp. 218-221.

Астрахан, Н. І. (2003) Особливості структури оповіді в новелі Е.Т.А. Гофмана "Дон Жуан". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 151-153. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2002) Художній текст і аналітичне моделювання. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 173-175. ISSN 2220-7996

Астрахан, Н. І. (1997) Целостность лирического мира. Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов). pp. 7-10.

Monograph

Астрахан, Н. І. (2018) Література як утопія. Other. Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ.

Book

Астрахан, Н. І. (2021) Теорія літератури: основи, традиції, актуальні проблеми. Наукове видання . Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ. ISBN 978-966-489-570-2

Закалюжний, Л. В., Ліпісівіцький, М. Л., Астрахан, Н. І., Чирков, О. С. (2020) Semper tiro. Студентський науково-літературний часопис. ЖДУ імені Івана Франка.

Thesis

Астрахан, Н. І. (2015) Моделювання у літературознавстві: аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору. Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Астрахан, Н. І., Ващенко, Т. Ю. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти «Актуальні проблеми сучасної літератури та методика навчання зарубіжної літератури» для здобувачів другого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Астрахан, Н. І., Закалюжний, Л. В. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти «Зарубіжна література» для здобувачів першого рівня вищої освіти. Частина 1. Античність – Відродження. [Teaching Resource]

Астрахан, Н. І., Зелінська, Н. М. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти «Вступ до літературознавства» для здобувачів першого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Астрахан, Н. І., Ващенко, Т. Ю. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти «Методика навчання зарубіжної літератури» для здобувачів першого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Other

Астрахан, Н. І. (2022) Рецензія на дисертацію Мельнійчука Владислава Васильовича «Психоаналітичний дискурс прози Степана Процюка». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Астрахан, Н. І. (2016) Пам’яті Романа Теодоровича Гром’яка. Тернопіль : Редакційно-вдавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка / Упоряд. З. Лановик, М. Лановик.

This list was generated on Tue Oct 3 12:54:42 2023 EEST.