Items where Author is "Башманівська, Л. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Article

Башманівська, Л. А. and Башманівський, В. І. (2022) "Стилістика засобів масової інформації" як навчальна дисципліна в підготовці майбутнього журналіста. Вісник Книжкової палати (6). pp. 26-30. ISSN 2076-9326

Башманівська, Л. А. and Кучерук, О. А. and Башманівський, В. І. (2019) Media Education as a Factor in The Formation of Media Literacy of Students-Philologists. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 48-55. ISSN 2663-6387

Кучерук, О. А. and Башманівська, Л. А. (2019) Розвиток духовно-творчого потенціалу майбутнього вчителя української мови і літератури в процесі лінгводидактичної підготовки. Збірник наукових праць: Проблеми освіти. pp. 35-39.

Башманівський, В. І. and Башманівська, Л. А. (2018) Особливості комунікації реципієнта та засобів масової інформації у глобалізованому світі. Вісник книжкової палати (10). pp. 20-22.

Башманівська, Л. А. (2018) Захочеш – і будеш. в людині, затям, лежить невідгадана сила (Вивчення творчості О. Ольжича на уроках літератури рідного краю). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 54-60. ISSN 2220-7996

Башманівська, Л. А. and Башманівський, В. І. (2018) Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 16-20. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2018) Удосконалення навичок виразного читання студентів-філологів у контексті підвищення їхньої професійної майстерності. Збірник наукових статей "Соціум. Документ. Комунікація". pp. 37-45.

Башманівська, Л. А. (2018) Формування виразності читання та мовлення в процесі професійної підготовки майбутнього філолога. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи (2 (31)).

Башманівська, Л. А. (2017) Виразність як комунікативно-стилістична особливість мовленнєвої культури філолога. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (21). pp. 550-561.

Башманівська, Л. А. (2017) Семантико-культурологічний зміст концептів "родина", "рідня", "рід" у контексті родинного виховання (за повістю Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять"). Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 105-річчю від дня народження письменника. pp. 164-168.

Башманівська, Л. А. (2016) Вплив Інтернет-технологій на формування особистості учня в умовах інформаційного простору. Інформаційні технології в освіті на науці: Збірник наукових праць (8). pp. 35-39.

Башманівська, Л. А. (2016) Від традиційної методики – до креативно-інноваційної стратегії. Ukrainian Educational Journal (2). pp. 126-130.

Башманівська, Л. А. (2016) Проблема формування риторичної компетентності студентів-філологів: теоретичний аспект. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 153-170.

Башманівська, Л. А. (2016) Художньо-естетичний розвиток учнів у сучасному медійному просторі. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад. pp. 19-22.

Башманівська, Л. А. (2015) Використання тестових технологій у процесі вивчення творчості Валерія Шевчука у старшій школі. Збірник наукових праць і матеріалів. pp. 218-226.

Башманівська, Л. А. (2015) Формування літературно-естетичної компетентності майбутніх філологів. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 6-13.

Башманівська, Л. А. (2014) Тестові завдання як форма перевірки професійної компетентності студентів філологів з методики. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури. (12). pp. 58-67.

Башманівська, Л. А. (2013) Родинне виховання на уроках української літератури в процесі вивчення творчості М. Стельмаха. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 8-12.

Башманівська, Л. А. (2013) Формування мовно-літературної компетентності учнів на уроках літератури рідного краю. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури (11). pp. 38-47.

Башманівська, Л. А. (2011) Вивчення індивідуального стилю П. Тичини в школі. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів.. pp. 16-19.

Башманівська, Л. А. (2010) Епістолярій Тараса Шевченка як об’єкт пошукового дослідження під час вивчення життєпису. Волинь-Житомирщина (21). pp. 258-266.

Башманівська, Л. А. (2010) Проектні технології на уроках літератури рідного краю (за оповіданням В. Шевчука «Панна Сотниківна»). Волинь-житомирщина (20). pp. 300-311.

Башманівський, В. І. and Башманівська, Л. А. (2009) Творчість Пантелеймона Куліша в літературно-критичних студіях М.К. Зерова. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових читань. pp. 85-88.

Башманівська, Л. А. (2005) Забезпечення високої художньо-естетичної освіченості учнів шляхом формування художніх смаків засобами літератури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 29-30. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2005) Лінгвостилістичний аналіз поезії М. Рильського «Шопен». Українська література в загальноосвітній школі (9). pp. 42-43.

Башманівська, Л. А. (2005) Організація інтегрованого навчання з літератури рідного краю і музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 79-81. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2004) Література рідного краю в контексті сучасних освітніх завдань. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 76-77. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2004) Література рідного краю. Співець Полісся (урок за творчістю В. Грабовського). Дивослово, 8. pp. 42-45.

Башманівська, Л. А. (2004) Поєднання літературно-краєзнавчого та мовного аспектів у процесі вивчення української мови та літератури в школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 133-135. ISSN 2076-6173

Башманівська, Л. А. (2003) До проблеми формування художніх смаків учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 230-232. ISSN 2076-6173

Book Section

Башманівська, Л. А. and Білоус, Н. М. (2014) Теоретичні та методичні засади методики викладання української літератури (матеріали до державних іспитів). In: Теоретичні та методичні засади методики викладання української літератури (матеріали до державних іспитів): Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 8-11.

Башманівська, Л. А. and Білоус, Н. М. (2013) Башманівська Л.А., Білоус Н.М. Практикум з методики викладання української літератури. In: Практикум з методики викладання української літератури: Навчально-методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівська, Л. А. (2012) Методика викладання української літератури в таблицях. In: Методика викладання української літератури в таблицях. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 3-7.

Башманівська, Л. А. (2007) Пишу диктанти самостійно: Практикум з української мови для самопідготовки абітурієнтів. In: Пишу диктанти самостійно: Практикум з української мови для самопідготовки абітурієнтів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 10-12.

Башманівська, Л. А. (2007) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ СМАКІВ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ 1.1. Проблема формування художніх смаків у наукових дослідженнях. In: Формування художніх смаків учнів засобами літературного краєзнавства. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 8-18.

Monograph

Кучерук, О. А. and Голуб, Н. Б. and Горошкіна, О. М. and Караман, С. О. and Караман, О. В. and Климова, К. Я. and Башманівська, Л. А. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Грибан, Г. В. and Лісовський, А. М. and Нищета, В. А. and Усатий, А. В. and Шевцова, Л. С. and Пустохіна, В. І. and Маліновська, Т. В. (2016) Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. Other. ТОВ "КНТ", Київ.

Conference or Workshop Item

Башманівська, Л. А. (2012) Формування системи родинних цінностей під час вивчення творчості М. Стельмаха в школі. In: Всеукраїнська науково-практична конференція, Хмельницький.

Башманівська, Л. А. (2008) Літературно-краєзнавчий гурток як засіб художньо-естетичного виховання учнів. In: П'ята Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції , Київ.

Book

Кучерук, О. А. and Башманівська, Л. А. and Усатий, А. В. and Шевцова, Л. С. (2021) Асистентська педагогічна практика. Методичні рекомендації щодо педагогічної практики аспірантів спеціальності 014 Середня освіта за освітньо-науковою програмою «Теорія та методика навчання (українська мова)». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Башманівський, В. І. and Башманівська, Л. А. (2019) Українська література ХХ століття в сучасному інформаційному просторі: посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 1-156.

Башманівська, Л. А. (2016) Словник термінів з методики викладання літератури. ЖДУ ім. Івана Франка.

Teaching Resource

Башманівський, В. І. and Башманівська, Л. А. and Андросович, О. І. (2020) Вступ до спеціальності. [Teaching Resource]

Башманівська, Л. А. (2005) Література рідного краю: Житомирщина (авторська програма і методичні моделі уроків для 5-9 класів. 5 клас. [Teaching Resource]

Other

Башманівська, Л. А. and Башманівський, В. І. (2022) Дикція й емісія голосу. Виразність професійного мовлення журналіста. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Sun Oct 2 21:31:52 2022 EEST.