Items where Author is "Бенедисюк, М. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph | Book
Number of items: 22.

Article

Бенедисюк, М. М., Вербівський, Д. С., Усата, О. Ю. (2023) Міжпредметні звязки на уроках інформатики в ЗЗСО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (208). ISSN 2415-7988

Вербівський, Д. С., Басюк, Н. А., Бенедисюк, М. М. (2023) Цифрова компетентність дітей дошкільного віку як категорія педагогічної науки. Освіта. Інноватика. Практика, 11 (1).

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Усата, О. Ю., Бенедисюк, М. М. (2021) Методичні аспекти використання системи завдань міжпредметного змісту у процесі формування компетентності з фізики в учнів основної школи. The 4th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (February 26-28, 2021).

Бенедисюк, М. М. (2019) Створення системи завдань для формування поняття скалярної величини у процесі вивчення фізики й математики. Фізика та астрономія в рідній школі (1).

Бенедисюк, М. М. (2018) Інтеграція міжпредметних зв’язків фізики та математики. Науковий пошук молодих дослідників (11).

Бенедисюк, М. М. (2018) Аналіз результатів педагогічного експерименту щодо формування міжпредметної компетентності на уроках фізики учнів основної школи. Наукові записки. Серія педагогічні науки (138).

Бенедисюк, М. М. (2018) Компетентність з фізики в учнів основної школи та її структурні складові. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки, 2 (173).

Бенедисюк, М. М. (2018) Міжпредметні зв’язки як засіб формування наукового світогляду школярів. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції.

Бенедисюк, М. М. (2018) Побудова системи завдань з фізики на основі міжпредметних зв’язків. International scientific and practical conference «Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, December 21-22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing».

Бенедисюк, М. М. (2018) Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання фізики учнів основної школи. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VII-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції / За заг. ред. М.І. Садового.

Бенедисюк, М. М. (2017) До проблеми формування предметної компетентності з фізики учнів основної школи. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю.

Бенедисюк, М. М. (2017) Задачний підхід у фізиці як метод формування ключових компетентностей в учнів основної школи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (2(41)). ISSN 2524-0609

Бенедисюк, М. М. (2017) Міжпредметні зв’язки в системі навчання фізики: їх роль, завдання і форми. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (59). ISSN 2311-5491

Бенедисюк, М. М. (2017) Формування компетентності з фізики учнів основної школи у процесі реалізації міжпредметних зв’язків природничих наук. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки (2).

Бенедисюк, М. М. (2013) Использование межпредметных связей для создания системы заданий по физике. Socialinis ugdymas Social Education (4(36)).

Бенедисюк, М. М. (2013) Створення і використання системи міжпредметних зв’язків у навчанні фізики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (42). ISSN 2311-5491

Бенедисюк, М. М. (2012) Міжпредметні зв’язки фізики і математики в процесі навчання у школі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (99). ISSN 2076-586X

Бенедисюк, М. М. (2011) Використання взаємозв’язку фізики і математики на уроках у середній школі. Фізика та астрономія в школі (4).

Бенедисюк, М. М. (2010) Інтеграція міжпредметних зв’язків фізики та математики. Фізика та астрономія в школі (6).

Monograph

Бенедисюк, М. М. (2018) Задачі з фізичним змістом на уроках математики як можливість інтеграції шкільних курсів математики і фізики. Other. Теоретико-методичні аспекти навчання математичних дисциплін : монографія / за ред. доц. А. В. Прус. – Житомир : Вид-во «Рута».

Book

Бенедисюк, М. М. (2018) Збірник завдань з фізики міжпредметного змісту для учнів основної школи. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Поліщук, З. П., Федьович, М. В., Бенедисюк, М. М. (2007) Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі. ЖДУ ім.І.Франка.

This list was generated on Sat Sep 30 16:47:32 2023 EEST.