Items where Author is "Бойчук, І. Д."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Article

Бойчук, І. Д. (2017) Моніторинг діяльності викладача у профільному вищому навчальному закладі. Проблеми освіти. Науковий збірник. (87). pp. 33-37.

Бойчук, І. Д. (2012) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Житомирського державного університету (63). рр.100-104.

Бойчук, І. Д. (2011) Наукове обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов професійної підготовки фармацевтів. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 209-224.

Бойчук, І. Д. (2009) Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту : [зб. наук. праць]. (9). pp. 18-22.

Бойчук, І. Д. (2008) Дидактичні умови та критерії підготовки фармацевтів. Сьогодення та майбутнє фармації : тези доповідей Всеукр. конгресу [„Сьогодення та майбутнє фармації”], (м. Харків, 16–19 квітня 2008 р.) / ред. кол. В. П. Черних та ін.. p. 603.

Бойчук, І. Д. (2008) Педагогічні умови підвищення якості підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : [зб. наук. праць]. (1). pp. 55-61.

Хомік, Є. В., Бойчук, І. Д. (2007) Адаптація коледжу до Болонської системи освіти. Впровадження засад Болонської системи освіти : український і зарубіжний досвід : матеріали Всеукр. навчально-наук. конф.. pp. 210-212.

Бойчук, І. Д. (2007) Безперервний професійний розвиток фармацевта – гарант підвищення якості фармацевтичної допомоги. Проблема духовності сучасної молоді : реалії та перспективи : матеріали Міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих дослідників, 8 листопада 2007 р.. pp. 93-95.

Бойчук, І. Д., Зубрицька, Л. О. (2007) Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання. Освіта. Технікуми, коледжі. (2). pp. 9-11.

Бойчук, І. Д. (2007) Передумови виникнення та становлення системи підготовки фармацевтів в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти : [наук.-метод. журнал]. (4). pp. 186-196.

Бойчук, І. Д. (2007) Підготовка бакалаврів у коледжі як фактор готовності їх до професійної діяльності. Освіта . Технікуми, коледжі. (4). pp. 33-34.

Бойчук, І. Д. (2007) Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з фундаментальних дисциплін. Професійна спрямованість навчання в медичних та фармацевтичних коледжах : матеріали наук.-практ. конф. викладачів медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, Житомир, 20 квітня 2007 р.. pp. 30-34.

Бойчук, І. Д. (2007) Сучасні тенденції професійної підготовки фармацевтів в Україні. Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 березня 2007 р. / [за ред. А. Г. Гудманяна]. pp. 144-145.

Бойчук, І. Д. (2006) Впровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фармацевтів у коледжі. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : [зб. наук. праць] / за заг. ред. О. А. Дубасенюк.. pp. 66-68.

Бойчук, І. Д. (2006) Впровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фармацевтів у коледжі. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 66-68.

Бойчук, І. Д. (2006) Моделювання професійної підготовки студентів фармацевтичного коледжу. Проблеми педагогічних технологій : [зб. наук. праць]. (2–4 (3). pp. 198-208.

Бойчук, І. Д. (2006) Організаційно-педагогічні умови впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу бакалаврів у коледжі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 24-28.

Бойчук, І. Д. (2006) Особливості запровадження модульної технології навчання у професійній освіті фармацевтів. Педагогічна Житомирщина. Науково-методичний журнал. (3). pp. 62-63.

Monograph

Вітвицька, С. С., Колесник, Н. Є., Бойчук, І. Д., Герасимчук, О. Л., Запорожцева, Ю. С., Ковальчук, О. А., Казмерчук, А., Корнійчук, Ю. Г., Кубрак, С. В., Мірошніченко, О., Сікора, Я. Б., Танська, В. В., Усата, О. Ю. (2019) Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Бойчук, І. Д. (2010) Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі. Project Report. ЖДУ, Житомир.

Conference or Workshop Item

Бойчук, І. Д., Хомік, Є. В. (2016) Методологічні підходи до розробки освітніх програм. In: Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти, лютий-березень 2016 року, Житомир.

Other

Бойчук, І. Д. (2015) ВІДГУК офіційного опонента І.Д. Бойчук на дисертацію Махновської Ірини Романівни «Професійна підготовка магістрів медсестринської справи в умовах ступеневої освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Fri Sep 22 04:01:27 2023 EEST.