Items where Author is "Борисенко, Н. Д."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 61.

Article

Борисенко, Н. Д. and Кодубовська, О. О. (2022) Семантичні особливості апелятивів на позначення населеного пункту міського типу в західногерманских мовах: зіставний аспект. Закарпатські філологічні студії, 1 (21). pp. 230-234.

Борисенко, Н. Д. and Кодубовська, О. О. (2021) Апелятиви із семою “історичний тип населеного пункту” в західногерманських та східнослов’янських мовах: зіставний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 1 (47). pp. 35-38. ISSN 2409-1154

Славова, Л. Л. and Борисенко, Н. Д. (2019) Етноспецифіка кіноперекладу у дзеркалі міжкультурної комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 124-128. ISSN 2663-7642

Борисенко, Н. Д. and Кравченко, В. О. (2019) Лексика на позначення одягу та взуття в сучасній англійській мові: лінгвокраїнознавчий аспект. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу. pp. 74-76.

Борисенко, Н. Д. (2019) Тактика згоди поступки в персонажному мовленні британської драми: прагматичний аспект. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: матеріали ІІ Всеукраїн. наук. інтернет-конф., (28-29 березня 2019 р.). pp. 15-18.

Борисенко, Н. Д. and Садловська, О. С. (2018) Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 48-52. ISSN 2076-6173

Борисенко, Н. Д. (2017) Висловлення жалю в персонажному мовленні британської драми. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Борисенко, Н. Д. (2017) Висловлення жалю та співчуття в персонажному мовленні британської драми: комунікативно-прагматичний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (86)). pp. 35-39. ISSN 2076-6173

Борисенко, Н. Д. (2017) Подяка в персонажному мовленні британської драми: комунікативно-прагматичний аспект. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Міжвузівської наукової Інтернет-конференції (28–29 березня 2017 р.). – Кам‘янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Борисенко, Н. Д. (2017) Рецензія на цикл підручників з англійської мови за загальною редакцією професора В. І. Карабана. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 163-164. ISSN 2076-6173

Борисенко, Н. Д. (2016) Висловлення вибачення в дискурсі британської драми: комунікативно-прагматичний аспект. Мовні і концептуальні картини світу, 57. pp. 52-57.

Борисенко, Н. Д. (2016) Відмова крізь призму принципу ввічливості: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі сучасної британської драми). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. pp. 77-79.

Радкевич, В. В. and Борисенко, Н. Д. (2016) Особливості мовлення персонажів у теорії дискурсивних актів (на матеріалі міжгендерних діалогів у прозі письменників - чоловіків). «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Борисенко, Н. Д. (2015) Multidimensional discourse of british drama in linguistic research. XX Tesol-Ukraine international conference: TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: збірник наукових праць (англ.м.).. pp. 1-96.

Борисенко, Н. Д. (2015) Висловлення згоди та відмови в дискурсі британської драми: комунікативно-прагматичний аспект. Мовні і концептуальні картини світу / за ред. А.Д. Бєлової. pp. 24-29.

Борисенко, Н. Д. (2015) Комплімент в персонажному дискурсі британської драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 254-257. ISSN 2076-6173

Борисенко, Н. Д. (2015) Обіцянка в персонажному дискурсі британської драми. Мовні і концептуальні картини світу / за ред. А.Д. Бєлової. pp. 83-89.

Борисенко, Н. Д. (2015) Простір персонажного мовлення британської драми. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Борисенко, Н. Д. (2014) Драматичний твір як об’єкт лінгвістичного дослідження. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича.

Борисенко, Н. Д. (2014) Менасивна комунікативна поведінка персонажів британської драми: гендерний аспект. Мовні і концептуальні картини світу.

Борисенко, Н. Д. (2013) Вплив соціального статусу комуніканта на стратегії персонажного мовлення (на матеріалі британської драми). Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича.

Борисенко, Н. Д. (2013) Комунікативна поведінка персонажів британської драми: соціолінгвістичний аспект. Літературознавчі студії.

Борисенко, Н. Д. (2013) Персонажне мовлення як відображення соціально-статусних характеристик комунікантів (на матеріалі британської драми). Мовні і концептуальні картини світу / за ред.. А.Д. Бєлової. – Київ: ВПЦ «Київський університет».

Борисенко, Н. Д. (2013) Стратегии и тактики персонажного дискурса британской драмы: социолингвистический аспект. Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы : материалы Третьей междунар.научн-метод.конф., г. Волгоград, 25 апр. 2013 г. / редкол.: Т.Н. Астафурова (отв.ред.), О.В. Атьман (отв.ред.). – Волгоград: Изд-во ВолГУ.

Борисенко, Н. Д. (2012) Politeness Strategy and Gender Stereotypes in Personages’ Speech of Modern British Drama. English in Globalised World: зб.наук.пр. – Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф».

Борисенко, Н. Д. (2012) Гендерна маркованість персонажного дискурсу сучасної британської драми: лінгвокультурологічний аспект. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. (33). pp. 79-83.

Борисенко, Н. Д. (2011) Threat in Personages’ Speech of modern British Drama. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: зб.наук.пр. – Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф».

Борисенко, Н. Д. (2011) Стратегії персонажного дискурсу сучасної британської драми: гендерний аспект. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. (36). pp. 101-105.

Борисенко, Н. Д. (2011) Сучасна британська драма як відображення ґендерних стереотипів. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. (33). pp. 91-95.

Борисенко, Н. Д. (2010) Гендер персонажів сучасної британської драми як соціально-статусна характеристика. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 51-56. ISSN 2076-6173

Борисенко, Н. Д. (2009) Cитуація суперництва у дискурсі персонажів сучасної британської драми: гендерний аспект. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. Ч. 1. (25). pp. 83-87.

Борисенко, Н. Д. (2009) Гендерные стереотипы в персонажном дискурсе современной британской драмы. Тезисы Четвертой международной научно-практической конференции ОБЩЕСТВО – ЯЗЫК – КУЛЬТУРА: актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке Москва.

Борисенко, Н. Д. (2009) Ґендерні стереотипи у персонажному дискурсі сучасної британської драми. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. Ч. 1. (26). pp. 104-108.

Борисенко, Н. Д. (2008) Порушення принципу кооперації в міжгендерному спілкуванні персонажів сучасної британської драми. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Київ нац. Ун-т ім. Т. Шевченка.

Борисенко, Н. Д. (2007) Гендерні стратегії спілкування у дискурсі персонажів британської драми. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Київ нац. Ун-т ім. Т. Шевченка.

Борисенко, Н. Д. (2007) Стратегія спонукання у гендерно маркованому дискурсі персонажів сучасної англійської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 89-91.

Борисенко, Н. Д. (2006) Конфлікт та кооперація в міжгендерному спілкуванні персонажів британської драми. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. - К.: Логос.

Борисенко, Н. Д. (2006) Невербальні засоби спілкування у персонажному дискурсі сучасної британської драми: гендерний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 71-74.

Борисенко, Н. Д. (2005) Гендерний аспект використання звертань у персонажному мовленні сучасної британської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 39-41.

Борисенко, Н. Д. (2004) Засоби вираження епістемічної модальності у мовленні героїв сучасної британської драми: гендерний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 100-101.

Борисенко, Н. Д. (2004) Лексичні засоби загальної оцінки у мовленні персонажів сучасної британської драми (гендерний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 113-115.

Борисенко, Н. Д. (1999) Гендерні відмінності використання комунікативів (на матеріалі сучасної англійської драматургії). Наука і сучасність: Зб. наук. праць національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2 (3). pp. 138-143.

Book Section

Котнюк, Л. Г. and Кузніцова, І. В. and Сидоренко, С. І. and Гаращук, Л. А. and Славова, Л. Л. and Борисенко, Н. Д. (2002) Дослідження космосу. In: Дослідження космосу: Методичний посібник з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ.

Monograph

Левицький, А. Е. and Потапенко, С. І. and Худолій, А. О. and Семенюк, І. С. and Борисенко, Н. Д. and Гусар, М. В. and Ваховська, Л. Ф. and Педайнова, І. В. (2010) Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір: монографія. Working Paper. Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя.

Conference or Workshop Item

Полховська, М. В. and Борисенко, Н. Д. and Мосієнко, О. В. (2022) Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), Житомир.

Борисенко, Н. Д. and Кодубовська, О. О. (2019) Лінгвокраїнознавство в системі підготовки перекладачів. In: Міжнародна конференція "Переклад і мова: компаративні студії", 27-28 березня, 2019.

Борисенко, Н. Д. and Славова, Л. Л. (2019) Одомашнення та очуження як основні прийоми дублювання у кіноперекладі. In: І Міжнародної науково-практичної конференція, 19-20 вересня 2019, Переяслав-Хмельницький.

Book

Полховська, М. В. and Борисенко, Н. Д. and Лисецька, Ю. В. and Очковська, А. П. (2022) Методичні рекомендації до семінарських занять з «Історії англійської мови» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денної форми здобуття освіти). Житомир.

Борисенко, Н. Д. and Кодубовська, О. О. (2019) Лінгвокраїнознавство: англомовні країни : Навчальний посібник (англійською мовою). Житомирське комунальне-книжково-газетне видавництво «Полісся».

Борисенко, Н. Д. and Славова, Л. Л. (2016) Лінгвокультурологічні основи перекладу : навч.-метод. посіб. (англійською мовою). Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Борисенко, Н. Д. (2010) Методика проведення наукових досліджень. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Thesis

Борисенко, Н. Д. (2003) Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття. Other thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Teaching Resource

Полховська, М. В. and Борисенко, Н. Д. and Очковська, А. П. and Лисецька, Ю. В. (2022) Методичні рекомендації до семінарських занять з «Історії англійської мови» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, заочної форми здобуття освіти). [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. (2022) Методологія наукових досліджень. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. and Полховська, М. В. and Очковська, А. П. and Лисецька, Ю. В. (2022) Порівняльна граматика: Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. (2022) Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. (2018) Лінгвокраїнознавство: Велика Британія та США. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. and Шевчук, О. О. (2010) Лінгвокраїнознавство англомовних країн. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. (2010) Методика проведення наукових досліджень. [Teaching Resource]

Борисенко, Н. Д. (2008) Лінгвокраїнознавство. [Teaching Resource]

Левицький, А. Е. and Славова, Л. Л. and Борисенко, Н. Д. (2006) Linguistics. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 5 21:34:09 2022 EEST.