Items where Author is "Білобровець, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Article

Білобровець, О. М. (2021) Роль католицької церкви в організації духовного життя поляків у Житомирі в ХІІІ–ХІХ ст. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у ХVIII – XX ст.».

Білобровець, О. М. (2018) Демократизація польських товариств надання допомоги біженцям в Україні у 1917 р. Українська полоністика (15). pp. 15-21. ISSN 2220-4555

Білобровець, О. М. (2018) Діяльність польських культурно-освітніх товариств у Житомирі в роки Першої світової війни. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 223-226.

Білобровець, О. М. (2017) Transformation of stereotypical perception of „the image of Poles" in the Russian Empire society during the World War I. The Person and the Challenges (2). pp. 151-164. ISSN 2083-8018

Білобровець, О. М. (2017) Східні креси в польській суспільно-політиній думці (1914-1925 рр.). Studia politologica Ucraino-Polona (7). pp. 261-270. ISSN 2312-8933

Білобровець, О. М. (2016) Польські мистецькі виставки в Києві в 1915 р.: суспільний погляд. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. За заг. ред. д.і.н., доц. В. О. Венгерської. – Житомир: Полісся, 2016. – 384 c. – (INTERMARUM: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 290-301.

Білобровець, О. М. (2016) Развитие польского театра в Украине в 1914-1917 гг. Perspektyvy kultury.Czasopismo naukowe Instytutu Kuituroznawstwa Akademii Ignatianum. (14). pp. 113-126. ISSN 2081-1446

Білобровець, О. М. (2015) Допога польської громади Волині біженцям в роки Першої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть" / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. - Житомир: Полісся. pp. 36-38.

Білобровець, О. М. (2015) Політичні настрої польського населення в Україні в 1914-1916 рр. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(126)). pp. 4-8. ISSN 1728-2640

Білобровець, О. М. (2015) Соціогуманітарний простір поляків Волині у роки Першої світової війни. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" (20). pp. 99-104. ISSN 2412-9321

Білобровець, О. М. (2015) Суспільно-політичні орієнтації поляків України у роки Першої світової війни. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир (2). pp. 112-123.

Білобровець, О. М. (2015) Участь польського населення Волинської губернії в роки Першої світової війни. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир. pp. 185-188.

Білобровець, О. М. (2014) ВИБОРИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ТА ДЕРЖАВНОЇ РАДИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ: УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 17-20.

Білобровець, О. М. (2014) Діяльність польських громадських організацій "Полонія" і "Корпорація" на Правобережній Україні на початку ХХ ст. Українська полоністика (11). pp. 86-93. ISSN 2220-4555

Білобровець, О. М. (2014) Діяльність польських організацій допомоги постраждалим від воєнних дій в наддніпрянській Україні на початку першої світової війни. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 34-37.

Білобровець, О. М. (2014) Польська преса в громадсько-політичному житті поляків України в роки Першої світової війни. Intermarum: історія, політика, культура // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир, 2014.. pp. 173-182.

Білобровець, О. М. (2014) Польський студентський рух у боротьбі за незалежність Польщі на правобережній Україні у 1913-1914 pp. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 3.. pp. 71-74.

Білобровець, О. М. (2014) Підтримка поляками Волинської губернії політики Росії на початку Першої світової війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (3(121)). pp. 5-8. ISSN 1728-2640

Білобровець, О. М. (2011) Діяльність польських благодійних організацій на Правобережній Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 14-18.

Білобровець, О. М. (2007) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ОДЕСІ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Поляки на Півдні України. Зб. наук. статей.. pp. 75-81.

Білобровець, О. М. (2007) УЧАСТЬ ПОЛЯКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАРОДНИЦЬКО- РЕВОЛЮЦІЙНОМУ РУСІ В 70-80-х pp. XIX ст. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. // Гол. ред.. Ю.І. Терещенко. pp. 92-97.

Білобровець, О. М. (2005) Антипольські заходи царату в контексті політики русифікації на території правобережної України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Всеукраїнсьий науковий журнал гуманітарних студій "Мандрівець". - Тернопіль, 2005. (3 (56)). pp. 31-34.

Білобровець, О. М. (2005) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Наукові записки. Серія: Історія. (1). pp. 254-260.

Білобровець, О. М. (2004) Діяльність польських організацій на Житомирщині наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Українська полоністика (1). pp. 28-36.

Білобровець, О. М. (2001) ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. pp. 61-90.

Білобровець, О. М. (2001) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ М. ЖИТОМИРА у 1917 р. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. // Гол. Ред.. Ю.І. Терещенко (5). pp. 378-382.

Білобровець, О. М. (1999) Державне будівництво і опозиційні військові формування на Волині в 1920-1923 pp. Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини. Зб. наукових праць. pp. 348-352.

Conference or Workshop Item

Білобровець, О. М. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Чайка, М. В. (2017) Електрохімічні процеси при розчиненні Zn0,1Сd0,9Тe в K2Сr2О7 – HВr – етиленгліколь. In: Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи”, 17-18 травня 2017 р., Житомир.

Other

Білобровець, О. М. and Сичевський, Антон (2022) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Гечі Олени Анатоліївни «Революції, політичні трансформації та війни в першій половині ХХ ст. у житті єврейських громад Правобережної України: колективний та персональний виміри», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія. Спецрада PhD ДФ 14.053.007.

This list was generated on Tue Sep 27 04:47:05 2022 EEST.