Items where Author is "Білобровець, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Article

Краснобока, Т. В., Білобровець, О. М., Шкіль, Л. Л. (2022) Socio-cultural Dynamics of Population Ageing in a Globalized Society. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки (30). pp. 50-58. ISSN 2078-6999

Венгерська, В. О., Білобровець, О. М. (2022) Міжнародна наукова конференція «Війни в Україні у ХХ і ХХІ ст.: засоби масової інформації, експерти, дезінформація». Український історичний журнал (6). pp. 219-224. ISSN 0130-5247

Козловець, М. А., Білобровець, О. М., Краснобока, Т. В. (2022) Соціокультурні, соціально-економічні та геополітичні детермінанти міграційних процесів у сучасному українському суспільстві. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (91). pp. 30-40. ISSN 2663-7650

Білобровець, О. М. (2021) Роль католицької церкви в організації духовного життя поляків у Житомирі в ХІІІ–ХІХ ст. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у ХVIII – XX ст.».

Стельникович, С. В., Жуковський, О. І., Білобровець, О. М. (2020) Nazi occupation and dismantling of communist monuments in Ukraine during world war II. Інтермарум: історія, політика, культура (8). pp. 76-88. ISSN 2518-7694

Білобровець, О. М. (2019) Polish culture in Ukraine under conditions of ukrainian statehood formation in 1917–1921. Інтермарум: історія, політика, культура, 6. pp. 49-65. ISSN 2518-7694

Білобровець, О. М. (2018) Демократизація польських товариств надання допомоги біженцям в Україні у 1917 р. Українська полоністика (15). pp. 15-21. ISSN 2220-4555

Білобровець, О. М. (2018) Діяльність польських культурно-освітніх товариств у Житомирі в роки Першої світової війни. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 223-226.

Білобровець, О. М. (2018) Позиція польських політичних сил в Україні щодо співрпаці з українськими органами влади (кінець 1917-1918 рр.). Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 74-88. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О., Білобровець, О. М. (2018) Ювілейний 2018 рік в польсько-українському науковому діалозі (огляд конференцій). Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 381-394. ISSN 2518-7694

Білобровець, О. М. (2017) Transformation of stereotypical perception of „the image of Poles" in the Russian Empire society during the World War I. The Person and the Challenges (2). pp. 151-164. ISSN 2083-8018

Білобровець, О. М. (2017) Суспільно-політичне життя польської громади Житомира (березень-жовтень 1917 р.). Інтермарум: історія, політика, культура (4). pp. 180-193. ISSN 2518-7694

Білобровець, О. М. (2017) Східні креси в польській суспільно-політиній думці (1914-1925 рр.). Studia politologica Ucraino-Polona (7). pp. 261-270. ISSN 2312-8933

Білобровець, О. М. (2016) Польські мистецькі виставки в Києві в 1915 р.: суспільний погляд. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. За заг. ред. д.і.н., доц. В. О. Венгерської. – Житомир: Полісся, 2016. – 384 c. – (INTERMARUM: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 290-301.

Білобровець, О. М. (2016) Развитие польского театра в Украине в 1914-1917 гг. Perspektyvy kultury.Czasopismo naukowe Instytutu Kuituroznawstwa Akademii Ignatianum. (14). pp. 113-126. ISSN 2081-1446

Білобровець, О. М. (2015) Допога польської громади Волині біженцям в роки Першої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть" / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. - Житомир: Полісся. pp. 36-38.

Білобровець, О. М. (2015) Політичні настрої польського населення в Україні в 1914-1916 рр. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(126)). pp. 4-8. ISSN 1728-2640

Білобровець, О. М. (2015) Соціогуманітарний простір поляків Волині у роки Першої світової війни. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" (20). pp. 99-104. ISSN 2412-9321

Білобровець, О. М. (2015) Суспільно-політичні орієнтації поляків України у роки Першої світової війни. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир (2). pp. 112-123.

Білобровець, О. М. (2015) Участь польського населення Волинської губернії в роки Першої світової війни. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир. pp. 185-188.

Білобровець, О. М. (2014) ВИБОРИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ТА ДЕРЖАВНОЇ РАДИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ: УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 17-20.

Білобровець, О. М. (2014) Діяльність польських громадських організацій "Полонія" і "Корпорація" на Правобережній Україні на початку ХХ ст. Українська полоністика (11). pp. 86-93. ISSN 2220-4555

Білобровець, О. М. (2014) Діяльність польських організацій допомоги постраждалим від воєнних дій в наддніпрянській Україні на початку першої світової війни. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 34-37.

Білобровець, О. М. (2014) Польська преса в громадсько-політичному житті поляків України в роки Першої світової війни. Intermarum: історія, політика, культура // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир, 2014.. pp. 173-182.

Білобровець, О. М. (2014) Польський студентський рух у боротьбі за незалежність Польщі на правобережній Україні у 1913-1914 pp. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 3.. pp. 71-74.

Білобровець, О. М. (2014) Підтримка поляками Волинської губернії політики Росії на початку Першої світової війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (3(121)). pp. 5-8. ISSN 1728-2640

Білобровець, О. М. (2011) Діяльність польських благодійних організацій на Правобережній Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 14-18.

Білобровець, О. М. (2007) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ОДЕСІ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Поляки на Півдні України. Зб. наук. статей.. pp. 75-81.

Білобровець, О. М. (2007) УЧАСТЬ ПОЛЯКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАРОДНИЦЬКО- РЕВОЛЮЦІЙНОМУ РУСІ В 70-80-х pp. XIX ст. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. // Гол. ред.. Ю.І. Терещенко. pp. 92-97.

Білобровець, О. М. (2005) Антипольські заходи царату в контексті політики русифікації на території правобережної України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Всеукраїнсьий науковий журнал гуманітарних студій "Мандрівець". - Тернопіль, 2005. (3 (56)). pp. 31-34.

Білобровець, О. М. (2005) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Наукові записки. Серія: Історія. (1). pp. 254-260.

Білобровець, О. М. (2004) Діяльність польських організацій на Житомирщині наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Українська полоністика (1). pp. 28-36.

Білобровець, О. М. (2001) ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. pp. 61-90.

Білобровець, О. М. (2001) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ М. ЖИТОМИРА у 1917 р. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. // Гол. Ред.. Ю.І. Терещенко (5). pp. 378-382.

Білобровець, О. М. (1999) Державне будівництво і опозиційні військові формування на Волині в 1920-1923 pp. Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини. Зб. наукових праць. pp. 348-352.

Conference or Workshop Item

Білобровець, О. М., Денисюк, Р. О., Томашик, В. М., Чайка, М. В. (2017) Електрохімічні процеси при розчиненні Zn0,1Сd0,9Тe в K2Сr2О7 – HВr – етиленгліколь. In: Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи”, 17-18 травня 2017 р., Житомир.

Teaching Resource

Білобровець, О. М. (2023) Історія світової культури. [Teaching Resource]

Білобровець, О. М. (2023) Слов’яно-руська археологія. [Teaching Resource]

Other

Білобровець, О. М., Сичевський, Антон (2022) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Гечі Олени Анатоліївни «Революції, політичні трансформації та війни в першій половині ХХ ст. у житті єврейських громад Правобережної України: колективний та персональний виміри», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія. Спецрада PhD ДФ 14.053.007.

This list was generated on Sun Oct 1 12:07:19 2023 EEST.