Items where Author is "Венгерська, В. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Article

Венгерська, В. О. (2021) Храмове будівництво й освіта на Волині і Поліссі в ХVIII-XIX ст. та відхожі селянські промисли. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у ХVIII – XX ст.». pp. 14-22.

Венгерська, В. О. (2019) Антисемітизм та його вплив на особливості пам’яті про жертви недемократичних політичних режимів. Матеріали ІІІ-VІ Всеукраїнських науково-практичних конферен- цій «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах» (Рівне, 2016–2019 рр.). – Рівне:. pp. 59-64.

Венгерська, В. О. (2019) Державні свята сучасної України - нове вино у старих міхах. Життя «по-радянськи»: проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу «Повсякдення: візії та смисли»): зб. матеріалів ІV Всеукр.наук.-теорет. Семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / за ред. О.А. Коляструк; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського.. pp. 90-98.

Венгерська, В. О. (2018) Політичні реалії та майбутнє України на сторінках волинської та армійської періодики 1917-1918 років. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.). pp. 36-38.

Венгерська, В. О. (2017) Повсякденні практики житомирян в умовах війни та революції (1917-1921 рр.). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 100-102.

Венгерська, В. О. (2017) Топонімічні об’єкти в історичній політиці України та Польщі: місця пам’яті чи забуття? Інтермарум: історія, політика, культура (4). pp. 42-57. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О. (2017) Травматичні місця пам'яті в ландшафтах сучасного Житомира. Радянська повсякденність у культурній пам’яті суспільства. Зб. матеріалів. Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. - Вінниця.. pp. 233-242.

Венгерська, В. О. (2017) Українці та євреї: як імперії вирощували антисемітизм та українофобію. Запорізькі єврейські читання: Збірка статей і матеріалів (14-15 квітня 2016 р.) – Дніпро: Інститут «Ткума». pp. 13-20.

Венгерська, В. О. (2016) Національна історія для зовнішнього користування: польський та українській досвід. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності» – (INTERMARUM: політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 32-47.

Венгерська, В. О. (2016) Українська нація та націотворення у ХХ-ХХІ ст.: історіографічний аспект. Історія та історіографія в Європі. Україна в ХХ-ХХІ століттях: на шляху гідності і свободи. Київ. Вип. 5. pp. 126-139.

Венгерська, В. О. (2015) Історична пам’ять як інструмент міждержавних конфліктів. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 3-5.

Венгерська, В. О. (2015) Міф про Велику Вітчизняну війну: радянський спадок та його презентації в комеморативних практиках в Україні та Польщі. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир. Вип. 2.. pp. 184-196.

Венгерська, В. О. (2015) На порозі самостійності: 1990 рік в новітній історії України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 14-17. ISSN 1728-2640

Венгерська, В. О. (2015) Штетл в истории и политике империй ХІХ-ХХ вв. (на примере местечек Украины и Молдовы). Наука, образование, культура. Международная научно-практическая конференция: Посвященная 24-ой годовщине образования Комратского Государственного Университета, 11 февраля 2015 г., 2. pp. 131-136.

Венгерська, В. О. (2014) "Українське питання" напередодні та в умовах Першої світової війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(121)). pp. 8-11. ISSN 1728-2640

Венгерська, В. О. (2014) Модерне націотворення в умовах імперій ХІХ ст.: польський та український "проекти". Intermarum: історія, політика, культура // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир.. pp. 102-113.

Венгерська, В. О. (2014) Перша світова війна: пам'ять про загиблих. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 37-39.

Венгерська, В. О. (2013) Ідеї культурно-національної автономії в консервативній концепції русофілів. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. (7(99)). pp. 18-22. ISSN 2077-1800

Венгерська, В. О. (2013) Єврейські політичні партії та євреї в політичних партіях: соціально-класові, громадянські та національні дилеми (к. XIX ст. - лютий 1917 р.). Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ: Інститут "Ткума". pp. 25-34.

Венгерська, В. О. (2013) Проблеми функціонування Житомирського відділення українського державного банку періоду Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.). Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 43-45.

Венгерська, В. О. (2013) Розвиток російського та українського національних проектів в умовах Російської імперії. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (73). pp. 15-17. ISSN 2076-1554

Венгерська, В. О. (2012) «ВПИСУВАННЯ» ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ІМПЕРСЬКОГО ПРОСТОРУ В ХІХ СТ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 20-23.

Венгерська, В. О. (2012) Конструирование имперского пространства России в ХІХ в.: наследие Речи Посполитой и парадоксы идентичности (на примере Полесской и Подольской фронтирных зон). http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/182-vyktoryia-venherskaya-konstruyrovanye-ymperskoho-prostranstva-rossyy-v-khikh-v-nasledye-rechy-pospolytoi-y-paradoksy-ydentychnosty-na-prymere-polesskoi-y-podolskoi-frontyrnykh-zon.

Венгерська, В. О. (2011) «Свої» та «інші» в національній політиці Російської та Оттоманської імперій в ХІХ ст. Дриновський збірник.- Харків-Софія, ІV. pp. 74-82.

Венгерська, В. О. (2011) Єврейське питання в Російській імперії як елемент національної політики напередодні та в роки Великої війни. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 25-32.

Венгерська, В. О. (2011) Інтелектуали в ХІХ ст.: феномен множинних лояльностей. Інтелігенція та влада. Громадсько-політичний науковий збірник (21). pp. 17-27.

Венгерська, В. О. (2011) Економічні аспекти націєтворення в ХІХ ст.: українці Павобережжя та польський організаційний зразок. Збірник наукових праць Харківського Національного педагогічного університету імені Г. Сковороди. Серія «Історія та географія» (41). pp. 38-42.

Венгерська, В. О. (2011) Парадоксальні прояви розподілу гендерних ролей у формуванні національних проектів в ХІХ ст. Збірник наукових праць «Гуржіївські історичні читання» - Черкаси,. pp. 131-132.

Венгерська, В. О. (2011) Творення історії протягом ХІХ ст.: національний та імперський вимір. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (45). pp. 5-12. ISSN 2076-1554

Венгерська, В. О. (2011) Український національний проект та російські столиці в ХІХ ст. Гілея: Науковий вісник, 5 (47). pp. 12-17.

Венгерська, В. О. (2011) Церковно-археологічні та єпархіальні товариства Правобережної України в конструюванні західних околиць Російської імперії. Інтелігенція та влада. Громадсько-політичний науковий збірник (22). pp. 14-22.

Венгерська, В. О. (2010) Мобілізаційні заходи на житомирщині напередодні війни (на прикладі окремих аспектів діяльності контори промбанку). Матеріали наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир. pp. 31-33.

Венгерська, В. О. (2010) Національне, релігійно-освітнє маркування російською владрою та польською шляхтою населення Правобережжя в І пол. ХІХ ст. Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. pp. 25-27.

Венгерська, В. О. (2009) Владний калейдоскоп 1918 року: політика та суспільство (за матеріалами волинської періодики). Українознавство: Науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал (1). pp. 124-128.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості розвитку української справи на Волині напередодні Першої світової війни. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. pp. 50-53.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості суспільного життя та національні громадські організації в умовах модернізації Російської імперії (на прикладі єврейської громади). Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 181-186.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості функціонування банківської системи Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (на прикладі діяльності Житомирського відділення Державного банку). Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал. Житомир (2). pp. 47-53.

Венгерська, В. О. (2009) Особовий склад Житомирського відділення Державного банку (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.). Волинські історичні записки, 2.

Венгерська, В. О. (2008) Окремі особливості діяльності Волинського відділення Селянського Поземельного банку в умовах реалізації двох земельних реформ. Волинські історичні записки (1). pp. 92-98.

Венгерська, В. О. (2007) ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ТРИТОРІАЛЬНІПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ЖИТОМИРЩИНІ. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Науковий збірник. pp. 62-66.

Венгерська, В. О. (2007) Феномен полікультурності: межі впливів і рівень взаємопроникнень (на прикладі України). Українська полоністика (3-4). pp. 19-26.

Венгерська, В. О. (2005) ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ „ХВОРОБ РОСТУ". Тези ХХХ наукової конференції, присвяченої 45-ій річниці Житомирського державного технологічного універститету. pp. 140-142.

Венгерська, В. О. and Міщук, С. М. (2004) Влада й особистість, ідеологія та політична система на пострадянському просторі в контексті постмодернізму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 17-21. ISSN 2076-6173

Венгерська, В. О. (2001) Проблеми удосконалення функціонування політичних інститутів України. Україна-НАТО: стратегічне партнерство. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 147-151.

Венгерська, В. О. (1996) РОЗВИТОК КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В КІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX СТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 23-28. ISSN 2076-6173

Conference or Workshop Item

Венгерська, В. О. (2011) Єврейські політичні партії та євреї в політичних партіях: дилеми соціально-класового, громадянського та національного (к. ХІХ ст. – лютий 1917 р.). In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Thesis

Венгерська, В. О. (2013) Українські «проекти» та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів: ідеї, концепції, практики (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Венгерська, В. О. (2022) Тестові завдання з історії України ХІХ ст. [Teaching Resource]

Other

Венгерська, В. О. and Максимов, О. В. (2022) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з освітньої компоненти "Історія України ХІХ ст.". Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Венгерська, В. О. (1997) Утворення та діяльність державних банків установ на Правобережній Україні у другій половині ХІХ століття. Відповідальний редактор доктор історичних наук, професор В.Г.Сарбей. Інститут історії України НАН України. Київ..

This list was generated on Tue Sep 27 20:16:22 2022 EEST.