Items where Author is "Власюк, Ігор"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 53.

Article

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2023) The struggle against unemployment: the Volyn historical experience in the nep period. Сторінки історії (56). pp. 121-134. ISSN 2307-5244

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2023) Національно-культурне життя українців Канади у 1970-х –1980-х рр. на сторінках тижневика «Гомін України». Progressive research in the modern world. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. pp. 323-326.

Власюк, Ігор (2023) Проблеми суспільно-політичного розвитку сучасної Боснії і Герцеговини в контексті її історичного минулого. Science and innovation of modern world. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. pp. 451-455.

Власюк, Ігор (2023) Проблеми функціонування дитячих будинків на Волині у 1920-х рр. Інтермарум: історія, політика, культура (12). pp. 82-98. ISSN 2518-7694

Власюк, Ігор (2023) Північна Македонія у ХХІ ст.: виклики та проблеми. European scientific congress. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. pp. 296-300.

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2023) Розвиток санітарної справи на Волині в роки НЕПу (1921–1928 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 43. Збірник наукових праць. pp. 9-15.

Власюк, Ігор (2022) Бездоглядність і злочинність неповнолітніх у Житомирській області в середині 1960-х – на початку 1970-х рр. та заходи їхньої профілактики. Емінак: науковий щоквартальник (37). pp. 110-119. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор, Прокудін, Володимир (2022) Джерельна база та історіографія проблеми дослідження відносин між радянською владою та селянством в Україні в роки НЕПу (1921-1928 рр.). Матеріали Другого всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 1. Житомир: Житомирський державний університет. pp. 34-36.

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор (2022) Радіомовлення як інструмент процесу радянізації західних областей України: особливості становлення та функціонування в 1945-1947 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (39). pp. 36-43. ISSN 2411-2143

Власюк, Ігор (2021) Features of modern english reading of high school students by means of innovative technologies. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 69-77. ISSN 2663-6387

Власюк, Ігор, Стародубець, Галина (2021) Проблема дитячої безпритульності на Житомирщині та боротьба з нею в період пізнього сталінізму (1944–1953 роки). Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис (24). pp. 73-77.

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор, Міщук, Г. А., Буравський, О. А., Шевчук, Андрій (2021) Специфика формирования профессиональных компетентностей будущих учителей истории. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. pp. 656-666.

Власюк, Ігор (2020) Стан і проблеми у сфері охорони здоров’я на Волині у роки НЕПу (1921-1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник (31). pp. 132-140. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2019) Сербо-хорватські відносини у 90-х рр. ХХ–ХХІ ст. Емінак: науковий щоквартальник (26). pp. 133-140. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2019) Сербо-хорватські відносини у ХХІ ст. Матеріали Міжнародної науково -практичної інтернет -конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 93-95.

Власюк, Ігор (2018) Діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки НЕПу (1921–1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, 3 (1 (21)). pp. 66-70. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2018) Селянські товариства взаємодопомоги на Волині у другій половині 1920-х рр. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 237-239.

Власюк, Ігор (2017) Відносини між владою та селянством на Волині в роки НЕПу. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (1(17)). pp. 15-20. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2017) Державна допомога дітям на Волині в роки НЕПу (1921–1928 рр.). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 105-108.

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2017) Діяльність комітетів незаможних селян на Волині у роки НЕПУ (1921–1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, 1 (4 (20)). pp. 48-52. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2016) Агрономічні заходи на Волині в роки нової економічної політики (1921–1928 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 114 (11).. pp. 60-64.

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2016) Антирелігійна політика радянської влади на Волині – Житомирщині у 1920–1930-х рр. і долі православного духовенства. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (3 (15)). pp. 51-55. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2016) Влада і селянство на Волині в роки нової економічної політики (1921–1928 рр.). Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир. pp. 40-44.

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2016) Проблеми історії Західної Білорусі (1921–1939 рр.) у сучасній білоруській історіографії та спогадах людей. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (104). pp. 37-42. ISSN 2076-1554

Власюк, Ігор (2015) Державні та суспільні заходи подолання дитячої безпритульності на Волині в 1920-х роках. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А. Вип. 8-9.. pp. 100-103.

Власюк, Ігор (2015) Західна Білорусь (1921–1939 рр.) в оцінках сучасних білоруських істориків та спогадах людей. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 154-157.

Власюк, Ігор (2015) Передумови та причини сербо-хорватських конфліктів у 1918 – 1945 рр. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015.. pp. 61-63.

Власюк, Ігор (2015) Проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації на сторінках газети «Радянська Волинь» (1925–1927 рр.). Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (13-14). pp. 30-36.

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2015) Становище Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ ст. Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. За ред. Л.Филипович і П.Яроцького. – К.: УАР, 2015.. pp. 110-115.

Власюк, Ігор (2014) Боротьба з дитячою безпритульністю на Волині в 1920-х роках. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 164-166.

Власюк, Ігор (2014) Натхненник і учитель. Історик Борис Кругляк: Наукове надбання Житомирщини, України і світу: (Праці. Спогади. Матеріали). Збірник / Упоряд. канд. істор. наук Марина Кругляк. – Житомир: Вид-во «Волинь», 2014.. pp. 25-26.

Власюк, Ігор (2014) Православна церква і державна влада на Правобережній Україні та в Білорусі у ХІХ ст. Гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы беларускага народа і суседзяў: Зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны. pp. 30-36.

Власюк, Ігор (2013) Протоієрей Арсеній Пероговський (1851–1933). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції /Збірник наукових праць. pp. 269-272.

Власюк, Ігор (2013) Розвиток сільськогосподарської кооперації на Волині у 1920-х роках. Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (9-10). pp. 75-81.

Власюк, Ігор (2013) Становище Православної церкви у Західній Україні та Західній Білорусі міжвоєнного періоду (1921-1939 рр.): огляд сучасної історіографії. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць /Ред.кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. (6). pp. 47-50.

Власюк, Ігор (2012) Соціально-економічне становище заможних селян Волині у 20-х роках ХХ ст. Волинські історичні записки: Збірник наукових праць (9). pp. 111-118.

Власюк, Ігор (2012) Становище православних на українських та білоруських землях у складі Речі Посполитої. Беларусь і суседзі: шляхі фармiравання дзяржаўнасцi, мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны: Зборнік навуковых артыкулау. (1). pp. 37-44.

Власюк, Ігор (2010) Білорусь у період Другої світової війни: огляд сучасної історіографії проблеми. Волинські історичні записки (4). pp. 82-89.

Власюк, Ігор (2010) Проблеми історії Білорусі періоду Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 96-100.

Власюк, Ігор (2010) Розвиток поміщицьких господарств Волинської губернії (1900–1917 рр.). Сторінки історії. Збірник наукових праць. pp. 60-71.

Власюк, Ігор (2009) Історико-економічна спадщина Б.А. Кругляка. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Євреї в Україні: історія і сучасність"- Збірник наукових праць. pp. 196-199.

Власюк, Ігор (2009) Земельне питання на Волині (лютий 1917 – квітень 1918 рр.). Волинські історичні записки, 3. pp. 65-73.

Власюк, Ігор (2008) Діяльність землевпорядних комісій на Правобережній Україні в 1907-1916 рр. Волинські історичні записки (1). pp. 16-21.

Власюк, Ігор (2008) Житомирська область в умовах реформування аграрного сектора економіки (1990–2007 рр.). Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова (11). pp. 355-358.

Власюк, Ігор (2006) Економічні наслідки Столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906 – 1914 pp.). Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (10). pp. 32-35.

Власюк, Ігор (2005) Селянська кооперація Правобережної України в період проведення столипінської аграрної реформи (1906 – 1914 рр.). Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. pp. 83-89.

Conference or Workshop Item

Власюк, Ігор (2012) Заможні селяни радянської Волині в період нової економічної політики (1921–1927 рр.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Book

Власюк, Ігор (2021) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Політична історія сучасного світу». Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Власюк, Ігор (2019) Історія слов’янських народів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Власюк, Ігор (2018) Історія слов’янських народів (з давніх часів до XVII cт.). Житомир: Вид-во «Полісся».

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор (2018) Студентські історичні студії. Збірник наукових праць. Вип. 7. Житомир: Вид-во "Полісся", 2018. 188 с..

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор (2017) Студентські історичні студії. Збірник наукових праць. - Вип. 6. - Житомир: Вид-во "Полісся", 2017. - 192 с..

Teaching Resource

Власюк, Ігор (2023) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Історія нових незалежних держав». [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Nov 28 21:47:17 2023 EET.