Items where Author is "Горбова, І. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 27.

Article

Горбова, І. О. (2015) Genre transformation of modern journalistic interview. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 52-53.

Горбова, І. О. (2015) Intelligentsia and Power. Региональный вестник Востока: Научный журнал / Под ред. А.У. Кувандыкова (2/66). pp. 283-290.

Горбова, І. О. (2015) Social activity of intelligentsia under conditions of Ukrainian present. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. pp. 32-39.

Горбова, І. О. (2015) Social interaction of modern Ukrainian intelligentsia and goverment. Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 23-24 січня 2015 року). pp. 75-76.

Горбова, І. О. (2015) Social interaction of modern Ukrainian intelligentsia and government. Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 75-76.

Горбова, І. О. (2015) Влада - інтелігенція - народ: особливості соціальних взаємовідносин. Актуальні проблеми філософії та соціології. pp. 31-34.

Горбова, І. О. (2015) Месіанізм польської інтелігенції як актуалізована соціальна роль в період трансформаційних процесів початку ХІХ століття. Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 95-97.

Горбова, І. О. (2015) Самоидентификация белорусской интеллигенции Х1Х - н. ХХ в. в контексте социальных трансформаций. Интеллектуальная культура Беларуси: истоки, традиции, методология исследования: материалы первой международной научной конференции. pp. 272-274.

Горбова, І. О. (2015) Соціальна роль української інтелігенції у сучасних трансформаційних умовах. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (98 (7)). pp. 275-278. ISSN 2076-1554

Горбова, І. О. (2015) Соціальна роль інтелігенції у контексті концепції "волі до влади" Фрідріха Ніцше. "Мандрівець" (2 /116). pp. 40-44.

Горбова, І. О. (2015) Специфіка месіанської ролі польської інтелігенції у Східній Галичині кінця ХІХ - ХХ століття. Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук - прогрес майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 березня 2015 року). pp. 10-14.

Горбова, І. О. (2014) Ціннісні орієнтири української інтелігенції у трансформаціях сучасності. «Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 9-11.

Горбова, І. О. (2014) Роль та місце інтелігенції в соціальній структурі суспільства: соціально-філософський аспект. II Міжнародна науково-практична конференція "Знання.Освіта.Освіченість".

Горбова, І. О. (2014) Ідентифікація сучасної української інтелігенції. Міжнародна заочна наукова конференція "Особистість і суспільство в XXI столітті: концепції та тенденції розвитку". pp. 56-59.

Горбова, І. О. (2014) Відчуття месіанської ролі як основа конструктивної діяльності особистості (на прикладі української інтелігенції 20-30-х рр. ХХ ст.). Збірник матеріалів доповідей та виступів Міжвузівського наукового семінару: «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема», 20 лютого 2014 р.. pp. 21-22.

Горбова, І. О. (2014) Socio-philosophical analysis of the concept "intelligentsia". Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали другої науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 жовтня 2014 р.) / за заг. ред. д.політ. н., проф. Д.В. Яковлева. pp. 154-157.

Горбова, І. О. (2014) Взаємодія політичної еліти та інтелігенції: від співпраці до протистояння. «Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 45-48.

Горбова, І. О. (2014) Жанрові модифікації інтерв'ю в сучасній журналістиці. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський, І.О. Горбова, Т.Є. Клименко, С.А. Чорна (5). pp. 21-24.

Горбова, І. О. (2014) Мессианская роль евразийцев в реализации идеи национальной идентификации и самосознания. Збірник матеріалів доповідей та виступів Міжвузівського наукового семінару: «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема». pp. 21-22.

Горбова, І. О. (2014) Месіанство інтелігенції як актуалізована соціальна роль у період соціальних трансформацій. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014» (5). pp. 33-35.

Горбова, І. О. (2014) Міфологема української ітелігенції ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П.Ю. Сауха.. pp. 137-139.

Горбова, І. О. (2014) Поняття «інтелігенція» у предметному полі соціальної філософії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії («Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy»). pp. 212-223.

Горбова, І. О. (2014) Ціннісні орієнтири української інтелігенції у трансформаціях сучасності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28-29 листопада 2014 року). pp. 9-11.

Горбова, І. О. (2013) Апатія української інтелігенції в період соціальних трансформацій: соціально-філософський аспект. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16-17 квітня 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.].. pp. 45-47.

Горбова, І. О. (2013) Відчуття апатії в комунікаційному просторі постсучасного суспільства: соціально-філософський аспект. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі: зб. наук. праць. pp. 86-88.

Горбова, І. О. (2013) Гранична ситуація та сила духу в «Жовтому князі» Василя Барки. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 3-35.

Горбова, І. О. (2013) Месіанізм у ціннісних орієнтаціях української інтелігенції 20 – поч. 30-х рр. ХХ ст.: соціально-філософський аспект. Мультиверсум. Філософський альманах. pp. 33-38.

This list was generated on Thu Oct 6 10:15:17 2022 EEST.