Items where Author is "Гуцало, Л. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Article

Гуцало, Л. В. (2022) Ґенеза гендерної рівності в Стародавній Греції. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис (26). pp. 199-204.

Гуцало, Л. В. (2021) Вектор зовнішньої політики США – НАТО (за президентства Д. Трампа). Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика». pp. 79-82.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2021) Вони хотіли врятувати життя: Праведники народів світу. Пам'ять нетлінна: Голокост на теренах нашого краю. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції (62). pp. 26-32.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2021) Каталонські референдуми 2014 р. та 2017 р.: позиції центральної та регіональної влади. Емінак: науковий щоквартальник (2(34)). pp. 256-265. ISSN 1998-4634

Гуцало, Л. В. (2021) Регіональна політика ЄС в умовах пандемії COVID-19. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» (9). pp. 305-309.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2020) Внесок протоієрея Миколи Трипольського у вивчення історії Волині. Європейський філософський та історичний дискурс, 6 (3). pp. 71-78.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2020) Колекція рукописів та книжок волинських баронів Шодуарів: доля і сучасний стан. Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». pp. 436-441.

Гуцало, Л. В. (2019) Аграрне становище німецького населення у другій половині 1920-х років. Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Вип. 58/ Упоряд. П.С. Скавронський - Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2019.. pp. 459-464.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2019) Аграрне становище і переселення німецьких селян Волині у 1920-х роках. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 28. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. pp. 30-35.

Гуцало, Л. В. (2019) Каталонська криза: спроби врегулювання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 177-179.

Гуцало, Л. В. (2019) Матеріально-фінансова допомога переселенцям на південь України у 1920 роках. Науковий збірник "Велика Волигь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Вип.59 / Упоряд. П.С. Скавронський - Бердичів:ФОП Мельник М.В., 2019.. pp. 408-413.

Гуцало, Л. В. (2019) Радянська програма переселення та депортацій поляків УСРР наприкінці 1920-х – 1936 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (30). pp. 34-42. ISSN 2411-2143

Гуцало, Л. В. (2019) Сучасний сепаратистський рух у Каталонії. Сучасні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Одеса: ГО "Причорноморський центр досліджень проблем суспільства", 2019.. pp. 5-8.

Гуцало, Л. В. (2018) Етнографічні дослідження Василя Кравченка. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 239-241.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2018) Микола Васильович Хомичевський (Борис Тен): біографія, творча та громадська діяльність. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (135). pp. 19-23. ISSN 2076-1554

Гуцало, Л. В. (2018) Переселення євреїв Волині у 1930-х роках у республіканський та Всесоюзний колонізаційні фонди. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (134). pp. 62-65. ISSN 2076-1554

Гуцало, Л. В. (2018) Проведення «чисток» серед польського та німецького населення Житомирщини у 1930-х рр. Вісник державного архіву Хмельницької області "Подільська старовина" (3). pp. 84-86.

Гуцало, Л. В. (2017) Грецьке населення УСРР у системі соціально-політичних експериментів (1920-1930 рр.). Грецька громада Ніжина: історія та сучасність. pp. 74-79.

Гуцало, Л. В. and Козел, А. (2017) Зороастризм:проблема місця і часу виникнення вчення. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017.): Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся.). pp. 150-152.

Гуцало, Л. В. (2017) Каталонський клінч. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2017.). pp. 177-179.

Гуцало, Л. В. (2017) Розвиток освіти в період української національної революції (1917-1921 pp.). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип.2.. pp. 116-119.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2016) Історична пам'ять та історична спадщина. Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)"/ За заг.ред.проф. Г.М. Стародубець. pp. 172-176.

Гуцало, Л. В. (2015) Значення реформи ареопагу Ефіальта. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 78-80.

Гуцало, Л. В. (2015) Національне районування на Волині у 1920 – 1930-х роках (на прикладі польського та німецького населення). Наукові записки. Серія: Історичні науки (22). pp. 51-56.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2015) Патріотичний рух радянських людей у роки Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. pp. 115-117.

Гуцало, Л. В. (2015) Феномен давньогрецького поліса. Науковий діалог «Схід-Захід». Матер. ІV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 р.), 2. pp. 187-189.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2014) Переселення євреїв у 1920-х роках у республіканський колонізаційний фонд (на прикладі волинського округу). Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матер.ІІІ всеукр.наук.конфер. з міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ,29 листопада 2014 р.): у 4-х частинах. - Д.: ТОВ "Інновація",2014. - ч.2. - 184 с.. pp. 125-128.

Гуцало, Л. В. (2014) Рабство в Єгипті нового царства. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 78-80.

Гаращук, Тетяна and Гуцало, Л. В. (2013) Волинське дворянське депутатське зібрання та організація діловодства його канцелярії: історіографія проблеми та джерельна база дослідження (кін. XVIII – поч. ХХ ст.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 209-213.

Гуцало, Л. В. (2013) Реалізація переселенської політики щодо єврейського населення на прикладі Волині. Світові війни ХХ століття та історична память: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 106-111.

Гуцало, Л. В. (2012) Репресивна політика радянської влади щодо "Ворожих націй" наприкінці 30-х рр. XX ст. Волинські історичні записки: Збірник наукових праць, 8. pp. 19-24.

Гуцало, Л. В. (2011) Стан освіти національних районів Волині в період коренізації. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 122-124.

Гуцало, Л. В. (2009) Польська національна меншина Волині у 20-30-ті роки ХХ століття: суспільно-політичні та економічні аспекти роблеми. Волинські історичні записки, 3. pp. 74-79.

Гуцало, Л. В. (2009) Традиційно-побутова культура національних меншин України у 1920-х рр. Всеукраїнський науковий журнал "Мандрівець" (6). pp. 34-38.

Гуцало, Л. В. (2008) Становлення та розвиток системи національного районування в Україні в 20-х роках ХХ століття. Волинські історичні записки (1). pp. 70-78.

Гуцало, Л. В. (2007) Національно-адміністративне районування на Півдні України (20-30-і роки ХХ ст.). Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. pp. 109-113.

Гуцало, Л. В. (2007) Національні райони на Волині (1920-1930-і рр. ХХ ст.). Житомирщина:минуле, сьогодження, поступ у майбутнє, 1. pp. 241-251.

Гуцало, Л. В. (2005) Реформування та ліквідація національних адміністративних одиниць. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. pp. 146-150.

Conference or Workshop Item

Гуцало, Л. В. (2012) Свідчення античних авторів про походження етрусків. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Гуцало, Л. В. (2011) Єврейське населення УСРР в системі соціально-економічних експериментів. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Book

Стародубець, Галина and Гуцало, Л. В. (2018) Х Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2018. - 276 с..

Стародубець, Галина and Гуцало, Л. В. (2017) ІХ Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2017. - 184 с..

Teaching Resource

Гон, М. М. and Гуцало, Л. В. (2021) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Внутрішня політика Європейського Союзу» для здобувачів спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Oct 7 06:17:28 2022 EEST.