Items where Author is "Доброльожа, Г. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Article

Доброльожа, Г. М. (2019) Вибір викладачем наукового вектора навчальної мовної дисципліни як одна з проблем вищої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1(89)). pp. 43-47. ISSN 2663-7642

Доброльожа, Г. М. (2019) Власне ім'я як важливий чинник формування національної ідентичності в сучасній Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (90). pp. 60-68. ISSN 2663-7642

Доброльожа, Г. М. and Приймак, А. М. (2018) Ареальна фразеологія як складова частина концептуального сприйняття світу українцями. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (2 (88)). pp. 16-21. ISSN 2076-6173

Доброльожа, Г. М. (2018) Епістолярна спадщина О. Ольжича як об’єкт мовознавчих студій. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 10-16. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2015) Вигукові фразеологізми як відображення світобачення та етносвідомості українця (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 152-158. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2014) Концепти тваринного світу в поетичній творчості Тараса Шевченка і в українській фразеології: лінгвокультурологічний аспект. Філологічний вісник (5). pp. 19-26.

Доброльожа, Г. М. and Манузіна, Ірина (2014) Назви соматизмів в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 85-88.

Доброльожа, Г. М. and Федорченко, Ганна (2014) Фразеологічне новаторство у сучасній публіцистиці. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 129-135.

Доброльожа, Г. М. (2013) Концепти півень і курка як відображення етносвідомості та світобачення поліщука(на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 21-31. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2013) Спостереження за онімною лексикою в ареальній фразеології (на матеріалі фразеології Середнього Полісся та суміжних територій). Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. (6). pp. 69-78.

Доброльожа, Г. М. (2012) Концепт око як відображення української етносвідомості і світобачення. Фразеологія і мовна гра // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського., 25 (3). pp. 205-210.

Доброльожа, Г. М. and Сопронюк, Лілія (2012) Культурологічний аспект вивчення побутового та духовного життя села Вільнопілля Ружинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 136-139.

Доброльожа, Г. М. and Коркушко, Марина (2012) Назви частин тіла людини в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 47-50.

Доброльожа, Г. М. (2012) Хліб та борошняні вироби в поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць (14-15). pp. 128-134.

Доброльожа, Г. М. and Свіргун, Катерина (2011) Власні назви в українських фразеологізмах. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 207-210.

Доброльожа, Г. М. and Коник, Ірина (2011) Загальномовні фразеологізми у газетних текстах. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 94-101.

Доброльожа, Г. М. and Новіцька, Ірина (2011) Концепт душа і серце в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 163-167.

Доброльожа, Г. М. and Романенко, Наталія (2011) Культурологічна специфіка використання фразем з компонентом ‘дерево‘ (декоративне, плодове). Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 192-199.

Доброльожа, Г. М. and Андрійчук, Катерина (2011) Назви світу фауни в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 7-14.

Доброльожа, Г. М. and Білецька, Маргарита (2011) Поліські фразеологізми на ознаку абстрактних понять. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 28-32.

Доброльожа, Г. М. and Артемчук, Валентина (2011) Соматизми (назви частин тіла людини) в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 18-23.

Доброльожа, Г. М. (2010) Етичний аспект у семантиці поліських фразем на ознаку фізичного нездоров’я людини. Мовознавчі студії: фразеологізм і слово у контексті і словнику (2). pp. 116-123.

Доброльожа, Г. М. and Карабінська, Ольга (2010) Українські фразеологізми в сучасній публіцистиці. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 30-37.

Доброльожа, Г. М. and Дідух, Лілія (2010) Фразеологічні одиниці як засіб вираження національного та культурного надбання народу (на матеріалі поліської діалектної фразеології). Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 19-24.

Доброльожа, Г. М. (2009) Агресивна поведінка: оцінка вияву вербального та невербального спілкування в українському соціумі (на матеріалі поліської компаративної фразеології). Мова і культура (науковий журнал), 3 (115 (11). pp. 110-119.

Доброльожа, Г. М. (2009) Етичний аспект у семантиці поліських компаративем на ознаку інтелектуальних вад людини. Міжкультурні комунікації: мова і суспільство: матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції, 22 (1). pp. 361-365.

Доброльожа, Г. М. (2007) Із спостережень над етнонімами як складовими української поліської фразеології. Етнолінгвістичні студії. Збірник наукових праць (1). pp. 95-104.

Доброльожа, Г. М. (2007) Гармонійне виховання особистості засобами поліської фразеології. Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України: матеріали Всеукраїнської конференції (1). pp. 35-40.

Доброльожа, Г. М. (2007) Правда як олія – скрізь наверх випливе (Моральний аспект виховання школярів через сюжети казок Івана Франка та семантику народних фразеологізмів). Гуманітарні науки (2). pp. 56-60.

Доброльожа, Г. М. (2004) Образна парадигма фразеологізмів з компонентом "собака". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 223-227.

Доброльожа, Г. М. (2003) Відображення естетики зовнішнього вигляду людини в поліській компаративній фразеології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 165-167.

Доброльожа, Г. М. (2002) Світ української родини у прислів’ях та приказках з порівняльним компонентом. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 137-141.

Доброльожа, Г. М. (1999) Мотив здоров’я в тематиці поліських народних порівнянь. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 60-63.

Monograph

Доброльожа, Г. М. (2021) Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Дієслово та його форми. Службові частини мови. Working Paper. Видавництво ДЖУ ім. І. Франка, Житомирський державник університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Доброльожа, Г. М. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять із освітньої компоненти "Соціо- та етнолінгвістика". [Teaching Resource]

Доброльожа, Г. М. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять із сучасної української літературної мови. Морфологія. Дієслово та його форми. Службові частини мови. [Teaching Resource]

Доброльожа, Г. М. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять із сучасної української літературної мови. Морфологія. Дієслово та його форми. Службові частини мови (для здобувачів вищої освіти третього курсу ННІ ФЖ заочної форми навчання). [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Sep 25 18:09:04 2022 EEST.