Items where Author is "Заглада, В. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Article

Горохова, Л. В., Заглада, В. М. (2023) Реформування місцевого самоврядування в Україні. Регіональні студії (33). pp. 51-57. ISSN 2663-6107

Ковтун, Н. М., Заглада, В. М., Шкіль, Л. Л. (2023) Методологія порівняльного аналізу у трактаті «Політика» Аристотеля. Політикус (4). pp. 15-20. ISSN 2414-9616

Заглада, В. М. (2021) Використання законів логіки у судовому дослідженні. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами IX Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 листопада 2021 р.). pp. 36-38.

Заглада, В. М. (2020) Випадковість як доповнення необхідності у науці. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення. pp. 27-29.

Заглада, В. М. (2018) Взаємозближення наукової істини і цінностей у сучасному науковому пізнанні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 26-31. ISSN 2076-6173

Заглада, В. М. (2015) Взаємозумовленість і динаміка внутрішніх і зовнішніх цінностей аксіосфери науки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (81). pp. 10-15. ISSN 2076-6173

Заглада, В. М. (2014) Проблема кореляції внутрішніх і зовнішніх детермінант аксіології пізнання. Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів IІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 2–3 жовтня 2014 р.. pp. 9-11.

Заглада, В. М. (2011) Холістичні тенденції сучасної науки та освіти: аксіологічний аспект. «Філософія культури: Мова. Раціональність. Освіта». Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 69-72.

Заглада, В. М. (2010) Концепція ціннісно-нейтральної науки і гуманізм. Sententiae (16-17). pp. 21-32.

Заглада, В. М. (2010) Критичний аналіз епістемологічного релятивізму (аксіологічні аспекти). Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наукових праць (8). pp. 27-39. ISSN 2078-8142

Заглада, В. М. (2010) Цілісність, як цінність сучасної науки. «Гуманізм та освіта». Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 120-121.

Заглада, В. М. (2008) Особливості наукової раціональності на межі ХХ-ХХІ століть: необхідність оновлення ідеалів та критеріїв. Дні науки філософського факультету – 2008 : Міжнародна наукова конференція. Матеріали доповідей та виступів..

Заглада, В. М. (2008) Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология», 21 (4). pp. 59-66. ISSN 1606-3715

Заглада, В. М. (2008) Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві. Планетарна цивілізація. Освіта. Наука. Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції.. pp. 131-133.

Заглада, В. М. (2008) Фундаментальне і прикладне в науці: аксіологічні аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 7-12.

Заглада, В. М. (2007) Аксіологічні аспекти співвідношення фундаментального і прикладного знання. Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри. pp. 140-142.

Заглада, В. М. (2007) Про розвиток природничо-наукових уявлень про випадковість. Sententiae (1). pp. 33-43.

Book

Горохова, Л. В., Заглада, В. М., Козловець, М. А., Свінціцька, О. І., Слюсар, В. М. (2015) Поліський Сократ (до 65-річного ювілею професора П. Ю. Сауха). Вид. Євенок О.О., Житомир.

Thesis

Заглада, В. М. (2013) Взаємозв’язок ціннісного і когнітивного в сучасному науковому пізнанні : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філос. наук. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Заглада, В. М. (2022) "Логіка": методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів спеціальності 081 Право. [Teaching Resource]

Заглада, В. М., Ковтун, Н. М. (2021) "Історія та теорія демократії": методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

Заглада, В. М., Горохова, Л. В., Рафальський, Ігор, Рудницький, С. В. (2021) Інструктивно-методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М., Заглада, В. М. (2021) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Історія зарубіжних політичних вчень» для здобувачів спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Dec 6 16:23:45 2023 EET.