Items where Author is "Зайко, Л. Я."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Article

Зайко, Л. Я., Андросович, О. І., Лиса, І. В. (2023) Роль медіа та політичного PR у консолідації українського суспільства. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 73 (2). pp. 169-173. ISSN 2710-4664

Зайко, Л. Я., Близнюк, А. С., Давидова, Л. В. (2023) Social media and internet marketing in the context of digitalization of the information and communication space. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 73 (1). pp. 302-307. ISSN 2710-4664

Зайко, Л. Я., Давидова, Л. В. (2022) Освітні тренди в умовах російсько-української війни та сучасних геополітичних викликів. European Humanities Studies. State and Society (4). pp. 65-77. ISSN 2450-6486

Зайко, Л. Я., Близнюк, А. С., Давидова, Л. В. (2022) The student and teacher newspaper «Universum»: history and nowadays. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філолологія. Журналістика (5). pp. 276-281. ISSN 2710-4656

Близнюк, А. С., Зайко, Л. Я., Давидова, Л. В. (2022) Eurointegration: ways of improving the professional competences of journalists. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. pp. 14-19. ISSN 2710-4664

Зайко, Л. Я., Одончук, І. С. (2022) Роль медіаграмотності у сучасній шкільній освіті. Актуальні проблеми соціальних комунікацій: матеріали Восьмої міжвузівської студентської наукової конференції. pp. 53-55.

Зайко, Л. Я. (2021) Підготовка фахівців спеціальності 061 «Журналістика»: сучасні виклики. Scientifiс and pedagogic internship «Innovative methods of the organization of the education process for the specialties "Journalism" and "Management of Socio-Cultural Activity" in Ukraine and EU countries"» : Internship proceedings (2). pp. 17-20.

Богуславський, О. В., Зайко, Л. Я. (2021) Роль цифровізації у розвитку комунікаційних можливостей суспільства. Актуальні проблеми соціальних комунікацій у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 72-75.

Зайко, Л. Я., Давидова, Л. В. (2021) Цифрова безпека як складник професійної діяльності журналістів. Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ століття. pp. 210-212.

Зайко, Л. Я. (2019) Від мови ворожнечі до мови порозуміння. Challenges of hybrid war: information dimension. pp. 95-98.

Зайко, Л. Я. (2019) Глобалізаційні трансформації комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві. Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні. pp. 51-53.

Зайко, Л. Я. (2018) Етапи розвитку комунікативних можливостей людства. Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки. pp. 16-20.

Зайко, Л. Я. (2018) Соціокультурна цінність друкованих книжкових видань для дітей та процесу читання. Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів. pp. 89-92.

Зайко, Л. Я. (2016) Дискурс як противага мовним маніпуляціям мас-медіа. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 45-48. ISSN 2076-6173

Зайко, Л. Я. (2015) Державна політика України щодо захисту суспільної свідомості від маніпулятивного впливу російського медіапродукту. Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи: Збірка матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 108-111.

Зайко, Л. Я. (2015) Державна політика України щодо захисту суспільної свідомості від маніпулятивного впливу російського медіапродукту. Державна політика України щодо захисту суспільної свідомості від маніпулятивного впливу російського медіапродукту. pp. 108-111.

Зайко, Л. Я. (2015) Маніпулятивний вплив слова журналіста на свідомість аудиторії. Редакторська і журналістська майстерність : Збірник матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 березня 2015 р.. pp. 61-63.

Зайко, Л. Я. (2015) Маніпуляційний складник масмедійної реклами та її вплив на суспільну свідомість. Мандрівець (6). pp. 50-53.

Зайко, Л. Я. (2015) Проблема мовних маніпуляцій у засобах масової інформації: український та польський досвід. Українська полоністика (12). pp. 47-53. ISSN 2220-4555

Зайко, Л. Я. (2015) Суспільна свідомість як об'єкт маніпулювання засобами масової інформації. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права (21). pp. 219-240.

Зайко, Л. Я. (2014) Дотримання вимог галузевих нормативних документів як основний чинник якості друкованих книжкових видань для дітей. Наукова школа Романа Іванченка: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. pp. 112-126.

Monograph

Андросович, О. І., Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І., Богуславський, О. В., Давидова, Л. В., Дюжева, К. В., Зайко, Л. Я., Лиса, І. В., Партико, З. В., Яблонська, Н. М. (2023) Специфіка комунікативних впливів у соціокультурному просторі. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Зайко, Л. Я., Ігнатченко, Д. М. (2023) Медіаграмотність як чинник підвищення кваліфікації журналіста. In: Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи». 19 травня 2023 року, м. Луцьк, Україна.

Зайко, Л. Я. (2023) Естетика медіадизайну книг для дітей першої групи. In: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції «Соціально-гуманітарні студії: інновації, виклики та перспективи». м. Житомир., 27-28 квітня 2023 року.

Зайко, Л. Я. (2023) Political PR and information: modern realities. In: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 21 лютого 2023 р.).

Зайко, Л. Я. (2022) Political PR as part of cross-cultural communication: Ukrainian realities of the present time. In: Міжнародна науково-практична конференція Міжкультурна комунікація в контексті глобаліаційного діалогу: стратегії розвитку..

Thesis

Зайко, Л. Я. (2019) Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Зайко, Л. Я. (2019) Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Зайко, Л. Я. (2015) Особливості впливу на аудиторію новинних телевізійних передач в умовах сучасної гібридної війни проти України. Other thesis, Український соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010–2015 рр.) : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова]..

Зайко, Л. Я. (2014) Інформаційний продукт засобів масової інформації в сучасному глобалізованому світі. Other thesis, Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. Ю. Сауха..

Other

Зайко, Л. Я. (2015) Маніпуляція в ЗМІ як засіб дегуманізації сучасного суспільства. Вид-во Національного університету "Острозька академія", м. Острог.

Зайко, Л. Я. (2015) Необхідність висвітлення ідей толерантності в сучасних українських ЗМК. Вид-во Євенок О.О., м. Житомир.

This list was generated on Fri Apr 19 10:16:14 2024 EEST.