Items where Author is "Кичкирук, О. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Article

Savchenko, Irina and Yanovska, E. S. and Sternik, D. and Кичкирук, О. Ю. and Ol’khovik, Lidiya and Polonska, Y. (2018) In situ immobilization on the silica gel surface and adsorption capacity of polymer-based azobenzene on toxic metal ions. Applied Nanoscience, 8 (3-4). pp. 1-8.

Яновська, Е. С. and Савченко, І. О. and Полонська, Я. В. and Ольховик, Л. А. and Стернік, Д. and Кичкирук, О. Ю. (2018) Сорбційні властивості щодо iонів токсичних металів сапоніту, in situ модифікованого полі[n-(4-карбоксифеніл)метакриламідом]. Український хімічний журнал, 84 (2). pp. 67-73. ISSN 0041-6045

Yanovska, E. S. and Vretik, L. and Sternik, D. and Кичкирук, О. Ю. and Nikolaeva, O. and Buriachenko, I. (2016) In situ polymerization of 4-(methacryloylamino) phenyl-2-methylacrylate on the surface of silicagel. French-Ukrainian Journal of Chemistry, 4 (2). pp. 47-54. ISSN 2312-3222

Рябченко, К. В. and Яновська, Е. С. and Кичкирук, О. Ю. and Тьортих, В. А. (2013) Адсорбційні властивості композиту силікагель-поліанілін щодо катіонів перехідних металів. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 107-111. ISSN 1025-6415

Рябченко, К. В. and Яновская, Э. С. and Тертых, В. А. and Кичкирук, О. Ю. (2013) Комплексообразование переходных металлов с 8-оксихинолином, химически закрепленным на поверхности композита силикагель–полианилин. Журнал неорганической химии, 58 (3). pp. 413-419.

Рябченко, К. В. and Яновська, Е. С. and Петренко, О. В. and Тьортих, В. А. and Кичкирук, О. Ю. (2012) Адсорбційні властивості вермікуліту з in situ іммобілізованим поліаніліном щодо аніонів Сr(VI), Mo(VІ), W(VІ), V(V) та P(V). Біоресурси і природокористування, 4 (5-6). pp. 38-43. ISSN 2078-9912

Рябченко, К. В. and Яновська, Е. С. and Тьортих, В. А. and Кичкирук, О. Ю. (2011) Адсорбійні властивості силікагелю з in situ іммобілізованим поліаніліном щодо аніонних форм Cr(VI), Mo(VI), W(VI) та V(V). Вопросы химии и химической технологии (6). pp. 167-172. ISSN 0321-4095

Будняк, Т. М. and Яновська, Е. С. and Тьортих, В. А. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Адсорбційні властивості природних мінералів з in situ імобілізованим поліаніліном щодо аніонних форм Mo(VI), W(VI), Cr(VI), As(V), V(V) та P(V). Вопросы химии и химической технологии (5). pp. 43-47.

Концедайло, В. О. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей аеросилогелю. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 11-12.

Пилипович, О. М. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Сорбційні властивості модифікованих адсорбентів щодо іонів Сu2+ в присутності сторонніх іонів. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 19-20.

Нечипорук, Б. В. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Сорбція іонів Cu2+ з водних сумішей хімічно модифікованими адсорбентами. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 14-15.

Краснощока, В. П. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Сучасні методи визначення іонів металів після їх концентрування та розділення. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 12-14.

Яновська, Е. С. and Тьортих, В. А. and Карманов, В. І. and Дадашев, В. А. and Одинец, Е. В. and Кичкирук, О. Ю. (2008) Высокочувствительное сорбционно-рентгенофлуоресцентное определение свинца, кадмия и ртути в природной воде с использованием модифицированного силикагеля. Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології (16(39)). pp. 168-174.

Кичкирук, О. Ю. and Кусяк, Н. В. and Тьортих, В. А. (2008) Залежність сорбційних властивостей кремнеземних адсорбентів щодо катіонів металів від рН розчину. Маґістеріум. Хімічні науки (33). pp. 16-18.

Яновська, Е. С. and Кузовенко, В. А. and Кичкирук, О. Ю. and Тьортих, В. А. (2008) Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо йонів токсичних металів. Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, 79. pp. 45-49.

Yanovska, E. S. and Kuzovenko, V. A. and Тертых, В. А. and Кичкирук, О. Ю. (2007) Complex formation of heavy metals with 4-(2-pyridy-lazo) resorcinol chemically immobilized on silica gel. Russian Journal of Coordination Chemistry, 33 (8). pp. 616-620. ISSN 1070-3284

Кичкирук, О. Ю. and Кусяк, Н. В. and Тьортих, В. А. (2007) Адсорбційні властивості кремнеземів з іммобілізованими 4-(2-піридилазо)резорцином та 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо йонів кобальту і кадмію. Наукові записки. НаУКМА. Хімічні науки і технології (66). pp. 43-46.

Яновская, Э. С. and Кузовенко, В. А. and Тертых, В. А. and Кичкирук, О. Ю. (2007) Комплексообразование тяжелых металлов с 4-(2-пиридилазо)резорцином, химически закрепленным на силикагеле. Координационная химия, 33 (8). pp. 627-631.

Кичкирук, О. Ю. and Кусяк, Н. В. and Янишпольський, В. В. and Тьортих, В. А. (2006) Оптимізація процесу іммобілізації 8-оксихіноліну за одностадійною реакцією Манніха. Маґістеріум. НаУКМА. Хімічні науки (24). pp. 72-75.

Кичкирук, О. Ю. and Янишпольський, В. В. and Тьортих, В. А. (2005) Адсорбція йонів металів кремнеземами із закріпленим на поверхні оксином. Вісник Харківського національного університету. Хімія, 36 (669). pp. 25-28.

Book Section

Yanovska, E. S. and Vretik, L. and Sternik, D. and Кичкирук, О. Ю. and Nikolaeva, O. and Melnyk, M. (2017) Synthesis and adsorption properties of 4-aminostyrene and methacrylic acid copolymer, immobilized in situ on silica surface. In: Chemical Engineering of Polymers: Production of Functional and Flexible Materials. Apple Academic Press, pp. 46-60. ISBN 9781771884457

Conference or Workshop Item

Кичкирук, О. Ю. and Кравець, Т. М. (2016) Адсорбційні властивості кополімеру, отриманого способом гетерофазної полімеризації n-аміностиролу та метакрилової кислоти щодо деяких катіонів металів. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Кичкирук, О. Ю. and Закусило, І. А. and Амрахова, І. В. and Колесник, Т. О. (2014) Адсорбційні властивості сокирницького кліноптилоліту та сапоніту, модифікованих хітозаном щодо катіонів Zn(ІІ), Cd(ІІ), Pb(ІІ), Cu(ІІ), Fe(ІІ). In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Яновська, О. А. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Спектрофотометричне та атомно-абсорбційне визначення іонів Fe3+ і Mn2+ у водних розчинах після їх попереднього концентрування. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Павлюк, І. В. and Кусяк, Н. В. and Кичкирук, О. Ю. (2008) Вивчення параметрів сорбції катіонів металів на кремнеземах модифікованих ПАН. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Сусол, Л. П. and Кичкирук, О. Ю. (2008) Дослідження динамічної ємності кремнезему, модифікованого пар щодо іонів Cu(II). In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Пилипович, О. М. and Кичкирук, О. Ю. (2008) Дослідження залежності сорбції іонів важких металів від рH розчину. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Thesis

Кичкирук, О. Ю. (2008) Застосування реакції амінометилювання для іммобілізації комплесотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів. PhD thesis, ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О. О. ЧУЙКА.

This list was generated on Wed Oct 21 05:48:36 2020 EEST.