Items where Author is "Ковтун, Н. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Article

Ковтун, Н. М. and Ковтун, Ю. В. (2022) Довіра як чинник суспільного розвитку України в умовах подолання соціальної невизначеності внаслідок пандемії COVID-19. Збірник матеріалів IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» (24-25 лютого 2022 року). pp. 215-218.

Ковтун, Н. М. and Заліщук, О. П. (2022) Патерналізм як основа державної політики КНР у площині подолання наслідків пандемії COVID-19. Збірник матеріалів IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)» (24-25 лютого 2022 року). pp. 224-226.

Ковтун, Н. М. and Шкіль, Л. Л. and Венцель, Н. В. (2021) Безумовний базовий дохід як фактор нівеляції соціальних ризиків в умовах модернізаційних викликів Industry 4.0. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 76-87. ISSN 2663-7650

Ковтун, Н. М. and Венцель, Н. В. (2020) Новий середній клас як фактор нівеляції соціальної невизначеності в умовах модернізаційних викликів Industry 4.0. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (87). pp. 86-99. ISSN 2663-7650

Ковтун, Н. М. (2020) Політико-правові засади вольової активності суб’єктів суспільних перетворень. Практична філософія (1(75)). pp. 9-14.

Ковтун, Н. М. and Венцель, Н. В. (2019) Transitional Society in Modificatory Conditions and Challenges of Fourth Industrial Revolution Transitional Society in Modificatory Conditions and Challenges of Fourth Industrial Revolution. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 5-16. ISSN 2663-7650

Ковтун, Н. М. (2018) Активістський підхід до інтерпретації волі у контексті соціально-філософської методології аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 43-47. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2017) Тероризм як форма неконвенційної політичної активності у постгуманному просторі сучасності. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 28-30.

Ковтун, Н. М. (2016) Історична пам’ять як поле для маніпулятивних практик суспільною свідомістю. Політика пам’яті – політика забуття: справа Катині: Матеріали польсько-українського семінару (Житомир, 22-24 вересня 2016 р.). pp. 34-48.

Ковтун, Н. М. (2015) Соціальна апатія в сучасному суспільстві у контексті філософії В. Липинського. Українська полоністика (12). pp. 54-60. ISSN 2220-4555

Ковтун, Н. М. (2014) Вольовий характер соціальної активності індивіда і суспільства в інтерпретації Т. Шевченка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 28-32. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2014) Вольові стани у контексті дослідження соціальної активності індивіда і суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 13-17. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2014) Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (56). pp. 118-127. ISSN 2072-1692

Ковтун, Н. М. (2014) До проблеми визначення поняття "Соціальна активність". Українська полоністика (11). pp. 129-137. ISSN 2220-4555

Ковтун, Н. М. (2013) Воля як основа соціальної активності особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2013) Концептуальні підходи до розуміння співвідношення свободи волі і необхідності у соціальній активності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 25-31. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2012) Деструктивність як складова соціальної активності індивіда і суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 31-35. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2011) Осмислення феномену матерії у філософській спадщині М. Лоського. Українська полоністика (8). pp. 40-52.

Ковтун, Н. М. (2010) Співвідношення образу бога Велеса з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1-2).

Ковтун, Н. М. (2010) Співвідношення образу бога Перуна з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 43-47.

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як концепт осмислення типів світогляду у філософії М. Лоського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2009) Співвідношення образів дохристиянських богів (Сварога і Дажбога) з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1-2). pp. 68-72.

Ковтун, Н. М. (2008) Співвідношення феномену толерантності й пасіонарного імпульсу в контексті філософської спадщини Льва Гумільова. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1). pp. 31-35.

Ковтун, Н. М. (2007) Архетип як історико-філософський феномен. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 8-12. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2007) Рефлексія архетипу культурного героя в українській духовній традиції. Українська полоністика (3-4). pp. 60-72.

Ковтун, Н. М. (2006) Захисна функція в діяльності культурного героя: історико-філософський вимір. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 6-11. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2005) «Героїчне дитинство» як складова архетипу культурного героя в епосі індоєвропейських народів. Філософські проблеми гуманітарних наук (6-7). pp. 81-86.

Monograph

Ковтун, Н. М. (2019) Структурно-функціональний аналіз архетипу культурного героя. Монографія. Other. Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Ковтун, Н. М. (2014) Воля як основа соціальної активності: теоретико-методологічний аналіз. Other. Евенок О. О., Житомир.

Ковтун, Н. М. (2010) ФІЛОСОФІЯ. Manual. Вид-во ЖДУ Ім. Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Ковтун, Н. М. and Ковтун, Ю. В. (2021) Професійна орієнтація здобувачів медичної освіти в умовах четвертої індустріальної революції. In: Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині), 18-19 лютого 2021, Запоріжжя.

Поліщук, О. П. and Ковтун, Н. М. and Венцель, Н. В. and Коваленко, О. В. and Слюсар, М. В. (2020) Культурні практики в епоху інформаційного суспільства: український контекст. In: Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу, 27-28 листопада 2020, Запоріжжя.

Ковтун, Н. М. (2020) Правові аспекти свободи наукового пошуку в ситуації соціальної невизначеності сучасності. In: Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві, 22 травня 2020, Харків.

Ковтун, Н. М. and Ковтун, Ю. В. (2020) Трансформація медичних послуг в умовах четвертої індустріальної революції: соціально-філософський аналіз. In: "Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині)", 20-21 лютого 2020, Запоріжжя.

Ковтун, Н. М. (2020) Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність науковця у контексті викладання суспільних і природничих дисциплін. In: Scientific and Pedagogic Internship., January 20-February 28, 2020, Baia Mare (Romania).

Ковтун, Н. М. (2016) Релігійний тероризм і релігійна свобода у глобалізованому світі. In: Релігія у глобальному світі: Міжнародний Форум, 29-30 вересня 2016 року, Житомир.

Ковтун, Н. М. (2013) Морально-вольові засади розвитку соціокультурної традиції. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Ковтун, Н. М. (2011) Інтуїтивізм як основа гносеології М. Лоського. In: наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2011", 20-21 квітня 2011 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2011) Історична пам'ять у контексті становлення національної ідентичності. In: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", 19-20 травня 2011 року, ЖДУ імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2010) Чуттєва інтуїція як форма пізнання у філософії М. Лоського. In: Третя Міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців, 8 грудня 2010 року, Житомир.

Ковтун, Н. М. (2010) Гілокінетичні, динамістичні, енергетичні підходи до розуміння матерії у філософії М. Лоського. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету", 21-22 квітня 2010, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2010) Чуттєва інтуїція як форма пізнання у філософії М. Лоського. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Ковтун, Н. М. (2009) "Умови абсолютного добра" як основа концепції теономної етики М. Лоського. In: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", 17 грудня 2009 року, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2009) Інтуїтивізм М. Лоського в контексті трансформації парадигми пізнання в епоху постмодерну. In: Друга Міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: творче, критичне і практичне мислення", 23 грудня, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як основа класифікації філософських систем у філософії М. Лоського. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Ковтун, Н. М. (2009) Метафізика як основа класифікації філософських систем у філософії М. Лоського. In: Міжнародна наукова конференція до 175-річчя філософського факультету "Людина. Світ. Суспільство", 21-22 квітня 2009 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2007) Архетип та повторюваність у системі філософських поглядів М. Еліаде. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету-2007", 18-19 квітня 2007 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Teaching Resource

Заглада, В. М. and Ковтун, Н. М. (2021) "Історія та теорія демократії": методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. and Заглада, В. М. (2021) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Історія зарубіжних політичних вчень» для здобувачів спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2020) Кваліфікаційна (магістерська) робота з філософії. Навчально-методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 033 Філософія. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2020) Курсова робота з філософії. Навчально-методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 033 Філософія. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2020) Методологія наукових досліджень. Навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності 033 Філософія. [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2010) Філософія: Навчально-методичний посібник для спеціальності "Менеджмент", "Соціальна педагогіка". [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2010) Філософія: Навчально-методичний посібник для спеціальності "Психологія". [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2009) Історія філософії: інструктивно-методичні матеріали для спеціальності "Психологія". [Teaching Resource]

Other

Ковтун, Н. М. (2009) Архетип як інваріантна форма духовного життя. матеріали науково-методичного семінару. (Unpublished)

This list was generated on Thu Sep 29 07:45:16 2022 EEST.