Items where Author is "Кузнєцова, Г. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Article

Кузнєцова, Г. В. (2019) Cognitive Procedures in Implicit Speech Acts. Science and Education A New Dimension. Philology, VII (60). pp. 64-67.

Кузнєцова, Г. В. (2019) Адресат політичного дискурсу: стан вивчення й перспективи дослідження. Актуальні питання іноземної філології: наук. журнал (10). pp. 176-181.

Кузнєцова, Г. В. (2018) Засоби мультимодального впливу когнітивних метафор у кінодискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 102-106. ISSN 2076-6173

Кузнєцова, Г. В. (2018) Особливості актуалізації фразеологічної одиниці - заголовка у художньому тексті. «Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (28 листопада 2018 р.)..

Кузнєцова, Г. В. (2018) Політичний дискурс vs професійний дискурс. Матеріали VI наукової конференції з міжнародною участю “Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів”. pp. 51-53.

Кузнєцова, Г. В. (2017) Multimodality Factor in Political Discourse. International research and practice conference “Contemporary Issues in Philological Sciences: Experience of Scholars and Educationalists of Poland and Ukraine”. pp. 231-233.

Кузнєцова, Г. В. (2017) Деякі аспекти вивчення мультимодальності у політичному дискурсі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Перекладознавство та міжкультурна комунікація" (4).

Кузнєцова, Г. В. (2016) Implicit Speech Acts in Terms of Cognitive and Pragmatic Perspectives. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. (4). pp. 87-93.

Кузнєцова, Г. В. (2016) Дополнительные смысловые нюансы как когнитивный феномен. Международный электронный сборник научных трудов «КОГНИЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ, ДИСКУРС» (12).

Кузнєцова, Г. В. (2015) Implicit Meaning in a Belles-Lettres Text: Speech Means in a Cognitive Paradigm. New Developments in Linguistic Pragmatics NDLP 2015. Book of Abstacts. 12 – 14 April 2015. pp. 93-94.

Кузнєцова, Г. В. (2015) Методи інтерактивного навчання англійської мови на неспеціальних факультетах вишів. «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.)..

Кузнєцова, Г. В. and Кузнєцова, І. В. (2015) Символи художнього тексту в концептуальному ракурсі. Наукові записки нац.ун-ту "Острозька Академія". - Серія "Філологічна" (56). pp. 352-355.

Кузнєцова, Г. В. (2014) ДЕЯКІ ВИДИ ПРИХОВАНОГО СМИСЛУ В КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі художнього дискурсу). Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 277-280.

Кузнєцова, Г. В. (2014) Алюзія як лінгвістичне явище. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». pp. 89-91.

Кузнєцова, Г. В. (2014) Деякі види прихованого смислу в когнітивному аспекті (на матеріалі художнього дискурсу). Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "SMART- ОСВІТА: РЕСУРСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ". pp. 277-280.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2014) Засоби передачі прихованого смислу в англомовному художньому дискурсі: прагмакогнітивний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія «Філологічні науки. Мовознавство». pp. 133-138.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2014) Засоби передачі прихованого смислу в англомовному художньому дискурсі:прагмакогнітивний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. pp. 133-138.

Кузнєцова, Г. В. (2014) Напрямки вивчення алюзії як лінгвістичного явища. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. pp. 248-251.

Кузнєцова, Г. В. (2013) Сучасний підхід до аналізу англомовного художнього тексту у вищій школі: постановка питання. Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за Матеріалами XXV Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал європейської вищої школи у глобалізаційних трансформаціях ХХІ століття”. pp. 233-239.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. and Кухарьонок, С. С. (2012) НОВІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ В АСПЕКТІ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана франка (65). pp. 81-84.

Кузнєцова, Г. В. (2011) Авторські особливості використання фразеологізмів у художньому дискурсі. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. pp. 41-45.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2010) Заголовок-натяк та його види (концептуальний та комунікативно функціональний аспекти). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 53-56.

Кузнєцова, Г. В. and Болейко, В. В. (2010) Комунікативно-прагматичні особливості текстів інтерв'ю в сучасній американській пресі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 202-206.

Кузнєцова, Г. В. (2010) Концептуальний аспект озаглавлювання (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу). Наукові записки. - Випуск 89 (5). - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч.. pp. 186-190.

Кузнєцова, Г. В. and Кузнєцова, І. В. (2010) Концептуальний аспект озаглавлювання (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу). Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). pp. 186-190.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Дискурсивний потенціал фразеологізмів англійської мови з структурно-семантичними трансформаціями. Загальні проблеми фразеології: матеріали міжнар. конф. (Горлівка, 15 жовт. 2009); редкол: С. П. Волосевич (голов. ред) [та ін.]. pp. 98-101.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Натяк-шарада в сучасному англомовному художньому дискурсі. 1) Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів". pp. 172-174.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Натяк-шарада в сучасному англомовному художньому дискурсі. Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009р., ТНЕУ. pp. 72-74.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Роль трансформованих фразеологічних одиниць у створенні нюансів смислу (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал /голов. ред. В.Д. Каліущенко. pp. 24-34.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Роль трансформованих фразеологічних одиниць у створенні нюансів смислу (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал]. pp. 24-33.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Фразеологізм-натяк у художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 166-170.

Кузнєцова, Г. В. (2005) Когнітивний аналіз семантичних зрушень у фразеологічних одиницях – заголовках художніх текстів (на матеріалі сучасної англомовної прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 158-163.

Кузнєцова, Г. В. (2004) Аналіз семантичних зрушень у фразеологізмах сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 147-151.

Кузнєцова, Г. В. (2004) Контекстуальне переосмислення фразеологічних одиниць у художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 169-171.

Кузнєцова, Г. В. (2004) Про види семантичних зрушень у фразеологізмах ( на матеріалі сучасної англомовної прози ). Вісник Київського національного лінгвістичного університету., 7 (1). pp. 150-157.

Кузнєцова, Г. В. (2004) Семантичне зрушення у фразеологічній одиниці як засіб текстоформування (когнітивний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 116-119.

Book

Кузнєцова, Г. В. and Ковальова, Т. П. (2020) Learning English with Films : посібник-практикум. БукДрук, ЖДУ імені Івана Франка.

Ковальова, Т. П. and Кузнєцова, Г. В. and Білошицька, Т. Ю. (2019) Тестові завдання зі стилістики німецької мови (Testaufgaben in Stilistik der deutschen Sprache). Частина ІІ : Посіб.-практ. ЖДУ ім І. Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Кузнєцова, Г. В. (2015) English for Маster Students (Англійська мова для магістрантів). Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Кузнєцова, Г. В. (2015) English for Маster Students (Англійська мова для магістрантів): практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І . Франка.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2013) English for Students of Philology (Англійська мова для студентів-філологів): Методичні рекомендації. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І . Франка.

Teaching Resource

Кузнєцова, Г. В. (2013) ENGLISH FOR STUDENTS OF HISTORY Методичні рекомендації з англійської мови для студентів історичного факультету (ОКР – «Магістри»). [Teaching Resource]

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2013) English for Students of Philology (Англійська мова для студентів-філологів). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 21 05:46:04 2020 EEST.