Items where Author is "Кухарьонок, С. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Other
Number of items: 20.

Article

Кухарьонок, С. С. (2019) The role of media education technology in teaching english for non-linguistic universities. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 104-105.

Кухарьонок, С. С. (2019) Інтерактивні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Свириденко, І. М. and Кухарьонок, С. С. (2019) Використання комунікативного підходу в навчанні іншомовного діалогічного мовлення студентів немовних факультетів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (57). pp. 31-37.

Кухарьонок, С. С. (2018) Відеоматеріали як засіб продуктивного засвоєння програмного матеріалу на заняттях з іноземної мови. «Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (28 листопада 2018 р.)..

Кухарьонок, С. С. (2017) Використання відеоматеріалів як засобу формування професійної іншомовної компетентності студентів-істориків. Innovations and Modern Technology in the Educational System: Contribution of Poland and Ukraine: International Scientific and Practical Conference. May 5-6, 2017. pp. 50-52.

Кухарьонок, С. С. (2017) Медіаосвітні технології як засіб мотивації вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», І (75) (21).

Кухарьонок, С. С. (2017) Формування мотивації студентів на заняттях з іноземної мови. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..

Кухарьонок, С. С. (2016) Використання новітніх засобів навчання у вивченні іноземної мови студентами немовних ВНЗ. Мови професійної комунікації: лінгвольтурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичні аспекти: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2016 р. НТУУ «КПІ». pp. 181-183.

Кухарьонок, С. С. (2016) Навчання професійно спрямованого читання студентів немовних спеціальностей. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Кухарьонок, С. С. (2015) Формування соціокультурної комунікативної компетенції студентів з використанням відеоматеріалів. «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.)..

Свириденко, І. М. and Кухарьонок, С. С. (2015) Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей. Міжкультурна комунікація : мова - культура - особистість. (In Press)

Кухарьонок, С. С. (2014) Вдосконалення лексичної компетенції студентів немовних ВНЗ. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 59-61.

Кухарьонок, С. С. (2014) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 80-84.

Кухарьонок, С. С. (2014) Використання автентичного тексту як засобу формування соціокультурної компетенції студентів немовних спеціальностей. Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей. (Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 6-7 червня 2014 року). pp. 80-84.

Свириденко, І. М. and Кухарьонок, С. С. (2014) Формування лексичної соціокультурної компетенції студентів немовних спеціальностей ВНЗ. Проблеми підготовки сучасного вчителя» №10, 2014. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. pp. 71-76.

Кухарьонок, С. С. (2014) Формування соціокультурної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей. Проблема та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії.(ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція). pp. 138-139.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. and Кухарьонок, С. С. (2012) НОВІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ В АСПЕКТІ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана франка (65). pp. 81-84.

Кухарьонок, С. С. and Пашинська, В. В. (2004) Формування основ соціокультурної компетенції студентів неспеціальних факультетів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 160-162.

Book

Кузнєцова, І. В. and Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. and Кухарьонок, С. С. and Памірський, М. С. and Памірська, Л. Ю. and Шабадей, Н. П. (2004) Ваша англійська мова: практикум з англійської мови для студентів І курсу неспеціальних факультетів. Видавництво ЖДУ ім. І.Франка.

Other

Кузнєцова, І. В. and Кухарьонок, С. С. (2007) Сучасна Європа: історія. Житомирський держаний університет ім. І. Франка.

This list was generated on Sun Oct 25 16:38:50 2020 EET.