Items where Author is "Листван, В. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Article

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Камінський, О. М. (2017) Ацилювання функціонально заміщених фосфорілідів. Алкіліденфосфорани, що містять ціаногрупу. Науковий вісник Чернівецького університету (792). pp. 58-61. ISSN 2223-1722

Дытынченко, И. Н. and Листван, В. М. (2012) Гидроксихалконы и их аналоги. Синтез с использованием реакции Виттига. Modern trends of scientific thought development. Materials digest of the XXIII International Scientific and Practical Conference. pp. 7-12.

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Малишевская, А. В. and Дейнека, С. Є. (2008) Трифенилфосфониевые соли бензильного типа и их антимикробные свойства. Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 6 (4). pp. 77-80.

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Малішевська, А. В. and Дейнека, С. Є. (2008) Фосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 228-232.

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Шекель, А. М. (2007) Алкіліденфосфорани: синтез, реакційна здатність, синтетичні можливості. Вісник Черкаського університету. Сер. : Хімічні науки (86). pp. 32-42. ISSN 2079-2573

Листван, В. М. and Бабич, І. В. and Листван, В. В. (2007) Аміди α,β-ненасичених кислот, що містять фрагмент сульфацилу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Хімія (12). pp. 31-33.

Малішевська, А. В. and Листван, В. М. and Листван, В. В. and Дейнека, С. Є. (2004) Хінонні трифенілфосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби. Вісник Сумського державного університету. Медицина (7). pp. 29-31.

Листван, В. В. and Листван, В. М. and Авдєєва, В. В. (2003) 2-Ациліндандіони як напівпродукти для синтезу нових сполук з потенційною фізіологічною активністю. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Хімія (7). pp. 10-15.

Малішевська, А. В. and Листван, В. М. and Дейнека, С. Є. and Листван, В. В. (2003) Антимікробна дія нафтилметильних трифенілфосфонієвих солей. Буковинський медичний вісник, 7 (4). pp. 159-162.

Листван, В. В. and Листван, В. М. (2003) Реакции фосфорилидов с ацилхлоридами: направления и препаративные возможности. Успехи химии, 72 (8). pp. 787-796.

Листван, В. М. and Листван, В. В. (2003) Реакції алкіліденфосфоранів з ацилхлоридами та їх синтетичні можливості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 226-233.

Шекель, А. М. and Гриценко, І. С. and Листван, В. М. (2002) Синтез, фізико-хімічні властивості та фізіологічна активність похідних форміларилових естерів ацетилсаліцилової кислоти. Вісник фармації (4). pp. 7-11.

Листван, В. В. and Листван, В. М. and Білецька, І. С. (2001) Нові похідні піридинкарбонових кислот як потенційні фізіологічно активні речовини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 203-206.

Левицька, М. В. and Дубовик, Т. and Листван, В. М. (1999) Реакції алкіліденфосфоранів з електрофільними реагентами. Хімічні науки і сучасність. Полтава: Освіта. pp. 72-75.

Листван, В. М. (1996) Холестерилові естери ненасичених кислот як рідкі кристали і їх синтез за реакцією Віттіга. Украинский химический журнал, 62 (5). pp. 52-56. ISSN 0041-6045

Листван, В. М. and Стасюк, А. П. and Корнилов, М. Ю. and Комаров, И. В. (1991) Синтез сложных эфиров енолов из фосфорилидов и ацилхлоридов в двухфазной системе. Журнал органической химии, 27 (11). pp. 2441-2445.

Листван, В. М. and Стасюк, А. П. and Корнилов, М. Ю. and Комаров, И. В. (1990) цилирование антрахинонилметиленфосфоранов в двухфазной системе. Синтез арилэтинилантрахинонов. Журнал общей химии, 60 (4). pp. 804-807.

Листван, В. М. and Стасюк, А. П. and Болюх, А. Н. (1989) Ацилирование арилметиленфосфоранов в двухфазной системе. Новый синтез сложных эфиров енолов. Журнал органической химии, 25 (2). pp. 435-436.

Листван, В. М. and Стасюк, А. П. and Курган, Л. Н. (1987) Взаимодействие фосфорилидов с ацилирующими средствами в двухфазной системе. Журнал общей химии, 57 (7). pp. 1534-1540.

Листван, В. М. (1985) Антрацен–9,10–бис(метил–трифенилфосфонийхлорид) — новое люминесцентное вещество, растворимое в воде. Журнал общей химии, 55 (11). p. 2629. ISSN 0044-460X

Листван, В. М. (1985) Ацилирование арилметилентрифенилфосфоранов хлорангидридами кислот в условиях межфазного катализа. Журнал Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева, 30 (2). p. 233.

Листван, В. М. and Стасюк, А. П. (1985) Введение метильных групп в полициклические соединения через фосфониевые соли метилнафталины и 9–метилфенантрен. Журнал органической химии, 21 (2). pp. 392-398.

Листван, В. М. and Стасюк, А. П. (1985) Фосфорилиды в ряду хинонов. Производные антрахинона. Журнал общей химии, 55 (4). pp. 756-762.

Листван, В. М. (1983) Реакция галогенметилнафтохинонов с трифенилфосфином. Журнал общей химии, 53 (8). pp. 1925-1926.

Листван, В. М. and Гончар, Г. В. and Руденко, Е. С. and Онищенко, Т. А. and Стасюк, А. П. (1981) Синтез диарилєтиленов с конденсированными ядрами по реакции Виттига. Журнал органической химии, 17 (8). pp. 1711-1716.

Листван, В. М. and Коваленко, С. В. (1980) n–Бензофенонилметилентрифенилфосфоран и его применение для получения непредельных производных бензофенона по реакции Виттига. Журнал общей химии, 50 (7). pp. 1523-1528.

Листван, В. М. (1976) Обнаружение и идентификация фосфоранов при помощи 5–нитротиофенальдегида. Журнал общей химии, 46 (8). pp. 1691-1693.

Листван, В. М. (1975) 4–Бензофенонметилентрифенилфосфоран. Получение и свойства. Журнал общей химии, 45 (1). pp. 240-241.

Листван, В. М. (1974) 5–Нитро–2–тиофенальдегид как реактив на фосфораны. Синтез нитротиофеновых аналогов халкона. Хи­мия ге­те­ро­цик­ли­че­ских со­еди­не­ний (Рига) (12). pp. 1624-1625.

Листван, В. М. and Домбровский, А. В. (1969) К реакции ароилметилентрифенилфосфоранов с хлорангидридами кислот. Журнал общей химии, 39 (1). pp. 185-188.

Домбровский, А. В. and Листван, В. М. (1969) Синтез α, β-непредельных карбонильных соединений ряда ферроцена по реакции Виттига. Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология, 12 (9). pp. 1300-1302.

Листван, В. М. and Домбровский, А. В. (1968) Реакция алкокси– и цианметилентрифенилфосфоранов с галогенангидридами галогенуксусных кислот. Журнал общей химии, 38 (3). pp. 601-605.

Домбровский, А. В. and Листван, В. М. (1967) Определение активного водорода в фосфониевых солях и некоторых фосфоранах по Терентьеву (реактивом Чугаева). Журнал общей химии, 37 (10). pp. 2273-2276.

Домбровский, А. В. and Листван, В. М. and Григоренко, А. А. and Шевчук, М. И. (1966) Реакции аро­ил­ме­ти­лен­три­фе­нил­фос­фо­ра­нов с хло­ран­гид­ри­да­ми кис­лот. Журнал общей химии, 36 (8). pp. 1421-1424.

Conference or Workshop Item

Шнайдер, Д. О. and Кондратенко, О. У. and Листван, В. М. (2016) Вплив функціональних груп на перебіг реакцій конденсації. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Іванченко, Н. О. and Листван, В. В. and Матвієнко, О. В. and Листван, В. М. and Листван, К. В. (2016) Синтез нових ненасичених кетонів та дослідження їх антиоксидантної активності. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Листван, В. М. and Гергало, І. Ю. and Листван, В. В. (2016) Терпени і терпеноїди. Борнеол та його естери. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Левченко, І. В. and Листван, В. В. and Листван, В. М. (2014) Взаємодія фосфонієвих солей з холестерилхлороформіатом. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Листван, В. М. and Листван, В. В. (2014) Радикальні реакції в органічному синтезі. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Листван, В. В. and Урбанська, Т. М. and Листван, В. М. (2012) Використання реакції нуклеофільного заміщення для синтезу солей та етерів ряду антрахінону. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Листван, В. В. and Листван, В. М. (2012) Похідні холестеролу як рідкі кристали та їх синтез. In: Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання, 22–23 лютого 2012, Ніжин.

Дудка, Н. М. and Листван, В. М. and Листван, В. В. (2012) Синтез діарилетенів з фосфінієвих солей у присутності триетиламіну. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Макеєва, Л. В. and Листван, В. М. (2010) Взаємодія фосфонієвих солей з бромкетонамиу диметилсульфоксиді. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Листван, В. В. and Жмурчук, А. В. and Листван, В. М. (2010) Рідкі кристали. Синтез холестерилкарбоксилатів через фосфонієві солі. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Зубрицька, Л. О. and Листван, В. М. (2008) Ароматичні аміни та їх похідні як фармацевтичні препарати. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Листван, В. В. and Дейнека, С. Є. and Листван, В. М. (2008) Біологічно активні речовини класу трифенілфосфонієвих солей. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Клименко, Л. М. and Листван, В. М. (2008) Реакція Віттіга в синтезі гетероциклічних сполук з бензоксазиновим циклом. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Thesis

Листван, В. М. (1969) Исследования в области химии стабильных фосфоранов. PhD thesis, Черновицкий университет.

Other

Левченко, І. В. and Листван, В. М. (2014) Взаємодія фосфонієвих солей з холестерилхлороформіатом у двофазній системі. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Wed Sep 28 12:47:54 2022 EEST.