Items where Author is "Навальна, М. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 17.

Article

Навальна, М. І. (2015) Новітні лексичні процеси в мові інтернет-видання “Українська правда” на початку ХХІ ст. Studia Ukrainica Posnaniensia. pp. 165-173.

Навальна, М. І. (2014) Поширення лексики офіційно-ділового стилю в мові друкованих засобів масової інформації. Документ, мова, соціум: теорія та практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10–11 квіт. 2014 р. / М-во культури України, М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф. Соціальних комунікацій та ін. pp. 50-52.

Навальна, М. І. (2014) Розширення сфери функціонування іменників на позначення осіб жіночої статі (на матеріалі мови інтернет-видання «Українська правда»). Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г.І. Мартинова. (18). pp. 98-102.

Навальна, М. І. (2014) Специфіка вживання дієслів-термінів на позначення понять соціально-економічної сфери. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів (22/2). pp. 40-44.

Навальна, М. І. (2014) Функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексики в заголовках інтернетного видання «Українська правда». Культура слова. pp. 135-141.

Навальна, М. І. (2013) Збагачення мовлення школярів лексикою з національно культурним компонентом. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сьогодення», м. Сімферополь. pp. 160-167.

Навальна, М. І. (2013) Економічна лексика: семантичні зміни та нові вияви в публіцистиці на початку ХХІ ст. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. (20/4). pp. 36-38.

Навальна, М. І. (2013) Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання „Українська правда”. Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи : зб. наук. пр. / упоряд. С. К. Богдан.. pp. 334-344.

Навальна, М. І. (2013) Лексика конфесійного стилю в нових функціонально-стилістичних виявах (на прикладі мови інтернет-видання «Українська правда»). Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. (659). pp. 14-17.

Навальна, М. І. (2013) Лексична дифузність слів та словосполук наукового стилю. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей. Серія : Лінгвістика та літературознавство (27/4). pp. 503-513.

Навальна, М. І. (2013) Новейшие примеры варваризмов в языке украинских печатных средств массовой информации начала ХХI века. Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: сборник материалов 2-й международной науч.-практ. конф.. pp. 190-193.

Навальна, М. І. (2013) Нові дифузні процеси кримінального та молодіжного жаргону в мові інтернет-видання «Українська правда». Психолінгвістика : [зб. наук. праць ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. (14). pp. 248-261.

Навальна, М. І. (2013) Нові функціонально-стилістичні вияви відабревіатурних утворень у мові інтернет-видання «Українська правда» на початку ХХІ ст. Лінгвісти¬чні дослідженн¬я : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.. pp. 201-205.

Навальна, М. І. (2013) Функціонально-стилістичні особливості книжних елементів у мові української періодики початку ХХІ ст. Мова. Культура. Взаєморозуміння : Зб. наук. праць (3). pp. 125-131.

Навальна, М. І. (2013) Функціонування нових відонімних утворень у мові сучасної української публіцистики. Лінгвістика : Зб. наук. праць. – Вип. 1 (28). pp. 141-150.

Навальна, М. І. (2013) Функціонування іменників жіночої статі в мові інтернет-видання „Українська правда” на початку ХХІ ст. Мова. Суспільство. Журналістика (Language. Society. Journalism) : Зб. матер. і тез XIX міжнародної науково практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови „Мова. Суспільство. Журналістика” (присвячується 40-річчю кафедри мови т. pp. 89-95.

Навальна, М. І. (2012) Нові вияви мовної економії (на прикладі матеріалів інтернетного видання «Українська правда»). Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации»., 26 (1). pp. 51-56.

This list was generated on Wed Oct 5 02:52:29 2022 EEST.