Items where Author is "Остапчук, О. Л."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Article

Остапчук, О. Л., Тарасенко, Н. Л. (2015) Студії культури миру для соціальних педагогів та соціальних працівників Житомирщини як відповідь на нові виклики часу. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. — Вип. 4. — 158 с. (4). pp. 65-68.

Остапчук, О. Л. (2014) «Прихований навчальний план» або «Прихована навчальна програма» (hidden curriculum). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Остапчук, О. Л. (2014) Ґендерне виховання (gender education). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Остапчук, О. Л., Котова-Олійник, С. В. (2014) Ґендерні стереотипи (gender stereotypes). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Остапчук, О. Л. (2011) Особливості викладання спецкурсу «Ґендерна педагогіка» для майбутніх соціальних педагогів. Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії". pp. 65-68.

Остапчук, О. Л. (2011) Роль соціального педагога у ґендерному вихованні учнів підліткового віку. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету., 3 (2). pp. 230-235.

Остапчук, О. Л. (2010) Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до ґендерного виховання підлітків. Гуманізм та освіта : збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 вересня 2010 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. (1). pp. 377-381.

Остапчук, О. Л. (2010) Соціальне партнерство у популяризації ідеї ґендерної рівності. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 41-44.

Остапчук, О. Л. (2010) Стан готовності майбутніх соціальних педагогів до ґендерного виховання підлітків: експертна оцінка. Матеріали наукової конференції в рамках Всеукраїнського ґендерного освітнього форуму «Через освіту до рівності».. pp. 216-220.

Остапчук, О. Л., Котова-Олійник, С. В. (2009) Підготовка волонтерів до реалізації ідеї гендерної рівності. Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні. Гендерні студії: матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (15 травня 2009 р., м. Суми).. pp. 130-134.

Остапчук, О. Л., Котова-Олійник, С. В. (2009) Відповідальне батьківство як новітня світова тенденція. Тато-школа: як створити та забезпечити стале функціонування. Методичний посібник.. pp. 4-8.

Остапчук, О. Л. (2008) Інтеграція гендерного підходу у діяльність наставника академічної групи. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 22-23 травня 2008 .). pp. 97-99.

Остапчук, О. Л. (2008) Сучасні тенденції гендерного розвитку українського суспільства в уявленнях молоді. Сучасна молодь: крок у майбутнє: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів.. pp. 311-316.

Остапчук, О. Л. (2008) Технологія волонтерської діяльності з реалізації ідеї ґендерної рівності. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Гендерні теорії, гендерні практики: налагоджуючи мости» / упорядн. О. Плахотнік, Л. Гуслякова, Т. Ісаєва.. pp. 69-73.

Остапчук, О. Л. (2008) Формування гендерної компетентності соціальних педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності. Педагогіка і психологія. (вип363). pp. 146-152.

Остапчук, О. Л. (2007) Особливості викладання дисципліни "Гендерна педагогіка" в умовах кредитно-модульної системи організації навчання. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 124-132.

Остапчук, О. Л. (2007) Функціональні особливості діяльності соціального педагога в контексті ґендерного підходу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 178-180.

Остапчук, О. Л. (2007) Центр гендерної освіти: проблеми та перспективи. Збірник кращих робіт Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт із гендерної проблематики серед учнів 10-11 класів, студентів, аспірантів.. pp. 179-182.

Остапчук, О. Л. (2006) Загострення гендерних проблем унаслідок чорнобильської катастрофи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 152-155.

Book Section

Остапчук, О. Л. (2011) Центр ґендерної освіти як інноваційний ресурс популяризації егалітарних цінностей молоді. In: Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, pp. 435-439. ISBN 978-966-485-097-8

Monograph

Остапчук, О. Л. (2012) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання учнів підліткового віку. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Teaching Resource

Котловий, С. А., Остапчук, О. Л. (2020) Методичні рекомендації з курсу «Основи гендерної теорії та практики». [Teaching Resource]

Other

Мусевич, А. Л., Остапчук, О. Л. (2016) Волонтерська діяльність студентів під час навчання у ВНЗ. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Sat Sep 30 09:28:39 2023 EEST.