Items where Author is "Пацюк, М. К."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Пацюк, М. К. (2022) Ідентифікація голих амеб із застосуванням сучасних молекулярно-генетичних методів дослідження. International scientific innovations in human life.

Пацюк, М. К. and Константиненко, Л. А. (2022) Вплив факторів водного середовища на поширення голих амеб у водоймах Житомирської області (Україна). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (86). pp. 103-113. ISSN 0206-5657

Бондарчук, Л. В. and Пацюк, М. К. (2021) Амеби групи DISCOSEA CAVALIER-SMITH ET AL., 2004 з епілітних й епіфітних мохів і лишайників Житомирської області. Біологічні дослідження - 2021. pp. 63-65.

Пацюк, М. К. (2021) Видовий склад голих амеб в епіфітних біотопах України. Харківські зоологічні читання з зоології безхребетних, присвячені пам'яті професора Є. І. Лукіна.

Павленко, М. Ю. and Пацюк, М. К. (2021) Голі амеби в річках околиць м. Житомира. Біологічні дослідження - 2021. pp. 164-165.

Павленко, М. Ю. and Пацюк, М. К. (2021) Особливості використання структурно-логічних схем на уроках біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 431-432.

Пилипчук, Ю. О. and Пацюк, М. К. (2021) Особливості розв’язування задач з біології в закладах загальної середньої освіти. Біологічні дослідження - 2021.

Кравченко, А. В. and Пацюк, М. К. (2021) Особливості формування біологічних понять при вивченні теми: «Спадковість і мінливість живих організмів». Біологічні дослідження - 2021. pp. 419-421.

Пацюк, М. К. (2020) Amoebozоa Luhe, 1913 у водоймах Вінницької області. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(82)). pp. 48-52. ISSN 1728-3817

Пацюк, М. К. (2020) Diversity of Naked Amoebae in Soils of Forest Areas of Zhytomyr Region (Ukraine). Zootaxa, 4743 (2). pp. 257-265. ISSN 1175-5334

Пацюк, М. К. (2020) Видовий склад голих амеб в епіфітних мохах Житомирської області. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (81). pp. 49-54. ISSN 1728-3817

Олехнович, К. В. and Павленко, М. Ю. and Пацюк, М. К. (2020) Нaсeлeння гoлих aмeб у ґрунтах лiсoвих фiтoцeнoзiв Укрaїни. Біологічні дослідження - 2020. pp. 111-115.

Пацюк, М. К. (2019) Changed species composition of naked amoebae in soils of forest-and-steppe zone of Ukraine. Acta Biologica (26). pp. 57-64.

Пацюк, М. К. (2019) Naked Amoebae in Epiphytic Biotopes of Ukraine. VIII International Symposium of Ecologists of Montenegro "The Book of Abstracts and Programme". p. 43.

Пацюк, М. К. (2019) Naked Amoebae in Soils of Biogeocenoses of the Forest and Steppe Zone (Ukraine). VIII European Congress of Protistology "ISOP joint meeting". p. 50.

Олехнович, К. В. and Корево, Н. І. and Пацюк, М. К. (2019) Вплив температури ґрунту на поширення голих амеб у лісових зонах Житомирської області. Біологічні дослідження – 2019. pp. 112-114.

Олехнович, К. В. and Пацюк, М. К. (2018) Фауна голих амеб лісових зон Житомирської області. Біологічні дослідження - 2018. pp. 139-141.

Гарлінська, А. М. and Олехнович, К. В. and Пацюк, М. К. and Ямкова, Г. І. and Юмашева, О. О. (2018) Діагностика показників креативних якостей майбутніх учителів фізичної культури. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 178-180.

Пацюк, М. К. and Верніцький, В. Ю. (2017) Нові знахідки голих амеб у водоймах Сумської області. Біологічні дослідження – 2017. pp. 95-96.

Пацюк, М. К. (2017) Просторовий розподіл голих амеб у донному ґрунті стоячої водойми поблизу м. Дніпро (Україна). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки. pp. 128-133. ISSN 1729-360Х

Домінська, К. Є. and Пацюк, М. К. and Савенко, О. А. (2015) Видове багатство голих амеб у р. Гуйва (м. Житомир). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 173-174.

Домінська, К. Є. and Пацюк, М. К. (2015) Голі амеби р. Гуйва (м. Житомир). Магістерська робота.

Ванат, Л. М. and Першко, І. О. and Пацюк, М. К. (2015) Голі амеби р. Случ (Хмельницька обл.). Магістерська робота.

Ванат, Л. М. and Пацюк, М. К. and Першко, І. О. (2015) Голі амеби р. Случ (Хмельницька область). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 161-162.

Цегельник, Т. В. and Пацюк, М. К. (2015) Особливості розподілу голих амеб в різних типах водойм Центрального Полісся України. Магістерська робота.

Цегельник, Т. В. and Пацюк, М. К. (2015) Поширення голих амеб у центральному Поліссі України. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 208-210.

Ванат, Л. М. and Домінська, К. Є. and Пацюк, М. К. (2014) Аналіз даних щодо поширення голих амеб. "Біологічні дослідження" - 2014": збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 110-113.

Пацюк, М. К. (2014) Голі амеби Шацьких озер. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць. pp. 239-243.

Пацюк, М. К. (2014) Голі амеби фауни Київського Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (2 (59)). ISSN 2078-2357

Пацюк, М. К. (2014) Сезонні зміни у видовому комплексі голих амеб у р. Кам’янка (м. Житомир). Вісник Запорізького національного університету (2). pp. 98-107.

Пацюк, М. К. (2013) Tolerance of Naked Amoebas (Protista) to the Abiotic Factors. Nature Montenegrina, Podgorica. pp. 319-323.

Пацюк, М. К. (2012) New gymnamoebae species (Gymnamoebia) in the fauna of Ukraine. Vestnik zoologii. pp. 355-360.

Саух, В. А. and Пацюк, М. К. (2012) Голі амеби Ємільчинського району. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 24-25.

Пацюк, М. К. (2012) Голі амеби Житомирського та Волинського Полісся (фауна, таксономія, екологія). Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук.

Пацюк, М. К. (2012) Динаміка видового багатства голих амеб (Protista, Gymnamoebia) в р. Кам’янка (м. Житомир). Зоологічний кур’єр. pp. 25-26.

Пацюк, М. К. (2012) Таксономічний склад голих амеб Шацьких озер. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць. pp. 177-179.

Пацюк, М. К. (2011) Биотопическое распределение голых амёб в водоемах Украинского Полесья. IV Международный Cимпозиум "Экология свободноживущих простейших назем- ных и водных экосистем": тезисы докладов. p. 53.

Пацюк, М. К. (2011) Виявлення голих амеб в озері Світязь. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (48). pp. 27-30. ISSN 2078-2357

Пацюк, М. К. (2010) Голі лобозні амеби (Lobosea, Gymnamoebia) деяких водойм околиць м. Радомишль. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (43)). pp. 390-395. ISSN 2078-2357

Пацюк, М. К. (2010) Перші знахідки голих лобозних амеб (Lobozea, Gymnamoebia) в Житомирському Поліссі України. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів - 2010 (4). p. 37.

Conference or Workshop Item

Пацюк, М. К. and Корево, Н. І. (2014) Голі амеби Київського Полісся. In: Биоразнообразие и устойчивое развитие: Материалы докладов IIІ Международной научно-практической конференции (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.).

Other

Астахова, Л. Є. and Пацюк, М. К. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних робіт з освітньої компоненти «Розв’язування задач з біології». Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Астахова, Л. Є. and Киричук, Г. Є. and Корево, Н. І. and Пацюк, М. К. (2022) Методичні рекомендації до організації та проведення навчальної практики з освітньої компоненти «Ботаніка» у режимі дистанційного навчання. ЖДУ ім. І. Франка.

Константиненко, Л. А. and Киричук, Г. Є. and Пацюк, М. К. (2022) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з теорії та методики викладання біології, основ здоров’я та природознавства з використанням елементів дистанційного навчання. Житомир.

Перепелиця, Л. О. and Пацюк, М. К. and Корево, Н. І. (2022) Навчальна практика з фізіології рослин та генетики. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Пацюк, М. К. (2020) Інструктивно-методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції». ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Wed Oct 5 00:41:14 2022 EEST.