Items where Author is "Плющик, Є. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Article

Плющик, Є. В., Луценко, В. В., Гордєєва-Ковальчук, Т. О. (2023) Музично-комп’ютерні технології на уроках музичного мистецтва у початкових класах. Інноваційна педагогіка, 2 (61). pp. 222-224. ISSN 2663-6085

Плющик, Є. В., Луценко, В. В., Гордєєва-Ковальчук, Т. О. (2023) Розвиток музичних здібностей дітей з особливими освітніми потребами з використанням музично-комп’ютерних технологій. Молодий вчений (116). pp. 222-224. ISSN 2304-5809

Плющик, Є. В., Рутецький, В. В., Суботницький, І. М. (2023) Особливості фахової і соціальної підготовки студентів-оркестрантів вишу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (60). pp. 70-73. ISSN 2308-4863

Плющик, Є. В., Гунько, І. Л. (2021) Ідеї креативної педагогіки в мистецькій освіті учнів початкових класів. The 3 rd International scientific and practical conference ―Achievements and prospects of modern scientific research‖.

Плющик, Є. В., Комісаренко, С. Л. (2020) До питання проблемного мислення педагога початкових класів в контексті орхестичного виховання. Fundamental and epplied research in the modern world.

Плющик, Є. В., Біденко, С. В., Шермер, М. І. (2020) Орхестичне виховання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 24 hours of participation.

Плющик, Є. В., Сомплавська, Я. О. (2020) Стереотипи та інноваційні підходи в роботі над хоровим твором. 24 Hours of Participation.

Новосадова, С. А., Плющик, Є. В. (2019) Теоретичні засади формування творчої самостійності у студентів педагогічних вузів. The 15th International conference “Science and society”. pp. 411-420.

Плющик, Є. В. (2019) Виховання інтонаційного мислення молодших школярів засобами орхестики. Hауковий збірник «Молодий вчений» (8 (72)). pp. 68-70.

Плющик, Є. В., Біляк, О. А. (2019) До питання розвитку творчої активності молодших школярів. Hауковий збірник «Молодий вчений» (8 (72)). pp. 71-73.

Плющик, Є. В., Суботницький, І. М. (2019) Ідеї орхестичного виховання у підготовці співака-початківця. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць, ІІ. pp. 95-99.

Плющик, Є. В., Малішевська, І.В. (2019) Використання орхестичного виховання при мовленнєво-ігровій діяльності дітей дошкільного віку. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (25). pp. 260-264.

Плющик, Є. В., Новосадова, С. А. (2019) Виховання орхестичного мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва. Науковий збірник «Інноваційна педагогіка» (18). pp. 110-113.

Плющик, Є. В., Кукса, Т. О., Заєць, О. В. (2019) Орхестичне виховання у контексті корекційного навчання молодших школярів з вадами усного мовлення. Науковий збірник Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Інноваційна педагогіка», 1 (15). pp. 110-113.

Плющик, Є. В., Малішевська, І. В. (2019) Проблема створення активного словника у дітей із загальним недорозвиненням мовлення з елементами орхестичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (69). pp. 183-187.

Плющик, Є. В. (2017) Ідеї креативної педагогіки в музичній освіті дошкільнят. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 16-20.

Плющик, Є. В. (2013) Змістова характеристика поняття "Інноваційне мислення вчителя музики". Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 53-55.

Плющик, Є. В., Ямчинська, Г. В. (2011) Розвиток обдарованості дітей дошкільного віку засобами народного мистецтва. Нові наукові технології навчання. Збірник наукових праць, 2 (67). pp. 180-183.

Плющик, Є. В., Ямчинська, Г. В. (2007) Символіка світла й кольору в мистецтві вітражу та ідея синтезу мистецтв в художній діяльності школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 81-85. ISSN 2076-6173

Плющик, Є. В. (2005) Мовні інтонації українського дитячого фольклору в орхестичному вихованні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 113-115.

Плющик, Є. В., Ямчинська, Г. В. (2005) Формування вимови голосних та приголосних у дітей засобами евритмії та малювання форм. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 117-119. ISSN 2076-6173

Плющик, Є. В., Ященко, М. О. (2004) Використання блокфлейти на святах у вальдорфській школі. Творча обдарованість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі. Зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2004 р.).. pp. 170-172.

Плющик, Є. В., Бабська, О. О. (2004) Музика в творчості Поетеси. Творча обдарованість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі. Зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2004 р.).. pp. 176-179.

Плющик, Є. В., Степанішина, Т. М. (2004) Музично-логопедичні вправи при дислалії. Творча обдарованість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі. Зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2004 р.).. pp. 173-176.

Плющик, Є. В. (2004) Особливості вивчення теми "Інтонація" з використанням методів орхестичного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 39-41.

Плющик, Є. В., Ямчинська, Г. В. (2004) Театралізація казки у вальдорфському дитячому садку. Творча обдарованість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі. Зб. наукових праць Всеукраїнської наук.-практ. конф. (27-29 квітня 2004 р.). pp. 208-209.

Плющик, Є. В. (2003) Наступність в орхестичному вихованні: ясла – дитячий садок – початкова школа. Проблеми наступності освіти та розвитку особистості в контексті взаємодії освітніх закладів: Зб. мат. Міжрегіональної к-ції (23-24 квітня 2003). pp. 106-108.

Плющик, Є. В. (2003) Орхестика як засіб виховання інтонаційного мислення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 51-53.

Conference or Workshop Item

Ямчинська, Г. В., Плющик, Є. В. (2004) Театралізація казки у вальдорфському дитячому садку. In: Проблеми наступності освіти та розвитку особистості в контексті взаємодії освітніх закладів, ЖДУ імені Івана Франка.

Book

Плющик, Є. В., Новосадова, С. А. (2022) Орхестичне виховання. 1 клас. Навчальний посібник. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Плющик, Є. В., Новосадова, С. А., Травкіна, Н. М. (2018) Нариси з методики викладання диригентсько-хорових дисциплін. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Плющик, Є. В., Ямчинська, Г. В. (2017) Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі. ТОВ «КНТ».

Плющик, Є. В., Ямчинська, Г. В. (2016) Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі: навчально-методичний посібник-хрестоматія для вихователів. ТОВ «КНТ».

Плющик, Є. В., Омельчук, В. В., Федорченко, В. К. (2010) Лекції з курсу "Хорознавство". Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Україна, Житомир.

Teaching Resource

Новосадова, С. А., Плющик, Є. В., Суботницький, І. М. (2020) Основи композиції: інструктивно-методичний матеріал до практичних занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Новосадова, С. А., Плющик, Є. В., Рутецький, В. В. (2019) Основи композиції: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Плющик, Є. В., Новосадова, С. А., Суботницький, І. М. (2019) Хорознавство та хорове аранжування (методичні рекомендації з навчальної дисципліни)спеціальність 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво). [Teaching Resource]

Плющик, Є. В., Новосадова, С. А., Травкіна, Н. М. (2018) Нариси з методики викладання диригентсько-хорових дисциплін. [Teaching Resource]

Ямчинська, Г. В., Плющик, Є. В. (2008) Розмалюй писанку. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Oct 1 22:12:49 2023 EEST.