Items where Author is "Саух, І. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Article

Кащук, К. М., Мосійчук, І. В., Саух, І. В. (2023) Сучасні технології управління в готельно-ресторанному бізнесі: практики та інновації. Бізнес Інформ (6). pp. 93-99. ISSN 2222-4459

Саух, П. Ю., Саух, І. В., Топузов, О. М., Огродська-Мазур, Є. О. (2022) A Humane Paradigm as the Conceptual Core of Education in the Age of Information Society. The New Educational Review.

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2022) Problems of domestic education and mechanisms of ensuring its competitiveness: anti-crisis parametric analysis. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 115-128. ISSN 2663-7650

Саух, І. В., Саух, П. Ю. (2022) Освіта й наука як фактор цивілізаційної суб'єктності країни: український контекст. Modern directions of scientific research development.

Саух, І. В., Павлова, С. І., Ковпака, А. А. (2022) Особливості використання erp- і crm- систем для автоматизації управління підприємством. Економіка. Управління. Інновації (30). ISSN 2410-3748

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2021) Духовність у «Колесі життєвого балансу» сучасної людини. Вісник НАПН України (3(2)). ISSN 2707-305X

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2021) Критичне мислення як особливий феномен сучасної системи компетенцій. World scinse: problems, prospects and innovations.

Саух, І. В., Саух, П. Ю., Вікарчук, О. І. (2021) Теоретичні проблеми креативного менеджменту на засадах креативної освіти. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference Kyoto, Japan.

Саух, І. В., Саух, П. Ю. (2019) Інноваційний дискурс вищої та професійної освіти в умовах експоненційних технологій та нового бізнессередовища. Професійна та неперервна освіта. Польсько-український науковий щорічник.

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2019) Філософія толерантності. Урок освіті – для миру. Освіта для миру. Edukacja dla pokoju.

Тимчук, Ю. О., Саух, І. В. (2017) Управління маркетинговою політикою комунікацій. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» Виконала Науковий керівник.

Book

Уразов, А. У., Маслак, П. В., Саух, І. В. (2004) Основи економічної теорії. МАУП, Житомир.

Teaching Resource

Кащук, К. М., Мосійчук, І. В., Ніколаєнко, С. М., Саух, І. В. (2022) Методичні рекомендації до написання курсової роботи з освітніх компонент: Управління персоналом, Конфліктологія та теорія переговорів, Міжнародні економічні відносини. [Teaching Resource]

Кащук, К. М., Філіпенко, Т. В., Саух, І. В. (2015) POБOЧА ПPOГPАМА навчальнoї пpактики «Вcтуп дo фаху» для cтудeнтiв напряму підготовки 6.030601 «Мeнeджмeнт». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В., Карпюк, О. А., Павловська, Л. Д., Янковська, О. І., Саух, І. В., Філіпенко, Т. В. (2015) Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентів спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource]

Other

Вікарчук, О. І., Ніколаєнко, С. М., Калініченко, О. О., Пойта, І. О., Саух, І. В. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до написання курсової роботи з освітніх компонент: Маркетинг промислового підприємства,Маркетингова товарна політика, Маркетингове ціноутворення, Маркетингові дослідження, Маркетингові комунікації. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вікарчук, О. І., Калініченко, О. О., Ніколаєнко, С. М., Пойта, І. О., Саух, І. В. (2021) Методичні матеріали до проходження практик здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Саух, І. В., Недірова, З. А. (2018) Організація та управління власним капіталом» (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Саух, І. В., Османова, О. Б. (2018) Організація та управління маркетинговою діяльністю підприємства (на матеріалах ПАТ КБ ПриватБанк). ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Олексенко, Н. В., Саух, І. В. (2017) Лідерство в системі управління підприємством (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Запетрук, Д. О., Саух, І. В. (2017) Огранізаційно-економічний механізм здійснення змін в організації (на матеріалах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Лазаренко, М. В., Саух, І. В. (2017) Організація та управління маркетинговою діяльністю підприємства (на матеріалах ТОВ “Фірма Віндзор”). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Стельникович, В. М., Саух, І. В. (2017) Удосконалення організаційної структури підприємства (на матеріалах ТОВ «Овруцький молочноконсервний комбінат»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Самаріна, К. А., Саух, І. В. (2017) Удосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Шубан, А. Ю., Саух, І. В. (2017) Удосконалення управління продуктивністю праці (на матеріалах ПП ВК «Металіст»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Гончарук, В. М., Саух, І. В. (2017) Управління дисципліною в організації (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Нагірняк, К. В., Саух, І. В. (2017) Управління економічною безпекою підприємства (на матеріалах ДП «РАДОМІЛК»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Сич, Ю. Ю., Саух, І. В. (2017) Управління маркетингом персоналу підприємства (на матеріалах КП «ВОДОКАНАЛ). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Маковицька, Т. В., Саух, І. В. (2017) Управління номенклатурою та асортиментом продукції (на матеріалах ПрАТ «ЖПМК №6»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Шиманський, П. В., Саух, І. В. (2017) Формування корпоративної культури як елементу системи стратегічного управління підприємства (на матеріалах ТОВ «Будмонтаж «Колос»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Забродська, К. Р., Саух, І. В. (2017) Формування і оцінка стратегії розвитку персоналу підприємства (на матеріалах ПАТ «ДП ЗКУ ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Добровольська, О. М., Саух, І. В. (2017) Фінансовий контролінг, як ефективний інструмент в менеджменті (на матеріалах ТОВ Житомиртепломаш). ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Sat Dec 2 16:58:16 2023 EET.