Items where Author is "Свириденко, І. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Article

Свириденко, І. М., Кравець, О. Є. (2023) Використання SMART-технологій на уроках іноземної мови при формуванні мовної компетентності учнів основної школи. Імідж сучасного педагога. pp. 51-57. ISSN 2221-6316

Кравець, О. Є., Свириденко, І. М. (2020) Використання літературних творів як засобу формування лінгвосоціокультурної компетентності в учнів початкової школи на уроках іноземної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (62). pp. 42-47.

Свириденко, І. М., Кухарьонок, С. С. (2019) Використання комунікативного підходу в навчанні іншомовного діалогічного мовлення студентів немовних факультетів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (57). pp. 31-37.

Свириденко, І. М. (2019) Проблемна ситуація як засіб формування навичок іншомовного діалогічного мовлення. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Кравець, О. Є., Свириденко, І. М. (2018) Використання мультимедійного комплексу при вивченні іноземної мови на нефілологічних факультетах ЗВО. «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 вересня 2018 р)., м. Умань. pp. 196-200.

Кравець, О. Є., Свириденко, І. М. (2018) Використання онлайн-навчання в процесі вивчення іноземної мови на нефілологічних факультетах вищих учбових закладів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог (3(71)). pp. 11-14.

Кравець, О. Є., Свириденко, І. М. (2018) Технологія використання мультимедійного комплексу при вивченні іноземної мови на нефілологічних факультетах ВНЗ (докомунікативний етап). International Journal of Innovative Technologies in Social Science : RS Scientific Edition (3). pp. 31-36. ISSN 2544-9338

Свириденко, І. М. (2018) Технологія розвитку публічного виступу студентів немовних факультетів іноземною мовою на професійну тематику. «Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (28 листопада 2018 р.)..

Кравець, О. Є., Свириденко, І. М. (2017) Використання технології проектування навчальної інформації в ході дистанційного вивчення іноземної мови у ВНЗ на неспеціальних факультетах. Інформаційні технології і засоби навчання : період. наукове електрон. видання., 60 (4). pp. 195-204. ISSN 2076-8184

Свириденко, І. М. (2017) Особливості інтерактивних технологій і методів навчання іноземних мов. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.).. pp. 101-104.

Кравець, О. Є., Свириденко, І. М. (2017) Технологія розвитку культури публічного виступу студентів немовних факультетів іноземною мовою на професійну тематику. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. pp. 29-33. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Свириденко, І. М. (2016) Інноваційні методи навчання іноземної мови на немовних факультетах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць /укладачі : І.В.Ковальчук, Л.М. Коцюк, Л.М. Коцюк. (60). pp. 293-294.

Свириденко, І. М. (2016) Інтерактивні технології і методи навчання іноземних мов на немовних факультетах. Наукові записки. - Серія: Філологічні науки (144). pp. 455-458.

Свириденко, І. М. (2016) Інтерактивні технології і методи навчання іноземних мов на немовних факультетах. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Кравець, О. Є., Свириденко, І. М. (2016) Використання адаптивної технології на заняттях з іноземної мови у ВНЗ при вивчені сучасних норм академічного письма. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. pp. 15-18. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Свириденко, І. М. (2016) Модель виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie «Stav, problemy a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace». /28-29 oktobra 2016/ Sefredaktor :Prof. JUDr. Stanislav Mraz, CSc. Vydal:Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2016. Vysoka skol. pp. 185-189.

Свириденко, І. М. (2015) Інтерактивні методи навчання іноземних мов на немовних факультетах. «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.)..

Свириденко, І. М., Кухарьонок, С. С. (2015) Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей. Міжкультурна комунікація : мова - культура - особистість. (In Press)

Свириденко, І. М. (2014) Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 87-89.

Свириденко, І. М. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ВІРНОСТІ В ОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИНАХ СТУДЕНТІВ ВНЗ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 389-394.

Свириденко, І. М., Кухарьонок, С. С. (2014) Формування лексичної соціокультурної компетенції студентів немовних спеціальностей ВНЗ. Проблеми підготовки сучасного вчителя» №10, 2014. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. pp. 71-76.

Свириденко, І. М. (2012) Обгрунтування педагогічних умов виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх закладах : зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. О. О. Максимової, М. А. Федорової. pp. 15-20.

Свириденко, І. М. (2012) Педагогічні умови виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини : зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник. pp. 405-409.

Свириденко, І. М. (2011) Особливості вияву вчинку-вірності в особистісних взаєминах. Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського (1). pp. 144-149.

Свириденко, І. М. (2011) Особливості вияву вчинку-вірності в особистісних взаєминах студентів. Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / зб. наук. пр. / за заг. ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. pp. 144-149.

Свириденко, І. М. (2010) Вчинок-вірність в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: збірник науково-методичних праць молодих дослідників / за заг. ред. О.О.Максимової, М.А.Федорової. pp. 19-24.

Свириденко, І. М. (2010) Особливості виховання вірності в особистісних взаєминах студентів ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 167-171.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність в особистісних взаєминах : підходи до розуміння. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / зб. наук. пр. / [ред. кол.: І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.] ; АПН України, Ін-т проблем виховання. pp. 103-111.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність в особистісних взаєминах: підходи до розуміння. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / [ред. кол.: І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.] ; АПН України, Ін-т проблем виховання., 13 (1). pp. 103-111.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність як регулятор особистісних взаємин студентів. Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / за ред. В. К. Буряка (25). pp. 477-484.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність як регулятор особистісних взаємин студентів. Педагогіка вищої та середньої школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / зб. наук. пр. / за ред. В. К. Буряка (гол. ред.) та ін.; Криворізький державний педагогічний університет. pp. 477-484.

Свириденко, І. М. (2008) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ «ВІРНІСТЬ». Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / ред. кол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, 12 (2). pp. 390-397.

Свириденко, І. М. (2008) Теоретичні аспекти феномена “вірність”. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / зб. наук. пр. / ред. кол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех та ін.; АПН України, Ін-т проблем виховання. pp. 390-397.

Свириденко, І. М. (2007) Вірність як моральна категорія. Наукові записки : зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (67). pp. 181-187.

Свириденко, І. М. (2007) Вірність як моральна категорія. Наукові записки: зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл.: П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко. pp. 181-187.

Book Section

Свириденко, І. М., Кравець, О. Є. (2019) Faithfulness Breeding Model in Personal Relationships of Students of Higher Education Establishments: Collective monograph. In: Problem Space of Modern Society: Philosophical-Communicative and Pedagogical Interpretations. Part I. / O. E Kravets, I. N. Svirydenko. BMT Erida Sp. z.o.o, Warsaw, pp. 213-228.

Book

Свириденко, І. М., Анхим, О. І., Анхим, М. М. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи обов’язкової освітньої компоненти «Навчальна практика з німецької мови» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. ЖДУ ім Івана Франка, Житомир.

Свириденко, І. М., Фенчук, О. О. (2014) Massenmedien (Засоби масової інфорації): практикум з німецької мови для студентів 3 курсу спеціальності «Видавнича справа та основи редагування». Житомир: Вид - во ЖДУ імені Івана Франка.

Свириденко, І. М. (2012) Особливості вчинку-вірності у взаєминах студентської молоді. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Близнюк, В. А., Баловнєва, О. О., Добржанська, В. В., Кирпун, О. Ф., Свириденко, І. М. (2006) Deutsch für dich (Teil 2: Deutschland) (Німецька мова для тебе (частина 2: Німеччина)). Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Teaching Resource

Горобченко, Н. В., Свириденко, І. М., Лавренчук, Т. С. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять Вибіркової освітньої компоненти Практичний курс німецької мови (рівень А2) для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Other

Лавренчук, Т. С., Горобченко, Н. В., Свириденко, І. М. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять вибіркової освітньої компоненти «Практичний курс німецької мови» (рівень B1). ЖДУ ім Івана Франка.

Свириденко, І. М., Горобченко, Н. В., Лавренчук, Т. С. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять вибіркової освітньої компоненти «Практичний курс німецької мови» (рівень А1, А1+). ЖДУ ім Івана Франка.

This list was generated on Wed Nov 29 07:28:07 2023 EET.