Items where Author is "Соболевська, Г. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Бортник, М. and Соболевська, Г. І. (2015) Образ Натальи Ласунской в романе «Рудин» как канон образа «тургеневской девушки». Полілог (3). pp. 17-20. ISSN 2311-1844

Кулеша, Нина and Соболевська, Г. І. (2015) Роль художественного хронотопа в процессе эпизации драмы в пьесе А. Н. Островского «Гроза». Полілог (3). pp. 45-48. ISSN 2311-1844

Савенко, М. and Соболевська, Г. І. (2015) Символические функции картин в романе Ф. Достоевского «Идиот». Полілог (3). pp. 70-72. ISSN 2311-1844

Пецык, Анастасия and Соболевська, Г. І. (2014) «Дама с собачкой»: чеховские Дон Жуаны. Полілог (2). pp. 63-65. ISSN 2311-1844

Водотиец, Марина and Соболевська, Г. І. (2014) Полисемантичность символики названия романа Стендаля «Красное и черное». Полілог (2). pp. 29-31. ISSN 2311-1844

Кулеша, Нина and Соболевська, Г. І. (2014) Эпическая природа конфликта в драме А. Н. Островского «Гроза». Полілог (2). pp. 49-51. ISSN 2311-1844

Соболевська, Г. І. (2014) Ю. І. Крашевський та І. С. Тургенєв: контактні і типологічні зв’язки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 220-229. ISSN 2220-7996

Соболевська, Г. І. (2014) Яків Феліксович Ривкіс. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Соболевська, Г. І. (2013) Образ Киева в мемуаристичных повестях Н. С. Лескова 1870–1880-х годов. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 348-350.

Бойко, Юлія and Соболевська, Г. І. (2013) ЛИЦАРСЬКИЙ РОМАН «ТРІСТАН ТА ІЗОЛЬДА»: СВОЄРІДНІСТЬ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ. Полілог (1). pp. 26-34. ISSN 2311-1844

Соболевська, Г. І. (2011) «Російська тема» у романі Дж. М. Кутзее «Осінь у Петербурзі». Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні виміри національної літератури: зб. наук.пр. (12). pp. 212-219.

Соболевська, Г. І. (2009) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 213-216. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2008) Епізація драми: від О. М. Островського до А. П. Чехова. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 192-197. ISSN 1729-360Х

Соболевська, Г. І. (2007) Змістоутворююча роль хронотопу в п'єсах А. П. Чехова ("Три сестри"). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 149-157. ISSN 2227-2844

Соболевська, Г. І. (2006) Динаміка оповідальних та драматургічних форм у творчості А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 131-134. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2006) До питання динаміки жанрових інтерпретацій п’єс А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 86-88. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2006) Роль авторської суб'єктивності у формуванні жанрової своєрідності ліричного оповідання І. О. Буніна. Літературний твір: шляхи дослідження поетики. pp. 41-55.

Соболевська, Г. І. (2005) Г. І. Форми вираження авторської суб'єктивності в оповіданні І. Буніна „Легке дихання". Проблеми славістики (1-4). pp. 197-202.

Соболевська, Г. І. (2005) Проблема типології інтелектуально-ідеологічного роману І. С. Тургенєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 183-185. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2004) П’єса "Лишак" як літературно-сценічний експеримент А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 164-165. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (1997) "За человека страшно!". Материалы к изучению "Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе" Н. Лескова. Зарубіжна література в навчальних закладах (1). pp. 14-19.

Соболевська, Г. І. (1997) Жанровое своеобразие чеховской повести 1890-х годов. (К вопросу о процессе драматизации прозы). Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов). pp. 11-13.

Соболевська, Г. І. (1982) К вопросу о жанровой природе повести А. П. Чехова "Степь". Проблемы метода и жанра (7). pp. 103-112.

Book Section

Соболевська, Г. І. (2013) Динаміка оповідальних та драматургічних форм у творчості А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Житомир "Полісся", Житомир, Україна, pp. 150-157.

Соболевська, Г. І. (2013) До питання про динаміку жанрових інтерпретацій п’єс А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 166-177.

Соболевська, Г. І. (2013) Епізація драми: від О. М. Островського до А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 131-141.

Соболевська, Г. І. (2013) Жанрова своєрідність ліричного оповідання І. О. Буніна «Легке дихання». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 114-127. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Змістоутворююча роль хронотопу у п’єсах А. П. Чехова («Три сестри»). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 166-177. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) К вопросу о жанровой природе повести А. П. Чехова «Степь». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 38-53. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Место драматических «переделок» в жанровой эволюции А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 183-204.

Соболевська, Г. І. (2013) Место романного замысла в жанровых исканиях А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 54-73. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Н. С. Лесков. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 102-113. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) О жанровой специфике художественного времени в поздних рассказах А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 74-95. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Особенности циклизации в прозе А. П. Чехова. Сборник-цикл «Хмурые люди». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 22-37. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Особливості драматургічного методу Бернарда Шоу («Пігмаліон»). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 209-219.

Соболевська, Г. І. (2013) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 142-149.

Соболевська, Г. І. (2013) Проблема типології інтелектуально-ідеологічного роману І. С. Тургенєва (Частина перша). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 96-101. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Проблема цикла в русской прозе конца ХІХ века. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 9-21. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) П’єса «Лишак» як літературно-сценічний експеримент А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 178-182.

Соболевська, Г. І. (2013) Своєрідність поетики ліричної замальовки Джеймса Джойса «Джакомо Джойс». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 220-231.

This list was generated on Sun Apr 11 19:55:55 2021 EEST.