Items where Author is "Соловйова, Л. Ф."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Соловйова, Л. Ф. (2019) Інформативна структура і характер номінації аксіологічних моделей N + N, A + N, Participle + N у сучасній англійській мові. Збірник тез доповідей IІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії».

Соловйова, Л. Ф. (2018) Релятиви оцінки в сучасній англійській мові: функціональний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 153-157. ISSN 2076-6173

Соловйова, Л. Ф. (2017) Семантичні характеристики атрибутів оцінки у сучасній англійській мові. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Соловйова, Л. Ф. (2017) Англійські аксіологічні прикметники у функції епітета. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) “Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу” – ЖДУ імені Івана Франка, 12 травня 2017 р..

Соловйова, Л. Ф. (2017) Надслівні форми вираження предикативів оцінки у сучасній англійській мові. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії»..

Соловйова, Л. Ф. (2016) Метафора і метонімія в семантиці предикативів оцінки у сучасній англійській мові. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу " – ЖДУ імені Івана Франка, 13 травня 2016 р..

Соловйова, Л. Ф. (2016) Предикативи оцінки як одиниці вторинної номінації у сучасній англійській розмовній мові. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Соловйова, Л. Ф. (2015) Оцінні компоненти в семантичній структурі прикметників у сучасній англійській мові. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Соловйова, Л. Ф. (2015) Модально-оцінні релятиви в сучасній англійській мові. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу" – ЖДУ імені Івана Франка, 15 травня 2015 р..

Соловйова, Л. Ф. (2014) Іменники з семантикою оцінки у сучасній англійській мові. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 75-79.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. (2011) Функціонування вторинної номінації в системі англійської композитології. Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи.. pp. 86-88.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. and Мороз, Т. М. (2011) Функціонування структурно-складних номінантів з формантом -er в англомовному дискурсі. Нова філологія. (46). pp. 169-173.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. (2010) Назва: Функціонування англійської композитної номінації з формантом -ing. Мова й дискурс: вимір і вимірювання: міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. pp. 131-140.

Омельченко, Л. Ф. and Жихарєва, О. О. and Соловйова, Л. Ф. (2009) Аксіологічний аспект телескопії в англомовному дискурсі. Іноземна філологія (6). pp. 13-26.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. and Мороз, Т. М. (2009) Англійські композитні імена дії з формантом -ing в дискурсивній парадигмі. Англійські композитні імена дії з формантом -ing в дискурсивній парадигмі (19). pp. 138-147.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. (2009) Композитологія в дискурсивному просторі англійської мови. Філологічні трактати, 1 (2). pp. 128-136.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. and Мороз, Т. М. (2009) Структурно-складні ад’єктивні одиниці з суфіксом -ing у газетно публіцистичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 34-38.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. and Мороз, Т. М. (2008) Англійські оказіоналізми-композити у художньому дискурсі: лінгвопрагматичний аспект. Вісник. Збірник наукових статей Київського Міжнародного Університету. Серія: Іноземна філологія (5). pp. 12-24.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. and Мороз, Т. М. (2007) Англійські композити у газетному дискурсі. Матеріали VI Міжнародного лінгвістичного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: досягнення і проблеми”. pp. 67-72.

Омельченко, Л. Ф. and Самохіна (Дмитренко), В. О. and Соловйова, Л. Ф. (2007) Культурно-національні конотації англійських композит. Новітня філологія (6 (26)). pp. 74-86.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. (2007) Семантика і "внутрішній" синтаксис англійських композитів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 174-179.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. (2006) Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 44-49.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. (2005) Структура та семантика гаплологічних телескопі змів. Збірник тез V Всеукраїнської наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. pp. 139-141.

Соловйова, Л. Ф. (2004) Засоби вираження атрибутів оцінки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 245-247.

Соловйова, Л. Ф. (2004) Особливості функціонування сучасної англійської аксіологічної лексики в текстах газетного стилю. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 259-264.

Соловйова, Л. Ф. (2003) Структурно-семантичні особливості англійських композит, пов’язані з їх словотвірним генезисом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 206-207.

Book

Сніховська, І. Е. and Соловйова, Л. Ф. (2019) Теоретичні аспекти сучасної англійської мови : методичні рекомендації. Житомир: ТОВ “Графіум”.

Thesis

Соловйова, Л. Ф. (2000) Вираження аксіологічних категорій в сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцінки). Other thesis, Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Teaching Resource

Соловйова, Л. Ф. and Сніховська, І. Е. (2015) Теоретичний курс англійської мови як другої іноземної: Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Соловйова, Л. Ф. and Сніховська, І. Е. (2014) Теорія сучасної англійської мови. Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Жуковська, В. В. and Соловйова, Л. Ф. and Самойлюкевич, І. В. and Гаращук, Л. А. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності: 7.02030302 Мова і література (англійська)*. [Teaching Resource]

Славова, Л. Л. and Соловйова, Л. Ф. (2007) Англійська мова для студентів економічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Славова, Л. Л. and Соловйова, Л. Ф. (2006) Ділова англійська мова. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Apr 11 18:14:01 2021 EEST.