Items where Author is "Соловйова, Л. Ф."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Article

Залевська, А. В., Соловйова, Л. Ф. (2022) Особливості використання проєктного методу при вивченні дисципліни «Ділова іноземна мова» здобувачами немовних спеціальностей закладів вищої освіти. Актуальні проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.

Соловйова, Л. Ф. (2019) Інформативна структура і характер номінації аксіологічних моделей N + N, A + N, Participle + N у сучасній англійській мові. Збірник тез доповідей IІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії».

Соловйова, Л. Ф. (2018) Релятиви оцінки в сучасній англійській мові: функціональний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 153-157. ISSN 2076-6173

Соловйова, Л. Ф. (2017) Семантичні характеристики атрибутів оцінки у сучасній англійській мові. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Соловйова, Л. Ф. (2017) Англійські аксіологічні прикметники у функції епітета. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) “Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу” – ЖДУ імені Івана Франка, 12 травня 2017 р..

Соловйова, Л. Ф. (2017) Надслівні форми вираження предикативів оцінки у сучасній англійській мові. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії»..

Соловйова, Л. Ф. (2016) Метафора і метонімія в семантиці предикативів оцінки у сучасній англійській мові. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу " – ЖДУ імені Івана Франка, 13 травня 2016 р..

Соловйова, Л. Ф. (2016) Предикативи оцінки як одиниці вторинної номінації у сучасній англійській розмовній мові. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Соловйова, Л. Ф. (2015) Оцінні компоненти в семантичній структурі прикметників у сучасній англійській мові. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Соловйова, Л. Ф. (2015) Модально-оцінні релятиви в сучасній англійській мові. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу" – ЖДУ імені Івана Франка, 15 травня 2015 р..

Соловйова, Л. Ф. (2014) Іменники з семантикою оцінки у сучасній англійській мові. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 75-79.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2011) Функціонування вторинної номінації в системі англійської композитології. Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи.. pp. 86-88.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф., Мороз, Т. М. (2011) Функціонування структурно-складних номінантів з формантом -er в англомовному дискурсі. Нова філологія. (46). pp. 169-173.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2010) Назва: Функціонування англійської композитної номінації з формантом -ing. Мова й дискурс: вимір і вимірювання: міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. pp. 131-140.

Омельченко, Л. Ф., Жихарєва, О. О., Соловйова, Л. Ф. (2009) Аксіологічний аспект телескопії в англомовному дискурсі. Іноземна філологія (6). pp. 13-26.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф., Мороз, Т. М. (2009) Англійські композитні імена дії з формантом -ing в дискурсивній парадигмі. Англійські композитні імена дії з формантом -ing в дискурсивній парадигмі (19). pp. 138-147.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2009) Композитологія в дискурсивному просторі англійської мови. Філологічні трактати, 1 (2). pp. 128-136.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф., Мороз, Т. М. (2009) Структурно-складні ад’єктивні одиниці з суфіксом -ing у газетно публіцистичному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 34-38.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф., Мороз, Т. М. (2008) Англійські оказіоналізми-композити у художньому дискурсі: лінгвопрагматичний аспект. Вісник. Збірник наукових статей Київського Міжнародного Університету. Серія: Іноземна філологія (5). pp. 12-24.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф., Мороз, Т. М. (2007) Англійські композити у газетному дискурсі. Матеріали VI Міжнародного лінгвістичного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: досягнення і проблеми”. pp. 67-72.

Омельченко, Л. Ф., Самохіна (Дмитренко), В. О., Соловйова, Л. Ф. (2007) Культурно-національні конотації англійських композит. Новітня філологія (6 (26)). pp. 74-86.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2007) Семантика і "внутрішній" синтаксис англійських композитів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 174-179.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2006) Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 44-49.

Омельченко, Л. Ф., Соловйова, Л. Ф. (2005) Структура та семантика гаплологічних телескопі змів. Збірник тез V Всеукраїнської наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. pp. 139-141.

Соловйова, Л. Ф. (2004) Засоби вираження атрибутів оцінки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 245-247.

Соловйова, Л. Ф. (2004) Особливості функціонування сучасної англійської аксіологічної лексики в текстах газетного стилю. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 259-264.

Соловйова, Л. Ф. (2003) Структурно-семантичні особливості англійських композит, пов’язані з їх словотвірним генезисом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 206-207.

Book

Сніховська, І. Е., Соловйова, Л. Ф. (2019) Теоретичні аспекти сучасної англійської мови : методичні рекомендації. Житомир: ТОВ “Графіум”.

Смагін, І. І., Гуменюк, І. Б., Калінін, В. О., Калініна, Л. В., Папіжук, В. О., Барало, Л. В., Гирин, О. В., Євченко, В. В., Жуковська, В. В., Прокопчук, Н. Р., Рудик, І. М., Савчук, І. І., Соловйова, Л. Ф., Щерба, Н. С. (2018) Формування компетентності «Hавчання впродовж життя» як ключової вимоги професійної підготовки вчителя ХХІ століття. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Thesis

Соловйова, Л. Ф. (2000) Вираження аксіологічних категорій в сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцінки). Other thesis, Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Teaching Resource

Соловйова, Л. Ф., Сніховська, І. Е. (2015) Теоретичний курс англійської мови як другої іноземної: Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Соловйова, Л. Ф., Сніховська, І. Е. (2014) Теорія сучасної англійської мови. Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Жуковська, В. В., Соловйова, Л. Ф., Самойлюкевич, І. В., Гаращук, Л. А. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності: 7.02030302 Мова і література (англійська)*. [Teaching Resource]

Славова, Л. Л., Соловйова, Л. Ф. (2007) Англійська мова для студентів економічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Славова, Л. Л., Соловйова, Л. Ф. (2006) Ділова англійська мова. [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Dec 4 01:37:35 2023 EET.