Items where Author is "Стародубець, Галина"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 104.

Article

Стародубець, Галина and Соколюк, Сергій and Ворощук, Олексій (2022) The Religious situation in Ukraine and it’s influence on the establishment and development of military-religious relations in the Armed Forces of Ukraine (1991–2017). The Person and the Challenges, 12 (2). pp. 141-162. ISSN 2083-8018

Стародубець, Галина and Власюк, Ігор (2022) Радіомовлення як інструмент процесу радянізації західних областей України: особливості становлення та функціонування в 1945-1947 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (39). pp. 36-43. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2021) Anthropology of memory of rural women of Zhytomyr region about post-war everyday life. Інтермарум: історія, політика, культура (9). pp. 195-208. ISSN 2518-7694

Стародубець, Галина and Sushyk, I. (2021) Content and directions of women organizations activities in Volyn (the second half of the 1940s - beginning of the 1950s). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin. 2021. № 18. P.. pp. 176-186.

Стародубець, Галина (2021) Система податків та зборів німецьких міст періоду Високого Середньовіччя. ХV міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита”: Тези доповідей. Дніпро, 21–22 жовтня 2021 р.. pp. 16-18.

Стародубець, Галина (2021) Соціально-правовий статус візантійської жінки в період правління імператорів Ісаврійської династії. ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 21 грудня 2021 р.. pp. 82-86.

Стародубець, Галина and Popp, Ruslana (2020) The Policy of Sovietization of the Western Rgions of Ukraine in 1944 1953 through the Propagandist Symbols and Rituals. Studia Historica Nitriensia, 24 (2). pp. 412-426.

Стародубець, Галина (2020) Women’s Experience of Participation in the Sovietisation Process in Ukrainian Villages in the 1920s and 1940s in Terms of Regional Peculiarities. Pamięć i sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej (2(36)). pp. 153-168.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2020) Житомирщина в умовах повоєнної відбудови: політики-ідеологічний аспект. Родина Рильських у європейському культурному просторі ХІХ – ХХ століть : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження Максима Рильського (19 березня 2020 р.). pp. 304-308.

Стародубець, Галина (2020) Методологічні особливості вивчення історії сталінізму в контексті формування матриці історичної пам'яті. Історичні і політологічні дослідження (2 (67)). pp. 57-63.

Стародубець, Галина (2020) Основні вектори громадсько-політичної діяльності сільського жіноцтва Волині наприкінці 1920-х-на початку 1930-х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (32). pp. 9-17. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2019) Women's experience of participation in the process of the sovietization in the western regions of Ukraine in the conditions of stalin’s regime. Східноєвропейський історичний вісник (10). pp. 163-172.

Стародубець, Галина (2019) «Позбавленці» в соціальній структурі радянського села 1920 -х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (27). pp. 19-25. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2019) Есенсійні засади російсько-українських відносин в концептуальному полі політичної доктрини С. Бандери. Матеріали Міжнародної науково -практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 80-82.

Стародубець, Галина (2019) Знаково-символічні маркери «Простору пам’яті» радянської людини повоєнного покоління. Матеріали ІІІ-VI Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Політика памяті в теоретичному та практичному вимірах" (Рівне, 2016-2019 рр.). pp. 211-215.

Стародубець, Галина (2019) Концептуальні засади становлення нового міжнародного порядку у висвітленні теоретиків української підпільної думки кінця першої половини ХХ століття. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія» - 2019. – Вип. 2/44.. pp. 253-271.

Стародубець, Галина and Сіончук, Вікторія (2019) Особливості процесу відбудови радянської освітньої системи в 1944-1945 рр. (на прикладі Житомирської області). Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХХ Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. До 100-річчя Української революції 26-27 вересня 2019 р. - Вінниця, 2019.. pp. 372-377.

Стародубець, Галина (2019) Політико-ідеологічний аспект організації збройної самооборони українського населення в умовах воєнного часу. Українськ е військ о : сучасність та історична ретроспектива : Збірник матеріалів Всеукраї нської науково - практично ї конференції 29 листопада 201 9 р. – К. : НУОУ, 201 9 .. p. 133.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2018) Інститут «позбавленців» як об’єкт репресивної політики більшовицької влади 1920-х років. Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина» (3). pp. 36-39.

Стародубець, Галина (2018) Використання жінок як трудового ресурсу тоталітарної влади в процесі радянізації західних областей України. Східноєвропейський історичний вісник (3). pp. 73-79.

Стародубець, Галина (2018) Гендерні стратегії більшовицької влади в умовах радянізації західних областей України та Білорусії в 1944-1946 pp. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки» (27). pp. 270-275. ISSN 2409-6806

Стародубець, Галина (2018) Концептуальні засади міжнародної стратегії українського повстанського руху в умовах завершення другої світової війни. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів. Збірник матеріалів П’ятих Бандерівських читань. pp. 123-134.

Стародубець, Галина (2018) Міжнародна політика періоду завершення другої світової війни в оцінці ідеологів українського повстанського руху. Емінак: науковий щоквартальник, 2 (1(21)). pp. 56-61. ISSN 1998-4634

Стародубець, Галина (2018) Повоєнне повсякдення періоду пізнього сталінізму крізь призму жіночого досвіду його сприйняття. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2018.. pp. 52-56.

Стародубець, Галина (2018) Примус до насилля партійно-радянської номенклатури західних областей України в 1944–1946 роках. Масавыя рэпрэсіі СССР у гістарчных даследаваннях і калектнай памяці: навуковы зборнік. pp. 229-243.

Стародубець, Галина (2018) Радянізація Закарпаття: спроба формулювання нових дефініцій [рец.]: Міщанин В. Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр. Монографія. Емінак: науковий щоквартальник, 1. pp. 149-154. ISSN 1998-4634

Стародубець, Галина (2018) Третій надзвичайний великий збір ОУН в осмисленні П.Федуна - «Полтави». Всеукраїнська науково-практична конференція "ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН - державотворчий чин Воюючої України в 1940-х рр.. pp. 20-24.

Стародубець, Галина (2017) The coercion to violence of party-soviet nomenclature of western regions of Ukraine in 1944-1946. Региональный вестник Востока (34(76)). pp. 163-172.

Стародубець, Галина (2017) [Рец.]: Про велике крізь призм у локального [на]: Романюк М . Золочівська округа ОУН у національно- визвольному русі (1937–1953): монографія / Михайло Романюк. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (30). pp. 359-362. ISSN 2223-1196

Стародубець, Галина and Джура, Н. (2017) Антирелігійна політика більшовицької влади впродовж 1920-1930-х років. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції / (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 32-35.

Стародубець, Галина (2017) Зміни в символічному просторі радянського повсякдення населення Західної України в перші післявоєнні роки. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 58-61.

Стародубець, Галина (2017) Міжнародна стратегія українського повстанського руху в умовах завершення Другої світової війни. Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип.2.. pp. 56-60.

Стародубець, Галина and Ткачук, Дмитро (2017) Основні засади молодіжної політики ОУН (Б) у суспільно-політичній думці українського підпілля періоду Другої світової війни. Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип.2.. pp. 204-211.

Стародубець, Галина (2017) Особливості загального стилю роботи і поведінки партійних посадовців західних областей України перших повоєнних років. Науковий журнал: Історичні і політологічні дослідження. Видання донецького національного університету імені Василя Стуса, історичний факультет №2 (61), 2017. pp. 48-62.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2017) Партійно-радянська номенклатура Тернопільської області 1944-1946 рр. Підбір та комплектування обласних органів влади. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до - сьогодення)» / За заг. ред. проф.. І.С. Зуляка. Тернопіль: «Вектор», 2017.. pp. 184-189.

Стародубець, Галина (2016) Кадрова політика радянської влади як засаднича детермінанта трансформаційних соціальних процесів у західноукраїнському регіоні в повоєнний період. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. - Вип. 2. - Ч.1.. pp. 81-86.

Стародубець, Галина (2016) Між «молотом» і «наковалнею»: голови сільрад західних областей України в умовах збройного протистояння 1944-1946 років. Мтеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)"/ За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. pp. 101-106.

Стародубець, Галина (2016) Особливості електоральної поведінки повстанського запілля в умовах радянської виборчої кампанії 1946 р. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (1). pp. 70-75. ISSN 2078-2357

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2016) Особливості процесу відновлення радянської влади в західних областях України в 1944-1946 роках. Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: [зб. наук. статей] (5). pp. 148-160.

Стародубець, Галина and Герасимович, Любов (2016) Політико-пропагандивна робота ОУН і УПА в 1940-х роках: основний зміст та напрямки. Матеріали ІУ Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)" / За заг.ред.проф. Г.М. Стародубець.. pp. 92-96.

Стародубець, Галина (2015) «Рускій мір» як складова політики неосталінізму. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 132-135.

Стародубець, Галина (2015) Проблема плинності кадрів у системі партійно-радянського управління західних областей України в 1944 - першій половині 1946 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 1 (44). pp. 174-178. ISSN 2076-8982

Стародубець, Галина (2015) Підбір, розклад та основні якісні характеристики керівних кадрів представницьких органів влади західних областей України в 1944-1946 роках. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету (16). pp. 236-246. ISSN 2078-6077

Стародубець, Галина (2015) Радянізація символічного простору Західної України як засіб боротьби з повстанським рухом. Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі/ Матеріали міжнародної наукової конференції памяті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листопада - 1 грудня 2015 року, м. Київ. За редакцією Леоніда Фінберга - К.: Дух і Літера.. pp. 346-356.

Стародубець, Галина (2015) Сталінізм в оцінці політичної думки українського визвольного руху 1930-1940-х років. Дрогобицький краєзнавчий збірник/ Гол.редкол. Л. Тимошенко, упорядк. і наук.ред.Микола Галів, Василь Ільницький. - Спецкурс//. - Дрогобич: Посвіт, 2015. - 496.. pp. 166-172.

Стародубець, Галина (2015) Участь в антиповстанських акціях як вияв «політичної благонадійності» номенклатурних чиновників західноукраїнських областей в 1944-1946 роках. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. pp. 132-135.

Стародубець, Галина (2014) Волинь 1943 р. - територія конфлікту чи консолідації українських самостійницьких сил? Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: [зб.наук.статей]. - Л.: ПП Сорока Т.Б., 2014. - Вип.4. (4). pp. 140-153.

Стародубець, Галина (2014) Джерела рекрутування партійно-радянської номенклатури західних областей УРСР в 1944-1946 роках. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - Вип.40. - 330 с.. pp. 141-145.

Стародубець, Галина (2014) Куницький М. П. Соціально-правовий статус місцевого населення Рейхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.). "Мандрівець" - 2014 р.. pp. 80-82.

Стародубець, Галина (2014) На перетині двох світів: Волинь в умовах українського національно-визвольного руху 1940-х років. Український визвольний рух / Науковий збірник №19, Львів - 2014. (19). pp. 384-396.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2014) Образ вождя як один із політичних символів епохи сталінізму. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 211-214.

Стародубець, Галина (2014) ПЕТРО ФЕДУН "ПОЛТАВА" ПРО МІСЦЕ І РОЛЬ УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ. ОУН в контексті українського національно-визвольного руху ХХ століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. pp. 100-107.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2014) Релігійна ситуація на Житомрщині в період Другої світової війни. Історія релігій в Україні: науковий щорічник, І. pp. 608-615.

Стародубець, Галина (2014) Український самостійницький рух на теренах Південного Полісся в 1943–1946 рр. Мандрівець. - 2014. - №2 (10). (2). pp. 39-42.

Стародубець, Галина (2013) Винищувальні батальйони у західних областях України в 1944–1946 рр.: “Свої” чи “Чужі”? Новітня доба / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича­. – Львів, 2013. – Вип. 1.. pp. 62-73.

Стародубець, Галина (2013) Голод 1946 - 1947 РР. на Житомирщині крізь призму офіційних документів (за матеріалами держархіву Житомирської області). Вінничина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, 11-12 жовтня 2013 р.. pp. 89-94.

Стародубець, Галина (2013) Особливості кадрового забезпечення винищувальних батальйонів західних областей України в 1944-1946 рр. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць (75). pp. 100-103.

Стародубець, Галина (2013) Особливості стилю поведінки партійно-радянської номенклатури західних областей України в умовах повсякдення 1944-1945 років. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, XXXV. pp. 174-178.

Стародубець, Галина (2013) Проблема легітимізації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944–1946 рр.). Наукові записки / Нац. ун-т "Острозька академія". pp. 49-53.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2013) Південноволинське село в умовах відновлення радянської влади у 1944-1945 роках. Воєнна історія України. Волинь та Полісся. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військової конференції 25-26 квітня 2013 року. pp. 531-534.

Стародубець, Галина (2013) Рецензія на монографію Олександра Буравського „Римо-католицька церква на Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX ст.)". Релігія та Соціум (1(9)). pp. 158-163.

Стародубець, Галина (2013) Східна Волинь в умовах українського національно-визвольного руху 1940-х років. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 73-77.

Стародубець, Галина (2012) Cучасні характеристики портрета голови сільради Західної України в перші повоєнні роки. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (10). pp. 78-84. ISSN 1729-360Х

Стародубець, Володимир and Стародубець, Галина (2012) Особливості функціонування церковно-парафіяльної школи волинського села ХІХ - початку ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (1). pp. 49-53.

Стародубець, Галина (2012) Партійна номенклатура Волинської області в 1944-1945 роках. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXIII). pp. 144-148.

Стародубець, Галина (2012) Суб'єкти українського національного руху опору в 1942 році. Дилема вибору. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (22). pp. 128-140. ISSN ISSN 2223-1196

Стародубець, Галина (2012) Український національно-визвольний рух періоду Другої світової війни в теоретичному осмисленні Мирослава Прокопа. Матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Національна рефолюція: загальноєвропейська традиція та український контекст.. pp. 559-567.

Стародубець, Галина (2011) Місцеві кадри в управлінських структурах західних областей України в 1944–1946 рр. Гілея:* науковий вісник. Збірник наукових праць (45). pp. 62-68.

Стародубець, Галина (2011) Специфіка підбору та підготовки партійних кадрів у західних областях України в 1944–1945 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (44). pp. 169-176. ISSN 2076-1554

Стародубець, Галина (2010) Кілька штрихів з історії релігійно-культурного життя с. Голибіси Волинської губернії (XIX - перша половина 50-х рр. XX ст.). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (1). pp. 45-50.

Стародубець, Галина (2010) ОУН(б) в українському національно-визвольному русі в період Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 20-23.

Стародубець, Галина (2010) Радянські парамілітарні формування у боротьбі з оунівським підпіллям у західних областях України. Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. (16). pp. 167-177.

Стародубець, Галина (2010) Створення та діяльність винищувальних батальйонів у рамках українського повстанського запілля (1944-1945 рр.). Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей (13). pp. 331-341.

Стародубець, Галина (2009) Висвітлення суспільно-політичної ситуації в західних областях України в 1944 році крізь призму архівних документів. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Тематичний випуск «Джерела локальної історії (методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація)»., 15. pp. 78-86.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2009) Національні меншини на теренах повстанського запілля в 1943 році: проблема взаємостосунків. Сторінки історії: Збірник наукових праць. (29). pp. 148-156.

Стародубець, Галина (2009) Повстанське запілля в умовах „Великої блокади”. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Історичні науки (12). pp. 217-223.

Стародубець, Галина (2009) Повстанське запілля в умовах „Великої блокади”. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Історичні науки (12). pp. 156-161.

Стародубець, Галина (2009) Становлення та функціонування повстанського запілля на Волині в умовах німецької окупації (друга половина 1943 р.). Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей (12). pp. 239-249.

Стародубець, Галина (2009) Суб'єкти національного руху опору перед дилемою вибору друзів і ворогів у 1942 році. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка (12). pp. 186-193.

Стародубець, Галина (2008) Проблема легітимізації повстанської влади на території запілля УПА. Галичина (14). pp. 151-157.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2008) Українське село як основа українського повстанського запілля. Мандрівець, 77 (6). pp. 30-35.

Стародубець, Галина (2007) Суспільно-політичні чинники формування морально-психологічного клімату повстанського запілля (1944-1945 роки). Центр досліджень визвольного руху (11). pp. 119-137.

Стародубець, Галина (2005) «Повстанські республіки» як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 9. Серія: Історія: Збірник наукових праць. /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука/ – Вінниця (9). pp. 181-187.

Стародубець, Галина (2005) Організація медико-санітарної служби у повстанському запіллі(друга половина 1943-1944 рр.). Наукові записки з української історії (17). pp. 199-204.

Стародубець, Галина (2005) Українське повстанське запілля як об’єкт інтересів військово-політичних чинників кінця 1943-1944 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. (19). pp. 288-294.

Стародубець, Галина (2004) До питання про суть внутрішньополітичного конфлікту у середовищі українського націоналістичного руху в роки Другої світової віни. Збірник наукових статей: Сторінки воєнної історії (8/2). pp. 72-81.

Стародубець, Галина (2004) Діяльність організаційно-мобілізаційної референтури запілля УПА на зламі 1943-1944 рр. Питання історії України. Збірник наукових статей, 7. pp. 73-78.

Стародубець, Галина (2004) Організація господарської діяльності повстанського запілля у другій половині 1943 року. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис (10). pp. 142-148.

Стародубець, Галина (2004) Організація самооборони українським повстанським запіллям у другій половині 1943 – першій половині 1944 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (7). pp. 62-68. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2003) ОУН(б) як суб’єкт українсько-польського конфлікту на Волині в 1943 р. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимири Гнатюка. Серія: Історія (3). pp. 96-99.

Стародубець, Галина (2003) Український повстанський рух на Волині на зламі 1943-1944 рр. (політико-виховний аспект). Збірник наукових статей. Сторінки воєнної історії України (7). pp. 65-73.

Monograph

Стародубець, Галина (2021) Повсякденне життя партійно-радянської номенклатури західноукраїнських областей у період пізнього сталінізму (середина 1940 – початок 1950-х) / Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953) колективнамонографія. Other. Львів – Торунь : Liha-Pres.

Стародубець, Галина (2013) Рецензії та огляди. Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр.: монографія. — Тернопіль: Астон, 2013. Other. Т.: Мандрівець.

Conference or Workshop Item

Стародубець, Галина and Стародубець, Христина (2011) Соціально-психологічний портрет селянина запілля УПА. In: Українська Повстанська Армія інакше.

Стародубець, Галина (2010) ОУН(б) в українському національно-визвольному русі в період Другої світової війни. In: Всеукраїнська наукова конференція "Друга світова війна в історичному вимірі", 2010 р., Житомирський державний університет.

Стародубець, Галина (2009) Міжнаціональні відносини в рамках повстанського запілля в 1943 році. In: Міжнародна науково-практична конференція для викладачів та студентів "Історичні уоки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни)", 23-24 жовтня 2009 р..

Стародубець, Галина (2005) Основні завдання та форми пропагандистської роботи у повстанському запілля в першій половині 1944 року. In: V Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р., Чернівці.

Book

Стародубець, Галина (2021) Методичні рекомендації для студентів історичного факультету з курсу «Історія середніх віків». Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Стародубець, Галина (2021) Методичні рекомендації з курсу «Історія сталінізму» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 032 «Історія та археологія» та 014.03 Середня освіта (історія). Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Стародубець, Галина and Власюк, Ігор (2019) Студентські історичні студії. Збірник наукових праць. Вип. 8. Житомир: Вид.О.О. Євенок, 2019. 164 с..

Стародубець, Галина and Власюк, Ігор (2018) Студентські історичні студії. Збірник наукових праць. Вип. 7. Житомир: Вид-во "Полісся", 2018. 188 с..

Стародубець, Галина and Гуцало, Л. В. (2018) Х Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2018. - 276 с..

Стародубець, Галина and Гуцало, Л. В. (2017) ІХ Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2017. - 184 с..

Стародубець, Галина and Власюк, Ігор (2017) Студентські історичні студії. Збірник наукових праць. - Вип. 6. - Житомир: Вид-во "Полісся", 2017. - 192 с..

This list was generated on Wed Sep 28 08:53:13 2022 EEST.