Items where Author is "Тарасова, Ю. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Article

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Тарасова, Ю. В. (2019) Географічне поширення і чисельність калюжниці в Україні. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 32-35. ISSN 2414-9810

Тимошенко, Н. А. and Тарасова, Ю. В. (2019) Морфологічні та екологічні особливості Theodoxus Fluviatilis річки Гуйва. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2019. pp. 66-67.

Тарасова, Ю. В. (2019) Самостійна робота студентів при вивченні основ природознавства. Біологічні дослідження – 2019. pp. 431-433.

Астахова, Л. Є. and Тарасова, Ю. В. and Андрійчук, Т. В. (2019) Симбіонти молюсків родів Lymnaea та Theodoxus водоймищ центрального Полісся. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 36-39. ISSN 2414-9810

Тарасова, Ю. В. and Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2018) Особливості формування пізнавальної активності студентів при викладанні біологічних дисциплін. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 203-205.

Тарасова, Ю. В. and Астахова, Л. Є. and Васільєва, Л. А. (2018) Трематодофауна ставковика великого та лунки річкової Центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2018. pp. 152-154.

Тарасова, Ю. В. and Поломаренко, С. М. (2017) Особливості трематодної інвазії лунки річкової України. Біологічні дослідженння - 2017. pp. 101-103.

Тарасова, Ю. В. (2016) Екологічні особливості популяцій Theodoxus Fluviatilis (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) басейну річки Тетерів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 56-58. ISSN 2075-0846

Тарасова, Ю. В. and Поломаренко, С. М. (2016) Особливості статевої системи Theodoxus Fluviatilis річки Случ. Біологічні дослідження – 2016. pp. 188-189.

Мельниченко, Р. К. and Андрійчук, Т. В. and Гарбар, Д. А. and Гарлінська (Лейченко), А. М. and Довбня, А. В. and Тарасова, Ю. В. and Уваєва, О. І. (2016) Черевоногі молюски малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 78-82. ISSN 2075-0846

Лопоцюк, Р. А. and Тарасова, Ю. В. (2015) До еколого-фауністичної характеристики лунки річкової лівобережної України. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 107-109. ISSN 978-617-581-241-9

Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлінська, А. М. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Трускавецький, Є. С. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Ермошина, Т. В. and Васильева, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлинская, А. Н. and Гирин, В. К. and Костюк, В. С. and Макарова, Н. Н. and Павлюченко, Л. В. and Сиваева, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Фауна антропогенно трансформированных ландшафтов Украинского Полесья. Биоразнообразие и устойчивость живых систем Материалы XII Международной научно-практической екологической конференции. pp. 131-132. ISSN 978-5-9571-1002-6

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Васільєва, Л. А. and Власенко, Р. П. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Тарасова, Ю. В. (2014) Особливості утримання та розмноження Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) в умовах лабораторного акваріума. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (13(290). pp. 90-94. ISSN 1729-360Х

Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. (2013) Ендемічні види молюсків (Gastropoda, Pectinibranchia) Cірійської зоогеграфічної провінції у витоках Йордану. Materiály IX mezinárodni vêdecko-praktická konference «Aktualni vymozenosti vĕdy - 2013» (16). pp. 38-40. ISSN 978-966-8736-05-6

Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. (2012) Theodoxus jordani (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) із постійних водойм Ізраїля. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 19 (244). pp. 64-70. ISSN 1729-360Х

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Тарасова, Ю. В. and Васільєва, Л. А. and Стельмащук, Н. М. and Скок, Т. Л. and Пампура, М. М. and Шимкович, О. Д. and Андрійчук, Т. В. (2012) Історія музейної справи, розвиток, маркетинг та менеджмент сучасного природничого музею. "Сучасні аспекти природничої музеології" Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (2). pp. 26-27. ISSN 978-966-02-6532-5

Пампура, М. М. and Гарлінська (Лейченко), А. М. and Тарасова, Ю. В. and Стельмащук, Н. М. and Скок, Т. Л. and Шимкович, О. Д. and Андрійчук, Т. В. (2012) Зоологічний музей Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. pp. 26-27.

Тарасова, Ю. В. (2012) Морфологічні та екологічні особливості молюсків роду Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету : Біологічні науки (46). pp. 28-32. ISSN 2221-5050

Тарасова, Ю. В. (2012) Поширення та екологічна характеристика молюсків роду Theodoxus (Gastropoda, Pectinibranhia, Neritidae) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 276-279. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. (2011) Występowanie Theodoxus danubialis (Mollusca: Gastropoda: Neritidae) na Ukrainie. Problemy wspołczesnej malakologii 2011. p. 66.

Межжерин, С. В. and Тарасова, Ю. В. and Жалай, Е. И. (2011) Моллюски рода Theodoxus (Gastrapoda, Neritidae) Украины: морфологический и аллозимный анализ. Vestnik zoologii (45(6)). pp. 531-540.

Тарасова, Ю. В. (2011) Молюски роду Theodoxus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Муж, Ю. В. and Тарасова, Ю. В. (2011) Порівняльний аналіз будови статевої системи молюсків роду Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України. Збірник конференції "Біологічні дослідження-2011". pp. 42-43.

Тарасова, Ю. В. (2010) Будова терток молюсків роду Theodoxus України. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. p. 54.

Тарасова, Ю. В. (2010) Екологічні аспекти взаємовідношень у біологічній системі "Молюски роду Theodoxus-трематоди". Наукові записки Тернопільського аціонального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (2(43)). pp. 475-478. ISSN 2078-2357

Васільєва, Л. А. and Пампура, М. М. and Коршунова, А. Н. and Гарлінська (Лейченко), А. М. and Тарасова, Ю. В. (2010) Изменение численности популяций фоновых видов пресноводной малакофауны Украины вследствие техно- и антропогенного влияния. Материалы ХІ Международной научно-практической екологической конференции. p. 99.

Тарасова, Ю. В. and Гарлінська (Лейченко), А. М. and Скок, Т. Л. and Стельмащук, Н. М. (2010) Изменения пресноводной малакофауны Украины под влиянием антропогенных факторов. Биология - Наука ХХІ века 14 Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, 2. pp. 82-83.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Іваненко, Л. Д. and Гарлінська (Лейченко), А. М. and Скок, Т. Л. and Мокрицька, А. М. and Сіваєва, К. В. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. (2010) Пресноводная малакофауна Украины в условиях глобального потепления климата земли. Тезисы докладов "Проблемы экологии: чтения памяти проф. М. М. Кожова". p. 107.

Пампура, М. М. and Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. and Янович, Л. М. and Тарасова, Ю. В. and Богачова, А. М. (2009) ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПАРАЗИТОФАУНУ ПРІСНОВОДНИХ | МОЛЮСКІВ. ХІV конференція Українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Богачова, А. М. and Тарасова, Ю. В. and Стадниченко, А. П. (2009) Пресноводные моллюски в урбосистемах Крыма. Вестник Мордовского университета. Серия Биологические науки (1). pp. 11-13. ISSN 0236-2910

Monograph

Тарасова, Ю. В. (2019) Екологія, поширення та морфологічна дискретність молюсків роду Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України. Other. ЖДУ ім. І. Франка.

Book

Андрійчук, Т. В. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гирин, В. К. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сорочинська, О. А. and Стадниченко, А. П. and Танська, В. В. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Teaching Resource

Тарасова, Ю. В. and Гарлінська, А. М. and Оксентюк, Я. Р. (2017) Методичні рекомендації для проведення навчально-польової практики з природознавства. [Teaching Resource]

Other

Колесник, Р. В. and Тарасова, Ю. В. (2013) Вплив антропогенного забруднення притоків р. Гуйва на стан їх малакоценозів. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

This list was generated on Tue Sep 27 00:41:28 2022 EEST.