Items where Author is "Уваєва, О. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Other
Number of items: 30.

Article

Уваєва, О. І. and Стадниченко, А. П. and Бабич, Ю. В. (2022) Słodkowodna malakofauna na Ukrainie w warunkach rosnącego antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska. Problemy współczesnej malakologii. pp. 49-50.

Уваєва, О. І. and Алпатова, О. М. and Власенко, Р. П. (2019) Репродуктивний потенціал калюжниць (Mollusca, Viviparidae) українського Полісся. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (80). pp. 154-159. ISSN 0206-5657

Уваєва, О. І. and Михайлова, Ю. В. (2017) Определение индивидуального возраста у моллюсков. Біологічні дослідження – 2017. pp. 103-104.

Уваєва, О. І. and Кравчук, О. О. (2017) Особливості функціонування печінки у людей різної статі Житомирського регіону. Біологічні дослідження – 2017. pp. 244-246.

Уваєва, О. І. and Шурова, Н. М. and Щербина, Г.К. (2016) Временная изменчивость половой структуры популяции Viviparus Viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) в реке Случь. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 101-104. ISSN 2075-0846

Уваєва, О. І. and Кузнєцова, Я. В. (2016) Роль котушкових (Mollusca, Pulmonata, Planorbinae) у поширенні парамфістоматидозу серед жуйних тварин Житомирського району. Біологічні дослідження - 2016. pp. 401-402.

Мельниченко, Р. К. and Андрійчук, Т. В. and Гарбар, Д. А. and Гарлінська (Лейченко), А. М. and Довбня, А. В. and Тарасова, Ю. В. and Уваєва, О. І. (2016) Черевоногі молюски малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 78-82. ISSN 2075-0846

Уваєва, О. І. (2015) Плодючість прісноводних молюсків Viviparus contectus (Millet, 1813). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія: біологія Спеціальний випуск: Гідроекологія (64). pp. 669-671. ISSN 2078-2357

Голяченко, О. О. and Уваєва, О. І. (2015) Продукційна структура популяцій калюжниці болотної у водоймах з різним антропогенним навантаженням. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 166-168.

Уваєва, О. І. and Волкова, А. Р. (2015) Ріст Калюжниць (Mollusca, Gastropoda, Viviparidae) в сучасних екологічних умовах Житомирської області. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 66-68. ISSN УДК 595.792:577.21

Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. (2014) Екологічні дослідження Житомирської Малакологічної школи. ТЕЗИ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених “Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”. p. 70.

Уваєва, О. І. and Пінкіна, Т. В. (2014) Стан популяцій молюсків Viviparus viviparus (Linne, 1758) у водоймах Полісся. Природа Полісся: дослідження та охорона. pp. 585-590. ISSN 966-8179-88-4

Івашків, Т. М. and Уваєва, О. І. (2014) ЧАСОВА МІНЛИВІСТЬ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ КАЛЮЖНИЦІ РІЧКОВОЇ (PECTINIBRANCHIA, VIVIPARIDAE). Біологічні дослідження 2014. pp. 146-147.

Гаврильченко, Н. Г. and Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. (2010) Вплив трематодної інвазії на мірні і вагові показники калюжниці річкової (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 12.

Уваєва, О. І. (2009) Біоценотичні зв’язки планорбін (Mollusca, Pulmonata, Planorbinae) як засіб боротьби з парамфістоматидозом. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (3). pp. 55-56.

Уваєва, О. І. (2009) Аналіз асоціації резус-фактора з інфекційними хворобами людей. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (51). pp. 43-48. ISSN 0206-5657

Пампура, М. М. and Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. and Янович, Л. М. and Тарасова, Ю. В. and Богачова, А. М. (2009) ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПАРАЗИТОФАУНУ ПРІСНОВОДНИХ | МОЛЮСКІВ. ХІV конференція Українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. (2009) Удосконалення таксономії молюсків підродини Planorbinae та його екологічне значення. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 176-186.

Уваєва, О. І. and Гураль, Р. І. (2008) Особенности распространения и экология моллюсков семейства Planorbidae (Gastropoda, Pulmonata) Украины. Ruthenica, 2 (18). pp. 25-38.

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2007) Біорізноманіття прісноводних молюсків Волинських озер. IV Международная научная конференция Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. pp. 115-117.

Уваєва, О. І. (2007) Вплив швидкості течії на поширення молюсків підродини Planorbinae (Gastropoda: Pulmonata) у водоймах України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (44). pp. 107-110. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2007) Малакофауна Шацких озер. Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды Материалы III Международной научной конференции. p. 257. ISSN 978-985-476-521-1

Уваєва, О. І. (2007) Молюски роду PLANORBIS (GASTROPODA, PLANORBINAE) фауни Україна: діагностика, особливості поширення та екологія. Вестник зоологии, 1 (41). pp. 71-80. ISSN 0084-5604

Уваєва, О. І. and Білоус, Л. А. (2006) Загальна характеристика біотопів найпоширеніших планорбід (Mollusca: Gastropoda: Рlanorbinae) Черняховщини. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 321-322. ISSN 966-8456-77-4

Уваєва, О. І. (2006) Таксономічна ревізія підродини Planorbinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (41). pp. 83-91. ISSN 0206-5657

Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2005) Фауна перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) і котушкових (Mollusca: Gastropoda: Planorbinae) басейну Десни. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасний соціокультурний простір 2005" (1). pp. 6-7.

Василенко, О. М. and Гарбар, Д. А. and Павлюченко, О. В. and Першко, І. О. and Уваєва, О. І. (2004) Фауна прісноводних молюсків Шацьких озер. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України". pp. 164-165.

Уваєва, О. І. (2003) Колекція дрібних котушкових (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 262-263.

Other

Уваєва, О. І. and Стадниченко, А. П. (2016) Седиментаційна активність Viviparus Viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) у водосховищі відсічному. Гідробіологічний журнал.

Павлюченко, О. В. and Уваєва, О. І. (2014) Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика. Вид-во ЖдУ ім. Івана Франка, Житомир.

This list was generated on Sat Oct 8 00:29:57 2022 EEST.