Items where Author is "Федорчук (Жуковська), А. Л."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Постова, С. А. and Федорчук (Жуковська), А. Л. and Шмалюк, М. А. (2021) Використання сучасних інформаційних технологій у процесі підготовки здобувачів фахової передвищої освіти в умовах дистанційного навчання. Нові технології навчання (95). pp. 186-193. ISSN 2710-3560

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2020) Критерії та показники визначення рівня готовності майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Scientific and pedagogic internship "Organization of educational process in the field of pedagogic and psychological sciences in Ukraine and EU countries". pp. 155-159.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2016) Особливості викладання курсу "Web-програмування" для студентів-інформатиків. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 190-192.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2016) Проблема підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-компютерні технології – 2016». pp. 264-265.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2015) Структурна модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. «Проблеми та перспективи навчання технологій». pp. 25-27.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2015) Структурна модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Наукові записки (7). pp. 95-98. ISSN 978-966-7406-67-7

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2014) Організація навчання старшокласників предмету «інформатика» у класах фізико-математичного профілю. Інформаційні технології і засоби навчання. ISSN 2076-8184

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2013) Використання комп’ютерних технологій в умовах профільного навчання старшокласників. Zbiór raportów naukowych. "Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe". (29.01.2013 – 31.01.2013). – Kraków : Wydawca : Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. pp. 45-47.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2013) Подготовка будущего учителя информатики к работе в профильной школе. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 289-292.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2013) Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2012) Необхідність розробки технології підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в профільних класах. Психологія і педагогіка у системі гуманітарного знання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 25–26 травня 2012 р.). – Одеса, ГО "Південна фундація педагогіки", 2012.. pp. 87-90.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2012) Профільне навчання в школах зарубіжжя : стан та перспективи розвитку. Простір і час сучасної науки : матеріалів восьмої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Київ 19-21 квітня 2012 р.). – Київ, 2012. (3). pp. 49-53.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2012) Технологія підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Педагогіка вищої та середньої школи : Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук", (м. Кривий Ріг, 7-8 жовтня 2012 р.). – Кривий Ріг, 2012 (36). pp. 374-381.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2011) Готовність майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 20 (231). – С.137-144, 231 (20). pp. 137-144.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2011) Особливості викладання інформатики в класах фізико-математичного профілю. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [редкол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – Вип. 36. – С. 135-141 (36). pp. 135-141.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2011) Структурно-функціональна модель підготовки вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 21. – С. 293-296, 1 (21). pp. 293-296.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2008) Використання комп’ютерних технологій у класах фізико-математичного профілю навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 157-160. ISSN 2076-6173

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2007) Від витоків профілізації старшої школи до сьогодення. Педагогічна Житомирщина (2). pp. 24-26.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2007) Особливості удосконалення контролю навчальних досягнень. Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи – 2007: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / кол.авт. – Полтава, 2007. – С. 70-73. pp. 70-73.

Бабкова, С. В. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2007) Шляхи вирішення проблеми профільного навчання як результат підвищення якості освіти. Психолого-педагогічні та культурологічні аспекти формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я: Матеріали IV наук-практ. конф.; редкол. Л.М. Єршова [та ін.] – Ж.: Вид-во ДАУ університет, 2007 – С. 258-264, - (-). pp. 258-264.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2006) Комп'ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 128-131. ISSN 2076-6173

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2006) Профільна школа як умова рівного доступу до якісної освіти. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: збірник наукових праць / [редкол.: Калініна Л.В., Антонова О.Є.]. – Житомир, 2006. – Вип. 3. – С. 198-201, 1 (3). pp. 198-201.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2005) Необхідність впровадження рейтингу в контексті сучасної освіти. Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору: збірник наукових праць / [ред. Левківський М.В.]. – Київ – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 96-102.. pp. 96-102.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2005) Педагогічні особливості контролю навчальних досягнень. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: збірник наукових праць / [редкол.: Дубасенюк О.А., Антонова О.Є.]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 2. – С. 157-161., 1 (2). pp. 157-161.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2005) Проблема оцінювання успішності студентів. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць / [ред. Єремеєва В.М.]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 2. – C 101-104, 1 (2). pp. 101-104.

Book

Мосіюк, О. О. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2022) Операційні системи та системне програмування. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Teaching Resource

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2022) Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики з виготовлення мультимедійних програмних засобів навчального призначення для здобувачів вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології). [Teaching Resource]

Федорчук (Жуковська), А. Л. and Постова, С. А. (2022) Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм Професійна освіта (Цифрові технології) та Середня освіта (Інформатика). [Teaching Resource]

Мінгальова, Ю. І. and Постова, С. А. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2021) Система управління вмістом веб-сайтів Joomla! [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2017) Основи інформатики: MS Word та MS Excel. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2016) Основи інформатики: робота в операційній системі Windows. [Teaching Resource]

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2012) Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю (у процесі вивчення методики навчання інформатики). [Teaching Resource]

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2011) Основи web-технологій. [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Sep 30 07:02:24 2022 EEST.