Items where Author is "Хмара, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Article

Хмара, В. В. and Войналович, Л. П. (2019) Social Status of a Person Through The Prism of West Germanic and East Slavic Phraseology. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 91-97. ISSN 2663-7642

Хмара, В. В. (2019) Експресивність фразеологічних одиниць з соматичним компонентом в західногерманських і східнослов‘янських мовах. Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. pp. 77-80.

Хмара, В. В. (2019) Зіставний аналіз власних імен у складі фразеологічних одиниць у західногерманських та східнослов’янських мовах. Закарпатські філологічні студії, 2 (9). pp. 92-95. ISSN 2663-4880

Хмара, В. В. and Миропольська, К. І. (2019) Особливості відтворення фразеологічних одиниць з зоосемічним компонентом при англо-українському перекладі. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (48). pp. 176-179.

Хмара, В. В. (2018) Вербалізація концепту людина в східнослов’янських і західногерманських мовах засобами фразеологізмів з антропним компонентом. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія», 1 (36). pp. 143-146.

Хмара, В. В. (2016) Phraseological units with somatic tooth element in different structured languages. European Journal of Literature and Linguistics.. pp. 93-96.

Хмара, В. В. (2016) Констративний аналіз фразеологічних одиниць з соматичним компонентом tonguе, zunge, язик, язык в західногерманських та східнослов’янських мовах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць., 3 (10). pp. 190-197.

Хмара, В. В. (2016) Соматичні фразеологічні одиниці з компонентом нога в східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект. Studia Linguistica (9). pp. 464-473.

Хмара, В. В. (2015) Людина як соціальний конструкт в східнослов’янських та західногерманських мовах. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 82-85.

Хмара, В. В. (2015) Людина як соціальний конструкт в східнослов’янських та західногерманських мовах. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 червня 2015. pp. 81-84.

Хмара, В. В. (2015) Особливості семантики фразеологічних одиниць з соматичним компонентом волосся в східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект. Мова і культура, І (176 (18). pp. 231-237.

Хмара, В. В. (2015) Фразеологізми з соматичним компонентом вухо східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «філологічна». Збірник наукових праць (51). pp. 342-345.

Хмара, В. В. (2014) Зіставний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом плече в східнослов’янських та західногерманських мовах. Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практчний журнал (4). pp. 287-290.

Хмара, В. В. (2014) Фразеологічні одиниці із соматичним компонентом ніс в східнослов’янських та західногерманських лінгвокультурах: зіставний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. (692). pp. 280-289.

Хмара, В. В. (2012) Contrastive Analysis of Vocabulary Units in Modern Linguistics. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. p. 72.

Хмара, В. В. (2011) Назви тварин (зоосемізми) у фразеологічних одиницях сучасної англійської мови: лінгвокультурологічних аспект. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 378-380.

Conference or Workshop Item

Хмара, В. В. (2014) Зіставні аспекти семантики східнослов’янських та західногерманських фразеологічних одиниць із компонентом коліно. In: Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» Міжнародна науково-практична, 18-19 квітня 2014 року, Одеса.

Хмара, В. В. (2013) Cоматические фразеологизмы в лингвокультуроном освещении (на примере соматизма губа в русском, украинском и английском языке). In: Филология и лингвистика:современные тренды и перспективы исследования. – Краснодар ХІ Міжнародна заочна науково-практична конференція.

Хмара, В. В. (2011) Назви частин тіла в англійській мові. In: Формування професійної компетенції майбутнього вчителя засобами інноваційних технологій, Житомир.

This list was generated on Wed Oct 5 12:41:46 2022 EEST.