Items where Author is "Царалунга, І. Б."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 42.

Article

Царалунга, І. Б. (2014) Роль польської мови у засвоєнні германізмів на українському мовному ґрунті. Поділля. Філологічні студії : зб. наук. пр., 1 (6). pp. 193-200.

Царалунга, І. Б. (2013) Антропонімікон Вижвівської актової книги XVII cт. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр., 6 (1). pp. 254-262.

Царалунга, І. Б. (2013) Графіко-орфографічні риси Вижвівської актової книги XVII ст. Българска украинистика (3). pp. 116-125.

Царалунга, І. Б. (2012) Вижвівщина XVII ст. очима її сучасників. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. (16). pp. 175-180.

Царалунга, І. Б. (2012) Західнослов’янські мовні впливи у лексиконі Вижвівської актової книги XVII ст. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit, 4 (22). pp. 26-35.

Царалунга, І. Б. (2012) Місце запозичень у мовній варіативності українських ділових документів XVI – XVII ст. Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. : Лінгвістика і літературознавство : зб. наук. ст., 2 (26). pp. 375-380.

Царалунга, І. Б. (2012) Навчальний модульний курс «Старослов’янська мова». Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (17–18 трав. 2012 р.) : зб. тез (1). pp. 94-96.

Царалунга, І. Б. (2012) Польські мовні запозичення у староукраїнських текстах Вижвівської актової книги. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (61). pp. 225-230.

Царалунга, І. Б. (2012) Правнича лексика у контексті української актової мови XVII ст. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки (31). pp. 168-173.

Царалунга, І. Б. (2012) Явище варіативності у контексті лінгвістичних студій. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. (5). pp. 204-216.

Царалунга, І. Б. (2011) Варіативність староукраїнської мови у творах Г. Смотрицького. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. пр. (6). pp. 684-689.

Царалунга, І. Б. (2011) До питання мовної основи українсько-білоруських писемних пам’яток XIV–XVII ст. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (60). pp. 213-217.

Царалунга, І. Б. (2011) Мікротопоніми Житомирщини кінця XVI – початку XVII ст. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. (29-31). pp. 169-174.

Царалунга, І. Б. (2011) Назви посуду в українських актових книгах кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Наукові записки. Сер.: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. пр. (100). pp. 483-487.

Царалунга, І. Б. (2011) Назви речей домашнього ужитку в українських актових книгах кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : зб. наук. пр. (1). pp. 171-179.

Царалунга, І. Б. (2011) Суть перехідних палаталізацій приголосних і їх наслідки в сучасній українській мові. Поділля. Філологічні студії : зб. наук. пр. (3). pp. 49-53.

Царалунга, І. Б. (2010) Назви споруд у пам’ятках української мови кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика : наук. журн. (12). pp. 184-188.

Царалунга, І. Б. (2010) Помешкання українців кінця ХVІ – початку ХVІІ століття (на матеріалі Житомирських актових книг). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 186-199. ISSN 2220-7996

Царалунга, І. Б. (2010) Праслов’янська мовна спадщина у складі українських ойконімів на –ани (-яни). Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (59). pp. 152-160.

Царалунга, І. Б. (2009) Використання мультимедійних технологій у викладанні старослов'янської мови. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (58). pp. 214-220.

Царалунга, І. Б. (2009) Географічна термінологія у складі українських ойконімів на ани (-яни). Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна, 2 (46). pp. 155-161.

Царалунга, І. Б. (2009) Ойконіми на -ани (-яни) затемненого походження. Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. (10). pp. 300-306.

Царалунга, І. Б. (2009) Стратиграфічний аналіз як метод дослідження топонімного матеріалу. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. (4). pp. 230-232.

Царалунга, І. Б. (2009) Українські мікротопоніми на -ани (-яни). Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр.. pp. 189-196.

Царалунга, І. Б. (2008) Наукові засади вивчення курсу „Старослов’янська мова”. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. (4). pp. 43-45.

Царалунга, І. Б. (2007) Ойконіми на -ани (-яни), утворені від слов’янських композитних імен. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (15-18). pp. 419-423.

Царалунга, І. Б. (2007) Похідні на -ани (-яни) в ойконімії Поділля. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр., 2 (3). pp. 273-277.

Царалунга, І. Б. (2007) Стратиграфія українських ойконімів на -ани (-яни): географія назв. Українська мова (3). pp. 54-63.

Царалунга, І. Б. (2007) Стратиграфія українських ойконімів на -ани (-яни): статистика і хронологія. Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр. (1). pp. 305-315.

Царалунга, І. Б. (2007) Українські ойконіми на -ани (-яни), утворені від слов’янських відапелятивних імен. Науковий вісник Чернівецького національного університету (354). pp. 70-73.

Царалунга, І. Б. (2006) Загальний стан дослідження топонімів на -ани (-яни) у слов’янському мовознавстві. Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна, 1 (38). pp. 185-191.

Царалунга, І. Б. (2006) Типові твірні основи ойконімів з формантом -ани (-яни). Актуальные вопросы славянской ономастики. Славянская ономастика в этимологическом, хронологическом и ареальном аспектах : материалы III Междунар. науч. конф., Гомель, 6–7 октяб. 2006 г. (1). pp. 250-258.

Царалунга, І. Б. (2005) Антропонімоформант -ан і ойконіми на -ани (-яни). Актуальні питання антропоніміки : зб. наук. пр. (1). pp. 237-242.

Царалунга, І. Б. (2005) Локально-етнічні ойконіми на -ани (-яни): назви топографічного характеру. Мандрівець (6). pp. 42-51.

Царалунга, І. Б. (2005) Локально-етнічні топоніми на -ани (-яни). Ономастика і апелятиви : зб. наук. пр. (24). pp. 138-143.

Царалунга, І. Б. (2005) Особливості відетнонімних та відкатойконімних власних географічних назв. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. пр. та доп. Всеукр. наук. конф., 12–13 трав. 2005 р. (1). pp. 63-65.

Царалунга, І. Б. (2005) Складені ойконіми на -ани (-яни). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Слов’яни: історія, мова, культура”, 18 трав. 2005 р. (1). pp. 60-62.

Царалунга, І. Б. (2005) Християнські імена та українські ойконіми на -ани(-яни). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. пр. (13). pp. 89-91.

Царалунга, І. Б. (2004) До семантики твірних основ ойконімів на -ани (-яни). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Загальні питання філології", 1. pp. 87-89.

Царалунга, І. Б. (2004) До історії форманта -ани (-яни). Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна., 2 (34). pp. 198-203.

Царалунга, І. Б. (2004) Українські ойконіми на -ани (-яни) Карпатського регіону. Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр. (1). pp. 187-195.

Царалунга, І. Б. (2004) Щодо зв’язків етнонімів та ойконімів у слов’янському ономастиконі. Вісник Уманського педагогічного університету. Філологія (Мовознавство): зб. наук. пр. (1). pp. 247-252.

This list was generated on Sun Sep 24 21:08:46 2023 EEST.