Items where Division is "Faculty of History > Department of Special Historical Disciplines and Law Studies" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | М | П | Р | Х | Я
Number of items: 14.

В

Вигівська, Оксана (2009) Соціальні долі солдатських дітей - каноністів на Волині першої половини ХІХ ст. Часопис української історії/ за ред. доктора історичних наук , професора А. П. Коцура (18). pp. 17-21.

М

Магась-Демидас, Ю. І. (2009) Роль євреїв у кооперативному русі Волинської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріфли міжнародної науково-практичної конференції "Євреї в Україні: історія та сучасність": Збірник наукових праць. pp. 213-219.

Маркевич, О. В. (2009) Регіональний вимір економічного співробітництва Республіки Польща та України за роки незалежності (на прикладі Житомирської області). Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали V Міжнародної наукової конференції (15-16 листопада 2008 р.). pp. 246-254.

П

Пшенишна, Олена (2009) Мала Рада, управління справами Ради міністрів та Державна канцелярія Української держави 1918 р.: структура й організаційна діяльність. Історичний журнал. Наукове громадсько-політичне видання, 43 (1). pp. 40-46.

Р

Рудницька, О. П. (2009) Класифікація гарантійних виплат. Актуальні проблеми юридичної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13–14 листопада 2009 р.) (2). pp. 383-385.

Рудницька, О. П. (2009) Правове регулювання гарантійних виплат працівникам, направленим у відрядження. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць (46). pp. 172-178.

Рудницька, О. П. (2009) Проблеми правового регулювання гарантійних виплат працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва. Правова держава: щорічник наукових праць (20). pp. 539-546.

Рудницька, О. П. (2009) Проблеми правового регулювання гарантійних виплат при переїзді працівників на роботу в іншу місцевість. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (43). pp. 278-284.

Х

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2009) Зміни в складі уряду Української Держави (вересень-листопад 1918 р.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. (15). pp. 78-92.

Я

Ярмошик, Іван (2009) Історія міста Старокостянтинова в дослідженнях Яна Марека Гіжицького (1844 – 1925). 6. Болохівщина: осягнення історії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 800-літтю міста (1). pp. 96-101.

Ярмошик, Іван (2009) Події Волинської історії у висвітленні польського мемуариста Яна Дуклана Охотського(кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.). Часопис Української історії (14). pp. 119-124.

Ярмошик, Іван (2009) Постать козацького ватажка Остафія Дашкевича у польській історіографії ХІХ – ХХ ст. 4. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей (18). pp. 161-165.

Ярмошик, Іван (2009) Проблеми Волинської історії у дослідженнях польського історика Міхала Балінського (1794–1864 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія історія, економіка, філософія. (15). pp. 225-231.

Ярмошик, Іван (2009) Сторінки історії Кременецької гімназії у висвітленні професора Варшавського університету Теодора Вежбовського. Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія (16). pp. 265-275.

This list was generated on Sun Jun 24 00:57:16 2018 EEST.