Items where Division is "Faculty of History > Department of Special Historical Disciplines and Law Studies" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Н | П | Р | Х | Ш | Я
Number of items: 14.

Н

Новик, М. К. (2010) Золоті зірки Радомишильщини (герої та їх подвиги). Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 132-135.

П

Падалко, А. І. (2010) Воєнні дії в Північній Африці (1940-1943 рр.) та роль і значення в Другій світовій війні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі". pp. 103-106.

Р

Рудницька, О. П. (2010) Місце інституту гарантійних виплат у системі трудового права. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць (52). pp. 112-119.

Х

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2010) Роль Кабінету Міністрів П.Скоропадського в 1918 р. у справі збереження історичних пам'яток та церковної спадщини українського народу. Література та культура Полісся (58). pp. 94-104.

Ш

Шевчук, Богдан (2010) Волинська казенна палата - виконавець конфіскації маєтностей учасників польського повстання 1830-1831 рр. Сумський історико-архівний журнал. До 65 річниці перемоги у Другій світовій війні (10-11). pp. 211-215.

Я

Ярмошик, Іван (2010) Історико-етнографічні дослідження Волині та слов'янщини Зоріана Доленги-Ходаківського. Інтелігенція і влада (19). pp. 232-242.

Ярмошик, Іван (2010) Історія Волині в дослідженнях польського історика Олександра Пшездецького (1814 – 1871 рр). Часопис української історії (17). pp. 49-55.

Ярмошик, Іван (2010) Волинезнавчі дослідження Яна Марека Ґіжицького (1844 – 1925 рр.). Часопис української історії (18). pp. 94-99.

Ярмошик, Іван (2010) Генеалогічні долі княжих ролів Волині у дорслідженнях польських істориків ХІХ ст. Мандрівець (3(87)). pp. 45-49.

Ярмошик, Іван (2010) Листопадове (1830-1831) та січневе (1863) польські повстання проти царизму на сторінках часопису “ROCZNIK WOŁYŃSKI” (1930-ті рр .). Мандрівець (1(85)). pp. 24-27.

Ярмошик, Іван (2010) Польська історична наука про військові події на Волині у середині ХVІІ ст. (на прикладі Чуднівської битви 1660 р.). Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані", 69 (1). pp. 7-11.

Ярмошик, Іван (2010) Поняття України та Волині у польській історіографії ХІХ століття. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Історичні науки: Збірник наукових праць. Ювілейний випуск до 175 річчя національного педагогічного університету імені М.П. (6). pp. 232-239.

Ярмошик, Іван (2010) Томаш Падурра – співець-романтик історії України та Волині. Література та культура Полісся (57). pp. 49-57.

Ярмошик, Іван (2010) Участь волинських дослідників у підготовці матеріалів “Polskiego slownika biograficznego” у 1930-х роках. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки (22). pp. 89-94.

This list was generated on Tue Dec 11 22:39:02 2018 EET.