Items where Division is "Faculty of History > Department of Law" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | Е | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 74.

А

Акопджанян, Давид (2015) Дослідження історії Волині Олександром Цинкаловським. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 10-14.

Б

Біла, О. М. (2015) Освіта Волинської губернії у висвітленні регіональної періодики ХІХ – поч. ХХ ст. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Ювілейний випуск до 180 річчя НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. (13). pp. 175-180.

Біла, О. М. (2015) Постаті українських гетьманів на сторінках Волинської періодики ХІХ – поч. ХХ ст. Збірник наукових статей: Нові дослідження памяток козацької доби в Україні (24). pp. 248-255. ISSN 2078-0850

Біла, О. М. (2015) Система освіти XVIII – поч. ХІХ ст. на сторінках періодики Волинської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст.). "ВОЛИНСЬКІ АФІНИ" - між історією і сучасністю. pp. 309-314.

В

Вигодованець, М. В. (2015) Цивільно-правова охорона та захист прав виробників фонограм. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 139-144.

Войтович, Н. Ф. (2015) Міжнародно-правові стандарти захисту прав особи на свободу і особисту недоторканість та українське законодавство в даному аспекті. Літописець. Збірник тез за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (10). pp. 94-99.

Г

Гудзевич, В. В. (2015) Правове регулювання оплати праці в Україні. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 194-97.

Д

Данилюк, Ю. В. (2015) Проблеми проведення референдумів в Україні. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 208-211.

Дворецька, Л. П. (2015) Правове визначення Директорії як органу влади. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 46-47.

Дерещук, Богдана (2015) П. Й. Шафарик і пробудження словацької державності. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 70-73.

Дядиченко, А. А. (2015) Психологічні особливості серійного вбивці. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 135-137.

Е

Еслан, Максим (2015) «Західнорусизм» в білоруській історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 54-56.

З

Запольська, Яна (2015) Історична основа роману Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем». Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 38-41.

Зосімович, Олена (2015) Музеї космонавтики: минуле і сьогодення. Наукові читання «Дніпровська орбіта – 2015»»: Збірник доповідей. pp. 23-27.

Зосімович, Олена (2015) Судова система Волинської губернії на початку ХІХ ст. Літописець. Збірник наукових праць., 10. pp. 32-37.

К

Ковальчук, С. М. (2015) Аналіз проекту Закону України «Про протидію і запобігання сепаратизму та подолання наслідків сепаратистської діяльності на території України (десепаратизацію)». Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 155-157.

Ковтуненко, Ольга (2015) Люблінська унія 1569 р. у дзеркалі російської історіографії ХІХ ст. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (24). pp. 191-195. ISSN 2078-0850

Ковтуненко, Ольга (2015) Передумови утворення Речі Посполитої у висвітленні російської історіографії ХІХ століття. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Ювілейний випуск до 180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки, 13. pp. 257-263.

Ковтуненко, Ольга (2015) Польська історична проблематика у працях російського історика М. І. Кареєва (1850 – 1931 рр.). Славістична збірка. Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.). pp. 216-226.

Коломієць, О. В. (2015) Основні права засуджених. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 185-188.

Конарівська, Юлія (2015) Визвольні змагання польського народу наприкінці XVIII – середини ХІХ ст. у висвітленні радянської історіографії. Матеріали VIII Волинської історико-краєзнавчої конференції, VIII. pp. 147-149.

Конарівська, Юлія (2015) Постать Міхала Чайковського в українській та зарубіжній історіографіях. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (24). pp. 314-318. ISSN 2078-0850

Кондратюк, Дмитро (2015) Будительство на чеських та словацьких землях. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 45-47.

Л

Любиченко, Сергій (2015) «Один в полі воїн» або коротке есе про життя і творчість Марина Дринова. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 78-81.

М

Магась-Демидас, Ю. І. (2015) Реформа Палати лордів у Великобританії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. науково-практ. конф. (Житомир, 14 травня 2015 р.) (3). pp. 48-52.

Магась-Демидас, Ю. І. (2015) Нормативно-правова база сільськогосподарської кооперації Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Літописець. Збірник наукових праць., 10. pp. 24-27.

Маркевич, О. В. (2015) Законодавче регулювання дворянських виборів у Російській імперії (1775-1831 рр.). Літописець. Збірник наукових прац, 10. pp. 19-24.

Маркевич, О. В. (2015) Заходи державної влади для подолання зловживань на місцевому рівні (на прикладі Волинської губернії першої половини ХІХ століття). Матеріали VІІІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, VIII. pp. 168-171.

Маркевич, О. В. (2015) Особовий склад волинських губернаторів періоду правління Миколи І. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Ювілейний випуск до 180-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки (13). pp. 87-92.

Маркевич, О. В. (2015) Сучасна зарубіжна історіографія про дослідження регіонального управління. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (1). pp. 5-10.

Мисечко, Л. П. (2015) Судова система і судочинство на українських землях Великого князівства Литовського у дослідженнях М. В. Довнара-Запольського. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 50-52.

Мосійчук, Л. О. (2015) Краківська історична школа. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 42-46.

Мосійчук, Я. О. (2015) Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 200-204.

Н

Новик, В. А. (2015) Занятість населення: новації правового регулювання. Літописець. Збірник наукових праць., 10. pp. 112-117.

Новик, М. К. (2015) Зміст та конституювання «Пактів та конституцій…» Пилипа Орлика. Літописець. Збірник наукових праць, 10. pp. 13-16.

О

Олексюк, К. В. (2015) Захист права на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 225-229.

П

Павлюк, Я. О. (2015) Правове регулювання усиновлення в Україні. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 197-200.

Падалко, А. І. (2015) Конституція П. Орлика (1710 р.) – фундамент українського конституціоналізму. Матеріали VIII Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, VIII. pp. 14-17.

Паламарчук, Тетяна (2015) Розвиток преси на території України та Російської імперії в період української революції 1917-1920 рр. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 30-34.

Пафік, Дар'я (2015) Бердичів у творчій спадщині Василя Семеновича Гроссмана. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 17-20.

Петровський, Сергій (2015) Франтішек Палацкий і чеська національна ідея. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 63-66.

Погребняк, Валентина (2015) Часопис «Киевская старина» та його роль у розвитку української історичної науки наприкінці ХІХ ст. – поч. ХХ ст. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 34-38.

Попкова, Т. Б. (2015) Майнові права подружжя в Україні. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 157-160.

Потапенко, Руслан (2015) Заходи УНКВС Житомирської області по протидії ОУН-УПА восени 1944 року. Матеріали VIII Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, VIII. pp. 212-215.

Пісенко, Микола (2015) Внесок Паїсія Хілендарського в утвердження болгарської державності. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 57-59.

Р

Рисінський, Олександр (2015) Юрій Венелін і болгарське національне відродження. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 59-62.

Романюк, Катерина (2015) Ідеологічна спрямованість західно-руських літописів. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень. (1). pp. 14-17.

Рудницька, О. П. (2015) Гарантійні та компенсаційні виплати працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації. Юридичний науковий журнал: Збірник наукових праць (2). pp. 104-107.

Рудницька, О. П. (2015) Компенсаційні виплати працівникам, направленим у службові відрядження. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. науково-практ. конф. (Житомир, 14 травня 2015 р.) (3). pp. 44-48.

Рудницька, О. П. (2015) Особливості устрою та функціонування територіальних громад: зарубіжний досвід. Літописець. Збірник наукових праць, 10. pp. 109-112.

Рудницька, О. П. (2015) Правове регулювання гарантійних виплат проектом трудового кодексу України. Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. (4). pp. 180-184. ISSN 2219-5521

Рудницька, О. П. (2015) Правові засади співробітництва України та країн Балто-Чорноморського регіону. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць (2). pp. 297-309.

С

Садовий, С. В. (2015) Способи захисту права власності. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 204-206.

Сідун, Д. В. (2015) Договір найму житла. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 160-163.

Т

Тітарєв, Валерій (2015) Г. Коллонтай про реформування Польщі. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 73-75.

У

Усенко, М. В. (2015) Усиновлення іноземними громадянами українських дітей. Літописець. Збірник наукових прац (10). pp. 150-153.

Ф

Федорчук, Марія (2015) Й. Лелевель – фундатор романтичного напрямку в польській історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 66-70.

Фещук, Олександр (2015) Білоруські народники як творці національної ідеї. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 42-44.

Х

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2015) Права та обов’язки комісарів кордонно-пропускних пунктів за правління Ради Міністрів Української Держави 1918 р. Літописець. Збірник наукових праць, 10. pp. 41-42.

Хомчук, М. В. (2015) Права та вольності козацтва у світлі літописів другої пол. XVII ст. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 52-54.

Хомік, Юлія (2015) Полонофільський напрямок в білоруській історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 51-53.

Ц

Цишнатій, Мирослава (2015) Социніанство в Польщі та на Волині наприкінці ХVІ - першій половині ХVІІ ст. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 20-24.

Ч

Чевпотенко, Андрій (2015) Постать Тадеуша Чацького в польській історії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 75-78.

Черняк, Ю. А. (2015) Право людини на амністію. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 206-208.

Ш

Шваб, Марія (2015) Історичні ідеї польських просвітників (А. Нарушевич, Ю. Нємцевич). Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 47-51.

Шевчик, І. О. (2015) Торгівля людьми–проблема сучасності. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 217-220.

Шевчук, Богдан (2015) Повне зібрання законів Російської імперії як джерело дослідження історії Волинської казенної палати у дореформений період. Літописець. Збірник наукових праць, 10. pp. 27-32.

Шевчук, Н. О. (2015) Порушення прав людей організованими злочинними організаціями. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 220-222.

Я

Ярмошик, Іван (2015) Історичні погляди Гуго Коллонтая (1750-1812 рр.). "ВОЛИНСЬКІ АФІНИ" - між історією і сучасністю. pp. 343-350.

Ярмошик, Іван (2015) Вільшанська (1617 р.) та Роставицька (1619 р.) угоди як етапи військово-політичного становлення українського козацтва. Славістична збірка. Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.), 1. pp. 76-108.

Ярмошик, Іван (2015) Релігійне питання в унійних документах по творенню Речі Посполитої (ХІV – XVI ст.). Історія та сучасність православ’я на Волині. Матеріали VІ науково-практичної конференції (Луцьк, 12 листопада 2015 р. (6). pp. 175-180.

Ярмошик, Іван (2015) Українське козацтво на зламі ХVІ–ХVІІ ст. у світлі урядових рішень Речі Посполитої. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (24). pp. 195-199. ISSN 2078-0850

Ярмошик, Іван (2015) Участь населення Волинської губернії в польському Січневому повстанні 1863–1864 рр. Науковий збірник "Велика Волинь". Постаті землі Житомирської (51). pp. 352-357.

Ярмошик, Іван (2015) Правове становище українських земель у світлі правових актів Люблінської унії 1569 р. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. (13). pp. 267-273.

This list was generated on Fri Aug 12 15:17:27 2022 EEST.