Items where Division is "Faculty of History > Department of Special Historical Disciplines and Law Studies" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | З | К | Л | М | Н | Р | С | Т | Ц | Ш | Я
Number of items: 71.

А

Андрусенко, Т. М. (2016) Спільна сумісна власність подружжя. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 58-60.

Арешонков, В. Ю. (2016) Підходи до вдосконалення змісту сучасної шкільної суспільствознавчої освіти на основі аналізу методичних здобутків ХХ ст. Літописець. Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 8-14.

Артемчук, О. Ф. (2016) Розвиток законодавства про права людини в Україні. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 66-69.

Афанасьєва, І. О. (2016) Джерела давньогерманського права. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 49-51.

Б

Башманівський, Дмитро (2016) Громадсько-культурна діяльність Пантелеймона Куліша. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 46-50.

Бура, Костянтин (2016) Франтішек Палацький і українська наукова спільнота: деякі питання взаємовідносин. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 63-66.

Біла, О. М. (2016) Публікації із етнографії слов’янських народів на сторінках Волинської періодики (ХІХ – поч. ХХ ст.). Славістична збірка: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2015 р.) (2). pp. 184-197.

В

Вахтоміна, Валерія (2016) Англіканство як особлива течія раннього протестантизму у Західній Європі. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 59-63.

Весельська, Ніна (2016) Українська культура в дослідженнях Олександра Яблоновського (на прикладі праці «Akademia Kijowsko-Mohylańska»). Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 373-377.

Войналович, Т. С. (2016) Система покарань, їх ознаки та призначення. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 72-74.

Войтюк, Світлана (2016) Громадсько-політична та наукова діяльність Тадеуша Чацького. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 74-78.

Г

Галіцька, Ірина (2016) Місто Славута на сторінках історіографічної спадщини Ю. Крашевського. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 25-27.

Гардзель, Назарій (2016) Історіографія питання військового будівництва доби Гетьманату. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 43-45.

Горпинич, А. В. (2016) Цивільно-правові відносини за ІІІ Литовським Статутом. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 76-79.

Грабарчук, Ніна (2016) Історія українського козацтва у дослідженнях польського історика Олександра Яблоновського. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць (25). pp. 343-347. ISSN 2078-0850

Грищенко, Олександр (2016) Йозеф Доровський: чеський славіст, історик, родоначальник критичного підходу вивчення джерел чеської історії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 56-59.

З

Запольська, Я. В. (2016) Актуальні питання боротьби з міжнародною організованою злочинністю. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 56-58.

Зарицький, Микола (2016) Формування київськоїісторичної школи В. Антоновича. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 368-473.

Зосімович, Олена (2016) Кадрова політика Катерини ІІ на Правобережній Україні щодо судових установ (на прикладі палати кримінального суду Волинської губернії 1796 - 1797 рр.). Інтелігенція і влада: громадсько-політичний науковий збірник. (26). pp. 25-38.

Зосімович, Олена (2016) Колекціі газетних публікацій про повітроплавання і космос у зібраннях С.П. Корольова. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 393-399.

Зосімович, Олена (2016) Особливості вивчення предметів космічної техніки як історичних джерел в навчальному курсі «Історичне джерелознавство». Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі [До 25-річчя відновлення державної незалежності України] : зб. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 – 21 травня 2016 р.. pp. 70-73.

Зосімович, Олена (2016) Правове регулювання діяльності музеїв в Україні. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 травня 2016 р.), IV. pp. 186-189.

Зосімович, Олена (2016) Професійні зловживання адвокатів Волинської губернії на початку ХІХ ст. Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 250-255.

Зосімович, Олена (2016) Формування професійних дефініцій судових захисників в Речі Посполитій в ХV–ХІХ ст. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 44-47.

К

Ковтуненко, Ольга (2016) Роль країн-учасниць поділів Речі Посполитої у висвітленні Російської історіографії ХІХ ст. Славістична збірка: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2015 р.) (2). pp. 216-228.

Козел, Анна (2016) Болгарські студії в творчості Івана Франка. праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 7-9.

Конарівська, Юлія (2016) Ідея відновлення козацтва у польських визвольних змаганнях першої половини ХІХ ст.: історіографічний аспект. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць (25). pp. 347-351. ISSN 2078-0850

Конарівська, Юлія (2016) Польські визвольні змагання на Правобережній Україні у ХХ столітті на сторінках «Волинських єпархіальних відомостей» з 1867 по 1907 рр. Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 255-263.

Конарівська, Юлія (2016) Проблематика польського визвольного руху середини ХІХ століття у роботах Ю. Земського. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 399-403.

Кондратюк, Дмитро (2016) Участь Міхала Чайковського у польському Листопадовому повстанні. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 53-56.

Костриця, Дар'я (2016) Культурно-освітня діяльність чину Святого Василія Великого на Житомирщині (XVIII — перша половина XIX ст.). Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 406-420.

Костриця, Дар'я (2016) Освітня діяльність Чину Святого Василія Великого на Житомирщині та причини її «згортання» (XVIII – перша половина XIX ст.). Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 243-250.

Кравчук, Світлана (2016) Образ козацтва у творі Г.Сенкевича «Вогнем та мечем». Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 32-35.

Кравчук, Світлана (2016) Погляди Г. Сенкевича на Україну та козацтво (у творі «Вогнем і мечем»). Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 403-406.

Л

Левченко, Людмила (2016) Іван Франко про українське державотворення. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 21-24.

Любчак, Г. Ф. (2016) Формування суду присяжних в ході судової реформи 1864 року. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 51-54.

М

Магась-Демидас, Ю. І. (2016) Боротьба принципів централізму та децентралізації у розвитку кооперативного руху на ІІ Всеросійському кооперативному з’їзді 1913 р. Емінак: науковий щоквартальник (3(15)). pp. 68-74. ISSN 1998-4634

Магась-Демидас, Ю. І. (2016) Ерозія монархічних поглядів українського селянства на початку ХХ ст. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 2.

Магась-Демидас, Ю. І. (2016) Пправове становище українського селянства у Російській імперії на поч. ХХ ст. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф., IV. pp. 189-192.

Магась-Демидас, Ю. І. (2016) Правовий статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року). (11). pp. 27-30.

Магась-Демидас, Ю. І. (2016) Трансформація ставлення селянства Наддніпрянської України до влади (1905 – лютий 1917 рр.). Емінак: науковий щоквартальник (2(14)). pp. 22-27. ISSN 1998-4634

Маркевич, О. В. (2016) «NOBLESS OBLIGE», або як регулювались дворянські вибори на Волині (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.). Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності», (Житомир, 4 листопада 2016 р.) (3). pp. 144-155. ISSN 2518-7694

Маркевич, О. В. (2016) Іван Франко як дослідник-славіст. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 78-83.

Маркевич, О. В. (2016) Місцеве самоврядування в Україні: європейський досвід та українські реалії. Літописець (11). pp. 20-23.

Маркевич, О. В. (2016) Міська поліція як знаряддя проведення державної політики (на прикладі Волинської губернії). Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 263-272.

Маркевич, О. В. (2016) Поліцейське управління в Бердичеві у першій половині ХІХ ст. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 185-192.

Матвійчук, Віталій (2016) Сарматський міф в польській історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 35-39.

Мисечко, Леся (2016) Історія релігій в Україні у дослідженнях М. О. Кояловича. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 377-381.

Н

Ничипорчук, Олексій (2016) Історичні погляди Гуго Коллонтая (1750-1812 рр.). Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 50-53.

Новик, В. А. (2016) Захист майнових та житлових прав дітей в Україні. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 41-44.

Новик, М. К. (2016) Конституційні засади «Пактів …» П. Орлика. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 30-33.

Новіцька, А. Л. (2016) Порядок формування складу Кабінету Міністрів України. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 82-84.

Р

Рудницька, О. П. (2016) Особливості виникнення трудових правовідносин з педагогічними працівниками в Україні. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 травня 2016 р.), IV. pp. 32-35.

Рудницька, О. П. (2016) Правове регулювання співробітництва України та Литви. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції "СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЛИТВОЮ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЗАГРОЗИ"(присвячена Дню відновлення незалежності Литовської держави)14-19 лютого 2016 року. pp. 62-69.

Рудницька, О. П. (2016) Проблеми проведення реформи місцевого самоврядування в Україні. Літописець (11). pp. 17-19.

Рудницька, О. П. (2016) Реформування місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності», (Житомир, 4 листопада 2016 р.) (3). pp. 208-220. ISSN 2518-7694

С

Свиденюк, Іван (2016) Польська історіографія про Волинську землю (ХІХ – поч. ХХ ст.). Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 39-43.

Собчук, Ірина (2016) І. Франко про Кроледворський рукопис. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 13-15.

Т

Ткачук, Дмитро (2016) Історичні праці Вацлава Ластовського в контексті Білоруської історіографії поч. ХХ ст. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 27-31.

Томчук, А. В. (2016) Розвиток національного законодавства, що регулює спадкування в Україні. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 64-66.

Ц

Цимбалюк, Катерина (2016) Іван Франко про події польської історії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 15-18.

Цьопич, В. А. (2016) Боротьба з транснаціональною злочинністю. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 54-56.

Ш

Шевчук, В. Л. (2016) Звільнення від покарання та його відбування. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 74-76.

Я

Ярмошик, Іван (2016) Історія міста Бердичева в дослідженннях польських авторів ХІХ ст. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 168-185.

Ярмошик, Іван (2016) Витоки історіографічних студій Волині у першій половині ХІХ ст. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 83-90.

Ярмошик, Іван (2016) Листи Станіслава Жолкєвського як джерело до історії українського козацтва на зламі XVI-XVIIст. Славістична збірка: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань ( м. Київ, 18 листопада 2015 р.) (2). pp. 43-81.

Ярмошик, Іван (2016) Люблінська унія 1569 р. та Гадяцька угода 1658 р. як втрачений шанс українського державотворення. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ (2(16)). pp. 268-275. ISSN 96S-7359-37-9

Ярмошик, Іван (2016) Нова книга про історію села Ходорків Попільнянського району. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 452-456.

Ярмошик, Іван (2016) Станіслав Жолкєвський і українські козаки: вороги чи бойові соратники? Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць (25). pp. 189-195. ISSN 2078-0850

Ярмошик, Іван (2016) Чуднівський регіон в історії козацьких рухів кінця XVI століття. Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 35-49.

Ястреб, Марія (2016) Іван Франко про відомих слов’янських вчених. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 18-21.

This list was generated on Sat Jun 23 23:21:13 2018 EEST.