Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Germanic Philology and Foreign Literature" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | К | Л | П | С | Т | Ф
Number of items: 16.

А

Астрахан, Н. І. (2007) Проблема буття літературного твору в контексті романтичної естетики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 6-14. ISSN 2227-2844

Б

Баюн, К. Й. (2007) Навчальний посібник з німецької мови для студентів 3 курсу НМК. [Teaching Resource]

Баюн, К. Й. (2007) Національно-культурний аспект досліджень фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові. Вісник Інституту підприємництва та сучасних технологій, 1 (1). pp. 105-108.

К

Кицак, Г. В. (2007) Формування соціолінгвістичної компетентності в учнів старшої школи. Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Ч1. (23). pp. 302-305.

Ковальова, Т. П. (2007) Лінгвостилістичні засоби створення чуттєво-конкретного зображення в сучасній англійській та американській художній прозі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 117-120.

Ковальова, Т. П. (2007) Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності у романах Т.К. Бойля "The Road to Wellville" та "The Tortilla Curtain". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 201-204.

Король, Є. О. (2007) Мотив «олімпійства» в романі Томаса Манна «Лотта у Ваймарі». Вікно в світ, 1 (21). pp. 82-89.

Л

Лєцкін, М. О. (2007) Виважене слово літероатурознавця “МИХАЙЛОВІ ЛЄЦКІНУ – 75”. Едил, Житомир.

Лєцкін, М. О. (2007) У силовому полі Києва (Іван Огієнко та Максим Рильський). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (4). pp. 52-53.

Ліпісівіцький, М. Л. (2007) Hемецкое литературное кабаре «Überbrettl» (1901—1903 гг.) : особенности драматического действа. Материалы XIV международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ». Секция «Филология». pp. 297-299.

Ліпісівіцький, М. Л. (2007) Особливості поетики драматичної сцени Ґ. Бенна «Ітака». Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Ч. 2. (22). pp. 93-97.

П

Прищепа, В. П. (2007) Неврози суспільства – "неврози" драматургії Австрії після другої світової війни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 213-215.

Прищепа, О. В. (2007) Інтертекстуальність теорії очуження Бертольда Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 216-218.

С

Соколовська, С. Ф. and Гречина, Л. Б. (2007) Функціонально-стилістична домінанта перекладу публіцистичних текстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 205-209.

Т

Тименко, Т. Г. (2007) Ліричне начало в давньогрецькій трагедії і драматичній поемі романтиків (На матеріалі трагедій Есхіла і Софокла і творів Д.Г. Байрона). Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка (22). pp. 143-146.

Ф

Федоренко, Л. О. (2007) Модифікації структурного і семантичного складу фразеологізмів сучасної німецької мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 193-197. ISSN 2076-6173

This list was generated on Thu Aug 18 15:39:00 2022 EEST.