Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Germanic Philology and Foreign Literature" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Г | Д | К | Л | М | Н | С | Т | Х
Number of items: 28.

А

Астрахан, Н. І. (2010) Літературний твір як модель семіозису. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (11). pp. 8-14. ISSN 1729-360Х

Г

Гречина, Л. Б. and Хант, Г. О. (2010) До питання про особливості перекладу науково-технічних матеріалів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 92-95.

Д

Денисенко, С. Н. (2010) Концепт мовної картини світу і сучасні дослідження фразеології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 3-6.

К

Карпенко, Є. М. (2010) Принципы формирования информационно-аналитических умений в процессе профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка. Вектор науки Тольятинского государственного университета. pp. 54-56.

Кицак, Г. В. (2010) Вивчення наукового тексту з позицій функціонально-стилістичного підходу. Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. p. 31.

Кицак, Г. В. (2010) Грамматические особенности научного текста. Ars grammatica. Грамматические исследования: тезисы докладов 4-й Международной научной конференции. pp. 89-91.

Кицак, Г. В. (2010) Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження. Мова і культура, 7 (13). pp. 87-92.

Ковальова, Т. П. and Загацька, О. В. (2010) Гендерні характеристики німецьких шлюбних оголошень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 48-52.

Король, Є. О. (2010) Интермедиальность в историческом контексте романа Л. Фейхтванґера «Гойя, или Тяжкий путь познания». Літературознавчий збірник (43-44). pp. 106-117.

Король, Є. О. (2010) Мотив «дороги в смерть» и избранничество художника в романе Г. Броха «Смерть Вергилия». Матерiали VIII Мiжвузiвської конференції молодих учених (26-27 сiчня 2010р.). pp. 76-79.

Король, Є. О. (2010) Стихия огня в романе Германа Броха «Смерть Вергилия». Літературознавчі обрії: Праці молодих учених. (16). pp. 165-172.

Л

Лєцкін, М. О. (2010) «Виросте деревце струнке та високе…» (Іван Огієнко та Наталена Королева). Житичі і світ: літературно-мистецький альманах (9). pp. 15-22.

Лєцкін, М. О. (2010) Пройтися по лезу часу (Житомирщина в письменницькому вимірі). Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Лєцкін, М. О. (2010) “...не забути й мене, малого працівника...” (Іван Огієнко та Іван Франко). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (8). pp. 142-147.

Лєцкін, М. О. (2010) “Благословенная давно, цвісти ще мусиш, Україно!” (Іван Огієнко та Василь Щурат). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (7). pp. 110-114.

Лєцкін, М. О. (2010) “Перш за все нам потрібна широка національна свідомість” (Іван Огієнко та Симон Петлюра). Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі: збірка наукових статей. pp. 162-171.

Ліпісівіцький, М. Л. (2010) Brecht-Zentrum an der Zhytomyrer staatlichen Iwan-Franko-Universität. Dreigroschenheft (4). pp. 35-36.

М

Максимчук, О. Л. (2010) Політичний дискурс: особливості та функції. Наукове видання «Мова і культура» Київський національний університет імені Тараса Шевченка. pp. 71-75.

Н

Несвірська, Т. В. (2010) Структура і зміст загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. - Частина 2 (66). pp. 120-124.

С

Соколовська, С. Ф. (2010) Концептосфера художнього тексту. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (15). pp. 260-264.

Соколовська, С. Ф. (2010) Роль кольороназв у створенні емоційного підтексту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Германістика ХХІ століття: традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання”. pp. 84-88.

Т

Тараба, І. О. (2010) Концептуалізація соматизму das Herz як репрезентатора кардіофразеології у сучасній німецькій мові. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство (8). pp. 132-135.

Тараба, І. О. (2010) Соматичний сектор як антропокультурна константа німецької фразеологічної картини світу. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова − культура − особистість" (14). pp. 228-231.

Тараба, І. О. (2010) Соматичний код німецьких фразеологізмів (на прикладі соматизму "die Hand"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 212-217.

Х

Хант, Г. О. (2010) Відтворення концептуальних домінант німецької лінгвокультурної спільноти у фразеологічній картині світу. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Частина 1. Мовознавство. (2). pp. 38-40.

Хант, Г. О. (2010) Концептуальные доминанты немецкой лингвокультуры (на материале фразеологизмов современного немецкого языка). „Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и переспективы“ // Материалы Международной заочной научно-методической конференции.. pp. 344-349.

Хант, Г. О. (2010) Поняттєва складова концепту ПОРЯДОК / ORDNUNG. Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (14). pp. 267-270.

Хант, Г. О. (2010) Поняттєва складова національно-маркованого концепту ПУНКТУАЛЬНІСТЬ / PÜNKTLICHKEIT. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство (7). pp. 224-226.

This list was generated on Mon Jun 18 06:42:29 2018 EEST.