Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of General, Developmental and Educational Psychology" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | М | С
Number of items: 11.

Б

Бутузова, Л. П. (2011) Вираженість самоакуталізаційної потреби у студентів з різною локалізацією контролю. Вища освіта у медсестринстві: проблеми і перспективи. pp. 49-52.

Бутузова, Л. П. (2011) Психологічні особливості становлення у особистості відповідального ставлення до власного здоров’я. Актуальні проблеми сімейної медицини (Всеукраїнська науково-практична конференція)./ Від. ред. В.М.Мороз. pp. 135-142.

Д

Дмитрієва, С. М. (2011) Діагностика і корекція тривожності старшекласников. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. , 2011. – С. 345 - 349. pp. 345-349.

Дмитрієва, С. М. (2011) Психологічні особливості адаптації школярів у середній ланці освіти. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В.. pp. 391-395.

М

Мачушник, О. Л. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості» (19-20 грудня 2011 року), ІІ. pp. 277-280.

Мачушник, О. Л. (2011) До питання про дослідження пізнавальної активності майбутніх психологів. Психолого-педагогічні проблеми сучасності:шляхи розвязання та новітні перспективи. Матерали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, україна 16-17 грудня 2011 р).. pp. 33-35.

Мачушник, О. Л. (2011) Дослідження особливостей пізнавальної активності майбутніх психологів. Педаготгіка і психологія: наука, освіта. інновації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 21-22.

Мачушник, О. Л. (2011) Проблема формування пізнавальної активності майбутніх психологів у процесі їх професійної підготовки. Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становлення особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 49-51.

С

Сидоренко, Н. І. (2011) Специфіка розвитку саморегуляції в юнацькому віці. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали пятої міжнародної науково-практичної конференції/ за ред Саух І.В.. pp. 361-363.

Стахова, О. О. (2011) Мотиви вибору професії як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Ґенеза буття особистості: зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19 – 20 гр. 2011 р., 2. pp. 330-334.

Стахова, О. О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАВДАНЬ ТА ВИМОГ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць, 35 (59). pp. 144-149.

This list was generated on Sun Jun 24 00:47:54 2018 EEST.