Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of General, Developmental and Educational Psychology" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | Р | С | Х
Number of items: 24.

Б

Бутузова, Л. П. and Стахова, О. О. (2022) Тестові завдання з курсу «Психологія педагогічної діяльності». [Teaching Resource]

В

Весельська, А. Л. and Котлова, Л. О. and Кострікіна, Г. В. and Хворова, Г. М. (2022) Основи психодіагностики. [Teaching Resource]

Г

Галманова, Є. С. (2022) Діти з порушенням опорно-рухового апарату. In: Теоретичні основи педагогіки й сучасні аспекти виховання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 13-14 травня 2022 р.).

Д

Дідух, К. В. (2022) Врахування особливості дітей з ООП в навчальному процесі. In: Науково-практична конференція "Теоретичні основи педгогіки й сучасні аспекти виховання".

Ж

Желтова, О. О. and Журбей, Н. (2022) Психолого – педагогічна діагностика школярів із порушеннями зору. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Желтова, О. О. and Лізунова, В. (2022) Психолого – педагогічна діагностика школярів із порушенням слуху. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (15). pp. 48-51.

Желтова, О. О. and Пилипчук, Ю. О. (2022) Психолого-педагогічна діагностика школярів з порушенням мовленнєвого розвитку. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З

Загребельна, О. О. (2022) Оцінювання результатів інклюзивного навчання дітей. Матеріали науково-практичної конференції Теоретичні основи педагогіки й сучасні аспекти виховання..

К

Котлова, Л. О. and Весельська, А. Л. and Машевська, Н. О. (2022) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки учнів з різних типів сімей. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія, 33 (1). pp. 106-112.

Котлова, Л. О. and Горбунова, В. В. and Шикирава, Н. М. (2022) Методика підготовки наукових праць, аналіз та інтерпретація результатів дослідження: метод. рек. з освітньої компоненти. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Желтова, О. О. (2022) Психологічна мотивація майбутніх педагогів-логопедів до професійної діяльності. In: Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. and Хворова, Г. М. (2022) Організаційно-педагогічні умови надання соціальної послуги денного догляду за дітьми з інвалідністю. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка: Матеріали наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету.

Котлова, Л. О. and Тичина, І. М. and Хворова, Г. М. and Желтова, О. О. and Лесик, С. М. (2022) Спеціальна методика навчання української мови. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Тичина, І. М. and Шикирава, Н. М. (2022) Статеві відмінності самооцінки та мотивації навчання студентів. Габітус, 34. pp. 47-53. ISSN 2663-5208

Котлова, Л. О. and Шаюк, А. В. and Хворова, Г. М. and Шикирава, Н. М. and Гавриловська, К. П. (2022) Методичні рекомендації до написання курсових робіт за спеціальністю Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

М

Максимець, С. М. (2022) Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Психологія» для студентів рівня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. [Teaching Resource]

Максимець, С. М. (2022) Психологічне забезпечення діяльності співробітників інклюзивно-ресурсних центрів. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки та 30-річчя діяльності аспірантури.

Максимець, С. М. and Бутузова, Л. П. (2022) Методичні рекомендації до виконання завдань з психології навчальної психолого-педагогічної практики (для дистанційного проведення, в тому числі в умовах воєнного стану). [Teaching Resource]

Максимець, С. М. and Манько, А. (2022) Розвиток мотивації учбового процесу в учнів середньої школи. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки та 30-річчя діяльності аспірантури.

Морозюк, Т. Р. (2022) Зарубіжний досвід корекційно-виховної роботи дітей з аутизмом. In: Теоретичні основи педагогіки й сучасні аспекти виховання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 13-14 травня 2022 р.), 13-14 травня, Хмельницький.

Р

Руденко, Т. Ю. (2022) Особливості мовлення дітей із загальним недорозвитком мовлення. In: Теоретичні основи педагогіки й сучасні аспекти виховання. Матеріали науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 13-14 травня 2022 р.).

С

Стахова, О. О. and Трушковська, А. М. (2022) Психологічні особливості розвитку спостережливості як професійно важливої якості особистості майбутнього педагога. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XXVI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8 черв. 2022 р.. pp. 82-84.

Х

Хворова, Г. М. and Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2022) Організаційно-педагогічні умови надання соціальної послуги денного догляду за дітьми з інвалідністю. Соціальна рогбота та соціальна освіта (1 (8)). pp. 113-122.

Хворова, Г. М. and Тарасюк, Є. (2022) Можливості використання ава-терапії у роботі з аутичними дітьми. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (15). pp. 83-86.

This list was generated on Thu Aug 18 16:10:39 2022 EEST.