Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | D | P | А | Б | В | Г | Е | К | М | Н | П | Р | С | Ф | Х | Ц | Ш | Ю
Number of items: 63.

C

Cіoboіu, Оlivia and Brezeanu, Gheorghe (2012) Gastropods in the inland waters of Romania –hypothetica modifications of the populations structures induced by global climatic changes. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 327-329.

D

Dovgal, I. V. and Pešіć, Vladimir (2012) Suctorian ciliates (Ciliophora, Suctorea) as epibionts of stream-dwelling aquatic beetles (Coleoptera) and water mites (Acari: Hydrachnidia) in the southwestern Palaearctic region. Zootaxa (19 Jan). pp. 34-40.

Dovgal, I. V. and Zawal, А. and Pesіc, V. (2012) New finds of tokophrya wenzeli (Ciliophora, Suctorea), a commensal of water mites (acari, hydrachnidia), and the redescription of the species. Vestnik zoologii (41 (1)). pp. 69-72.

P

Patcyuк, М. К. and Dovgal, I. V. (2012) Biotopic distribution of naked amoebas (protista) in ukrainian polissya area. Vestnik zoologii (46 (4)). pp. 36-41.

А

Антипушина, Ж. А. and Косьян, А. Р. (2012) Предварительные результаты анализа стабильных изотопов углерода и азота в органическом веществе раковин черноморских моллюсков. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 17-21.

Антончук, Г. С. and Гарбар, Д. А. (2012) Фауна слизнів (Gastropoda, Pulmonata, Basommatophora) Житомирської області. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 28-29.

Астахова, Л. Є. and Муж, Г. В. (2012) Морфологічна мінливість черепашок Lymnaea stagnalis у водоймах Житомирщини. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 22-24. ISSN 2078-2357

Б

Балашёв, И. А. (2012) Охрана наземных моллюсков Украины: состояние, проблемы, перспективы. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 24-32.

Безуглова, М. А. (2012) Сезонное изменение видового состава моллюсков штормовых выбросов одесского залива. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 33-36.

Березюк, О. М. and Шелюк, Ю. С. (2012) Особливості таксономічного складу водоростевих угруповань малих річок Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 102-104.

Бобрик, О. В. and Гарбар, Д. А. (2012) Структура угрупувань дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) як біоіндикатор антропогенного (автотранспортного) навантаження. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 27-28.

Борківська, М. С. and Перепелиця, Л. О. (2012) Фізіологічні особливості Ceratophyllum demersum L. (C. demersum). Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 113-115.

В

Вакулко, Ю. М. and Астахова, Л. Є. (2012) Фауністичний склад та екологія молюсків підроду Рeregriana секції Вouchardiana у водоймах Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 25-27.

Винокурова, М. В. and Шелюк, Ю. С. (2012) Водоростеві угруповання антропогенно змінених річок м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 123-125.

Г

Гарбар, О. В. and Киричук, В. О. and Киричук, Г. Є. (2012) Вплив стану зарегульованості водотоку річок на структуру прибережних угруповань молюсків. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (59). pp. 132-140. ISSN 0206-5657

Гарбар, О. В. and Стельмащук, Н. М. and Гарбар, Д. А. (2012) Алозимна та морфологічна мінливість видів роду Fagotia bourguignat, 1884 (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 66-70.

Грибан, О. П. and Константиненко, Л. А. (2012) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) штучних водойм Червоноармійського району. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 19-20.

Грубінко, В. В. and Киричук, Г. Є. and Курант, В. З. (2012) Енергетична роль амінокислот у адаптації до важких металів прсноводних риб і молюсків. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 71-86. ISSN 2078-2357

Гудков, Д. И. and Дзюбенко, Е. В. and Пинкина, Т. В. and Чепига, Л. С. and Назаров, А. Б. (2012) Эффекты хронического низкодозового облучения у пресноводных моллюсков чернобыльской зоны отчуждения. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 87-91.

Гураль, Р. І. (2012) Етапи формування прісноводних малакокомплексів у антропогенних водоймах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 98-101.

Е

Елерт, І. А. and Зілінська, М. С. and Киричук, Г. Є. (2012) Особливості протікання вуглеводного обміну в організмі Planorbarius purpura за дії іонів мангану. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції.. pp. 20-23.

К

Киричук, Г. Є. and Зілінська, М. С. and Елерт, І. А. and Киричук, В. О. (2012) Хронічний вплив різних концентрацій іонів мангану на вміст пірувату в організмі Planorbarius purpura. Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірка матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету. pp. 274-276.

Кльоц, Ю. І. and Муж, Г. В. (2012) Можливості вирощування артишоку посівного (cynara scolymus) в умовах агробіостанції ЖДУ. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 107-110.

Коновець, І. М. and Мардаревич, М. Г. and Баширова, І. М. (2012) Порівняння резистентності зябрового епітелію двостулкових молюсків Unio tumidus та Dreissena polymorpha до підвищеної температури водного середовища. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 136-140.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. (2012) ЕКОЛОГІЧНІ МОТИВИ В ТЕАТРАЛЬНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ ЖИТОМИРЩИНИ - ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ. Культурний простір Житомирщини - Волині ХІХ - ХХ ст.. pp. 147-150.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Павловський, В. А. (2012) Геологічне диво Житомирського Полісся. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. pp. 187-191.

Корнійчук, Н. М. and Киричук, Г. Є. and Чернуха, І. С. (2012) Різноманіття фітомікроперифітону черепашок прісноводних молюсків. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 144-148.

Король, Ю. В. and Константиненко, Л. А. (2012) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) штучних водойм Чуднівського району. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 35-36.

Кошелев, А. В. and Овсепян, М. С. (2012) Выживаемость и поведенческие изменения Potamopyrgus antipodarum в градиенте солености. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюк, 51 (2). pp. 148-151.

Кражан, С. А. and Коба, С. А. and Григоренко, Т. В. and Дерев’яненко, Л. П. (2012) Радіозахисні властивості м’яса слимака Ampullaria glauca. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 51 (2). pp. 151-154.

Крамаренко, С. С. and Крамаренко, А. С. and Плаксин, О. Н. and Кузьмичева, Н. И. (2012) Особенности формирования микропространственной фенетической структуры популяций двух видов наземных моллюсков (Gastropoda; Pulmonata; Helicidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 154-158.

М

Марченко, С. О. and Гуторчук, С. Л. (2012) Дрейсени (molluska: bivalvia: dreissenidae) як епібіонти перлівницевих (molluska: bivalvia: unionidae) України. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 36-37.

Матвієнко, Л. Ю. and Киричук, Г. Є. (2012) Малакоценози черевоногих молюсків річок м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 38-39.

Мачкевский, В. К. and Белоусова, Ю. В. and Пронькина, Н. В. (2012) Новые данные о распространении Cercaria plumosa sinitzin,1911 (Trematoda: Fellodistomatidae) в моллюсках акватории Севастополя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 174-178.

Межжерин, С. В. and Гарбар, А. В. and Андрийчук, Т. В. and Васильева, Л. А. and Гарбар, Д. А. and Жалай, Е. И. and Шимкович, Е. Д. and Янович, Л. М. (2012) Четвертичные оледенения и геногеографическая структура популяций пресноводных моллюсков в пределах Украины. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 178-181.

Митяй, І. С. and Шевченко, П. Г. and Зубко, П. Д. (2012) Видовий склад молюсків ставів виробничих підрозділів національного університету біоресурсів і природокористування України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 181-185.

Морозовская, И. А. and Протасов, А. А. and Силаева, А. А. (2012) О структуре консорции донных двустворчатых моллюсков. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 193-197.

Н

Некрашевич, Ю. І. and Шелюк, Ю. С. (2012) Особливості формування та функціонування штучно створених водних об’єктів м. Житомира – озера сонячне та Богунського кар’єру. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 159-161.

Норинчак, І. П. and Аннамухаммедова, О. О. (2012) Особливості накопичення нітратів культурними рослинами у підсобних господарствах Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 111-112.

П

Пацюк, М. К. (2012) New gymnamoebae species (Gymnamoebia) in the fauna of Ukraine. Vestnik zoologii. pp. 355-360.

Пацюк, М. К. (2012) Таксономічний склад голих амеб Шацьких озер. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць. pp. 177-179.

Пацюк, М. К. (2012) Динаміка видового багатства голих амеб (Protista, Gymnamoebia) в р. Кам’янка (м. Житомир). Зоологічний кур’єр. pp. 25-26.

Першко, І. О. (2012) Комплексний аналіз конхіологічних ознак п'яти видів родини Bithynidae Правобережної України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 210-215.

Пилипко, М. М. and Шелюк, Ю. С. (2012) Різноманіття водоростей планктону піщаних кар’єрів м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 115-116.

Пиркова, А. В. and Ладыгина, Л. В. and Холодов, В. И. (2012) Хищный брюхоногий моллюск рапана Rapana venosa (val.) – проблема для устрицеводства в Чёрном море. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 216-219.

Р

Романюк, Д. В. and Іщук, О. М. (2012) Хвороби і шкідники кісточкових і зерняткових Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 117-118.

Рудницька, Х. О. and Перепелиця, Л. О. (2012) Накопичення іонів важких металів в тканинах Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 118-120.

С

Саух, В. А. and Пацюк, М. К. (2012) Голі амеби Ємільчинського району. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 24-25.

Сербина, Е. А. (2012) Численность и биомасса Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Lymnaeidae) в водоемах юга западной Сибири (Россия). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 227-230.

Сергійчук, О. С. and Корбут, Г. О. (2012) Геологічні дослідження в басейні річки Тетерів на околицях м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 110-111.

Силаева, А. А. and Протасов, А. А. and Морозовская, И. А. (2012) Особенности поселений двустворчатых моллюсков в реке - водоисточнике водоема-охладителя АЭС. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 236-240.

Ситник, Ю. М. and Арсан, О. М. and Киричук, Г. Є. and Ляшенко, А. В. (2012) Вміст іонів важких металів у органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 230-236.

Ситник, Ю. М. and Арсан, О. М. and Киричук, Г. Є. and Ляшенко, А. В. and Вітовецька, Т. В. (2012) Вміст важких металів в органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 230-236. ISSN 2078-2357

Снегин, Э. А. and Артемчук, О. Ю. and Сычев, А. А. and Ненашева, Е. С. (2012) К вопросу о генетической эрозии и генетической революции в популяциях урбанизированных территорий на примере наземных моллюсков. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 245-250.

Солдатов, А. А. and Андреенко, Т. И. and Головина, И. В. (2012) Адаптивная реорганизации тканевого метаболизма у моллюсков толерантных к внешней гипоксии. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 250-258.

Стельмащук, Н. М. and Стадниченко, А. П. and Іззатуллаєв, З. І. (2012) Fagotia acicularis (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) України: дещо про розмноження і розвиток. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 267-271.

Ф

Фролов, А. А. (2012) Особенности биологии Euglesa curta (clessin, 1874) (Bivalvia, Pisidioidea) в водоемах Мурманской области. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 287-290.

Х

Химач-Маренко, І. В. and Константиненко, Л. А. (2012) Інтенсивність живлення круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 32-33.

Ц

Циганюк, А. О. and Міхеєва, Г. М. (2012) Методика використання матеріалів наукових досліджень в шкільному курсі біології. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 85-88.

Ш

Шевчук, О. В. and Гарбар, Д. А. (2012) Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) смт. Любар: фауна, екологія та фенетична структура популяцій масових видів. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 33-34.

Шелюк, Ю. С. and Корнійчук, Н. М. (2012) Стратегия сохранения биоразнообразия автотрофной компоненты речных екосистем Украинскоого Полесья. Альгологія. Матер. ІV Международн. конф. «Актуальные проблемы современной альгологии». pp. 334-335.

Ю

Юришинець, В. І. and Івасюк, Ю. С. and Красуцька, Н. О. (2012) Симбіоценоз молюска Viviparus viviparus (l.) (Gastropoda, Viviparidae) у водних об’єктах урбанізованих територій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2). pp. 311-314.

Юришинець, В. І. and Заіченко, Н. В. and Рибка, Т. С. (2012) Оцінка екологічного стану водних об’єктів із застосуванням паразитологічних показників. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 315-318.

This list was generated on Tue Jul 5 09:49:31 2022 EEST.