Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | А | Б | Г | К | Л | М | Н | П | Ф | Ш | Я
Number of items: 25.

P

Patsyuk, M. K. (2016) Naked amoebae of ukrainian Polissya fauna. Protistology, 10 (2). p. 58.

А

Астахова, Л. Є. and Муж, Г. В. (2016) Екологічні аспекти інвазії Lymnaea Stagnalis (Linné, 1758) (Gastropoda, Pulmonata) личинками та партенітами трематод у водоймах басейну річки Тетерів. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (41). pp. 5-8. ISSN 2075-0846

Б

Билина, Л. В. and Першко, І. О. (2016) Вміст рухомих форм міді у ґрунтах Бердичівського району. Біологічні дослідження - 2016. pp. 335-336.

Бродацький, М. М. and Перепелиця, Л. О. (2016) Динаміка накопичення іонів важких металів у системі вода-донні відклади – Acorus Calamus L. Біологічні дослідження – 2016. pp. 84-86.

Буряченко, С. В. (2016) Молекулярная генетика дрожжей Сахаромицетов. Project Report. Lap Academic Publisher.

Г

Гончаренко, К. П. (2016) Diversity of phytoplankton rate in the pond of grabarka (Berdychiv) and evaluation of its environmental state (structural and functional parameters). Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці. pp. 41-42.

Гончаренко, К. П. and Вітвицька, С. С. (2016) Комп’ютерні технології навчання у викладанні біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 54-56.

Гончаренко, К. П. and Шелюк, Ю. С. (2016) Склад і первинна продукція фітопланктону Бердичівського водосховища (р. Гнилоп’ять). Біологічні дослідження - 2016. pp. 112-113.

К

Киричук, Г. Є. and Корнійчук, Н. М. (2016) Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (72). pp. 58-65. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є. and Метельська, М. О. and Корнійчук, Н. М. (2016) Особливості видового складу альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 26-30. ISSN 2075-0846

Коваленко, Л. С. and Шелюк, Ю. С. (2016) Водоростеві угруповання планктону водойм меліоративного призначення (на прикладі Середівського ставка, Ємільчинський р-н.). Біологічні дослідження – 2016. pp. 95-96.

Константиненко, Л. А. (2016) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) р. Уж. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (40). pp. 63-66. ISSN 2075-0846

Константиненко, Л. А. (2016) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Сiliophora, Рeritrichia) р. Уж. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 63-66. ISSN 2075-0846

Корево, Н. І. and Гандзюра, В. П. (2016) Особливості фосфорного балансу у риб різних трофічних груп за токсичного впливу важких металів. Біологічні дослідження - 2016. pp. 96-98.

Корнійчук, Н. М. and Киричук, Г. Є. (2016) Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (72). pp. 58-65. ISSN 0206-5657

Л

Литвинова, В. О. and Перепелиця, Л. О. (2016) Динаміка накопичення іонів важких металів у системі вода - донні відклади - Phragmites Australis (cav.) Trin. Ex Steud. Біологічні дослідження – 2016. pp. 98-100.

М

Мельниченко, Р. К. and Андрійчук, Т. В. and Гарбар, Д. А. and Гарлінська (Лейченко), А. М. and Довбня, А. В. and Тарасова, Ю. В. and Уваєва, О. І. (2016) Черевоногі молюски малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 78-82. ISSN 2075-0846

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2016) Особливості розподілу жирних кислот в організмі черевоногих прісноводних молюсків (Mollusca: Gastropoda). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 93-100. ISSN 2075-0846

Н

Нехрещенюк, В. П. and Константиненко, Л. А. (2016) Особливості динаміки функціонування круговійчастих інфузорій малих водойм. Біологічні дослідження - 2016. pp. 102-104.

П

Патюк, М. С. and Шелюк, Ю. С. (2016) Різноманіття фітопланктону р. Гуйва. Біологічні дослідження - 2016. pp. 104-105.

Першко, І. О. (2016) Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родів Fagotia i Microcolpia (Mollusca,Melanopsidae) річок Правобережної України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (74). pp. 136-142. ISSN 0206-5657

Ф

Фаріон, І. І. and Міхеєва, Г. М. (2016) Активізація пізнавальних інтересів студентів в ході польових практик. Біологічні дослідження - 2016. pp. 306-307.

Фаріон, І. І. and Міхеєва, Г. М. (2016) Методика використання задач і вправ під час викладання теми "Тип членистоногі". Біологічні дослідження - 2016. pp. 304-306.

Ш

Шелюк, Ю. С. and Козин, Ю. О. (2016) Оцінка екологічного стану екосистеми Соколовського кар’єру (м. Житомир) за різноманіттям фітопланктону. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі. pp. 91-93.

Я

Якотюк, Л. О. and Перепелиця, Л. О. (2016) Сезонна динаміка вмісту важких металів у вегетативних органах Ceratophyllum Demersum L. Біологічні дослідження – 2016. pp. 109-111.

This list was generated on Tue Jan 31 05:22:09 2023 EET.