Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | З | К | М | О | П | Р | С | Ф | Ц | Ш
Number of items: 37.

А

Астахова, Л. Є., Лангер, І. В. (2019) Видовий склад чагарників у зелених насадженнях міста Житомира. Біологічні дослідження - 2019. pp. 64-68.

Астахова, Л. Є., Ліпська, Є. А. (2019) Видовий склад інтродукованих деревних порід у зелених насадженнях міста Житомира. Біологічні дослідження - 2019. pp. 53-56.

Астахова, Л. Є., Тарасова, Ю. В., Андрійчук, Т. В. (2019) Симбіонти молюсків родів Lymnaea та Theodoxus водоймищ центрального Полісся. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 36-39. ISSN 2414-9810

Б

Баранчук, К. А., Константиненко, Л. А. (2019) Використання структурно-логічних схем і таблиць з метою активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні біології тварин. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 396-397.

Боднар, І. Ю., Шелюк, Ю. С. (2019) Різноманіття фітопланктону р. Полква (Хмельницька область). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 144-146.

В

Василенко, О. М., Костюк, В. С., Першко, І. О. (2019) Вплив трематодної інвазії на особливості трофіки ставковика видовженого. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 39-43. ISSN 2414-9810

З

Зінченко, Д. І., Константиненко, Л. А. (2019) Основні аспекти використання структурно-логічних схем та таблиць з метою активізація пізнавальної діяльності учнів при викладанні природознавства (5 клас). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 408-411.

К

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В. (2019) Хронічна дія низьких концентрацій деяких іонів важких металів на показники білкового обміну Lymnaea Stagnalis. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 11-18. ISSN 2414-9810

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В., Лисюк, Т. Ю. (2019) Дослідження особливостей дії неорганічного фосфору на деякі показники життєдіяльності прісноводних молюсків. Біологічні дослідження - 2019. pp. 152-155.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2019) Вплив умов обсихання на стабільність деяких показників гомеостазу витушки рогової (МоІІusca, Pulmonata, Вulinidae). Збірник матеріалів V Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 16 квітня 2019 р.). pp. 93-95.

Киричук, Г. Є., Шелюк, Ю. С. (2019) Бібліографія наукових праць викладачів кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка : бібліогр. довідник. ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир.

Константиненко, Л. А., Баранівська, О. О. (2019) Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання структурно-логічних схем та таблиць при викладанні біології людини (8 клас). Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття: Збірник наукових праць. pp. 278-279.

Константиненко, Л. А., Ліпська, Є. А. (2019) Обґрунтування використання структурно-логічних схем як засобу активізації пізнавальної діяльності при викладанні біології рослин. Біологічні дослідження – 2019. pp. 413-415.

Константиненко, Л. А., Нехрещенюк, В. П. (2019) Google-форми як засіб контролю біологічних знань в закладах середньої освіти. Біологічні дослідження – 2019. pp. 418-419.

Константиненко, Л. А., Нехрещенюк, В. П. (2019) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) та його динаміка р. Деревичка (Хмельницька область). Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 51-52.

Корево, Н. І., Гандзюра, В. П. (2019) Особливості фосфорного балансу риб за підвищеного вмісту важких металів у воді. Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 118-121.

Кутина, А. О. (2019) Таксономічне і екологічне різноманіття фітопланктону р. Уборть в межах України. Біологічні дослідження – 2019. pp. 150-152.

М

Музика, Л. В., Киричук, Г. Є. (2019) Особливості розподілу триацилгліцеролів в організмі Lymnaea stagnalis. Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 150-152.

Міхеєва, Г. М., Фаріон, І. І. (2019) Можливості краєзнавства в реалізації основних принципів навчання біології. Біологічні дослідження - 2019. pp. 415-417.

О

Оксаніч, Д. О., Муж, Г. В. (2019) Видовий склад та просторова структура дерев’янистих рослин у зелених насадженнях району «Позняки» м. Києва. Біологічні дослідження - 2019. pp. 68-70.

Олехнович, К. В., Корево, Н. І., Пацюк, М. К. (2019) Вплив температури ґрунту на поширення голих амеб у лісових зонах Житомирської області. Біологічні дослідження – 2019. pp. 112-114.

П

Панчишин, В. З., Кашпур, С. Р. (2019) Формування урожайності зерна вівса посівного в умовах Полісся. Наукові горизонти (74). pp. 46-51. ISSN 2663-2144

Панчишин, В. З., Мойсієнко, В. В., Яценко, Т. О. (2019) Формування урожайності зерна бобів кормових в умовах Полісся. Наукові горизонти (75). pp. 34-38. ISSN 2663-2144

Пацюк, М. К. (2019) Changed species composition of naked amoebae in soils of forest-and-steppe zone of Ukraine. Acta Biologica (26). pp. 57-64.

Пацюк, М. К. (2019) Naked Amoebae in Epiphytic Biotopes of Ukraine. VIII International Symposium of Ecologists of Montenegro "The Book of Abstracts and Programme". p. 43.

Пацюк, М. К. (2019) Naked Amoebae in Soils of Biogeocenoses of the Forest and Steppe Zone (Ukraine). VIII European Congress of Protistology "ISOP joint meeting". p. 50.

Першко, І. О., Шуляк, Л. В. (2019) Вміст валових і рухомих форм кадмію у ґрунтах Хорошівського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 365-367.

Прус, Л. М., Безпятчук, Т. Д., Перепелиця, Л. О. (2019) Важкі метали прісних водойм Бердичівського та Чуднівського районів. Біологічні дослідження - 2019. pp. 174-176.

Р

Роговченко, В. В., Паляничка, С. А., Перепелиця, Л. О. (2019) Комплексна екологічна оцінка вмісту важких металів у водних екосистемах Житомирського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 179-181.

С

Сапронова, Ю. Р., Шелюк, Ю. С., Шинкаренко, І. А., Юрик, Л. О. (2019) Використання технологій колективно-групового навчання на уроках біології. Біологічні дослідження – 2019. pp. 426-428.

Свиридюк, К. П., Киричук, Г. Є., Кусяк, А. П. (2019) Особливості взаємодії нанокомпозитів з білками плазми крові. Біологічні дослідження - 2019. pp. 236-238.

Суй, В. О., Константиненко, Л. А. (2019) Особливості вивчення курсу «Біологія та екологія» у старшій школі. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 428-431.

Ф

Фасоля, О. І. (2019) Ефективна старша профільна школа як складова усвідомленого професійного вибору та професійного становлення особистості. Науково-методичний вісник «Професійна освіта» (52-53). pp. 60-64.

Ц

Цимбалюк, М. Д., Константиненко, Л. А. (2019) Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання структурно-логічних схем та таблиць при викладанні загальної біології. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 433-434.

Ш

Шелюк, Ю. С. (2019) Phytoplankton development in small reservoirs. VI International Conference advances in modern phycology. pp. 97-98.

Шелюк, Ю. С. (2019) Закономірності розвитку фітопланктону водних екосистем басейнів Прип’яті і Тетерева (Україна). Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 98-101.

Шинкарчук, А. В., Перепелиця, Л. О. (2019) Важкі метали у водних екосистемах Лугинського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 189-191.

This list was generated on Wed Dec 6 16:35:10 2023 EET.