Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Киричук, Г. Є. and Акімов, І. А. and Афанасьєв, С. О. and Боцян, Т. В. and Романенко, В. Д. and Юришинець, В. І. and Корнійчук, Н. М. and Грубінко, В. В. and Межжерін, С. В. and Романенко, О. В. and Корнюшин, В. В. and Гарбар, О. В. and Крот, Ю. Г. and Стадниченко, А. П. and Шелюк, Ю. С. and Мельниченко, Р. К. and Коцюба, І. Ю. and Гарбар, Д. А., eds. (2020) Збірник наукових праць XI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження – 2020». ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Астахова, Л. Є. and Мидловець, К. В. (2020) Видова різноманітність роду Spiraea L. в урбанофлорі Житомира. Science and education: problems, prospects and innovations (29-31 грудня 2020). pp. 492-494.

Ковальчук, О. С. and Шелюк, Ю. С. (2020) Формування дослідницької компетентності учнів під час вивчення біології та екології. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 31-32.

Константиненко, Л. А. and Нехрещенюк, В. П. and Ковальчук, Л. П. (2020) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Клініко-лабораторна діагностика». ЖДУ ім. І. Франка.

Корчевнюк, Т. В. and Ковальчук, Л. П. (2020) Формування понять при вивченні теми «Біологічні основи здорового способу життя» (Біологія і екологія 11 клас, рівень стандарту). Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6–7 листопада 2020 року). pp. 32-37.

Кучерук, В. А. and Шелюк, Ю. С. (2020) Застосування інтерактивних схем та таблиць при вивченні шкільного курсу «Біологія людини». Біологічні дослідження - 2020. pp. 480-481.

Музика, Л. В. and Киричук, Г. Є. (2020) Вплив трематодної інвазії на вміст деяких груп ліпідів в організмі ставковика звичайного. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 389 (1). pp. 66-71.

Наумович, О. В. and Константиненко, Л. А. and Перепелиця, Л. О. (2020) Використання інтерактивних методів при навчанні біології в 6-му класі. Біологічні дослідження - 2020. pp. 481-483.

Обухова, Т. С. and Константиненко, Л. А. (2020) Використання Google Форм на уроках біології 6 клас. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку психології та педагогіки". pp. 41-43.

Оксентюк, Я. Р. (2020) Порівняльна характеристика видового складу акаридієвих кліщів (Acariformes, Acaridia) досліджених поживних субстратів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Житомир, 3 – 5 червня 2020 р.). pp. 43-45.

Оксентюк, Я. Р. (2020) Фауна акаридієвих кліщів овочевих культур житомирського Полісся. Біологічні дослідження - 2020. pp. 109-111.

Олехнович, К. В. and Павленко, М. Ю. and Пацюк, М. К. (2020) Нaсeлeння гoлих aмeб у ґрунтах лiсoвих фiтoцeнoзiв Укрaїни. Біологічні дослідження - 2020. pp. 111-115.

Пацюк, М. К. (2020) Amoebozоa Luhe, 1913 у водоймах Вінницької області. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(82)). pp. 48-52. ISSN 1728-3817

Пацюк, М. К. (2020) Diversity of Naked Amoebae in Soils of Forest Areas of Zhytomyr Region (Ukraine). Zootaxa, 4743 (2). pp. 257-265. ISSN 1175-5334

Пацюк, М. К. (2020) Інструктивно-методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції». ЖДУ ім. І. Франка.

Пацюк, М. К. (2020) Видовий склад голих амеб в епіфітних мохах Житомирської області. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (81). pp. 49-54. ISSN 1728-3817

Першко, І. О. and Тодосійчук, Н. А. (2020) Біологічна роль та практичне значення біомолекул бактеріальних оболонок. Біологічні дослідження - 2020. pp. 203-206.

Першко, І. О. and Тодосійчук, Н. А. (2020) Дифтерійний токсин: біохімічна природа та механізм дії. Біологічні дослідження - 2020. pp. 206-208.

Печериця, Г. Д. and Максименко, Ю. В. and Астахова, Л. Є. (2020) Сучасні методи дослідження комах. Біологічні дослідження - 2020. pp. 119-121.

Пишняк, А. С. and Константиненко, Л. А. (2020) Використання Google форм при викладанні шкільного курсу біології людини (8 клас). Збірник науково-методичних праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні здоров’язберігаючі технології у закладах освіти». pp. 92-94.

Цьопкало, Н. О. and Перепелиця, Л. О. (2020) Групові технології навчання на уроках біології. Біологічні дослідження - 2020. pp. 490-491.

Шелюк, Ю. С. (2020) Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять до навчальної дисципліни «Альгологія». ЖДУ ім. І. Франка.

Шелюк, Ю. С. (2020) Фітопланктон різнотипних водних екосистем Полісся. Other thesis, НАН України.

Шелюк, Ю. С. (2020) Часова динаміка фітопланктону річок басейну Припяті. матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». Том ІХ: синергія в розвитку науки та освіти, 9. pp. 262-264.

Шелюк, Ю. С. and Дмитрук, В. С. (2020) Формування понять при вивченні теми: «Адаптації» (Біологія і екологія 11 клас, рівень стандарту). Сучасна система освіти і виховання: досвід ми-нулого – погляд у майбутнє: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2–3 жовтня 2020 року). pp. 71-73.

Шелюк, Ю. С. and Дручик, А. С. (2020) Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення теми «Екологія». Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2–3 жовтня 2020 року). pp. 37-40.

Шелюк, Ю. С. and Карповець, Р. М. (2020) Фітопланктон водно-болотного масиву Сира Погоня (Рівненська область). Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття - 2020. pp. 63-64.

Шелюк, Ю. С. and Нехрещенюк, В. П. and Ковальчук, Л. П. (2020) Словник термінів та визначень із ботаніки (анатомії і морфології рослин). ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Fri Aug 12 15:09:23 2022 EEST.